Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча Комитетинин  жыйынынын күн тартиби. Өткөрүү орду жана убактысы: 2019-жылдын 24-декабры, 14 саат 00 мин. Жогорку Кеңештин Чыгыш жыйындар залы.

19-12-2019 15:34

Өткөрүү орду жана убактысы: 2019-жылдын 24-декабры, 14 саат 00 мин. Жогорку Кеңештин Чыгыш жыйындар залы

   1. «Суу биологиялык ресурстарын коргоо чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Жазык кодексине, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору (үчүнчү окуу).

Киргизген: КРнын ЖКнин депутаттары – Турускулов Ж.К., Турусбеков Б.С.

Баяндамачы: КРнын ЖКнин депутаты – Турускулов Ж.К.

   2. «Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору (биринчи окуу).

Киргизген: КРнын Өкмөтү (14.10.19-ж., №543-токтому).

Баяндамачы: КРнын Ички иштер министри – Джунушалиев К.А. 

   3. «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык кодексине, «Күрөө жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору (биринчи окуу).

Киргизген: КРнын ЖКнин депутаттары – Асылбаева Г.К., Айдаров С.А.

Баяндамачы: КРнын ЖКнин депутаты – Асылбаева Г.К., Айдаров С.А.

   4. Ар кандай маселелер.

 

Комитеттин төрайымы                                                                                       Н. Никитенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект

 

Повестка дня

 

заседания Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

                                                                    

 

Время и место проведения:  24 декабря 2019 года, 14 часов 00 мин.,

Восточный зал заседаний Жогорку Кенеша

 

 

1. Проект Закона КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере охраны водных биологических ресурсов (в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, в Кодекс Кыргызской Республики о проступках, в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях)» (третье чтение).

Вносит: Депутаты ЖК КР – Турускулов Ж., Турусбеков Б.

Докладчик: Депутат ЖК КР – Турускулов Ж.К.

 

 

2. Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об охране и защите от семейного насилия» (первое чтение).

Вносит: Правительство КР (Постановление №543 от 14.10.19 г.)

Докладчики: Министр внутренних дел КР – Джунушалиев К.А.

 

 

3. Проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики, Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «О залоге»)» (первое чтение).

Вносит: Депутаты ЖК КР – Асылбаева Г.К., Айдаров С.А.

Докладчики: Депутаты ЖК КР – Асылбаева Г.К., Айдаров С.А.

 

 

4. Разное.

 

 

Председатель Комитета                                                                                      Н. Никитенко

Көрүүлөрдүн саны : 311