Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Бюджет жана финансы боюнча комитетинин отурумунун күн тартибинин долбоору

07-12-2020 10:00

7-декабрь   2020–жыл, саат 10-00                                   1–кабат, Батыш залы

1."Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2019-жыл үчүн  бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 10-июнундагы  №321 токтому). Биринчи окууда.

            Баяндамачы: Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович –Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министри.

           Боронбаева Эльнура Кочконовна –Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы.

2.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун  2020-жылга бюджети жана 2021-2022-жылдарга божомолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору  (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 24-ноябрындагы  №576 токтому).Биринчи окууда.

            Баяндамачы: Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович –Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министри.

           Боронбаева Эльнура Кочконовна – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы.

3.“Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун  2021-жылга бюджети жана 2022-2023-жылдарга божомолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 18-ноябрындагы  № 567 токтому). Биринчи окууда.

            Баяндамачы: Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович –Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министри.

           Боронбаева Эльнура Кочконовна –Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы.

4.“Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин 2019-жыл үчүн аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 19-июнундагы  №345 токтому).Биринчи окууда.

            Баяндамачы: Мукашев Кыял БелековичКыргыз Республикасынын Финансы министри.

5.“Кыргыз Республикасынын 2020-жылга республикалык бюджети жана 2021-2022 –жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын   30-октябрындагы №529 токтому).Экинчи окууда.

Баяндамачылар: Мукашев Кыялбек Белекович - Кыргыз Республикасынын Финансы министри.

6.“Кыргыз Республикасынын 2021-жылга республикалык бюджети жана 2022-2023-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору” (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 30-сентябрындагы №505 токтому). Экинчи окууда.

            Баяндамачы: Мукашев Кыялбек Белекович –Кыргыз Республикасынын Финансы министри.

7. Ар кандай маселелер.

 

Бюджет жана финансы

боюнча комитетинин төрагасы                                                            Э.Токтошев

Көрүүлөрдүн саны : 3388

Окшош жаңылыктар