VI чакырылыштагы Жогорку Кеӊештин III сессиясынын ишин чагылдыруу үчүн журналисттерди аккредиттөө башталды

01-08-2017 14:38

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешине жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн аккредиттөө боюнча комиссиясы VI чакырылыштагы Жогорку Кеӊештин III сессиясынын ишин чагылдыруу үчүн журналисттерди аккредиттөөнү баштады.

Кайрадан аккредиттөө үчүн Басма сөз кызматына арыз менен кайрылып, мурда берилген аккредиттик карточкаларды электрондук чиби менен кошо өткөрүү керек.

Аккредиттөөгө арыз Жогорку Кеңештин Аппаратынын Жетекчисине түп нускасында берилет, ал жетекчинин кол тамгасы коюлган уюмдун расмий бланкасында жол-жоболоштурулат.

Аккредиттөө арызында төмөнкүдөй маалыматтар көрсөтүлөт:

  • жалпыга маалымдоо каражаттарынын толук аталышы, анын уюштуруучусу же басып чыгаруучусу, нускасы, чыгаруунун мезгилдүүлүгү, ЖМКнын орун алган жери, жайылтуу региону, почта дареги (анын ичинде индекси), жумушчу телефондордун, факстардын номерлери жана электрондук почтанын дареги;
  • аккредиттөөдө  журналисттин фамилиясы, аты-жөнү, анын расмий жана туруктуу псевдоними, ээлеген кызмат орду, жумушчу жана уюлдук телефондорунун номерлери.
  • Жаңыдан түзүлгөн жана биринчи жолу аккредиттелген  ЖМКлар үчүн арызга эки түстүү сүрөт (3х4 см) (анын электрондук варианты), аккредиттенилүүчү журналисттин анкеталык маалыматтары, ЖМКнын Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде мамлекеттик катталгандыгы жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү, электрондук ЖМК үчүн берүүлөргө лицензиянын көчүрмөсү, учурдагы жыл үчүн басылманын акыркы эки номери (басылма ЖМКлары үчүн), же учурдагы жылы обого чыгарылган (теле- жана радио компаниялары үчүн) парламенттик тематика боюнча акыркы эки материал тиркелет.

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын журналисттерин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине аккредиттөө жөнүндө эреже менен www.kenesh.kg сайтынан толук таанышууга болот.   

Урматтуу кесиптештер, документтер 2017-жылдын 20-августуна чейин кабыл алынат.

Маалымат үчүн: 0312 63-92-00 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешине жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн аккредиттөө боюнча комиссиясы

Көрүүлөрдүн саны : 2074

Окшош жаңылыктар