Укуктук актылар

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Бишкек шаары, 1994-жылдын 11-январы N 1360-XII Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө (КР 1996-жылдын 19-декабрындагы N 61, 1996-жылдын 19-декабрындагы N 65, 1997-жылдын 21-ноябрындагы N 82, 2004-жылдын 19-августундагы N 157, 2005-жылдын 8-июнундагы N 74, 2008-жылдын 14-июлундагы N 143, 2008-жылдын 21-июлундагы N 161, 2008-жылдын 8-октябрындагы N 208, 2008-жылдын 17-октябрындагы N 231, 2008-жылдын 20-ноябрындагы N 245, 2009-жылдын 30-декабрындагы N 319, 2010-жылдын 25-январындагы N 9, 2011-жылдын 18-октябрындагы N 178, 2012-жылдын 23-майындагы N 63, 2012-жылдын 2-июлундагы N 94, 2012-жылдын 11-октябрындагы N 171, 2013-жылдын 11-апрелиндеги N 51, 2013-жылдын 18-апрелиндеги N 55, 2013-жылдын 3-августундагы N 182, 2014-жылдын 11-январындагы N 2, 2014-жылдын 11-январындагы N 5, 2014-жылдын 14-ноябрындагы N 152, 2015-жылдын 3-мартындагы N 46, 2015-жылдын 18-майындагы N 104, 2015-жылдын 21-июлундагы N 183 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) (КР Жогорку Кеңешинин 1994-жылдын 11-январындагы N 1361-XII токтому менен колдонууга киргизилген)

30-11-2016 10:54 Толук окуу...