«Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө» КР Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу КР Администрациялык жоопкерчилик тууралуу кодексине толуктоолорду киргизүү жөнүндө КР Граждандык кодексинин I жана II бөлүгүнө толуктоолорду киргизүү жөнүндө «Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөргө укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө» КР Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу «КР Улуттук банкы жөнүндө» КР Мыйзамына толуктоолор киргизүү тууралу «КР камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө» КР Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу КР Салык кодексине толуктоо киргизүү ж-дө КР Кылмыш-жазык кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө «Банктык сыр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу «Кыргыз Республикасындагы Банктар жана банк иши жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

Каттоо номери 311
Каттоо датасы 13-01-2007
Демилге субъектиси 5 10.01.2007
Баяндамачы
Мыйзам долбоорлорунун тексти Кыймылсыз м?лкк? жана аны менен болгон б?т?мд?рг? укуктарды мамкаттоо ж-д? КР Мыйзамына толуктоо киргиз?? тууралу.doc
О внесении изменения и дополнений в Закон КР о банках и банковской деятельности в КР.doc
Коштоп жүрүүчү документер Сравнительная таблица Комитета по экономике на официальном языке.doc
Заключение комитета по экономике, бюджету и финансам на официальном языке.doc
Сравнительная таблица на официальном языке.doc
Заключение Комитета по обороне на государственном языке.doc
Сравнительная таблица Комитета по обороне на официальном языке.doc
Заключение Комитета по обороне на официальном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на государственном языке.doc
Справка-обоснование на официальном языке.doc
Справка-обоснование на официальном языке.doc
Постановление Правительства КР на государственном языке.doc
Заключение Комитета по обороне на официальном языке.doc
Заключение комитета по экономике, бюджету и финансам на государственном языке.doc
Сравнительная таблица Комитета по обороне на официальном языке.doc
Заключение Комитета по конституционному законодательству на государственном языке.doc
Заключение комитета по экономике, бюджету и финансам на государственном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на государственном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на официальном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на государственном языке.doc
Справка-обоснование на официальном языке.doc
Сравнительная таблица Комитете по обороне на государственном языке.doc
Заключение комитета по экономике, бюджету и финансам на официальном языке.doc
Сравнительная таблица на официальном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на официальном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на официальном языке.doc
Сравнительная таблица на официальном языке.doc
Постановление Правительства КР на официальном языке.doc
Сравнительная таблица Комитета по экономике на государственном языке.doc
Заключение комитета по экономике, бюджету и финансам на государственном языке.doc
Заключение Комитета по конституционному законодательству на государственном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на официальном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на официальном языке.doc
Сравнительная таблица на государственном языке.doc
Законопроект на официальном языке.doc
Сравнительная таблица на государственном языке.doc
Сравнительная таблица на официальном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на государственном языке.doc
Заключение комитета по экономике, бюджету и финансам на официальном языке.doc
Сравнительная таблица на официальном языке.doc
Заключение Комитета по обороне на официальном языке.doc
Справка-обоснование на официальном языке.doc
Сравнительная таблица на официальном языке.doc
Справка-обоснование на государственном языке.doc
Сравнительная таблица на официальном языке.doc
Сравнительная таблица на государственном языке.doc
Сравнительная таблица Комитета по экономике на государственном языке.doc
Справка-обоснование на государственном языке.doc
Заключение Комитета по конституционному законодательству на официальном языке.doc
Заключение Комитета по конституционному законодательству на официальном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на государственном языке.doc
Сравнительная таблица Комитета по экономике на государственном языке.doc
Сравнительная таблица на государственном языке.doc
Сравнительная таблица на официальном языке.doc
Сравнительная таблица на государственном языке.doc
Сравнительная таблица на официальном языке.doc
Справка-обоснование на государственном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на государственном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на официальном языке.doc
Заключение комитета по экономике, бюджету и финансам на государственном языке.doc
Заключение комитета по экономике, бюджету и финансам на официальном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на официальном языке.doc
Сравнительная таблица Комитета по экономике на официальном языке.doc
Заключение комитета по экономике, бюджету и финансам на официальном языке.doc
Сравнительная таблица на официальном языке.doc
Справка-обоснование на государственном языке.doc
Сравнительная таблица Комитета по экономике на государственном языке.doc
Заключение комитета по экономике, бюджету и финансам на государственном языке.doc
Справка-обоснование на государственном языке.doc
Справка-обоснование на государственном языке.doc
Справка-обоснование на государственном языке.doc
Сравнительная таблица на официальном языке.doc
Сравнительная таблица Комитета по экономике на государственном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на государственном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на государственном языке.doc
Сравнительная таблица на официальном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на официальном языке.doc
Сравнительная таблица Комитета по обороне на государственном языке.doc
Сравнительная таблица Комитета по экономике на государственном языке.doc
Справка-обоснование на официальном языке.doc
Справка-обоснование на государственном языке.doc
Сравнительная таблица на официальном языке.doc
Заключение Комитета по обороне на официальном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на государственном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на государственном языке.doc
Сравнительная таблица на государственном языке.doc
Сравнительная таблица Комитета по экономике на официальном языке.doc
Сравнительная таблица Комитета по экономике на официальном языке.doc
Заключение комитета по экономике, бюджету и финансам на официальном языке.doc
Сравнительная таблица на официальном языке.doc
Заключение Комитета по обороне на государственном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на официальном языке.doc
Справка-обоснование на официальном языке.doc
Сравнительная таблица на официальном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на официальном языке.doc
Справка-обоснование на государственном языке.doc
Сравнительная таблица на официальном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на государственном языке.doc
Справка-обоснование на государственном языке.doc
Сравнительная таблица на государственном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на официальном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на официальном языке.doc
Заключение комитета по экономике, бюджету и финансам на государственном языке.doc
Заключение комитета по экономике, бюджету и финансам на государственном языке.doc
Сравнительная таблица Комитета по экономике на официальном языке.doc
Справка-обоснование на официальном языке.doc
Заключение комитета по экономике, бюджету и финансам на государственном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на официальном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на государственном языке.doc
Сравнительная таблица Комитета по экономике на официальном языке.doc
Сравнительная таблица на государственном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на государственном языке.doc
Заключение комитета по экономике, бюджету и финансам на официальном языке.doc
Справка-обоснование на официальном языке.doc
Сравнительная таблица на официальном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на официальном языке.doc
Заключение комитета по экономике, бюджету и финансам на официальном языке.doc
Сравнительная таблица на официальном языке.doc
Справка-обоснование на официальном языке.doc
Заключение Комитета по обороне на государственном языке.doc
Сравнительная таблица Комитета по экономике на официальном языке.doc
Сравнительная таблица на официальном языке.doc
Заключение комитета по экономике, бюджету и финансам на официальном языке.doc
Справка-обоснование на официальном языке.doc
Сравнительная таблица Комитета по обороне на официальном языке.doc
Сравнительная таблица Комитета по экономике на государственном языке.doc
Сравнительная таблица Комитета по конституционному законодательству на официальном языке.doc
Сравнительная таблица на государственном языке.doc
Заключение Комитета по экономике на государственном языке.doc
Заключение комитета по экономике, бюджету и финансам на государственном языке.doc
Заключение Комитета по обороне на государственном языке.doc
Заключение комитета по экономике, бюджету и финансам на официальном языке.doc
Заключение комитета по экономике, бюджету и финансам на государственном языке.doc
Өтүү этаптары
Каттоо Комитет(тер)ке жөнөтүлгөн 27-01-2020
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо Күн тартибине киргизилди 07-03-2008
Жеткире иштеп чыгууга жөнөтүлгөн 07-03-2008
Комитетте (комитеттерде) кароо Жөнөтүлгөн 10-03-2008
Комитет(тер)де каралган 03-06-2008
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо Күн тартибине киргизилди 19-06-2008
Биринчи окууда кабыл алынган 19-06-2008
Комитетте (комитеттерде) кароо Жөнөтүлгөн 20-06-2008
Комитет(тер)де каралган 24-06-2008
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо Күн тартибине киргизилди 12-09-2008
Кабыл алынган 12-09-2008
КР Президентинин кол койуусуна жөнөтүү Жөнөтүлгөн 29-09-2008
Кол коюлган 17-10-2008