Мыйзам долбоорлору

6-20272/17 «2016-ж. 26-декабрында Санкт-Петербург ш. кол коюлган КРӨ менен КРӨ ортосундагы Евразиялык экономикалык интеграция шарттарында экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү жөнүндө макулдашууну, КРӨ менен КРӨ ортосундагы Жардам берүү жана анын колдонулушун контролдоо тартиби жөнүндө протоколду жана КРӨ менен КРӨ ортосундагы Техникалык көмөктөшүү жөнүндө протоколду, 2017-ж. 17-мартында Москва ш. кол коюлган 2016-ж. 26-декабрындагы КРӨ менен КРӨ ортосундагы Жардам берүү жана анын колдонулушун контролдоо тартиби жөнүндө протоколго өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү тууралуу КРӨ менен КРӨ ортосундагы протоколду жана 2016-ж. 26-декабрындагы КРӨ менен Казакстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы Техникалык көмөктөшүү жөнүндө протоколго өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу КРӨ менен КРӨ ортосундагы протоколду денонсациялоо (колдонулушун токтотуу) жөнүндө» Мыйзамдын долбоору