«Кыргыз Республикасынын нормативдик-укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына карата Кыргыз Республикасынын Президентинин каршы пикири жөнүндө

Каттоо номери 2894
Каттоо датасы 06-03-2007
Демилге субъектиси Кат 15-670 от 28.02.2007
Баяндамачы
Мыйзам долбоорлорунун тексти КР норм.укуктук актылары ж-д? КР Мыйзамына ?зг?рт?? киргиз?? тууралу-11.01.07.doc
О внесении изменения в Закон КР о НПА КР-11.01.07.doc
Коштоп жүрүүчү документер Заключение комитета по конституционному законодательству на официальном языке.doc
Заключение комитета по конституционному законодательству на государственном языке.doc
Постановление ЖК КР на официальном языке.doc
Постановление ЖК КР на государственном языке.doc
Өтүү этаптары
Каттоо Комитет(тер)ке жөнөтүлгөн 30-05-2020
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо Күн тартибине киргизилди 18-01-2008
Жокко чыгарылды 01-02-2008