“Электрондук башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2017-жылдын 16-майындагы КОРУТУНДУСУ

18-05-2017 14:31

“Электрондук башкаруу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин

Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана

курулуш боюнча комитетинин

2017-жылдын 16-майындагы

 

КОРУТУНДУСУ

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Ч. Турсунбеков, Д.Бекешев, М. Аманкулов, У. Примов, Т. Рыспаев, А. Баатырбеков, К. Керезбеков, М. Жээнчороев, Д. Аттокуров, К. Баймуратов, А. Эргешов, С. Жураев, А. Нурбаев, А. Карашев, М. Сабиров жана Т. Зулпукаров тарабынан демилгеленген “Электрондук башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун карап чыгып жана талкуулап төмөндөгүлөрдү белгилейт.

“Маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамы технологиялык сыяктуу эле, уюштуруучулук-укуктук жактан учурдагы керектөөлөргө толук өлчөмдө жооп бербей жаткандыгы ушул мыйзам долбоорун демилгелөөгө негиз болду.

“Электрондук башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун кабыл алуу менен мамлекеттик органдарды маалыматтык система менен башкарууда, ведомстволордун ортосунда маалыматтарды алмашууда жана электрондук түрдөгү маалыматтарды алмашууда зарыл керектүү укуктук базага ээ болот. Баарынан мурда, электрондук башкарууга өтүүнү тескеген органдардын, алардын ыйгарым укуктарынын, электрондук башкаруу чөйрөсүндө чечимдерди кабыл алуунун тартибинин алкагы белгиленилет.

Сунуш кылынган мыйзам долбоорунун жоболору колдонуудагы ченемдик укуктук актыларга карама-каршы келбейт, долбоор регулятивдүү таасир этүүнү талдоого жатпайт, анткени ал ишкердик ишти жөнгө салууга багытталган эмес.

Мыйзам долбоорун кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттерге алып келбейт. Долбоорду кабыл алуу мамлекеттик бюджеттен кошумча финансылык чыгымдарды талап кылбайт, анткени долбоордо каралган мамлекеттик органдардын ыйгарым укуктары алардын учурдагы (негизги) ишинин алкагында жүзөгө ашырылууга тийиш.

Ошону менен бирге Комитет сунуш кылынган мыйзам долбоорунун айрым нормалары тактоону жана конкреттештирүүнү талап кыларын белгилейт.

Мыйзам долбоорунун 1-беренесинин 2-бөлүгүндө “юридикалык маанилүү чечимдерге” жана “юридикалык маанилүү аракеттерге” үстүртөдөн түшүнүк берилген.

Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-июлундагы токтому менен Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитети түзүлгөн, электрондук башкаруунун маалыматташтыруу, электрондук кызмат көрсөтүүнүн электрондук өкмөтү, ж.б.у. жаатында мамлекеттик саясатты жана тармактар ортосунда координацияны ишке ашыруу ошонун функциясына кирет.

Төрагасын жана жооптуу катчысын кошуп алганда кошумча кеңештерди, борборлорду, туруктуу иштөөчү комиссияларды түзүү, биринчи кезекте, кошумча финансылык каражаттарды талап кылат жана мамлекеттик органдардын ишин кайталоого өбөлгө жаратат.

Ошондой эле мыйзам долбоорунун 19-беренесинин 3-пунктуна ылайык

“3. Электрондук башкаруу мамлекеттик инфраструктурасынын курамына төмөндөгүлөр кирет:

а) Электрондук кызматтардын мамлекеттик порталы;

б) Ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү системасы;

в) Идентификациянын бирдиктүү системасы;

г) Маалыматтарды кайра иштетүүчү жана алардын байланыш каналдарын бириктирүүчү мамлекеттик борборлор;

д) электрондук маалыматтар

е) электрондук төлөмдөр боюнча  мамлекеттик система;

ж) базалык мамлекеттик маалымат ресурстары;

з) «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Мыйзамына ылайык түзүлгөн ачык маалыматтар инфраструктурасы;

и) Кыргыз Республикасынын геодезия жана картография боюнча мыйзамдарына шайкеш түзүлүп жаткан ачык аймактык жана даректүү регистр инфраструктурасы;”, көрсөтүлгөн маалыматтык системаны түзүү, өнүктүрүү жана пайдалануу үчүн да олуттуу финансылык каражаттар талап кылынат.

Мыйзам долбоорунун 18-беренесинин 2-бөлүгүндөгү “эл аралык стандарттар жана башка эл аралык документтер” деген түшүнүктөрдү конкреттештирүү зарыл.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети төмөндөгүдөй корутундуга келет:

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Ч. Турсунбеков, Д.Бекешев, М. Аманкулов, У. Примов, Т. Рыспаев, А. Баатырбеков, К. Керезбеков, М. Жээнчороев, Д. Аттокуров, К. Баймуратов, А. Эргешов, С. Жураев, А. Нурбаев, А. Карашев, М. Сабиров жана Т. Зулпукаров тарабынан демилгеленген “Электрондук башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун концепциясы жалпысынан жактырылсын жана биринчи окууда кабыл алууга сунуш кылынсын.

2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйналышында мыйзам долбоорун кароодо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты    Д.Д.Бекешев  баяндамачы болуп белгиленсин.

 

 

 

 

Комитеттин төрагасы                                                      М.А. Аманкулов

 

 

 

 

Көрүүлөрдүн саны : 1557