“Электрондук кол тамга жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2017-жылдын 16-майындагы КОРУТУНДУСУ

18-05-2017 14:33

 

 

“Электрондук кол тамга жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин

Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана

курулуш боюнча комитетинин

2017-жылдын 16-майындагы

 

КОРУТУНДУСУ

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Ч. Турсунбеков,  Д.Бекешев, М. Аманкулов, У. Примов, Т. Рыспаев, А. Баатырбеков, К. Керезбеков, М. Жээнчороев, Д. Аттокуров, К. Баймуратов, А. Эргешов, С. Жураев, А. Нурбаев, А. Карашев, М. Сабиров жана Т. Зулпукаров тарабынан демилгеленген “Электрондук кол тамга жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун карап чыгып жана талкуулап төмөндөгүлөрдү белгилейт.

Киргизилип жаткан мыйзам долбоору “Электрондук документ жана электрондук цифралык кол тамга жөнүндө” колдонуудагы мыйзамды өркүндөтүү максатында иштелип чыккан, анткени колдонуудагы мыйзам Кыргыз Республикасында электрондук башкарууну өнүктүрүүгө бөгөт болуп, толук кайра иштеп чыгууну талап кылууда.

Депутаттар тарабынан сунуш кылынган мыйзам долбоору ушул чөйрөнү укуктук жактан жөнгө салууну өркүндөтүүгө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын Евразия экономикалык бирлигине катышкан өлкөлөрдүн мыйзамдары менен шайкеш келтирүүгө өзгөртүүлөрдү киргизүүнү карайт, бул ЕАЭБ алкагында болуучу электрондук өз ара аракеттер үчүн маанилүү болуп саналат.

Мыйзам долбоору менен электрондук кол тамгаларды пайдалануу жаатында катышуучулардын укуктарын жана милдеттерин белгилейт, күбөлөндүрүүчү борборлорду же квалификациялык сертификаттарды берүү боюнча ыйгарым укуктарды берүү максатында күбөлөндүрүүчү борборлордун системасын аккредитациялоону карайт, аларды аккредитациялоо максатында күбөлөндүрүүчү борборлорго карата талаптарды белгилейт.

“Электрондук кол тамга жөнүндө” ушул мыйзам долбоорун кабыл алуу менен электрондук документ жүгүртүү, анын ичинде Кыргыз Республикасында электрондук түрдө мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү алкагында тийиштүү укуктук базага ээ болот. Мына ушунун баары мамлекеттик органдарда электрондук өкмөттү ишке киргизүү, электрондук мамлекеттик кызмат көрсөтүү үчүн шарттарды түзөт. Электрондук документ жүгүртүүнүн аныктыгын камсыз кылган механизмди мыйзам долбоору менен бекемдөө өлкөнү заманбап, технологияга ыктаган мамлекет катары өнүктүрүүнү тездетип, коррупциялык коркунучтарды басаңдатып, улуттук экономиканын натыйжалуулугун жана инвестициялык жактан ыңгайлуулугун жогорулатууга мүмкүнчүлүк берип, мамлекеттик бюджеттин чыгашаларын кыскартууга же аны кыйла натыйжалуу кылууга шарт түзөт.

Сунуш кылынган долбоордун жоболору колдонуудагы ченемдик укуктук актыларга карама-каршы келбейт, социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттерге алып келбейт.

Ошону менен бирге, Комитет сунуш кылынган мыйзам долбоорунун айрым нормалары тактоону жана конкреттештирүүнү талап кыла тургандыгын белгилейт.

Атап айтканда, мыйзам долбоорунун 1-беренесинин 1-бөлүгүндө “Ушул Мыйзам жарандык-укуктук келишимдерди, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү, мамлекеттик жана муниципалдык иш милдеттерди аткарууда, ошондой эле мындан башка юридикалык жактан маанилүү аракеттерди жасоодо электрондук кол тамганы колдонуу мамилелерин жөнгө салат” деп баяндалган. “Юридикалык жактан маанилүү аракеттерди” конкреттештирүү жана анын тизмесин баяндоо зарыл.

Мындан тышкары, мыйзам долбоорунун 2-беренесинин 7-пунктчасындагы “ушул мыйзамда пайдалануучу түшүнүктөрдө” “күбөлөндүрүүчү борборго” берилген аныктамада анын иши акы төлөнгөн же акысыз негизде кандай формада жүзөгө ашырыла тургандыгы көрсөтүлгөн эмес.

“Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-беренесине ылайык “ченемдик укуктук актынын тексти адабий тилдин ченемдерин жана юридикалык терминологияны сактоо менен берилет. Эскирген, көп маанилүү сөздөрдү, туюнтмаларды, эпитеттерди, метафораларды колдонууга, сөздөрдү кыскартууга жол берилбейт. Берененин (пункттун) тексти башка беренелерде (пункттарда) кайталанып баяндалбайт”.

Ушуга байланыштуу Комитет 9-берененин 1-бөлүгүндөгү “жок дегенде” деген сөздөрдү алып салууну максатка ылайыктуу деп эсептейт.

Ошондой эле мыйзам долбоорунун 16-беренесинин 7-бөлүгүнүн үчүнчү жана төртүнчү абзацтарындагы “укуктуу” деген сөздү алып салууну максатка ылайыктуу деп эсептейт, анткени ал коррупциялык факторду жаратат.

Ушул эле себептер боюнча мыйзам долбоорунун 17-беренесинин 3-бөлүгүндөгү “мүмкүн” деген сөздү кайра кароо зарыл.

Мыйзам долбоорунун бүткүл тексти боюнча “Мыйзам чыгаруу техникасы боюнча нускаманын” “жалпысынан мыйзамдарга бланкеттик шилтемеге жол берилбейт” деген милдеттендирүүчү шарттары сакталган эмес.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети төмөндөгүдөй корутундуга келет:

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Ч. Турсунбеков, Д.Бекешев, М. Аманкулов, У. Примов, Т. Рыспаев, А. Баатырбеков, К. Керезбеков, М. Жээнчороев, Д. Аттокуров, К. Баймуратов, А. Эргешов, С. Жураев, А. Нурбаев, А. Карашев, М. Сабиров жана Т. Зулпукаров тарабынан демилгеленген “Электрондук кол тамга жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун концепциясы жалпысынан жактырылсын жана биринчи окууда кабыл алууга сунуш кылынсын.

2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйналышында мыйзам долбоорун кароодо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты  Д.Д. Бекешев баяндамачы болуп белгиленсин.

 

 

 

 

Комитеттин төрагасы                                                      М.А. Аманкулов

 

 

 

 

 

 

Көрүүлөрдүн саны : 1568