Бюджет жана финансы боюнча комитеттин 2019-жылдын 24-июнундагы «Бишкек шаарында 2019-жылдын 29-мартында кол коюлган «Кыргыз Республикасы менен Евразиялык өнүктүрүү банкы ортосундагы «Ден соолук кербени» (Кыргыз Республикасы) долбоорун каржылоо үчүн Евразиялык турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун каражаттарынан эсебинен грант берүү жөнүндө №2 Макулдашууну ратификациялоо жөнүндө»  Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна КОРУТУНДУСУ

04-11-2019 17:57

Бюджет жана финансы боюнча комитеттин

2019-жылдын 24-июнундагы

«Бишкек шаарында 2019-жылдын 29-мартында кол коюлган «Кыргыз Республикасы менен Евразиялык өнүктүрүү банкы ортосундагы «Ден соолук кербени» (Кыргыз Республикасы) долбоорун каржылоо үчүн Евразиялык турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун каражаттарынан эсебинен грант берүү жөнүндө №2 Макулдашууну ратификациялоо жөнүндө»  Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна

КОРУТУНДУСУ

 

Бул долбоордун негизги максаты болуп бойго жеткендерге жана балдарга бекер мүнөздө максаттуу алдын алуучу текшерүүлөрдү өткөрүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын алысыкы жана барууга кыйын райондорунда санитардык-агартуучулук иштерди өткөрүү аркылуу калктын социалдык жактан аз камсыз болгон катмарына дарылоо-диагностикалык жардам көрсөтүүгө багытталган «Ден соолук кербени» долбоорун жүзөгө ашыруу болуп саналат.

Бул максатта аталган долбоорду ишке ашырууга Евразиялык турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун каражаттарынан эсебинен 2 000 000,0 (эки миллион) АКШ доллар өлчөмүндогү грант берилип жатат.

Ал эми Кыргыз тарабынан дары жана медициналык багыттагы товарларга төлөм жүргүзүү үчүн 48000 (кырк сегиз миң) АКШ доллары өлчөмүндөгү кош каржылоо Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин бюджетинин эсебинен каржыланат.

Жогоруда баяндалгандардан улам, Бюджет жана финансы комитети төмөндөгүдөй корутунду чыгарды:

 

  1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 12-июнунда №291 токтому менен демилгеленип киргизилген, «Бишкек шаарында  2019-жылдын 29-мартында кол коюлган «Кыргыз  Республикасы менен Евразиялык өнүктүрүү банкы ортосундагы «Ден соолук кербени» (Кыргыз Республикасы) долбоорун каржылоо үчүн Евразиялык турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун каражаттарынан эсебинен грант берүү жөнүндө №2 Макулдашууну ратификациялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жактырылсын.

2. Бул корутунду Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетине жиберилсин.

 

 

Бюджет жана финансы

боюнча комитеттин төрагасы                                                      Э.Токтошев

Көрүүлөрдүн саны : 103