«Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2017-жылдын 16-майындагы КОРУТУНДУСУ

18-05-2017 14:30

«Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2017-жылдын 16-майындагы

КОРУТУНДУСУ

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Ч. Турсунбеков, Д.Бекешев, М.Аманкулов, У.Примов, К.Рыспаев, А.Баатырбеков, К.Керезбеков, М.Жеенчороев, Д.Аттокуров, К.Баймуратов, А.Эргешев, С.Жураев, А.Нурбаев, А.Карашев, М.Сабиров жана Т.Зулпукаровдор тарабынан киргизилген «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорун карап чыгып жана талкуулап, төмөнкүлөрдү белгилейт.

Ушул мыйзамдолбоор жеке маалыматтар субъектеринин укуктарын, анын ичинде жеке маалыматтардын маалыматтык системасында ар кандай кармоочулар тарабынан аларды иштеп чыгууда бир кыйла натыйжалуу коргоо максатында иштелип чыкты.

Колдонуудагы Мыйзамга киргизилген өзгөртүү жана толуктоо ушул чөйрөнү укуктук жөнгө салууну өркүндөтүүгө, кыргыз мыйзамдарын Евроазия Экономикалык Бирликтин катышуучу-өлкөлөрүнүн мыйзамдарына шайкештирүүгө багытталган. Бул өзгөртүү болочок электрондук өз ара аракеттенүүнүн ЕАЭБнын алкагында жеке маалыматтардын чек аралар аралык өткөргүчтөр маселелерин кошуп алганда, субъекттердин жеке маалыматтар менен алмашуусу мамлекеттик органдардагыдай эле юридикалык жана жеке жактарда да маанилүү.

Сунушталган мыйзамдолбоордогу өзгөртүү биринчи кезекте муну Кыргыз Республикасынын Конституциясы, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» конституциялык Мыйзамы, «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы талап кылгандай коопсуздук маселесин кошуп алганда, жеке маалыматтар чөйрөсүн жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды чыгаруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн компетенциясын белгилөөгө тийиштүү. Конституциянын жана мыйзамдардын негизинде жана аны аткарууда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтомдорду жана тескемелерди чыгарат. Аны менен бирге колдонуудагы «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын редакциясында маалыматтык системада аларды иштеп чыгууда талаптарды бекитүү, жеке маалыматтардын коопсуздугун камсыз кылуу, анын жеке маалыматтарын иштеп чыгууда жеке маалыматтар субъектеринин макулдугунун тартиби жана формасы, жеке маалыматтарды берүү жөнүндө билдирүүлөрдүн тартиби боюнча Өкмөттүн укугу белгиленбеген.

Бул боштук аталган маселелер боюнча ченемдик укуктук актыларды чыгаруу боюнча Өкмөттүн компетенциясында мыйзамды тиешелүү беренелер менен толуктоо жолу менен толукталат.

Аны менен бирге Комитет мыйзамдолбоорго сунушталган айрым нормалар конкреттештирилүүнү жана «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана «Мыйзам чыгаруу техникасы боюнча нускаманын» талаптарына ылайык келтирүүнү талап кыларын белгилейт.

Атап айтканда сунушталган мыйзамдолбоордун 1-беренесинин 1-бөлүгүнүн 4-пунктунун жетинчи абзацында субъектинин макулдугу кайсы Мыйзамга ылайык такталууга тийиштиги конкреттештилиши зарыл.

Мыйзамдолбоордун 1-беренесинин 1-бөлүгүнүн он тогузунчу абзацын баяндоодо администрациялык органдын аракети же аракетсиздиги административдик (сотко чейинки) тартипте, жана соттук тартиптин арты менен гана даттанылат деген «Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 62-беренесине ылайык көңүлгө алынган эмес.

Андан тышкары «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 11-беренелеринин негизинде мыйзамдолбоордун 1-беренесинин 1-бөлүгүнүн 15-пунктунда баяндалган нормалар Өкмөттүн ыйгарым укугуна кирет, ал алардын укуктук статусун, ишин уюштурууну жана тартибин, алардын укугун, милдеттерин жоопкерчиликтерин ийне-жибине чейин регламенттөө менен мамлекеттик органдар жөнүндө жобону бекитет, ошондой эле алардын башка органдар, мекемелер жана жарандар менен өз ара мамилелерин аныктайт

Жогоруда баяндалгандардын негизинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети төмөнкүдөй корутундуга келди:

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Ч. Турсунбеков, Д.Бекешев, М.Аманкулов, У.Примов, К.Рыспаев, А.Баатырбеков, К.Керезбеков, М.Жеенчороев, Д.Аттокуров, К.Баймуратов, А.Эргешев, С.Жураев, А.Нурбаев, А.Карашев, М.Сабиров жана Т.Зулпукаровдор тарабынан киргизилген «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин жана биринчи окууда кабыл алуу сунушталсын.

2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин пленардык жыйынында аны кароодо баяндамачы Д.Д. Бекешев болуп Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты аныкталсын.

 

 

Комитеттин төрагасы                                                                     М.А.Аманкулов

 

Көрүүлөрдүн саны : 1422