КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Бишкек шаары, 1999-жылдын 6-апрели N 35 Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө

20-04-2017 15:02

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
Бишкек шаары, 1999-жылдын 6-апрели N 35
Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө
(КР 2001-жылдын 4-августундагы N 81, 2003-жылдын 11-июнундагы N 98, 2003-жылдын 30-июлундагы N 160, 2004-жылдын 7-августундагы N 109, 2008-жылдын 6-октябрындагы N 205, 2008-жылдын 3-ноябрындагы N 237, Мыйзамдарынын КР Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 17-сентябрындагы УӨ N 128 декретинин, 2013-жылдын 2-февралындагы N 11, 2014-жылдын 11-январындагы N 2, 2015-жылдын 8-апрелиндеги N 73, 2016-жылдын 16-декабрындагы N 203, 2016-жылдын 23-декабрындагы N 217 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)
Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасында аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды белгилөөнүн тартибин жана шарттарын аныктайт.
(КР 2003-жылдын 30-июлундагы N 160 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
1-статья. Аскердик наамдар, класстык чендер, атайын класстык чендер жана атайын наамдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары
Аскердик наамдар, класстык чендер, атайын класстык чендер жана атайын наамдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары Кыргыз Республикасынын Конституциясын, ушул Мыйзамды, башка мыйзамдарды жана алардан келип чыгуучу Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актыларын камтыйт.
(КР 2003-жылдын 30-июлундагы N 160, 2014-жылдын 11-январындагы N 2 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)
2-статья. Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды белгилөө
Аскердик наамдар, класстык чендер, атайын класстык чендер жана атайын наамдар Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан белгиленет.
(КР 2003-жылдын 30-июлундагы N 160, 2008-жылдын 6-октябрындагы N 205 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)
3-статья. Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды жиктештирүү
Ички иштер, Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун, баңгизаттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган, бажы кызматтарынын жана каржы полициясынын органдарынын кызматкерлеринин аскердик жана атайын наамдары:
кенже аскердик жана атайын наамдар - катардагы аскер кызматчысынан (курсанттан) тартып улук прапорщикти кошуу менен;
орто аскердик жана атайын наамдар - кенже лейтенанттан тартып капитанды кошуу менен;
улук аскердик жана атайын наамдар - майордон тартып полковникти
кошуу менен;
жогорку аскердик жана атайын наамдар генерал-майордон тартып андан жогорку наамдар болуп бөлүнөт.
Салык кызматтарынын кызматкерлеринин атайын наамдары:
орто атайын наамдар - салык кызматынын кенже инспекторунан тартып салык кызматынын 1-рангадагы инспекторун кошуу менен;
улук атайын наамдар - салык кызматынын 3-рангадагы кеңешчисинен тартып салык кызматынын 1-рангадагы кеңешчисин кошуу менен;
жогорку атайын наамдар - салык кызматынын 3-рангадагы мамлекеттик кеңешчисинен тартып андан жогорку наамдар болуп бөлүнөт.
Мамлекеттик кызматчылардын класстык чендери төмөнкүчө бөлүнөт:
орто класстык чендер - мамлекеттик кызматтын кенже инспекторунан тартып мамлекеттик кызматтын 1-класстагы мамлекеттик инспекторун кошо;
улук класстык чендер - мамлекеттик кызматтын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчисинен тартып мамлекеттик кызматтын 1-класстагы мамлекеттик кеңешчисин кошо;
жогорку класстык чендер - 3-класстагы жана андан жогорку мамлекеттик кеңешчи.
Атайын класстык чендер:
орточо атайын класстык чендер - кенже юристтен тартып 1-класстагы юристти кошуу менен;
улук атайын класстык чендер - юстициянын 3-класстагы кеңешчисинен тартып юстициянын 1-класстагы кеңешчисин кошуу менен;
жогорку атайын класстык чендер - юстициянын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчисинен тартып андан жогорку наамдар болуп бөлүнөт.
Аскердик наамдардын, атайын класстык чендердин жана атайын наамдардын катышы тиркемеге ылайык аныкталат.
(КР 2001-жылдын 4-августундагы N 81, 2003-жылдын 11-июнундагы N 98, 2003-жылдын 30-июлундагы N 160, 2004-жылдын 7-августундагы N 109, 2016-жылдын 16-декабрындагы N 203 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)
4-статья. Аскердик наам
Аскердик наам - бул Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн ар
бир аскер кызматчысына жана аскерге милдеттүүгө анын кызматтык абалына, жумуштук тажрыйбасына, аскердик жана жалпы билимине, кызматынын мөөнөтүнө, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн түрүнө, аскерлеринин же кызматынын түрүнө жана жеке сиңирген эмгегине ылайык ар кимге өзүнчө ыйгарыла турган наам.
5-статья. Атайын наам
Атайын наам - бул ички иштер Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун, органдарынын, каржы полициясынын, баңгизаттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын, бажы жана салык кызматтарынын аттестацияланган ар бир кызматкерине анын кызматтык абалына, жумуштук тажрыйбасына, жалпы билимине, кызматынын мөөнөтүнө жана жеке сиңирген эмгегине ылайык ар кимге өзүнчө ыйгарыла турган наам.
(КР 2001-жылдын 4-августундагы N 81, 2003-жылдын 11-июнундагы N 98, 2004-жылдын 7-августундагы N 109, 2016-жылдын 16-декабрындагы N 203 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)
5-1-статья. Класстык чен
Класстык чен - "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында көрсөтүлгөн мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген ар бир мамлекеттик кызматчынын жеке өзүнө ыйгарылуучу атайын наам.
(КР 2003-жылдын 30-июлундагы N 160 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
6-статья. Атайын класстык чен
Атайын класстык чен - бул юстиция органдарынын, соттордун аппаратынын, Сот департаментинин, прокуратура органдарынын ар бир кызматчысына жана судьяларга ишинин стажына, билимине жана ээлеген кызматына ылайык ар кимге өзүнчө ыйгарыла турган атайын наам.
7-статья. Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды ыйгарууга компетенциясы бар кызмат адамдары
Кенже, орто жана улук аскердик наамдар, класстык чендер, атайын класстык чендер жана атайын наамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте тиешелүү мамлекеттик органдардын кызмат адамдары тарабынан ыйгарылат.
Жогорку аскердик наамдар, класстык чендер, атайын класстык чендер жана атайын наамдар Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан ыйгарылат.
(КР 2003-жылдын 30-июлундагы N 160, 2013-жылдын 2-февралындагы N 11 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)
8-статья. Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн аскер кызматчыларына жана аскерге милдеттүүлөргө ыйгарылуучу аскердик наамдар
Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн аскер кызматчыларына жана аскерге милдеттүүлөргө:
катардагы аскер кызматчысы (курсант);
ефрейтор;
кенже сержант;
сержант;
улук сержант;
старшина;
прапорщик;
улук прапорщик;
кенже лейтенант;
лейтенант;
улук лейтенант;
капитан;
майор;
подполковник;
полковник;
генерал-майор;
генерал-лейтенант;
генерал-полковник;
армиянын генералы деген аскердик наамдар ыйгарылат.
Юридикалык, медициналык же ветеринардык аскердик-эсептик адистиктери бар жана ушул кызматтарда кызмат өтөп жаткан офицерлер үчүн аскердик наамдарына "юстициянын", "медициналык кызматтын" же "ветеринардык кызматтын" деген сөздөр кошулуп айтылат.
Авиацияда кызмат өтөп жаткан офицердик куралдагы адамдардын аскердик наамдарына "авиациянын" деген сөз кошулуп айтылат.
9-статья. Улуттук коопсуздук органдарынын аскер кызматчыларына жана аскерге милдеттүүлөргө ыйгарылуучу аскердик наамдар
Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдарынын аскер кызматчыларына жана аскерге милдеттүүлөргө:
катардагы аскер кызматчысы (курсант);
ефрейтор;
кенже сержант;
сержант;
улук сержант;
старшина;
прапорщик;
улук прапорщик;
кенже лейтенант;
лейтенант;
улук лейтенант;
капитан;
майор;
подполковник;
полковник;
генерал-майор;
генерал-лейтенант;
генерал-полковник деген аскердик наамдар ыйгарылат.
10-статья. Аскер прокуратурасынын кызматкерлерине ыйгарылуучу аскердик наамдар
Кыргыз Республикасынын аскер прокуратурасынын кызматкерлерине:
юстициянын кенже лейтенанты;
юстициянын лейтенанты;
юстициянын улук лейтенанты;
юстициянын капитаны;
юстициянын майору;
юстициянын подполковниги;
юстициянын полковниги;
юстициянын генерал-майору;
юстициянын генерал-лейтенанты деген аскердик наамдар ыйгарылат.
(КР 2016-жылдын 23-декабрындагы N 217 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
10-1-статья. Мамлекеттик кызматчыларга ыйгарылуучу класстык чендер
"Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында көрсөтүлгөн мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген мамлекеттик кызматчыларга төмөнкүдөй класстык чендер ыйгарылат:
мамлекеттик кызматтын кенже инспектору;
мамлекеттик кызматтын 3-класстагы инспектору;
мамлекеттик кызматтын 2-класстагы инспектору;
мамлекеттик кызматтын 1-класстагы инспектору;
мамлекеттик кызматтын 3-класстагы кеңешчиси;
мамлекеттик кызматтын 2-класстагы кеңешчиси;
мамлекеттик кызматтын 1-класстагы кеңешчиси;
3-класстагы мамлекеттик кеңешчи;
2-класстагы мамлекеттик кеңешчи;
1-класстагы мамлекеттик кеңешчи.
(КР 2003-жылдын 30-июлундагы N 160 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
11-статья. Юстиция органдарынын, соттордун аппаратынын, Сот департаментинин, прокуратура органдарынын кызматкерлерине жана судьяларга ыйгарылуучу атайын класстык чендер
Кыргыз Республикасынын юстиция органдарынын, соттордун аппараттарынын, Сот департаментинин, прокуратура органдарынын кызматкерлерине жана судьяларга:
кенже юрист:
3-класстагы юрист;
2-класстагы юрист;
1-класстагы юрист;
юстициянын 3 класстагы кеңешчиси;
юстициянын 2 класстагы кеңешчиси;
юстициянын 1-класстагы кеңешчиси;
юстициянын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси;
юстициянын 2-класстагы мамлекеттик кеңешчиси;
юстициянын 1-класстагы мамлекеттик кеңешчиси деген атайын класстык чендер ыйгарылат.
12-статья. Салык кызматтарынын кызматкерлерине ыйгарылуучу атайын наамдар
Кыргыз Республикасынын салык кызматтарынын кызматкерлерине:
салык кызматынын кенже инспектору:
салык кызматынын 3-рангадагы инспектору;
салык кызматынын 2-рангадагы инспектору;
салык кызматынын 1-рангадагы инспектору;
салык кызматынын 3-рангадагы кеңешчиси;
салык кызматынын 2-рангадагы кеңешчиси;
салык кызматынын 1-рангадагы кеңешчиси;
салык кызматынын 3-рангадагы мамлекеттик кеңешчиси;
салык кызматынын 2-рангадагы мамлекеттик кеңешчиси;
салык кызматынын 1-рангадагы мамлекеттик кеңешчиси деген атайын наамдар ыйгарылат.
13-статья. Бажы кызматтарынын кызматкерлерине ыйгарылуучу атайын наамдар
Кыргыз Республикасынын бажы кызматтарынын кызматкерлерине:
бажы кызматынын катардагы кызматкери;
бажы кызматынын кенже сержанты;
бажы кызматынын сержанты;
бажы кызматынын улук сержанты;
бажы кызматынын старшинасы;
бажы кызматынын прапорщиги;
бажы кызматынын улук прапорщиги;
бажы кызматынын кенже лейтенанты;
бажы кызматынын улук лейтенанты;
бажы кызматынын капитаны;
бажы кызматынын майору;
бажы кызматынын подполковниги;
бажы кызматынын полковниги;
бажы кызматынын генерал-майору;
бажы кызматынын генерал-лейтенанты деген атайын наамдар ыйгарылат.
14-статья. Ички иштер жана Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун органдарынын кызматкерлерине ыйгарылуучу атайын наамдар
Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын жана жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлерине:
милициянын (ички кызматтын) катардагы кызматкери (курсанты);
милициянын (ички кызматтын) кенже сержанты;
милициянын (ички кызматтын) сержанты;
милициянын (ички кызматтын) улук сержанты;
милициянын (ички кызматтын) старшинасы;
милициянын (ички кызматтын) прапорщиги;
милициянын (ички кызматтын) улук прапорщиги;
милициянын (ички кызматтын) кенже лейтенанты;
милициянын (ички кызматтын) лейтенанты;
милициянын (ички кызматтын) улук лейтенанты;
милициянын (ички кызматтын) капитаны;
милициянын (ички кызматтын) майору;
милициянын (ички кызматтын) подполковниги;
милициянын (ички кызматтын) полковниги;
милициянын (ички кызматтын) генерал-майору;
милициянын (ички кызматтын) генерал-лейтенанты;
милициянын (ички кызматтын) генерал-полковниги деген атайын наамдар ыйгарылат.
(КР 2003-жылдын 11-июнундагы N 98, 2016-жылдын 16-декабрындагы N 203 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)
15-статья. Каржы полициясынын кызматкерлерине ыйгарылуучу атайын наамдар
Кыргыз Республикасынын каржы полициясынын кызматкерлерине:
каржы полициясынын катардагы кызматкери;
каржы полициясынын кенже сержанты;
каржы полициясынын сержанты;
каржы полициясынын улук сержанты;
каржы полициясынын старшинасы;
каржы полициясынын прапорщиги;
каржы полициясынын кенже лейтенанты;
каржы полициясынын лейтенанты;
каржы полициясынын улук лейтенанты;
каржы полициясынын капитаны;
каржы полициясынын майору;
каржы полициясынын подполковниги;
каржы полициясынын полковниги;
каржы полициясынын генерал-майору  деген атайын наамдар ыйгарылат;
финансылык полициянын генерал-лейтенанты.
(КР 2001-жылдын 4-августундагы N 81, 2008-жылдын 3-ноябрындагы N 237 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)
15-1-статья. Баңгизаттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын кызматкерлерине ыйгарылуучу атайын наамдар
Баңгизаттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын кызматкерлерине төмөнкүдөй атайын наамдар ыйгарылат:
баңги заттарды контролдоо боюнча кызматтын катардагы кызматкери (курсанты);
баңги заттарды контролдоо кызматынын кенже сержанты;
баңги заттарды контролдоо кызматынын сержанты;
баңги заттарды контролдоо кызматынын улук сержанты;
баңги заттарды контролдоо кызматынын старшинасы;
баңги заттарды контролдоо кызматынын прапорщиги;
баңги заттарды контролдоо кызматынын улук прапорщиги;
баңги заттарды контролдоо кызматынын кенже лейтенанты;
баңги заттарды контролдоо кызматынын лейтенанты;
баңги заттарды контролдоо кызматынын улук лейтенанты;
баңги заттарды контролдоо кызматынын капитаны;
баңги заттарды контролдоо кызматынын майору;
баңги заттарды контролдоо кызматынын подполковниги;
баңги заттарды контролдоо кызматынын полковниги;
баңги заттарды контролдоо кызматынын генерал-майору;
баңги заттарды контролдоо кызматынын генерал-лейтенанты.
(КР 2004-жылдын 7-августундагы N 109, 2015-жылдын 8-апрелиндеги N 73 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)
16-статья. Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды сактоонун, ыйгаруунун, ажыратуунун жана төмөндөтүүнүн тартиби
Аскердик наамдарда, класстык чендерде, атайын класстык чендерде жана атайын наамдарда болуунун мөөнөтү тиешелүү мыйзамдар менен белгиленет. Эгерде аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды сактоонун, ыйгаруунун, ажыратуунун жана төмөндөтүүнүн тартиби, ошондой эле аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды алуу үчүн коюлуучу талаптар тиешелүү мыйзамдар менен аныкталбаса, алар алардан келип чыгуучу Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актылары менен аныкталат.
(КР 2014-жылдын 11-январындагы N 2 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
Караңыз:
Кыргыз Республикасынын сотторунун аппараттарынын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуна караштуу судьяларды окутуу Борборунун, Сот департаментинин мамлекеттик кызматчыларына атайын класстык чендерди берүүнүн тартиби жөнүндөгү Жобо (Кыргыз Республикасынын Президентинин 2004-жылдын 8-апрелиндеги N 132 Жарлыгы менен бекитилген)
17-статья. Ушул Мыйзамды колдонууга киргизүү тартиби
Ушул Мыйзам кол коюлган учурдан тартып күчүнө кирет.
Төмөндөгүлөр:
"Салык полициясынын органдарынын кызматкерлерине атайын наамдарды белгилөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1997-жыл, N 8, 385-ст.);
"Бажы органдарынын кызматкерлерине атайын наамдарды белгилөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин 1992-жылдын 18-декабрындагы N 1103-XII токтому (Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин Ведомосттору, 1993-жыл, N 2, 68-ст.);
"Кыргыз Республикасынын юстиция жана мамлекеттик нотариат органдарынын кызматкерлери үчүн класстык чендерди белгилөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин 1992-жылдын 18-декабрындагы N 1104-XII токтому (Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин Ведомосттору, 1993-жыл, N 2, 69-ст.) күчүн жоготту деп табылсын.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.
 
Кыргыз Республикасынын Президенти         А.Акаев
           
1999-жылдын 9-мартында         Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан кабыл алынган
 
          "Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
тиркеме
(КР 2003-жылдын 30-июлу N 160, 2004-жылдын 7-августундагы N 109, 2008-жылдын 3-ноябрындагы N 237, 2015-жылдын 8-апрелиндеги № 73, 2016-жылдын 16-декабрындагы N 203, 2016-жылдын 23-декабрындагы N 217 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)
N    Куралдуу Күчтөрдүн аскер кызматчыларынын жана аскерге милдеттүүлөрдүн аскердик наамдары    Улуттук коопсуздук органдарынын аскер сотунун кызматчыларынын жана аскерге милдеттүүлөрдүн аскердик наамдары    Аскердик прокуратурасынын кызматкерлеринин аскердик наамдары    Мамлекеттик кызматчылардын класстык чендери    Юстиция органдарынын, соттун аппараттарынын, Сот департаментинин, прокуратура жана сот органдарынын атайын класстык чендери    Салык кызматындагы кызматкерлердин атайын наамдары    Бажы кызматындагы кызматкерлердин атайын наамдары    Ички иштер органдарынын, жазык-аткаруу тутумунун кызматкерлеринин атайын наамдары    Финансы полиция кызматкерлеринин атайын наамдары    Баңги заттарды контролдоо боюнча агентствонун кызматкерлеринин
атайын наамдары
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11
Кенже аскердик наамдар, класстык чендер, атайын класстык чендер жана атайын наамдар
1    катардагы (курсант)    катардагы (курсант)                        бажы кызматынын катардагы кызматчысы    милициянын (ички кызматынын) (катардагы кызматчысы) (курсанты)    финансы полициясынын катардагы кызматчысы    баңги заттарды контролдоо кызматынын катардагы кызматкери (курсанты)
2    ефрейтор    ефрейтор                                        
3    кенже сержант    кенже сержант                        бажы кызматынын кенже сержанты    милициянын (ички кызматынын) кенже сержанты    финансы полициясынын кенже сержанты    баңги заттарды контролдоо кызматынын кенже сержанты
4    сержант    сержант                        бажы кызматынын сержанты    милициянын (ички кызматынын) сержанты    финансы полициясынын сержанты    баңги заттарды контролдоо кызматынын сержанты
5    улук сержант    улук сержант                        бажы кызматынын улук сержанты    милициянын (ички кызматынын) улук сержанты    финансы полициясынын улук сержанты    баңги заттарды контролдоо кызматынын улук сержанты
6    старшина    старшина                        бажы кызматынын старшинасы    милициянын (ички кызматынын) старшинасы    финансы полициясынын старшинасы    баңги заттарды контролдоо кызматынын старшинасы
7    прапорщик    прапорщик                        бажы кызматынын прапорщиги    милициянын (ички кызматынын) прапорщиги    финансы полициясынын прапорщиги    баңги заттарды контролдоо кызматынын прапорщиги
8    улук прапорщик    улук прапорщик                        бажы кызматынын улук прапорщиги    милициянын (ички кызматынын) улук прапорщиги         баңги заттарды контролдоо кызматынын улук прапорщиги
Орто аскердик наамдар, класстык чендер, атайын класстык чендер жана атайын наамдар
1    кенже лейтенант    кенже лейтенант    юстициянын кенже лейтенанты    мамлекеттик кызматтын кенже инспектору    кенже юрист    салык кызматынын кенже инспектору    бажы кызматынын кенже лейтенанты    милициянын (ички кызматынын) кенже лейтенанты    финансы полициясынын кенже лейтенанты    баңги заттарды контролдоо кызматынын кенже лейтенанты
2    лейтенант    лейтенант    юстициянын лейтенанты    мамлекеттик кыз маттын 3-класстагы инспектору    3-класстагы юрист    салык кызматынын 3-рангадагы инспектору    бажы кызматынын лейтенанты    милициянын (ички кызматынын) лейтенанты    финансы полициясынын лейтенанты    баңги заттарды контролдоо кызматынын лейтенанты
3    улук лейтенант    улук лейтенант    юстициянын улук лейтенанты    мамлекеттик кызматтын 2-класстагы инспектору    2-класстагы юрист    салык кызматынын 2-рангадагы инспектору    бажы кызматынын улук лейтенанты    милициянын (ички кызматынын) улук лейтенанты    финансы полициясынын улук лейтенанты    баңги заттарды контролдоо кызматынын улук лейтенанты
4    капитан    капитан    юстициянын капитаны    мамлекеттик кызматтын 1-класстагы инспектору    1-класстагы юрист    салык кызматынын 1-рангадагы инспектору    бажы кызматынын капитаны    милициянын (ички кызматынын) капитаны    финансы полициясынын капитаны    баңги заттарды контролдоо кызматынын капитаны
Улук аскердик наамдар, класстык чендер, атайын класстык чендер жана атайын наамдар
1    майор    майор    юстициянын майору    мамлекеттик кызматтын 3-класстагы кеңешчиси    юстициянын 3-класстагы кеңешчиси    салык кызматынын 3-рангадагы кеңешчиси    бажы кызматынын майору    милициянын (ички кызматынын) майору    финансы полициясынын майору    баңги заттарды контролдоо кызматынын майору
2    подполковник    подполковник    юстициянын подполковниги    мамлекеттик кызматтын 2-класстагы кеңешчиси    юстициянын 2-класстагы кеңешчиси    салык кызматынын 2-рангадагы кеңешчиси    бажы кызматынын подполковниги    милициянын (ички кызматынын) подполковниги    финансы полициясынын подполковниги    баңги заттарды контролдоо кызматынын подполковниги
3    полковник    полковник    юстициянын полковниги    мамлекеттик кызматтын 1-класстагы кеңешчиси    юстициянын 1-класстагы кеңешчиси    салык кызматынын 1-рангадагы кеңешчиси    бажы кызматынын полковниги    милициянын (ички кызматынын) полковниги    финансы полициясынын полковниги    баңги заттарды контролдоо кызматынын полковниги
Жогорку аскердик наамдар, класстык чендер, атайын класстык чендер жана атайын наамдар
1    генерал-майор    генерал-майор    юстициянын генерал-майору    3-класстагы мамлекеттик кеңешчи    юстициянын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси    салык кызматынын 3-рангадагы мамлекеттик кеңешчиси    бажы кызматынын генерал-майору    милициянын (ички кызматынын) генерал-майору    финансы полициясынын генерал-майору    баңги заттарды контролдоо кызматынын генерал-майору
2    генерал-лейтенант    генерал-лейтенант    юстициянын генерал-лейтенанты    2-класстагы мамлекеттик кеңешчи    юстициянын 2-класстагы мамлекеттик кеңешчиси    салык кызматынын 2-рангадагы мамлекеттик кеңешчиси    бажы кызматынын генерал-лейтенанты    милициянын (ички кызматынын) генерал-лейтенанты    финансылык полициянын генерал-лейтенанты    баңги заттарды контролдоо кызматынын генерал-лейтенанты
3    генерал-полковник    генерал-полковник    юстициянын генерал-полковниги    1-класстагы мамлекеттик кеңешчи    юстициянын 1-класстагы мамлекеттик кеңешчиси    салык кызматынын 1-рангадагы мамлекеттик кеңешчиси         милициянын (ички кызматынын) генерал-полковниги     

Көрүүлөрдүн саны : 2252