Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө (Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө, Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө, Изин суутпай издөө иши жөнүндө, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук органдары жөнүндө, Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине)

Каттоо номери 1603
Каттоо датасы 08-02-2007
Демилге субъектиси 36 06.02.2007
Баяндамачы
Мыйзам долбоорлорунун тексти КР айрым мыйзам акт. тол. жана ?зг. киргиз?? ж-д? (КР прокуратурасы ж-д?, КР ИИО ж-д?, Изин суутпай изд?? иши ж-д?, КР УКО ж-д?, Аскер кызмат. статусу ж-д?, КР ЖПКга).doc
О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты КР (в законы КР О прокуратуре КР, Об ОВД КР, Об ОРД, Об ОНБ КР, О статусе военнослужащих, УПК КР).doc
Коштоп жүрүүчү документер Постановление Правительства КР на официальном языке.doc
Справка-обоснование на государственном языке.doc
Заключение Комитета по обороне на официальном языке.doc
Заключение Комитета по обороне на государственном языке.doc
Замечания министерств и ведомств.doc
Сравнительная таблица Комитета на официальном языке.doc
Постановление Правительства КР на государственном языке.doc
Справка-обоснование на официальном языке.doc
Сравнительная таблица Комитета на государственном языке.doc
Өтүү этаптары
Каттоо Комитет(тер)ке жөнөтүлгөн 13-08-2020
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо Күн тартибине киргизилди 05-06-2008
Кабыл алынган 05-06-2008
КР Президентинин кол койуусуна жөнөтүү Жөнөтүлгөн 25-06-2008
Кол коюлган 14-07-2008