Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин бөлүмүнүн кызмат орундарына карата КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАР 1. Жалпы жоболор

09-11-2017 10:08

БЕКИТЕМИН

Кыргыз Республикасынын
Жогорку Кеңешинин
Төрагасынын тескемеси менен
№__________________ОД
“____”_________2017-жыл

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын 
Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин бөлүмүнүн 
кызмат орундарына карата
КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАР 
 
1. Жалпы жоболор

1.1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин бөлүмүнүн мамлекеттик жарандык кызматынын административдик кызмат орундарынын тобуна карата ушул квалификациялык талаптар (мындан ары – административдик кызмат орундарынын тобу) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы № 706 токтому менен бекитилген мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын тобуна карата типтүү квалификациялык талаптарга ылайык иштелип чыккан. 
1.2. Квалификациялык талаптар Кыргыз Республикасынын Президентинин 2017-жылдын 31-январындагы № 17 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарынын реестрине ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин бөлүмүнүн мамлекеттик жарандык кызматынын административдик кызмат орундарынын тобуна карата белгиленилет. 
1.3. Квалификациялык талаптар Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин бөлүмүнүн мамлекеттик жарандык кызматынын ар бир административдик кызмат орду үчүн белгиленилет жана ошол орунга талапкер жарандарга карата коюлат.
 2. Административдик мамлекеттик кызмат орундарына
карата жалпы квалификациялык талаптар.

2.1. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин бөлүмүнүн мамлекеттик жарандык кызматынын административдик кызмат орундарынын тобуна карата жалпы квалификациялык талаптарга төмөндөгүлөр кирет: 
1) кесиптик билиминин деңгээлине карата – жогорку билим; 
2) административдик кызмат орундарынын категорияларын эске алуу менен кесиби жана тийиштүү кесипкөйлүк көндүмү боюнча стажына жана иш тажрыйбасына карата; 
3) кесипкөйлүк компетенциясына карата. 
Билиши: 
- Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин, “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”, “Саясий, атайын мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызмат орундарын ээлеп турган адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө”, “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2001-жылдын 9-январындагы № 11 Жарлыгы менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларынын негизги этикасы жөнүндө» жобону, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздарын жүгүртүү боюнча типтүү нускаманы, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын 2016-жылдын 27-январындагы № 11-ОД тескемеси менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппараты жөнүндө Жобону, ошондой эле башкаруунун негиздерин, эмгекти уюштурууну жана мамлекеттик жарандык кызмат өтөө процессин жөнгө салган башка ченемдик жана локалдык актыларды. 

Билиши: 
- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди; 
- зарыл керектүү программалык продуктылар Microsoft Office (Word, Excel), CЭD, ViPNet, токтом жана интернеттин маалымат базалары менен тажрыйбалуу пайдалануучунун деңгээлинде компьютердик жана оргтехникаларды. 

Жөндөмдөрү: 
- ишти натыйжалуу пландаштыруу;
- кызмат убактысын туура бөлүштүрүү;
- маалыматтарды талдоо, системага салуу жана жалпылоо;
- таламдардын чыр-чатагына алып келүүчү көйгөйлүү жагдайларды өз учурунда аныктоо жана чечүү, чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;
- жаңы эмгек шартына көнүү;
- алдыга коюлган милдеттерди чечүү үчүн жаңычыл мамиле жасоо боюнча мүмкүнчүлүктөрдү иликтөө. 

Көндүмдөрү: 
- документтерди иштей билүү;
- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдоно билүү; 
- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзө билүү; 
- иштиктүү этикетти пайдалана билүү; 
- иштиктүү кат жазууларды жүргүзүү, иштиктүү кат-кабарларды даярдоо;
- башкаруу чечимдерин жүзөгө ашыруу;
- башка бөлүмдөр менен өз ара аракеттенүүнү ишке ашыруу. 

3.1. Бөлүм башчы (В-Б) - 1 бирдик.

1) кесиптик билим деңгээли:
- жогорку юридикалык билими.

2) иш стажы жана тажрыйбасы:
- чогуу алганда 5 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы стажы же 7 жылдан кем эмес тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы;
- бир жылдан кем эмес жетекчилик кызматтардагы иш тажрыйбасы.

3) кесиптик компетенциясы:
- Билиши:
кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл мыйзамдарды, анын ичинде укук тартибин коргоого, кылмыштуулук менен күрөшүүгө жана коррупцияга каршы аракеттенүүгө байланышкан маселелерди жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды;
купуя кызматтык маалыматтар менен иштөө тартибин;
укук тартибин коргоого, кылмыштуулук менен күрөшүүгө жана коррупцияга каршы аракеттенүүгө байланышкан башкаларды билиши.

- Жөндөмдөрү:
ишти стратегиялык пландаштыруу жана пайда болгон көйгөйлөрдү чечүүгө жаңы ыкмаларды колдонуу;
бөлүмдүн иштерин натыйжалуу башкаруу;
башкаруу чечимдерин ыкчам кабыл алуу жана ишке ашыруу;
оор кырдаалда чечимдерди кабыл ала билүү жана кабыл алынган чечимдер үчүн жоопкерчилик алып жүрүү; 
кызматкерлердин алдына милдеттерди так коё билүү жана алардын иштерине объективдүү баа берүү; 
жамаата жагымдуу социалдык-психологиялык маанайды түзүү жана инсандар ортосундагы мамилелердин заманбап ыкмаларын пайдалануу;
таламдардынг чыр-чатагына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында байкоо жана чечүү;
чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.
-Көндүмдөрү:
кадрларды тандай жана коё билүү;
башкаруу менеджментин билүү; 
талдоочулук жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
башкаруу иштерин (пландаштыруу, уюштуруу, координациялоо, кызыктыруу жана контролдоо);
эл алдында чыгып сүйлөй билүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алыша билүү; 
адам ресурстарын башкаруу жана кадрдык иш кагаздарын жүргүзүү жаатындагы иштерди талдоо жана болжолдоо, пайда болгон көйгөйлөрдү чечүүгө жаңы ыкмаларды колдонуу;
башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу жана стратегиялык чечимдердин сапаттуу аткарылышы үчүн жоопкерчилик тартуу, кабыл алынган чечимдердин кесепеттерине мониторинг, контроль, талдоо жүргүзүү жана болжолдоо;
иштиктүү мамиленин ыкмаларын билүүсү жана кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрө билүүсү;
түзүмдүк бөлүмчөлөрдү башкара билүү (кол алдындагыларга тапшырмаларды жана милдеттерди сарамжал бөлүштүрүү, кол алдындагыларга стратегиялык максаттарды жана мамлекеттик органдардын жетекчилигинин көз караштарын сапаттуу жеткизе билүү, башкаруу чечимдерин ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана усулдарын таба билүү). 

3.2. Бөлүм башчынын орун басары (В-Б) - 1 бирдик.
1) кесиптик билим деңгээли:
- жогорку юридикалык билими.
2) иш стажы жана тажрыйбасы:
- чогуу алганда 5 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы стажы же 7 жылдан кем эмес тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы;
- бир жылдан кем эмес жетекчилик иш тажрыйбасы (мүмкүн болсо).

3) кесиптик компетенциясы:

- Билиши:
кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл мыйзамдарды, анын ичинде укук тартибин коргоого, кылмыштуулук менен күрөшүүгө жана коррупцияга каршы аракеттенүүгө байланышкан маселелерди жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды;
купуя кызматтык маалыматтар менен иштөө тартибин;
укук тартибин коргоого, кылмыштуулук менен күрөшүүгө жана коррупцияга каршы аракеттенүүгө байланышкан байланышкан башка билимдерди. 

- Жөндөмдөрү:
ишти стратегиялык пландаштыруу жана пайда болгон көйгөйлөрдү чечүүгө жаңы ыкмаларды колдонуу;
бөлүмдүн иштерин натыйжалуу башкаруу;
башкаруу чечимдерин ыкчам кабыл алуу жана ишке ашыруу;
оор кырдаалда чечимдерди кабыл ала билүү жана кабыл алынган чечимдер үчүн жоопкерчилик алып жүрүү; 
кызматкерлердин алдына милдеттерди так коё билүү жана алардын иштерине объективдүү баа берүү; 
жамаата жагымдуу социалдык-психологиялык маанайды түзүү жана инсандар ортосундагы мамилелердин заманбап ыкмаларын пайдалануу;
таламдардын чыр-чатагына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында байкоо жана чечүү;
чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.

-Көндүмдөрү:
кадрларды тандай жана коё билүү;
талдоочулук жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
башкаруу иштерин (пландаштыруу, уюштуруу, координациялоо, кызыктыруу жана контролдоо);
эл алдында чыгып сүйлөй билүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алыша билүү; 
адам ресурстарын башкаруу жана кадрдык иш кагаздарын жүргүзүү жаатындагы иштерди талдоо жана болжолдоо, пайда болгон көйгөйлөрдү чечүүгө жаңы ыкмаларды колдонуу;
башкаруу чечимдерин ыкчам жүзөгө ашыруу жана стратегиялык чечимдерди аткаруунун сапаты үчүн жоопкерчилик алып жүрүү, кабыл алынган чечимдерге мониторинг, контролдоо, талдоо жана кесепеттерине божомолдоо жүргүзө билүү;
иштиктүү мамиленин ыкмаларын билүүсү жана кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрө билүүсү;
түзүмдүк бөлүмчөлөрдү башкара билүү (кол алдындагыларга тапшырмаларды жана милдеттерди сарамжал бөлүштүрүү, кол алдындагыларга стратегиялык максаттарды жана мамлекеттик органдардын жетекчилигинин көз караштарын сапаттуу жеткизе билүү, башкаруу чечимдерин ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана усулдарын таба билүү). 

3.3. Сектор башчы (В-Б) - 1 бирдик.

1) кесиптик билим деңгээли:
- жогорку юридикалык билими.

2) иш стажы жана тажрыйбасы:
- чогуу алганда 5 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы стажы же 7 жылдан кем эмес тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы.

3) кесиптик компетенциясы:

- Билиши:
кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл мыйзамдарды, анын ичинде укук тартибин коргоого, кылмыштуулук менен күрөшүүгө жана коррупцияга каршы аракеттенүүгө байланышкан маселелерди жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды;
купуя кызматтык маалыматтар менен иштөө тартибин;
укук тартибин коргоого, кылмыштуулук менен күрөшүүгө жана коррупцияга каршы аракеттенүүгө байланышкан башка билимдерди.

- Жөндөмдөрү:
ишти стратегиялык пландаштыруу жана пайда болгон көйгөйлөрдү чечүүгө жаңы ыкмаларды колдонуу;
сектордун иштерин натыйжалуу башкаруу;
башкаруу чечимдерин ыкчам кабыл алуу жана ишке ашыруу;
оор кырдаалда чечимдерди кабыл ала билүү жана кабыл алынган чечимдер үчүн жоопкерчилик алып жүрүү; 
кызматкерлердин алдына милдеттерди так коё билүү жана алардын иштерине объективдүү баа берүү; 
жамаата жагымдуу социалдык-психологиялык маанайды түзүү жана инсандар ортосундагы мамилелердин заманбап ыкмаларын пайдалануу.

-Көндүмдөрү:
башкаруучулук, уюштуруучулук жөндөмдүүлүк;
маалыматтык-талдоочулук документтерди түзүү;
маалыматтарды топтоо, талдоо, системага салуу жана жалпылаштыруу;
купуя кызматтык маалыматтар менен иштөө;
контролду жүзөгө ашыруу;
түзүмдүк бөлүмчөлөрдү башкара билүү (кол алдындагыларга тапшырмаларды жана милдеттерди сарамжал бөлүштүрүү, кол алдындагыларга стратегиялык максаттарды жана мамлекеттик органдардын жетекчилигинин көз караштарын сапаттуу жеткизе билүү, башкаруу чечимдерин ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана усулдарын таба билүү);
иш боюнча баарлашуунун ыкмаларын билүүсү жана мамлекеттик жана расмий тилдерде кеңешмелерди жана жолугушууларды, иш боюнча кат алышууларды жүргүзө билүүсү. 

3.4. Эксперт (Г-А) - 6 бирдик.

1) кесиптик билим деңгээли:
- жогорку юридикалык билими же болбосо тиешелүү функционалдык багыттар тармагында кызматтык иш стажы болгон учурда кандай гана болбосун профилдеги жогорку кесиптик билими.

2) иш стажы жана тажрыйбасы:
- чогуу алганда 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы стажы же 5 жылдан кем эмес тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы.

3) кесиптик компетенциясы:

- Билиши:
кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл мыйзамдарды, анын ичинде укук тартибин коргоого, кылмыштуулук менен күрөшүүгө жана коррупцияга каршы аракеттенүүгө байланышкан маселелерди жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды;
купуя кызматтык маалыматтар менен иштөө тартибин;
кызматтык милдеттерин аткарууда колдонулуучу иш багыттарына ылайыктуу мыйзамдарды жана башка ченемдик укуктук актыларды; 
аппараттык жана программалык камсыз кылууну, ведомстволор аралык документ жүгүртүү мүмкүнчүлүгүн пайдаланууну, маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу жаатындагы жалпы маселелерди кошкондо мамлекеттик органдарда заманбап маалыматтык-коммуникациялык технологияларды пайдалануунун мүмкүнчүлүктөрүн жана өзгөчөлүктөрүн. 

- Жөндөмдөрү:
белгиленген мөөнөттө жарандык кызматчы кызмат орундарын ээлеп турган мамлекеттик органдарды кошкондо мамлекеттик органдардын жана башка уюмдардын аларды жол-жоболоштурууну белгиленген эрежелерине ылайык мамлекеттик органдардын каттарына жооп бере билиши; 
документтер жана маалыматтар менен, анын ичинде электрондук формада алмашуу каналдарын түзүү;
ишенимге жана өз ара түшүнүшүүгө негизделген ачык, урматоо мамилелерин түзө билүү; 
жамаатта ыңгайлуу моралдык-психологиялык маанайды колдоо;
жумуш убактысын сарамжалдуу пайдалануу;
аткарылган ишке өз алдынча баа берүү жана текшерүү; 
артыкчылыктардын өзгөрүлгөндүгүнө карабастан тапшырылган милдеттерди тез аткара билүү; 
грамматикалык, орфографиялык, пунктуациялык жана стилистикалык ката кетирбей туруп материалды ачык, жүйөлүү, маанилүү жана ырааттуу баяндай билүү. 

-Көндүмдөрү:
жумуш убактысын пландаштыруу;
бирдиктүү иштерди жана талдоочулук ишти уюштуруу;
маалыматтарды топтоо, талдоо, системага салуу жана жалпылаштыруу;
милдеттерди чечүүдө системалуу мамиле жасоо;
иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
мамлекеттик жана расмий тилдерде документтерди, талдоочулук материалдарды презентацияларды, иштиктүү каттарды даярдоо;
инсандар арасында мамиле түзө билүү жана чыр-чатактарды чече билүү; 
купуя кызматтык маалыматтар менен иштөө;
маалыматтар базасы менен иштей билүү жана маалыматтар менен иштөөнүн заманбап каражаттарына, усулдарына жана технологияларына ээ болуу. 
 

Көрүүлөрдүн саны : 1791