Мыйзам долбоорлору

6-12850/17

6-11508/17 «2016-жылдын 26-декабрында Санкт-Петербург шаарында кол коюлган КРӨ менен Казакстан РӨ ортосундагы Евразиялык экономикалык интеграция шарттарында экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү жөнүндө макулдашууну, КРӨ менен Казакстан РӨ ортосундагы Жардам берүү жана анын колдонулушун контролдоо тартиби жөнүндө протоколду жана КРӨ менен Казакстан РӨ ортосундагы Техникалык көмөктөшүү жөнүндө протоколду, 2016-жылдын 26-декабрындагы КРӨ менен Казакстан РӨ ортосундагы Жардам берүү жана анын колдонулушун контролдоо тартиби жөнүндө протоколго өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү туралуу КРӨ менен Казакстан РӨ ортосундагы протоколду жана 2016-жылдын 26-декабрындагы КРӨ менен Казакстан РӨ ортосундагы Техникалык көмөктөшүү жөнүндө протоколго өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу КРӨү менен Казакстан РӨ ортосундагы 2017-жылдын 17-мартында Москва шаарында кол коюлган протоколду ратификациялоо жөнүндө»