2019-жылдын 24 июнундагы «Бишкек шаарында 2019-жылдын 24-майында кол коюлган 2017-жылдын 10-августундагы Кыргыз Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү ассоцияциясынын (Дүйнөлүк банк) ортосундагы Сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу жөнүндө долбоорду каржылоо жөнүндө макулдашууга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу макулдашуу-катты ратификациялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна КОРУТУНДУСУ

04-11-2019 17:05

Бюджет жана финансы боюнча комитетинин

2019-жылдын 24 июнундагы

«Бишкек шаарында 2019-жылдын 24-майында кол коюлган

2017-жылдын 10-августундагы Кыргыз Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү ассоцияциясынын (Дүйнөлүк банк) ортосундагы Сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу жөнүндө долбоорду каржылоо жөнүндө макулдашууга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу макулдашуу-катты ратификациялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

КОРУТУНДУСУ

 

Бюджет жана финансы боюнча комитети төмөндөгүлөрдү белгилейт.

“Сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу” долбоорунун өнүктүрүү максаты болуп, саан малдын өндүрүмдүүлүгүн жана ферма-бенефициарларда сүттүн сапатын жогорулатуу болуп эсептелинет. Долбоордун бенефециарларына Ысык-Көл облусунун аймагындагы чакан үй-бүлөлүк фермалар кирет.

Долбоордун бюджети жана мөөнөтү. Каржылоонун жалпы суммасы Эл аралык өнүктүрүү ассоцияциясынын каражаттарынан каржыланган 5,0 млн. АКШ долларын түзөт, анын ичинен 2,25 млн. АКШ доллары – грант жана 2.75 млн. АКШ доллары – насыя. Долбоорду ишке ашыруу мөөнөту
2018-жылдын 10-апрелинен 2020-жылдын 31-декабрына чейин.

Долбоордун ишке ашыруу механизми. Долбоордун аткаруучу ведомстволору Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги жана Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги. Аткаруучу агентстволор Агробизнестин атаандаштыкка жөндөмдүүлүк борбору жана Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигинин Насыя багытын башкаруу бөлүмү.

Аталган макулдашуу-катынын долбооруна ылайык 2017-жылдын 10-августундагы макулдашууга төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилип жатат.

А-компонентинин 1А субкомпонентинин аталышын (“Мамлекеттик жеке сектордун ортосундагы диалогду жакшыртуу”) “Сүт алуу жана сүт алууга, муздатууга, сапатын текшерүүгө жабдууларды жана сүт алуучу пункттарында маалыматтардын каттоосун жүргүзүүнү  камсыздоо” деген субкомпонетке өзгөртүү сунушталып жатат. Натыйжада сүт секторунда мамлекеттик жана жеке кызматтарын жакшыртуу, каржылоонун жалпы көлөмү 1,65 млн. АКШ долларынан 1,14 млн. АКШ долларына азайтылат, субкомпоненттин алкагындагы чыгымдарды каржылоо пландаштырылган 0.05 млн. АКШ долларынан 0.39 млн. АКШ долларда каралат.

А-компонентинин 1В-субкомпоненттинин аталышын (“Жаныбарларды идентификациялоо жана каттоо”) “Эки аймактык (Караколдогу жана Балыкчыдагы) лабораторияларды каражаттар менен камсыз кылуу аркылуу ветеринардык көзөмөлдү жана текшерүүнү жакшыртууга” субкомпонентине өзгөртүү сунушталып жатат. Башында пландаштырылган малды идентификациалоого жана каттоого каралган 1.1 млн. АКШ доллардын 0.55 млн. АКШ доллары Караколдогу жана Балыкчыдагы ветеринардык лабораторияларды колдоосуна  бөлүнөт. Калган каражаттар долбоордун
3-компонентине Кайтарым фонд аркылуу фермерлерди каржылоого бөлүштүрүлөт.

1D-субкомпонентин ( «Ветеринардык текшерүү постторун орнотуу») жоюу сунушталып жатат жана бул субкомпоненттеги берилген каражаттар башка субкомпоненттерге бөлүнөт.

2-компонент: Ички чарбалык өндүрүмдүүлүктү жогорулатуу. Бенефициарлардын саны азайгандын себебинен 2-компоненттин чыгашалары алгачкы пландаштырылган 1,48 млн. АКШ долларынан 1,14 млн. АКШ долларына азайтуу сунушталып жатат (анын ичинен 0.44 млн. АКШ доллары көрсөтмө фермалардын товарларын сатып алууга жана иштерине жана окутуунун катышуучуларына багытталат), калган каражаттар
3-компонентке Кайтарым фонду аркылуу фермерлерди каржылоого бөлүнөт.

3-компонент: Фермердик чарбалардын деӊгээлиндеги инвестициялар. Каржылоонун жалпы көлөмү 1,2 млн. АКШ долларынан 2,0 млн. АКШ долларына көбөйтүү сунушталып жатат. Андан тышкары, ссуданын максималдуу суммасы бир адамга 1 000 АКШ долларынан 1 200 АКШ долларына көбөйтүлөт.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде Бюджет жана финансы боюнча комитети төмөндөгүдөй корутундуга келет:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 20.06.2019-жылдагы №307 токтому менен киргизилген «Бишкек шаарында 2019-жылдын 24-майында кол коюлган 2017-жылдын 10-августундагы Кыргыз Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү ассоцияциясынын (Дүйнөлүк банк) ортосундагы Сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу жөнүндө долбоорду каржылоо жөнүндө макулдашууга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу макулдашуу-катты ратификациялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жактырылсын.

2. Ушул корутунду Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетине жөнөтүлсүн.

 

 

Бюджет жана финансы

боюнча комитетинин төрагасы                                                Э. Токтошев

Көрүүлөрдүн саны : 85