Мамлекет алган насыя, гранттарды уурдагандардын кылмыштары 10 жылдан кийин кыскарып, эркиндикте жыргап жүрүшөт

26-01-2023 15:57

Мамлекет алган насыя, гранттарды уурдагандардын кылмыштары 10 жылдан кийин кыскарып, эркиндикте жыргап жүрүшөт. Аларды жеген акчасын төлөтүп, жоопкерчилигин күчөтүш керек. Андыктан, "мөөнөтү эскирүү" - деген түшүнүктү жокко чыгарып, ууруларга татыктуу жаза берүүнү киргизүү зарыл болуп турат.

https://www.instagram.com/reel/Cn3bKQTAmGn/...

https://youtu.be/0YvJDLE0okY