Кыргыз Республикасынын «Электрондук башкаруу жөнүндө» Мыйзамын кабыл алууга байланыштуу “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө” жана “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна карата Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2017-жылдын 16-майындагы Корутундусу

18-05-2017 14:33

 

Кыргыз Республикасынын «Электрондук башкаруу жөнүндө» Мыйзамын кабыл алууга байланыштуу

“Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө” жана “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна карата Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт,

коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2017-жылдын 16-майындагы

Корутундусу

 

      Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Ч. Турсунбеков, Д. Бекешев, М. Аманкулов, У. Примов, К. Рыспаев, А. Баатырбеков, К. Керезбеков, М. Жеенчороев, Д. Аттокуров,  К. Баймуратов, А. Эргешев, С. Джураев, А. Нурбаев, А. Карашев, М. Сабиров жана Т. Зулпукаровдор тарабынан киргизилген “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө” жана “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорун карап чыгып, төмөнкүлөрдү белгилейт:

Ушул Мыйзам долбоору иштелип чыккан “Электрондук башкаруу жөнүндө” Мыйзам долбоорун ишке ашыруу жана гармонизациялоо максатында иштелип чыкты.

Ченем жаратууга тутумдук мамиле кылуунун ишке ашыруусу, электрондук башкаруу чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук базасынын майнаптуулугун жана карама-каршы келбестигин камсыз кылуу, маалыматтык технология тармагы сыяктуу электрондук башкарууда дагы негиздерди түзүүчү жаңы мыйзам долбоорунун принциптери менен Кыргыз Республикасынын колдонуудагы Мыйзамдарынын жоболору синхрондошкон учурда гана чечүүгө мүмкүн болгон, ошону менен бирге, аталган чөйрөдө Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылардын жоболорун координациялаган милдеттер болуп саналат.

Ошону менен бирге, Комитет сунушталган мыйзам долбоорунун айрым ченемдеринин жоболорун тастыктоону жана конкреттештирүүнү талап кылынганы тууралуу белгилейт.

Биринчи кезекте, Мыйзам чыгаруу техникасы боюнча нускаманын жоболорунун негизинде Мыйзам долбоорунун аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалышы “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” (“Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө” жана “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына) максаттка ылайык болот.

Мыйзам долбоорунун 1-беренесинин 2-пунктунун экинчи абзацында жаңы “Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн Мамлекеттик порталын пайдалануу” деп киргизилген терминдин ал эмнени билдирет деген аныктама берилүүгө тиийш.

Мыйзам долбоорунун 2-беренесинин 1-пунктунун экинчи абзацы төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталат: “3. Купялуулук маалыматка таандык болгон маалыматтардын тизмеги “Электрондук башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен аныкталат, бирок ага шилтеме жасалган мыйзам долбоорунда ал эмнени билдирет деген аныктама жок.

Мындан тышкары, Мыйзам долбоорунун 2-беренесинин 4-пунктунун алтынчы абзацында “Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча  башкаруу органдары келишимдин негизинде сайттарды түзүү жана аны колдоо үчүн адистештирилген уюмдарды тартууга укукту.” деп белгиленген. Бирок бул ченем кошумча финансы каражатарын талап кылат.

Мыйзам долбоорунун 2-беренесинин 5-пунктунда жаӊы “электрондук башкаруу архитектурасынын жалпы таандык сегменти”, “абоненттик пункттар” деген жаңы түшүнүктөр пайдаланылган, бирок сунушталуучу мыйзам долбоорунда ал түшүнүктөргө аныктама берилген эмес.

Жогоруда баяндалгандын негизинде, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети төмөнкүдөй чечимге келди:

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Ч. Турсунбеков, Д. Бекешев, М. Аманкулов, У. Примов, К. Рыспаев, А. Баатырбеков, К. Керезбеков, М. Жеенчороев, Д. Аттокуров,  К. Баймуратов, А. Эргешев, С. Джураев, А. Нурбаев, А. Карашев, М. Сабиров жана Т. Зулпукаровдор тарабынан киргизилген Кыргыз Республикасынын «Электрондук башкаруу жөнүндө» Мыйзамын кабыл алууга байланыштуу

“Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө” жана “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорунун негизинен жалпы концепциясы жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилиши жана аны биринчи окууда кабыл алынышы сунуш кылынсын.

2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйналышында мыйзам долбоорун кароодо Кыргыз Республикасынын  Жогорку Кеңешинин депутаты Бекешев Д.Д баяндамачы болуп аныкталсын.

 

 

 

Комитеттин төрагасы                                                    М. Аманкулов

 

 

Көрүүлөрдүн саны : 1422