Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Казакстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда 2006-жылдын 4-июлунда Астана шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун аймагында жайгашкан курорттук-рекреациялык обьектилерге Казакстан Республикасынын менчик укуктарын жөнгө салуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу

Каттоо номери 272
Каттоо датасы 12-01-2007
Демилге субъектиси 4 от 10.01.2007
Баяндамачы
Мыйзам долбоорлорунун тексти КР ?км?т? м-н Каз.Респ. ?км?т?н?н ортосундагы КР Ысык-К?л обл. аймагында жайгашкан КРО Каз. Респ-сынын менчик укутарын ж?нг? салуу ж-д? макулдашууну рат-циялоо тууралу.doc
О рат-ции Соглашения между ПКР и ПРК об урегулировании прав собст-ти РК на объекты КРХ, распол-е на терр. Иссык-Кульской обл. КР.doc
Коштоп жүрүүчү документер Соглашение на официальном языке.doc
Справка-обоснование на государственном языке.doc
Заключение Комитета по земельно-аграрным вопросам и экологии на государственном языке.doc
Постановление Правительства КР на официальном языке.doc
Заключение Комитета по земельно-аграрным вопросам и экологии на официальном языке.doc
Сопроводиловка.doc
Соглашение на государственном языке.doc
Справка-обоснование на официальном языке.doc
Решение Комитета по международным делам на официальном языке.doc
Решение Комитета по международным делам на государственном языке.doc
Постановление Правительства КР на государственном языке.doc
Өтүү этаптары
Каттоо Комитет(тер)ке жөнөтүлгөн 27-01-2020
Жогорку Кеңештин жыйынында кароо Күн тартибине киргизилди 11-04-2008
Кабыл алынган 11-04-2008
КР Президентинин кол койуусуна жөнөтүү Жөнөтүлгөн 18-04-2008
Кол коюлган 19-05-2008