Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Бюджет жана финансы боюнча комитетинин 2019-жылдын 17-июнундагы “Кыргыз Республикасындагы өзгөчө экономикалык аймактар жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” (КР Салык кодексине, жерди пайдалануу жана токой чарбасы чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө”, “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө”) Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын долбоорлоруна КОРУТУНДУСУ

26-06-2019 17:28

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин

Бюджет жана финансы боюнча комитетинин

2019-жылдын 17-июнундагы

 

“Кыргыз Республикасындагы өзгөчө экономикалык аймактар жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” (КР Салык кодексине, жерди пайдалануу жана токой чарбасы чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө”, “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө”) Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын долбоорлоруна

КОРУТУНДУСУ

         Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары М.Э.Мавлянова, С.А.Айдаров, Д.А.Джумабеков, А Жунус уулу, З.И.Жамалдинов, А.М.Нурбаев, А.Ш.Осмонова, У.Б.Примов, Р.М.Туманбаева, Т.Г.Тиллаев, Ж.К.Турускулов, Э.Т.Токтошев тарабынан демилгеленген (2019-жылдын 31-майы, кир.№6-12533/19) тарабынан демилгеленген “Кыргыз Республикасындагы өзгөчө экономикалык аймактар жөнүндө” жана “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” (КРны Салык кодексине, жерди пайдалануу жана токой чарбасы чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө”, “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө”) Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын долбоорлорун карап чыгып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Бюджет жана финансы боюнча комитети төмөнкүлөрдү белгилейт.

1). Мыйзам долбоорунун концепциясы:

       Мыйзам долбоору инвестиция тартууну жогорулатуу, жогорку өндүрүш технологияларын жайылтуу, өнөр жайынын токтоп турган ишканаларын жандандыруу, пайдаланылбай жаткан мамлекеттик, муниципалдык жана жеке менчик жерлерди пайдалануу, ири туристтик, ден соолук чыңдоочу объекттерди түзүү, жумуш орундарын  түзүү максатында иштелип чыккан.

2). Мыйзам долбоорунун мазмунунун билдирилген концепцияга ылайык келиши:

       Мыйзам долбоорунун мазмуну билдирилген концепцияга ылайык келет.

 

                3). Мыйзам долбоору менен каралган коомдук мамилелер   чөйрөсүндөгү  жөнгө салуунун ченемдик базасы:

       “Кыргыз Республикасындагы өзгөчө экономикалык аймактар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын жаңы Мыйзамы кабыл алынат, ошондой эле төмөнкү мыйзам актыларына өзгөртүү жана толуктоо киргизилет:

       - Кыргыз Республикасынын Салык кодексине;

       - Кыргыз Республикасынын Жер  кодексине;

       - Кыргыз Республикасынын Токой кодексине;

       - “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына;

       - “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына;

       - “Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына;

       - “Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына.

 

                  4). Мыйзам долбооруна жөнгө салуучу таасирди талдоонун натыйжалары боюнча сунуштар:

Мыйзам долбооруна жөнгө салуучу таасирди талдоонун натыйжалары бар, тиркелет.

       5). Көз карандысыз эксперттердин, адистердин жана уюмдардын корутундуларынын натыйжалары боюнча сунуштар.

       - жок.

                         6 ). Коомдук талкууларды өткөрүүнүн натыйжалары боюнча сунуштар.

- Коомдук талкууну камсыз кылуу жана “Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 22-беренесин ишке ашыруу үчүн маалымкат негиздемеге ылайык мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин (www.kenesh.kg) расмий сайтына жайгаштырылган. Мыйзам долбоорун бизнес-коомдоштугу менен алдын-ала талкуулоонун жүрүшүндө сунуштар жана сын-пикирлер келип түштү, алар каралып чыкты жана мыйзам долбооруна киргизилди.

                  7 ). Комитеттин мүчөлөрүнүн өзгөчө пикирлери:

- жок.

Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн расмий корутундусу (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 3-июнундагы жактырган токтому) бар, тиркелет.

Ушул мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтү сунуш кылган корутундуга ылайык ушул корутундуда баяндалган сын пикирлерди жана сунуштарды эске алуу менен мыйзам долбоорун иштеп чыгуунун зарылдыгы жөнүндө белгиленди.

Маалымкат негиздемеге ылайык жогоруда көрсөтүлгөн мыйзам долбоорун кабыл алуу кандайдыр бир экономикалык натыйжаларга алып келбейт. Каржылоонун булактары катары республикалык бюджеттин финансы каражаттары, чет өлкөлүк инвестициялар, Кыргыз Республикасынын резиденттеринин инвестициялары, ошондой эле мыйзам менен тыюу салынбаган башка каражаттар каралат.

 

Жогоруда баяндалгандардан улам Жогорку Кеңештин Бюджет жана финансы комитет төмөнкүдөй корутундуга келди:

1. “Кыргыз Республикасындагы өзгөчө экономикалык аймактар жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” (КРны Салык кодексине, жерди пайдалануу жана токой чарбасы чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө”, “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө”) Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын.

2. Ушул корутундунун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетине жиберилсин.

 

 

 

Бюджет жана финансы боюнча

Комитеттин төрагасы                                                      Э.Токтошев

 

Көрүүлөрдүн саны : 138