“Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2017-жылдын 13-апрелинен тартып коомдук талкууга коюлат

14-04-2017 17:11

“Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2017-жылдын 13-апрелинен тартып коомдук талкууга коюлат

13-04-2017 17:55


Демилгечилер:  Жогорку Кенештин депутаттары Т. Тиллаев, З. Жамалдинов, У. Примов, А. Алтынбеков, А. Жапаров, Т.Зулпукаров, Ф. Иминов, Р. Казакбаев, Н. Каримов, М. Мадеминов, И. Маннанов, М.Масабиров, А. Назаров, К.Нурматов, С. Нышанов, Б. Райымкулов, Т. Эгембердиев, А. Алтыбаева, У. Кыдыралиев, А.Осмонова

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 63-92-61

Каттоо  № 6-8262/17      13.04.2017

долбоор

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

1-берене. «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 10, 1514-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 70-74-беренелер төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«70-берене. Бюджеттерди түзүүнүн жалпы жоболору

1. Республикалык бюджеттин долбоору Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө болжолдорунун,  Жогорку Кеӊештин бюджеттик резолюциясынын жана Фискалдык саясаттын негизги багыттарынын негизинде түзүлөт.

2. Жогорку Кеӊештин бюджеттик резолюциясы орто мөөнөттүү мезгилге бюджет саясатынын негизги багыттары менен артыкчылыктарын аныктайт, республикалык бюджеттин долбоорун иштеп чыгууда багыттама болуп эсептелет.

3. Жогорку Кеӊештин тармактык комитети  бюджеттик резолюциянын долбоорун иштеп чыгат, анда Жогорку Кеӊештин фракцияларынын, комитеттеринин жана депутаттарынын сунуштарын эске алуу менен алдыдагы жылга бюджеттик саясаттын негизги багыттары чагылдырылат жана Жогорку Кеӊештин кароосуна киргизет.

4. Жогорку Кеӊештин  бюджеттик резолюциясы токтом менен жактырылат жана катышып олтурган депутаттардын ичинен көпчүлүк, бирок алардын 50дөн кем эмес добушу менен 30-апрелге чейин кабыл алынат.

5. Жогорку Кеӊештин тармактык комитеттери бюджеттик каражаттардын учурдагы чыгымдалышы жөнүндө тиешелүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардан маалыматты суратууга жана аны тиешелүү корутунду берүү үчүн Эсептөө палатасына жиберүүгө укуктуу.

71-берене. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоорунун Жогорку Кеңештин фракциялары жана комитеттери тарабынан каралышы

1. Өкмөт Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин талаптарына ылайык кезектеги бюджеттик жылга жана болжолдонуп жаткан мезгилге республикалык бюджет жөнүндө мыйзамдын жактырылган долбоорун кезектеги бюджеттик жылдан мурдагы жылдын 1-октябрынан кечиктирбестен Жогорку Кеӊештин кароосуна киргизет.

2. Жогорку Кеӊештин парламенттик фракциялары жана комитеттери Жогорку Кеӊешке республикалык бюджеттин долбоору берилгенден баштап 20 күн ичинде:

1) республикалык бюджеттин долбооруна карата Жогорку Кеӊештин тиешелүү комитеттеринин карамагындагы маселелер боюнча мамлекеттик органдардын жетекчилеринин, Судьялар кеӊешинин төрагасынын, Жогорку соттун төрагасынын, Жогорку соттун Конституциялык палатасынын төрагасынын маалыматтарын жана Улуттук банк менен Эсептөө палатасынын төрагаларынын корутундуларын угат;

2) мамлекеттик сырларды коргоо жагынан Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген чектөөлөрдү эске алуу менен кураторлук кылган багыттар боюнча республикалык бюджеттин долбоору боюнча корутундуларды Жогорку Кеӊештин тармактык комитетинин кароосуна коет;

3) Жогорку Кеӊештин фракциялары жана комитеттери республикалык бюджеттин айрым чыгымдарын көбөйтүү жөнүндө чечимдерди кабыл алган учурда милдеттүү тартипте тиешелүү көлөмдөрдөгү чыгымдардын башка категорияларын кыскартуу тууралуу сунуштарды киргизет жана/же кошумча чыгымдарды каржылоонун конкреттүү булактарын  аныктайт.

3. Жогорку Кеӊештин тармактык комитети:

1) Жогорку Кеӊештин фракцияларынын жана комитеттеринин, Улуттук банктын жана Эсептөө палатасынын корутундуларын аларды жалпылоо үчүн карайт;

2) республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоору боюнча парламенттик угууларды өткөрөт;

3) республикалык бюджеттин долбоорун талкуулоо боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, Өкмөт мүчөлөрүнүн, Жогорку Кеӊештин фракцияларынын лидерлеринин, комитеттеринин төрагаларынын жана депутаттардын катышуусу менен кеӊейтилген жыйналышты өткөрөт;

4) республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоорун, фракциялардын жана комитеттердин, Улуттук банктын жана Эсептөө палатасынын сын-пикирлерин жана сунуштарын эске алуу менен ага корутундуну Жогорку Кеӊештин кароосуна киргизет.

4. Республикалык бюджеттин долбоорун Жогорку Кеӊештин тармактык комитетинде кароо долбоор Жогорку Кеӊешке сунуш кылынган учурдан тартып 30 календардык күндүн ичинде аяктоого тийиш жана ченемдик укуктук актыларды белгиленген чектөөлөрдү эске алуу менен өтөт.

 

72-берене. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзамды кабыл алууга талаптар

1. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеңеш тарабынан ушул Регламенттин жоболоруна ылайык толук талкуулоо жол-жобосу боюнча үч окууда каралат.

2. Республикалык бюджетти жана аны өзгөртүүлөрдү бекитүү маселеси боюнча чечим кабыл алуу, эгерде бул, Өкмөттүн кайрылуусу боюнча, бюджеттик жөнгө салууда кыйынчылыктарга алып келбесе, кийинки жыйналышка калтырылышы мүмкүн эмес.

 

73-берене. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда кароо

1. Жогорку Кеӊеш биринчи окууда төмөнкүлөрдү карайт:

1) каралып жаткан мезгилдерге Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнгүшүнүн болжолун;

2) кезектеги бюджеттик жылга жана болжолдонуп жаткан мезгилге бюджеттик саясаттын программасын.

2. Биринчи окууда кабыл алынгын республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеӊештин кароосуна экинчи окууга киргизүү үчүн келип түшкөн жазуу жүзүндөгү сунуштарды эске алуу менен Жогорку Кеӊештин тармактык комитетинин кароосуна жөнөтүлөт.

3. Фракциялар жана комитеттер жазуу жүзүндөгү сунуштарды Жогорку Кеӊештин тармактык комитетине жана ошол эле учурда эксперттик кызматына, Жогорку Кеӊештин токтому менен башкача аныкталбаса 5 күндүк мөөнөттө жиберет.

4. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган аларды республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбооруна киргизүү/киргизбөө мүмкүнүчүлүгү жөнүндө корутундуну ушул берененин 3-бөлүгүнө ылайык 10 күндүк мөөнөттө берет.

5. Республикалык бюджеттин долбоору биринчи окууда четке кагылган учурда Жогорку Кеӊеш Өкмөткө республикалык бюджеттин долбоорун жеткире иштеп чыгуу жана кайталап сунуш кылуу үчүн мөөнөттү аныктайт.

 

74-берене. Республикалык бюджеттин долбоорун экинчи окууда кароо

Жогорку Кеӊеш Бюджеттик классификацияга жана тиркемелерге ылайык кезектеги бюджеттик жылга жана кийинки болжолдонуп жаткан мезгилге долбоордо сунуш кылынган төмөнкүдөй параметрлерди экинчи окууда карайт жана кабыл алат:

1) ички дүӊ продуктуга жана анын абсолюттук суммасына карата республикалык бюджеттин кирешелеринин салыштырма салмагын;

2) ички дүӊ продуктуга жана анын абсолюттук суммасына карата республикалык бюджеттин чыгымдарынын салыштырма салмагын;

3) ички дүӊ продуктуга карата абсолюттук цифраларда жана пайыздарда республикалык бюджеттин тартыштыгын (профицитин);

4) бюджеттин тартыштыгын жабуунун булактарын;

5) кезектеги бюджеттик жылга жана кийинки болжолдонуп жаткан мезгилге кирешелерди республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин ортосунда бөлүштүрүүнүн ченемдерин;

6) кезектеги бюджеттик жылдын жана кийинки болжолдонуп жаткан мезгилдин аягына карата Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ички жана тышкы карызынын жогорку чегин;

7) кезектеги бюджеттик жылга жана кийинки болжолдонуп жаткан мезгилге карата Өкмөттүн республикалык бюджеттеги резервдик фонддорунун ченемдик чоӊдугун.»;

 

20-глава төмөнкүдөй мазмундагы 74-1 – 74-3-беренелер менен толукталсын:

«74-1-берене. Республикалык бюджеттин долбоорун үчүнчү окууда кароо

1. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоорун үчүнчү окууда карап чыгуунун натыйжалары боюнча Жогорку Кеӊеш катышып отурган депутаттардын көпчүлүк, бирок кеминде 50 добушу менен кезектеги бюджеттик жылга жана кийинки болжолдонгон мезгилге республикалык бюджет жөнүндө мыйзамды кабыл алат.

2. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеӊеш тарабынан каралат жана жаӊы бюджеттик жыл башталганга чейин бир айдан кечиктирбестен кабыл алынат.

3. Эгерде бюджеттин долбоору үстүдөгү жылдын аягына чейин бекитилбесе, Өкмөт Жогорку Кеӊештин кароосуна киргизген бюджеттин долбоорунда каралган чыгымдардын жылдык суммасынын он экиден бир бөлүгүнүн чектеринде ал бекитилгенге чейин ай сайын чыгымдарды жүргүзүүгө Өкмөт укуктуу.

4. Жогорку Кеӊеш кабыл алган республикалык бюджет жана ага өзгөртүүлөр жөнүндө мыйзам кабыл алынган күндөн баштап 14 календардык күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын Президентине кол коюуга жиберилет.

5. Жогорку Кеӊеш өзүн-өзү тараткан учурда республикалык бюджетти Өкмөт кабыл алат жана Жогорку Кеӊеш менен Өкмөттүн жаӊы курамы түзүлгөндөн кийин бир айдын ичинде Жогорку Кеӊештин кароосуна киргизилет.

74-2-берене. Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин долбоорлорун кароо

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү кезектеги бюджеттик жылга жана болжолдонуп жаткан мезгилге Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин долбоорлорун Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин талаптарына ылайык кезектеги бюджеттик жылдан мурдагы жылдын 1-октябрынан кечиктирбестен Жогорку Кеӊештин кароосуна киргизет.

2. Жогорку Кеӊештин парламенттик фракциялары жана комитеттери Жогорку Кеӊешке белгиленген бюджеттин долбоорлору берилгенден баштап 20 күн ичинде:

1) мамлекеттик органдардын жетекчилеринин жана Эсептөө палатасынын төрагасынын бул бюджеттин долбооруна карата корутундусун угат;

2) мамлекеттик сырларды коргоо жагынан Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген чектөөлөрдү эске алуу менен бул бюджеттердин долбоорлору боюнча корутундуларды Жогорку Кеӊештин тармактык комитетинин кароосуна коет;

3) Жогорку Кеӊештин фракциялары жана комитеттери тиешелүү бюджеттердин айрым чыгымдарын көбөйтүү жөнүндө чечимдерди кабыл алган учурда милдеттүү тартипте тиешелүү көлөмдөрдөгү чыгымдардын башка категорияларын кыскартуу тууралуу сунуштарды киргизет жана/же кошумча чыгымдарды каржылоонун конкреттүү булактарын  аныктайт.

3. Жогорку Кеӊеш Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттери жөнүндө мыйзамдарды карайт жана кезектеги бюджеттик жыл башталганга чейин бир айдан кечиктирилбеген мөөнөттө үч окууда кабыл алат.

4. Жогорку Кеӊеш кабыл алган Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттери жана аларга өзгөртүүлөр жөнүндө мыйзамдар кабыл алынган күндөн баштап 14 календардык күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын Президентине кол коюуга жиберилет.

74-3-берене. Кыргыз Республикасынын өзгөчө бюджетинин долбоорун бекитүү

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана конституциялык мыйзамдарында каралган тартипте Кыргыз Республикасында өзгөчө жана согуштук абал киргизилген учурда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү киргизген  өзгөчө бюджетти биринчи кезектеги тартипте карайт.»;

101-берененин 1-бөлүгүнө төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- 1-пунктагы «15-сентябрь» деген сөз «»деген сөз менен алмаштырылсын;

- 5-6-пунктар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«5) Эсептөө палатасынын төрагасынын:

а) Эсептөө палатасынын өткөн жылдагы ишмердиги жөнүндө -
20-июндан кечиктирбестен;

в) республикалык бюджеттин аткарылышы тууралуу отчетту бекитүүдө республикалык бюджеттин аткарылышынын аудитинин натыйжалары жөнүндө - отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-октябрынан кечиктирбестен;»;

- 7-пункт күчүн жоготту деп эсептелсин.

102 жана 103-беренелер төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«102-берене. Жогорку Кеңештин бюджеттердин аткарылышын кароосу

1. Жогорку Кеӊеш республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин аткарылышына контролдук кылат.

Тармактык комитет тиешелүү бюджеттердин аткарылышы жөнүндө отчетторду тиешелүү мыйзамдардын жана ушул Регламенттин жоболоруна ылайык Эсептөө палатасы жүргүзгөн аудиттерин, комитеттердин сын-пикирлерин жана сунуштарын эске алуу менен карайт, Жогорку Кеӊештин кароосуна киргизет.

2. Ыйгарым укуктуу орган отчеттук кварталдан кийин 15 календардык күндөн кечиктирибестен бюджеттик каражаттарды учурдагы чыгымдоо жөнүндө маалыматты Жогорку Кеӊештин тармактык комитетине берет. Тармактык комитет ар бир кварталдагы маалыматты алган күндөн тартып 3 күндөн кечиктирбестен аны Жогорку Кеӊештин фракцияларына жана комитеттерине жөнөтөт.

3. Жогорку Кеӊештин фракциялары жана комитеттери өзүнүн карамагына кирген маселелер боюнча республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин учурдагы аткарылышын жылына төрт жолудан ашык эмес кароого укуктуу.

4. Жогорку Кеӊештин фракциялары жана комитеттери мыйзамдарга ылайык мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик органдардын катышуусу менен юридикалык жактардын, ошондой эле республикалык бюджеттен каржыланган уюмдардын каражаттарды пайдаланылышынын натыйжалуулугунун аудити жөнүндө Эсептөө палатасынын отчетторун жана аудит жөнүндө башка отчетторду суратууга укуктуу.

103-берене. Республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү тууралуу мыйзамдардын долбоорлорун кароо

1. Өкмөт өтүп жаткан жылдын 15-майынан кечиктирбестен республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү тууралуу мыйзамдын долбоору менен отчеттук жылдагы белгиленген бюджеттердин аткарылышы жөнүндө отчетторду Жогорку Кеңешке берет.

2. Эсептөө палатасы отчеттук мезгил үчүн белгиленген бюджеттерди аткаруу жөнүндө отчетту бекитүү тууралуу мыйзам долбоорлорун кароого чейин өткөн жыл үчүн республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин аткарылышынын аудитин Жогорку Кеӊешке отчеттон кийинки жылдын 1-сентябрына чейин берет.

3. Өкмөт республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин аткарылыштарынын аудиттеринин натыйжаларын кароону эске алуу менен белгиленген кемчиликтерди жоюу боюнча чараларды (ченемдик укуктук актыны) кабыл алат жана отчеттук жылдан кийинки жылдын
10-сентябрына чейин Жогорку Кеӊештин кароосуна жөнөтөт.

4. Төрага Өкмөт киргизген республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин мурунку жылы аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү тууралуу мыйзамдардын долбоорун жана аудиттин натыйжалары менен Эсептөө палатасынын отчетун фракциялар менен комитеттерге алдын ала кароого жана тармактык комитетке корутунду берүүгө жиберет.

5. Жогорку Кеӊештин фракциялары жана комитеттери өткөн жыл үчүн республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттериин аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү тууралуу мыйзам долбоорлорун жана ушул маселелер боюнча Эсептөө палатасынын аудитинин натыйжалары боюнча корутундуларды карайт жана бир жумалык мөөнөттө тармактык комитетке берет.

6. Тармактык комитет республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин аткарылышы жөнүндө мыйзам долбоорлорун карайт жана Жогорку Кеӊештин фракцияларынын, комитеттеринин сунуштары менен сын-пикирлерин жана Эсептөө палатасынын аудитин эске алуу менен аны Жогорку Кеӊешке киргизген күндөн тартып 20 күндүн ичинде корутунду берет.

7. Жогорку Кеӊеш белгиленген маселелерди карап жаткан учурда төмөнкүлөр угулат:

1) Кыргыз Республикасынын Премьер-министри (тиешелүү министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилери);

2) Эсептөө палатасынын төрагасы;

3) Жогорку Кеӊештин тармактык комитеттеринин төрагалары;

4) фракциялардын лидерлери.

 

8. Жогорку Кеӊеш республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү тууралуу мыйзамдарды карап чыгуунун жыйынтыктары боюнча отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-октябрынан кечиктирбестен бир окууда кабыл алат.

9. Республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү тууралуу мыйзам кабыл алынбаган учурда Жогорку Кеңеш Өкмөттүн, анын айрым мүчөлөрүнүн жана башка кызмат адамдарынын жоопкерчилиги жөнүндө маселени карайт.».

2-берене. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

МААЛЫМКАТ-НЕГИЗДЕМЕ

 

Ушул мыйзам долбоору 2017-жылдын 1-январынан тартып колдонууга киргизилген 2016-жылдын 16-майындагы № 59 Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин жоболоруна ылайык келтирүү максатында киргизилип жатат.

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинде бюджеттик жөнгө салуунун бир катар жаӊы жоболору киргизилген, мамлекеттик органдардын бардык деӊгээлинде бюджеттердин долбоорлорун кароонун ченемдери кеӊейтилген. Кодексте республикалык бюджетти гана эмес, ошондой эле Социалдык фонддун бюджетин жана биринчи жолу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетин киргизүү, карап чыгуу жана кабыл алуу жол-жобосу боюнча ченемдер каралган, бул мыйзамдардын долбоорлорун берүүнүн мөөнөттөрү жана форматы, ошондой эле алардын аткарылышын кароо тартиби белгиленген.

Кодексте республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоорун үч окууда кабыл алуу жол-жобосу аныкталган. (97, 98, 99-беренелер).

Жогорку Кеӊеш биринчи окууда төмөнкүлөрдү карайт:

  1. каралып жаткан мезгилдерге Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүшүнүн болжолун;
  2. кезектеги бюджеттик жылга жана болжолдонуп жаткан мезгилге бюджеттик саясаттын программасын.

Жогорку Кеӊеш Бюджеттик классификацияга ылайыкташтырылган тиркемелерге ылайык төмөнкүдөй параметрлерди экинчи окууда карайт жана кабыл алат:

1) ички дүӊ продуктуга жана анын абсолюттук суммасына карата республикалык бюджеттин кирешелеринин салыштырма салмагын;

2) ички дүӊ продуктуга жана анын абсолюттук суммасына карата республикалык бюджеттин чыгымдарынын салыштырма салмагын;

3) ички дүӊ продуктуга карата абсолюттук цифраларда жана пайыздарда республикалык бюджеттин тартыштыгын (профицитин);

4) бюджеттин тартыштыгын жабуунун булактарын;

5) кезектеги бюджеттик жылга жана кийинки болжолдонуп жаткан мезгилге кирешелерди республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин ортосунда бөлүштүрүүнүн ченемдерин;

6) кезектеги бюджеттик жылдын жана кийинки болжолдонуп жаткан мезгилдин аягына карата Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ички жана тышкы карызынын жогорку чегин;

7) кезектеги бюджеттик жылга жана кийинки болжолдонуп жаткан мезгилге карата республикалык бюджеттеги Өкмөттүн резервдик фонддорунун ченемдик чоӊдугун.

Жогорку Кеӊеш кезектеги бюджеттик жылга жана кийинки болжолдонуп жаткан мезгилге республикалык бюджет жөнүндө мыйзамды үчүнчү окууда кабыл алат.

20-глава Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттерин үч окууда кароонун тартиби жөнүндө жоболорду аныктаган жаңы 74-1, 74-2, 74-3-беренелер менен толукталып жатат. Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттерин кароону жана бекитүүнү Жогорку Кеӊеш кезектеги бюджеттик жыл баштаганга чейин бир айдан ашпаган мөөнөттө үч окууда республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоору менен бир учурда жүзөгө ашырат.

Белгиленген бюджеттердин отчетторун кароону жана кабыл алууну караган ченемдер Бюджеттик кодекс менен ылайыкташтырылып жатат. Мурунку мезгилдер үчүн  бюджеттердин аткарылышы жөнүндө отчеттор кийин анча-мынча өзгөртүүлөргө да мүмкүн болбогондуктан, алар боюнча мыйзамдарды кароо жана кабыл алуу белгиленген бюджеттердин аткарылышы боюнча Эсептөө палатасынын аудитинин жыйынтыктары жана аудиттин жыйынтыктары боюнча  кемчиликтерди четтетүү боюнча Өкмөттүн тиешелүү чаралар менен иш-чараларды көргөндүгү жөнүндө милдеттүү маалыматы менен бир окууда гана жүргүзүлүш керек.   Бюджеттин аткарылышына баа берүү жөнүндө ченем алынып салынат, жетекчинин ишмердүүлүгүнүн деңгээли бааланып аныкталат, бирок мындай ченем мыйзамда каралбаган.

Мындан сырткары, Эсептөө палатасынын атайын отчеттору негизинен комитеттердин тапшыруусу боюнча аткарылгандыктан жыйынтыгы боюнча тиешелүү чечимди алар кабыл алышат. Комитет зарыл десе бул маселелерди тиешелүү комитеттер карамагындагы маселелерди аныктаган ыйгарым укуктарына ылайык Жогорку Кенештин кароосуна киргизүүгө укуктуу. Ошондуктан 101-берененин 1-бөлүгүнөн 7-пункутту алып салуу сунушталып жатат.

Жогоруда баяндалгандарга байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 79-беренесине жана «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 45-беренесине ылайык мыйзам чыгаруу демилгеси тартибинде «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору киргизилет.

 

 

Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеңешинин

депутаттары:

Т. Тиллаев, З. Жамалдинов, У. Примов, А. Алтынбеков, А. Жапаров, Т.Зулпукаров, Ф. Иминов, Р. Казакбаев, Н. Каримов, М. Мадеминов, И. Маннанов, М.Масабиров, А. Назаров, К.Нурматов, С. Нышанов, Б. Райымкулов, Т. Эгембердиев, А. Алтыбаева, У. Кыдыралиев, А.Осмонова

 

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

салыштырма таблица

 

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын колдонуудагы редакциясы

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин

Бюджет жана финансы боюнча комитети

сунуш кылып жаткан редакция

 

70-берене. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзамдын долбоорун Жогорку Кеңешке киргизүү

 

1. Жогорку Кеңештин тармактык комитети Өкмөт менен биргелешип орто мөөнөттүү божомолдун бекитилген көрсөткүчтөрүнүн негизинде бюджеттик резолюциянын долбоорун иштеп чыгат, анда кийинки жылга бюджеттик саясаттын негизги багыттары чагылдырылат.

Бюджеттик резолюцияны жактыруу жөнүндө токтом катышкандардын санынын көпчүлүгү, бирок депутаттардын 50дөн кем эмес добуштары менен 15-апрелге чейин кабыл алынат.

2. Бюджеттик резолюциянын долбоорун кароонун алдында Жогорку Кеңеш Өкмөттүн төмөнкү маалыматын угат:

1) өтүп жаткан жылдын бюджетинин аткарылышынын абалы жөнүндө;

2) Өкмөттүн ишинин орто мөөнөттүү программасынын ишке ашырылышы жөнүндө.

3. Өкмөт Жогорку Кеңешке республикалык бюджет жөнүндө мыйзамдын долбоорун 1-сентябрдан кечиктирбестен берет.

4. Ыйгарым укуктуу министрлик бюджеттик каражаттардын учурдагы чыгымдалышы жөнүндө маалыматты Жогорку Кеңештин тармактык комитетине квартал сайын берип турат. Бул маалымат тиешелүү талдоо жүргүзүү үчүн Эсептөө палатасына жиберилиши мүмкүн.

 

 

70-берене. Бюджеттерди түзүүнүн жалпы жоболору

1. Республикалык бюджеттин долбоору Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө болжолдорунун,  Жогорку Кеӊештин бюджеттик резолюциясынын жана Фискалдык саясаттын негизги багыттарынын негизинде түзүлөт.

2. Жогорку Кеӊештин бюджеттик резолюциясы орто мөөнөттүү мезгилге бюджет саясатынын негизги багыттары менен артыкчылыктарын аныктайт, республикалык бюджеттин долбоорун иштеп чыгууда багыттама болуп эсептелет.

3. Жогорку Кеӊештин тармактык комитети  бюджеттик резолюциянын долбоорун иштеп чыгат, анда Жогорку Кеӊештин фракцияларынын, комитеттеринин жана депутаттарынын сунуштарын эске алуу менен алдыдагы жылга бюджеттик саясаттын негизги багыттары чагылдырылат жана Жогорку Кеӊештин кароосуна киргизет.

4. Жогорку Кеӊештин  бюджеттик резолюциясы токтом менен жактырылат жана катышып олтурган депутаттардын ичинен көпчүлүк, бирок алардын 50дөн кем эмес добушу менен 30-апрелге чейин кабыл алынат.

5. Жогорку Кеӊештин тармактык комитеттери бюджеттик каражаттардын учурдагы чыгымдалышы жөнүндө тиешелүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардан маалыматты суратууга жана аны тиешелүү корутунду берүү үчүн Эсептөө палатасына жиберүүгө укуктуу.

71-берене. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоорунун фракциялар жана комитеттер тарабынан каралышы

1. Республикалык бюджеттин долбоорун кароодо комитеттер 3 күндөн кечиктирбестен өздөрүнүн карамагындагы маселелер боюнча мамлекеттик органдардын жетекчилеринин, Судьялар кеңешинин төрагасынын, Жогорку соттун төрагасынын, Жогорку соттун Конституциялык палатасынын, жергиликтүү соттордун ишин камсыз кылуучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин алардын бюджеттеринин долбоорлору боюнча маалыматтарын угат, алар жана депутаттар тарабынан киргизилген сунуштарды жана ой-пикирлерди, ошондой эле республикалык бюджеттин долбоорун талдоонун натыйжалары боюнча Социалдык фонддун, Улуттук банктын, Эсептөө палатасынын төрагаларынын маалыматтарын угат.

2. Комитеттер республикалык бюджеттин чыгымдарын көбөйтүү жөнүндө чечимдерди кабыл алууда сунуш кылынган чыгымдарын көбөйтүүнү жабуучу кирешелердин кошумча булактары боюнча өз сунуштарын корутундуга бир убакта киргизет.

3. Комитеттер республикалык бюджеттин кирешелерин азайтуу жөнүндө чечимдерди кабыл алууда сунуш кылынган чыгымдарды кыскартуу боюнча өз сунуштарын корутундуга бир убакта киргизет.

4. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоорун фракцияларда жана комитеттерде кароо ал Жогорку Кеңешке келип түшкөн күндөн тартып 20 күндүн ичинде аяктоого тийиш.

5. Жооптуу комитет фракциялардын чечимдерин, комитеттердин корутундуларын жана Эсептөө палатасынын талдоосун алгандан кийин 10 күндүн ичинде аларды карап чыгат, топтоштурулган корутунду даярдайт жана республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоорун коштоочу документтер менен 5 күндүн ичинде Жогорку Кеңештин кароосуна киргизет.

71-берене. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоорунун Жогорку Кеңештин фракциялары жана комитеттери тарабынан каралышы

1. Өкмөт Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин талаптарына ылайык кезектеги бюджеттик жылга жана болжолдонуп жаткан мезгилге республикалык бюджет жөнүндө мыйзамдын жактырылган долбоорун кезектеги бюджеттик жылдан мурдагы жылдын 1-октябрынан кечиктирбестен Жогорку Кеӊештин кароосуна киргизет.

2. Жогорку Кеӊештин парламенттик фракциялары жана комитеттери Жогорку Кеӊешке республикалык бюджеттин долбоору берилгенден баштап 20 күн ичинде:

1) республикалык бюджеттин долбооруна карата Жогорку Кеӊештин тиешелүү комитеттеринин карамагындагы маселелер боюнча мамлекеттик органдардын жетекчилеринин, Судьялар кеӊешинин төрагасынын, Жогорку соттун төрагасынын, Жогорку соттун Конституциялык палатасынын төрагасынын маалыматтарын жана Улуттук банк менен Эсептөө палатасынын төрагаларынын корутундуларын угат;

2) мамлекеттик сырларды коргоо жагынан Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген чектөөлөрдү эске алуу менен кураторлук кылган багыттар боюнча республикалык бюджеттин долбоору боюнча корутундуларды Жогорку Кеӊештин тармактык комитетинин кароосуна коет;

3) Жогорку Кеӊештин фракциялары жана комитеттери республикалык бюджеттин айрым чыгымдарын көбөйтүү жөнүндө чечимдерди кабыл алган учурда милдеттүү тартипте тиешелүү көлөмдөрдөгү чыгымдардын башка категорияларын кыскартуу тууралуу сунуштарды киргизет жана/же кошумча чыгымдарды каржылоонун конкреттүү булактарын  аныктайт.

3. Жогорку Кеӊештин тармактык комитети:

1) Жогорку Кеӊештин фракцияларынын жана комитеттеринин, Улуттук банктын жана Эсептөө палатасынын корутундуларын аларды жалпылоо үчүн карайт;

2) республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоору боюнча парламенттик угууларды өткөрөт;

3) республикалык бюджеттин долбоорун талкуулоо боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, Өкмөт мүчөлөрүнүн, Жогорку Кеӊештин фракцияларынын лидерлеринин, комитеттеринин төрагаларынын жана депутаттардын катышуусу менен кеӊейтилген жыйналышты өткөрөт;

4) республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоорун, фракциялардын жана комитеттердин, Улуттук банктын жана Эсептөө палатасынын сын-пикирлерин жана сунуштарын эске алуу менен ага корутундуну Жогорку Кеӊештин кароосуна киргизет.

4. Республикалык бюджеттин долбоорун Жогорку Кеӊештин тармактык комитетинде кароо долбоор Жогорку Кеӊешке сунуш кылынган учурдан тартып 30 календардык күндүн ичинде аяктоого тийиш жана ченемдик укуктук актыларды белгиленген чектөөлөрдү эске алуу менен өтөт.

72-берене. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзамды кабыл алуу талаптары

1. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеңеш тарабынан ушул Регламенттин III бөлүгүнүн жоболоруна ылайык толук талкуулоо жол-жобосу боюнча үч окууда каралат.

2. Эгерде бул Өкмөттүн корутундусу боюнча бюджеттик жөнгө салууда кыйынчылыктарга алып келе турган болсо, республикалык бюджетти бекитүү маселеси боюнча чечим кабыл алуу кийинки жыйналышка калтырылышы мүмкүн эмес.

3. Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган республикалык бюджет жөнүндө мыйзам 14 күндүн ичинде милдеттүү түрдө кол коюу үчүн Президентке жиберилет.

72-берене. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзамды кабыл алууга талаптар

1. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеңеш тарабынан ушул Регламенттин жоболоруна ылайык толук талкуулоо жол-жобосу боюнча үч окууда каралат.

2. Республикалык бюджетти жана аны өзгөртүүлөрдү бекитүү маселеси боюнча чечим кабыл алуу, эгерде бул, Өкмөттүн кайрылуусу боюнча, бюджеттик жөнгө салууда кыйынчылыктарга алып келбесе, кийинки жыйналышка калтырылышы мүмкүн эмес.

73-берене. Жогорку Кеңеш тарабынан республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда кароонун өзгөчөлүктөрү

1. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш тарабынан биринчи окууда кароодо анын концепциясы, Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүшүнүн божомолу, республикалык бюджеттин негизги мүнөздөмөлөрү, бюджеттик жана салыктык саясаттын негизги багыттары, анын ичинде божомолдонгон ички дүң продуктун көлөмү жана инфляциянын деңгээли талкууланат.

2. Жогорку Кеңеш биринчи окууда кезектеги бюджеттик жылга жана кийинки божомолдонгон эки жылга долбоордо төмөнкү сунуш кылынгандарды карайт:

1) ички дүң продуктуга карата республикалык бюджеттин кирешелеринин салыштырма салмагын жана алардын абсолюттук суммасын;

2) ички дүң продуктуга карата республикалык бюджеттин чыгымдарынын салыштырма салмагын жана алардын абсолюттук суммасын;

3) республикалык бюджеттин абсолюттук цифралардагы тартыштыгын (профицитин) жана ички дүң продуктуга карата пайыздарын;

4) бюджеттин тартыштыгын жабуунун булактарын;

5) республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин ортосунда кезектеги бюджеттик жылга жана кийинки божомолдонуучу эки жылга кирешелерди бөлүштүрүүнүн ченемдерин;

6) кезектеги бюджеттик жылдын аягына жана кийинки болжолдонуучу эки жылга Кыргыз Республикасынын ички жана тышкы мамлекеттик карызынын жогорку чегин;

7) кезектеги бюджеттик жылга жана кийинки болжолдонуучу эки жылга Өкмөттүн резервдик фонддорунун республикалык бюджеттеги ченеминин чоңдугун.

3. Кезектеги бюджеттик жылга жана кийинки болжомолдонуучу эки жылга республикалык бюджеттин негизги мүнөздөмөлөрүн бекитүүдө кезектеги бюджеттик жылдагы болжолдонгон ички дүң продуктунун көлөмү жана өткөн жылдын июлунун көрсөткүчтөрү менен салыштырмалуу үстүдөгү жылдын июлунун көрсөткүчтөрү боюнча керектөөчү баалардагы инфляциянын арымы көрсөтүлөт.

4. Эгерде Өкмөт каржылоо булактарын аныктабаса, Жогорку Кеңеш республикалык бюджеттин негизги мүнөздөмөлөрүн биринчи окууда бекитүүдө мамлекеттик бюджеттин эсебинен жабылуучу чыгымдарды көбөйтө албайт.

5. Республикалык бюджеттин долбоору биринчи окууда четке кагылган учурда, Жогорку Кеңеш Өкмөткө республикалык бюджеттин долбоорун жеткире иштеп чыгуу жана аны биринчи окууда кайра кароо үчүн берүүнүн мөөнөтүн аныктайт.

73-берене. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда кароо

1. Жогорку Кеӊеш биринчи окууда төмөнкүлөрдү карайт:

1) каралып жаткан мезгилдерге Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнгүшүнүн болжолун;

2) кезектеги бюджеттик жылга жана болжолдонуп жаткан мезгилге бюджеттик саясаттын программасын.

2. Биринчи окууда кабыл алынгын республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеӊештин кароосуна экинчи окууга киргизүү үчүн келип түшкөн жазуу жүзүндөгү сунуштарды эске алуу менен Жогорку Кеӊештин тармактык комитетинин кароосуна жөнөтүлөт.

3. Фракциялар жана комитеттер жазуу жүзүндөгү сунуштарды Жогорку Кеӊештин тармактык комитетине жана ошол эле учурда эксперттик кызматына, Жогорку Кеӊештин токтому менен башкача аныкталбаса 5 күндүк мөөнөттө жиберет.

4. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган аларды республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбооруна киргизүү/киргизбөө мүмкүнүчүлүгү жөнүндө корутундуну ушул берененин 3-бөлүгүнө ылайык 10 күндүк мөөнөттө берет.

5. Республикалык бюджеттин долбоору биринчи окууда четке кагылган учурда Жогорку Кеӊеш Өкмөткө республикалык бюджеттин долбоорун жеткире иштеп чыгуу жана кайталап сунуш кылуу үчүн мөөнөттү аныктайт.

 

 

74-берене. Жогорку Кеңеш тарабынан республикалык бюджеттин долбоорунун экинчи жана үчүнчү окууларда кароонун өзгөчөлүктөрү

1. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда кароодо Жогорку Кеңеш республикалык бюджеттин чыгымдарын, алардын түрлөрү боюнча бюджеттик классификацияга ылайык бөлүмдөрдүн, топтордун, топчолордун кесилишинде беренелер боюнча бекитет жана үчүнчү окууга даярдоо жана киргизүү үчүн жооптуу комитетке жиберет.

2. Долбоорду үчүнчү окууда кароонун натыйжалары боюнча Жогорку Кеңеш республикалык бюджет жөнүндө мыйзамды катышкандардын санынын көпчүлүгүнүн, бирок депутаттардын 50дөн кем эмесинин добушу менен кабыл алат.

3. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеңеш тарабынан жаңы бюджеттик жыл башталганга чейин бир ай калгандан кечиктирбестен каралат жана кабыл алынат.

74-берене. Республикалык бюджеттин долбоорун экинчи окууда кароо

Жогорку Кеӊеш Бюджеттик классификацияга жана тиркемелерге ылайык кезектеги бюджеттик жылга жана кийинки болжолдонуп жаткан мезгилге долбоордо сунуш кылынган төмөнкүдөй параметрлерди экинчи окууда карайт жана кабыл алат:

1) ички дүӊ продуктуга жана анын абсолюттук суммасына карата республикалык бюджеттин кирешелеринин салыштырма салмагын;

2) ички дүӊ продуктуга жана анын абсолюттук суммасына карата республикалык бюджеттин чыгымдарынын салыштырма салмагын;

3) ички дүӊ продуктуга карата абсолюттук цифраларда жана пайыздарда республикалык бюджеттин тартыштыгын (профицитин);

4) бюджеттин тартыштыгын жабуунун булактарын;

5) кезектеги бюджеттик жылга жана кийинки болжолдонуп жаткан мезгилге кирешелерди республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин ортосунда бөлүштүрүүнүн ченемдерин;

6) кезектеги бюджеттик жылдын жана кийинки болжолдонуп жаткан мезгилдин аягына карата Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ички жана тышкы карызынын жогорку чегин;

7) кезектеги бюджеттик жылга жана кийинки болжолдонуп жаткан мезгилге карата Өкмөттүн республикалык бюджеттеги резервдик фонддорунун ченемдик чоӊдугун.

 

74-1-берене. Республикалык бюджеттин долбоорун үчүнчү окууда кароо

1. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоорун үчүнчү окууда карап чыгуунун натыйжалары боюнча Жогорку Кеӊеш катышып отурган депутаттардын көпчүлүк, бирок кеминде 50 добушу менен кезектеги бюджеттик жылга жана кийинки болжолдонгон мезгилге республикалык бюджет жөнүндө мыйзамды кабыл алат.

2. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеӊеш тарабынан каралат жана жаӊы бюджеттик жыл башталганга чейин бир айдан кечиктирбестен кабыл алынат.

3. Эгерде бюджеттин долбоору үстүдөгү жылдын аягына чейин бекитилбесе, Өкмөт Жогорку Кеӊештин кароосуна киргизген бюджеттин долбоорунда каралган чыгымдардын жылдык суммасынын он экиден бир бөлүгүнүн чектеринде ал бекитилгенге чейин ай сайын чыгымдарды жүргүзүүгө Өкмөт укуктуу.

4. Жогорку Кеӊеш кабыл алган республикалык бюджет жана ага өзгөртүүлөр жөнүндө мыйзам кабыл алынган күндөн баштап
14 календардык күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын Президентине кол коюуга жиберилет.

5. Жогорку Кеӊеш өзүн-өзү тараткан учурда республикалык бюджетти Өкмөт кабыл алат жана Жогорку Кеӊеш менен Өкмөттүн жаӊы курамы түзүлгөндөн кийин бир айдын ичинде Жогорку Кеӊештин кароосуна киргизилет.

 

74-2-берене. Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин долбоорлорун кароо

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү кезектеги бюджеттик жылга жана болжолдонуп жаткан мезгилге Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин долбоорлорун Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин талаптарына ылайык кезектеги бюджеттик жылдан мурдагы жылдын 1-октябрынан кечиктирбестен Жогорку Кеӊештин кароосуна киргизет.

2. Жогорку Кеӊештин парламенттик фракциялары жана комитеттери Жогорку Кеӊешке белгиленген бюджеттин долбоорлору берилгенден баштап 20 күн ичинде:

1) мамлекеттик органдардын жетекчилеринин жана Эсептөө палатасынын төрагасынын бул бюджеттин долбооруна карата корутундусун угат;

2) мамлекеттик сырларды коргоо жагынан Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген чектөөлөрдү эске алуу менен бул бюджеттердин долбоорлору боюнча корутундуларды Жогорку Кеӊештин тармактык комитетинин кароосуна коет;

3) Жогорку Кеӊештин фракциялары жана комитеттери тиешелүү бюджеттердин айрым чыгымдарын көбөйтүү жөнүндө чечимдерди кабыл алган учурда милдеттүү тартипте тиешелүү көлөмдөрдөгү чыгымдардын башка категорияларын кыскартуу тууралуу сунуштарды киргизет жана/же кошумча чыгымдарды каржылоонун конкреттүү булактарын  аныктайт.

3. Жогорку Кеӊеш Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттери жөнүндө мыйзамдарды карайт жана кезектеги бюджеттик жыл башталганга чейин бир айдан кечиктирилбеген мөөнөттө үч окууда кабыл алат.

4. Жогорку Кеӊеш кабыл алган Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттери жана аларга өзгөртүүлөр жөнүндө мыйзамдар кабыл алынган күндөн баштап
14 календардык күндүн ичинде
Кыргыз Республикасынын Президентине кол коюуга жиберилет.

 

74-3-берене. Кыргыз Республикасынын өзгөчө бюджетинин долбоорун бекитүү

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана конституциялык мыйзамдарында каралган тартипте Кыргыз Республикасында өзгөчө жана согуштук абал киргизилген учурда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү киргизген  өзгөчө бюджетти биринчи кезектеги тартипте карайт.

101-берене. Жогорку Кеңеш тарабынан ар жылдык отчетторду кароо

1. Жогорку Кеңеш төмөнкүлөрдүн ар жылдык отчетторун угат:

1) республикалык бюджеттин аткарылышы тууралуу Өкмөттүн - 15-сентябрдан кечиктирбестен;

2) Өкмөттүн иши жөнүндө Премьер-министрдин - 1-майдан кечиктирбестен;

3) Башкы прокурордун - 20-апрелден кечиктирбестен;

4) Улуттук банктын төрагасынын - отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-июлуна чейин;

5) Эсептөө палатасынын төрагасынын - 20-июндан кечиктирбестен;

6) республикалык бюджеттин аткарылышы тууралуу отчетту бекитүүдө республикалык бюджеттин аткарылышынын аудитинин натыйжалары жөнүндө Эсептөө палатасынын төрагасынын - 1-сентябрдан кечиктирбестен;

7) Эсептөө палатасынын өзгөчө маанилүү же шашылыш маселелери боюнча атайын отчетторун - Жогорку Кеңештин тармактык комитеттери менен макулдашуу боюнча;

8) Жогорку Кеңештин комитеттеринин төрагаларынын отчетторун - 1-октябрдан кечиктирбестен;

9) Төрага өз ишмердиги жөнүндө - 1-октябрдан кечиктирбестен жана өткөн жыл үчүн Жогорку Кеңештин чыгымдарынын отчетун - 15-февралдан кечиктирбестен;

10) ички аудиттин натыйжалары боюнча Координациялык кеңештин отчетун - 15-февралдан кечиктирбестен.

2. Отчеттор, аларды Жогорку Кеңештин жыйналышында кароого бир ай калгандан кечиктирбестен комитеттерге жөнөтүлөт.

3. Отчетторду кароо толук талкуулоо жол-жобосу боюнча өткөрүлөт.

4. Ар жылдык отчетторду кароодо комитеттердин төрагаларына жана фракциялардын лидерлерине чыгып сүйлөө үчүн убакыт берилет.

5. Жогорку Кеңеш мамлекеттик органдын же кызмат адамдын ишин баалоо менен отчетторду бекитүү тууралуу токтомду катышкандардын санынын көпчүлүгүнүн, бирок депутаттардын 50дөн кем эмесинин добушу менен кабыл алат.

6. Жогорку Кеңештин депутаттарынын консультациялык-кеңеш берүүчү органдардагы отчеттору ушул главада белгиленген тартипте угулат (макулдашуу боюнча).

101-берене. Жогорку Кеңеш тарабынан ар жылдык отчетторду кароо

1. Жогорку Кеңеш төмөнкүлөрдүн ар жылдык отчетторун угат:

1) республикалык бюджеттин аткарылышы тууралуу Өкмөттүн -
отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-октябрынан кечиктирбестен;

2) Өкмөттүн иши жөнүндө Премьер-министрдин - 1-майдан кечиктирбестен;

3) Башкы прокурордун - 20-апрелден кечиктирбестен;

4) Улуттук банктын төрагасынын - отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-июлуна чейин;

5) Эсептөө палатасынын төрагасынын:

а) Эсептөө палатасынын өткөн жылдагы ишмердиги жөнүндө -
20-июндан кечиктирбестен;

в) республикалык бюджеттин аткарылышы тууралуу отчетту бекитүүдө республикалык бюджеттин аткарылышынын аудитинин натыйжалары жөнүндө - отчеттук жылдан кийинки жылдын
1-октябрынан кечиктирбестен;

6) Жогорку Кеңештин комитеттеринин төрагаларынын отчетторун - 1-октябрдан кечиктирбестен;

7) Төрага өз ишмердиги жөнүндө - 1-октябрдан кечиктирбестен жана өткөн жыл үчүн Жогорку Кеңештин чыгымдарынын отчетун - 15-февралдан кечиктирбестен;

8) ички аудиттин натыйжалары боюнча Координациялык кеңештин отчетун - 15-февралдан кечиктирбестен.

 

2. Отчеттор, аларды Жогорку Кеңештин жыйналышында кароого бир ай калгандан кечиктирбестен комитеттерге жөнөтүлөт.

3. Отчетторду кароо толук талкуулоо жол-жобосу боюнча өткөрүлөт.

4. Ар жылдык отчетторду кароодо комитеттердин төрагаларына жана фракциялардын лидерлерине чыгып сүйлөө үчүн убакыт берилет.

5. Жогорку Кеңеш мамлекеттик органдын же кызмат адамдын ишин баалоо менен отчетторду бекитүү тууралуу токтомду катышкандардын санынын көпчүлүгүнүн, бирок депутаттардын 50дөн кем эмесинин добушу менен кабыл алат.

6. Жогорку Кеңештин депутаттарынын консультациялык-кеңеш берүүчү органдардагы отчеттору ушул главада белгиленген тартипте угулат (макулдашуу боюнча).

102-берене. Республикалык бюджет жөнүндө мыйзамдын аткарылышын контролдоо

1. Жогорку Кеңеш республикалык бюджеттин аткарылышын контролдоону комитеттер жана комиссиялар аркылуу, ошондой эле Эсептөө палатасына тапшырма берүү аркылуу жүзөгө ашырат.

2. Ыйгарым укуктуу министрлик отчеттук кварталдан кийинки 15 календардык күндөн кечиктирбестен учурдагы бюджеттик каражаттарды чыгымдоо жөнүндө маалыматты Жогорку Кеңештин тармактык комитетине берет. Тармактык комитет квартал сайын маалыматты алынган күндөн тартып 3 күндөн кечиктирбестен Жогорку Кеңештин фракцияларына жана комитеттерине жиберет.

3. Жогорку Кеңештин комитеттери республикалык бюджеттин учурдагы аткарылышын өзүнө караштуу маселелер боюнча жылына төрт жолудан ашык эмес кароого укуктуу. Бюджеттин учурдагы аткарылышынын маселелерин кароонун жыйынтыктары боюнча Жогорку Кеңеш комитеттин (комитеттердин) сунушу боюнча республикалык бюджеттин аткарылышы боюнча атайын отчетторду даярдоону Эсептөө палатасына тапшырышы мүмкүн.

4. Жогорку Кеңеш мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, ошондой эле республикалык жана жергиликтүү бюджеттерден каржыланган уюмдардын катышуусу менен мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, юридикалык жактардын каражаттарды натыйжалуу пайдаланылышынын аудити жөнүндө Эсептөө палатасынын отчетторун жана мыйзамдарга ылайык аудит жөнүндө башка отчетторду суратып алышы мүмкүн.

102-берене. Жогорку Кеңештин бюджеттердин аткарылышын кароосу

1. Жогорку Кеӊеш республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин аткарылышына контролдук кылат.

Тармактык комитет тиешелүү бюджеттердин аткарылышы жөнүндө отчетторду тиешелүү мыйзамдардын жана ушул Регламенттин жоболоруна ылайык Эсептөө палатасы жүргүзгөн аудиттерин, комитеттердин сын-пикирлерин жана сунуштарын эске алуу менен карайт, Жогорку Кеӊештин кароосуна киргизет.

2. Ыйгарым укуктуу орган отчеттук кварталдан кийин 15 календардык күндөн кечиктирибестен бюджеттик каражаттарды учурдагы чыгымдоо жөнүндө маалыматты Жогорку Кеӊештин тармактык комитетине берет. Тармактык комитет ар бир кварталдагы маалыматты алган күндөн тартып 3 күндөн кечиктирбестен аны Жогорку Кеӊештин фракцияларына жана комитеттерине жөнөтөт.

3. Жогорку Кеӊештин фракциялары жана комитеттери өзүнүн карамагына кирген маселелер боюнча республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин учурдагы аткарылышын жылына төрт жолудан ашык эмес кароого укуктуу.

4. Жогорку Кеӊештин фракциялары жана комитеттери мыйзамдарга ылайык мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик органдардын катышуусу менен юридикалык жактардын, ошондой эле республикалык бюджеттен каржыланган уюмдардын каражаттарды пайдаланылышынын натыйжалуулугунун аудити жөнүндө Эсептөө палатасынын отчетторун жана аудит жөнүндө башка отчетторду суратууга укуктуу.

103-берене. Республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчет

1. Өкмөт өтүп жаткан жылдын 15-майынан кечиктирбестен республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү тууралуу мыйзамдын долбоору менен өткөн жылдагы республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчетту Жогорку Кеңешке берет.

2. Өкмөттүн бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчету каралганга чейин Эсептөө палатасы өтүп жаткан жылдын 1-сентябрына чейин Жогорку Кеңешке отчетту өткөн жылдагы республикалык бюджеттин аткарылышынын аудитинин натыйжалары менен кошо берет.

3. Өткөн жыл үчүн республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө Өкмөттүн ар жылдык отчетун аудиттин натыйжалары менен Эсептөө палатасынын отчетун Төрага алдын ала кароо үчүн комитеттерге жана фракцияларга жана корутунду берүү үчүн бюджет боюнча жооптуу комитетке Жогорку Кеңешке киргизилген күндөн тартып 3 күндөн кечиктирбестен жиберет.

4. Жооптуу комитет республикалык бюджет жөнүндө мыйзамдын аткарылышы тууралуу Өкмөттүн отчетун карайт жана ар жылдык аудиттин натыйжалары менен Эсептөө палатасынын отчету Жогорку Кеңешке киргизилген күндөн тартып 15 күндүн ичинде топтоштурулган корутунду берет.

5. Республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчет Жогорку Кеңештин жыйналышында 15-сентябрдан кечиктирбестен каралат.

6. Жогорку Кеңеш тарабынан бул маселени кароодо төмөндөгүлөр угулат:

1) Премьер-министр;

2) Эсептөө палатасынын төрагасы;

3) Социалдык фонддун төрагасы;

4) Бюджет жана финансы боюнча тармактык комитеттин өкүлү;

5) фракциялардын лидерлери.

7. Кароонун жыйынтыктары боюнча Жогорку Кеңеш анын аткарылышына баа берүү менен республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү тууралуу мыйзам кабыл алат.

8. Республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчетко канааттандырарлык эмес деген баа берилген учурда, Жогорку Кеңеш Өкмөттүн, анын айрым мүчөлөрүнүн жана башка кызмат адамдарынын жоопкерчилиги жөнүндө маселени карайт.

103-берене. Республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү тууралуу мыйзамдардын долбоорлорун кароо

1. Өкмөт өтүп жаткан жылдын 15-майынан кечиктирбестен республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү тууралуу мыйзамдын долбоору менен отчеттук жылдагы белгиленген бюджеттердин аткарылышы жөнүндө отчетторду Жогорку Кеңешке берет.

2. Эсептөө палатасы отчеттук мезгил үчүн белгиленген бюджеттерди аткаруу жөнүндө отчетту бекитүү тууралуу мыйзам долбоорлорун кароого чейин өткөн жыл үчүн республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин аткарылышынын аудитин Жогорку Кеӊешке отчеттон кийинки жылдын 1-сентябрына чейин берет.

3. Өкмөт республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин аткарылыштарынын аудиттеринин натыйжаларын кароону эске алуу менен белгиленген кемчиликтерди жоюу боюнча чараларды (ченемдик укуктук актыны) кабыл алат жана отчеттук жылдан кийинки жылдын
10-сентябрына чейин Жогорку Кеӊештин кароосуна жөнөтөт.

4. Төрага Өкмөт киргизген республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин мурунку жылы аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү тууралуу мыйзамдардын долбоорун жана аудиттин натыйжалары менен Эсептөө палатасынын отчетун фракциялар менен комитеттерге алдын ала кароого жана тармактык комитетке корутунду берүүгө жиберет.

5. Жогорку Кеӊештин фракциялары жана комитеттери өткөн жыл үчүн республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттериин аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү тууралуу мыйзам долбоорлорун жана ушул маселелер боюнча Эсептөө палатасынын аудитинин натыйжалары боюнча корутундуларды карайт жана бир жумалык мөөнөттө тармактык комитетке берет.

6. Тармактык комитет республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин аткарылышы жөнүндө мыйзам долбоорлорун карайт жана Жогорку Кеӊештин фракцияларынын, комитеттеринин сунуштары менен сын-пикирлерин жана Эсептөө палатасынын аудитин эске алуу менен аны Жогорку Кеӊешке киргизген күндөн тартып 20 күндүн ичинде корутунду берет.

7. Жогорку Кеӊеш белгиленген маселелерди карап жаткан учурда төмөнкүлөр угулат:

1) Кыргыз Республикасынын Премьер-министри (тиешелүү министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилери);

2) Эсептөө палатасынын төрагасы;

3) Жогорку Кеӊештин тармактык комитеттеринин төрагалары;

4) фракциялардын лидерлери.

 

8. Жогорку Кеӊеш республикалык бюджеттин, Социалдык фонддун жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттеринин аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү тууралуу мыйзамдарды карап чыгуунун жыйынтыктары боюнча отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-октябрынан кечиктирбестен бир окууда кабыл алат.

9. Республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү тууралуу мыйзам кабыл алынбаган учурда Жогорку Кеңеш Өкмөттүн, анын айрым мүчөлөрүнүн жана башка кызмат адамдарынын жоопкерчилиги жөнүндө маселени карайт.

 

Көрүүлөрдүн саны : 3269