Жогорку Кеңеш комитеттеринин жыйындарынын күн тартиби