Комитет мүчөлөрү

Алимбеков Нурбек Каарыевич

Комитеттин төрагасы

Телефон: 0312 63-91-46

Email: alim.nur@mail.ru

Факс: 0312 63 90 59

Акматов Алмазбек Жумабекович

Комитеттин төрагасынын орун басары

Телефон: 0312 63-88-21

Туманбаева Рада Мураталыевна

Комитеттин төрагасынын орун басары

Телефон: 0312 63-92-81

Email: mtorogeldieva@gmail.com

Айнакулов Мухтарбек Айнакулович

Комитеттин мүчөсү

Телефон: 0312 63-85-45

Жээнбеков Асылбек Шарипович

Комитеттин мүчөсү

Телефон: 0312 63-86-05

Самат Гульнара-Клара

Комитеттин мүчөсү

Телефон: 0312 63-87-29

Узакбаев Абылкайыр Осмонбекович

Комитеттин мүчөсү

Телефон: 0312 63-87-96