2005-жылдын экинчи жарымынан тартып 2007-жылды кошуп алгандагы мезгилде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана ага караштуу түзүмдөрдүн аудитинин жыйынтыгы жөнүндө жана чыгымдар сметасынын аткарылышы тууралу Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын маалыматы жөнүндө

Каттоо номери №1480
Каттоо датасы 05-02-2008
Демилге субъектиси
Баяндамачы
Мыйзам долбоорлорунун тексти Информация Счетной палаты КР.doc
Коштоп жүрүүчү документер Постановление ЖК КР на официальном языке.doc
Проект постановления ЖК КР на официальном языке.doc
Протокол-разногласие к акту Счетной палаты.doc
Постановление ЖК КР на государственном языке.doc
План мероприятий по устранению нарушений и недостатков.doc
Өтүү этаптары
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо Күн тартибине киргизилди 06-03-2008
Мурда кабыл алынган редакцияда кабыл алынды 06-03-2008
Каттоо