Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2017-жылдын 11-апрелиндеги “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Жер кодексине, “Шаар куруу жана архитектура жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна КОРУТУНДУСУ

18-04-2017 13:30

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин

2017-жылдын 11-апрелиндеги

 

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Жер кодексине, “Шаар куруу жана архитектура жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

 

КОРУТУНДУСУ

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан демилгеленген (2017-жылдын 10-февралындагы КРӨ №97-токтому) “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Жер кодексине, “Шаар куруу жана архитектура жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун карап чыгып, төмөндөгүлөрдү белгилейт.     

Ушул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жер кодексине сейилбак жана пляждык тилкелеринин аныктамасын белгилөө боюнча тиешелүү оӊдоолорду киргизүү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын 2016-жылдын 29-апрелиндеги №20-17 протоколдук тапшырмасынын 2-пунктун ишке ашыруу максатында иштелип чыккан.

Мыйзам долбоору мыйзамдардагы боштукту жоюу максатында жана Кыргыз республикасынын Жер кодексинин түшүнүктөр аппаратына “пляж” түшүнүгүн киргизүү максатында иштелип чыккан.

Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 4-беренесинин 1-бөлүгүндө,"Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык жер мамлекеттик, муниципалдык, жеке менчик жана менчиктин башка түрлөрүндө болот" - деп көрсөтүлгөн.

Ушул себептен, эгерде "пляж" жайгашкан жер участогу жеке жана башка түрдөгү менчикте болсо, анда мыйзам долбоорунда сунушталган “пляжда" кыймылсыз мүлк объектилерин долбоорлоого жана курууга тыюу салуу талабы аларга дагы тийиштүү болобу же жокпу деген суроолор жаралат.

Мыйзам долбоорундагы сунушталган укуктук ченем “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 2-беренесинин тогузунчу абзацына ылайык - адамдардын аныкталбаган чөйрөсүнө жана көп ирет колдонууга эсептелген жалпыга милдеттүү жүрүм-турум эрежелери болуп эсептелгенин эске алып, мыйзам долбоорунун негиздемеси толук, ар тараптуу болушу үчүн сунушталган ченемдин таасири Ысык-Көл курорттук-рекреациялык зонасынан сырткары, республикадагы башка курорттук-рекреациялык зоналарына кандай таасирин тийгизээрин аныктоо максатында кошумча талдоо жүргүзүш керектигин маалымдайбыз.

Мындан сырткары, мыйзам долбоорундагы “пляждын" түшүнүгүндө "же болбосо өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын, же болбосо суу фондунун, же болбосо токой фондунун жерлери категориясына киргизилген" деген сөздөр колдонулган.

Анда Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 12-беренесинин 5-бөлүгүнө, “Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 6-беренесинин 1-бөлүгүнө, Кыргыз Республикасынын Суу кодексинин 4-беренесине жана “Суу жөнундөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 5-беренесине ылайык "пляж" - Кыргыз Республикасынын менчиги, улуттук байлыгы болуп эсептелип өзгөчө мамлекеттин коргоосунда турушу керек.

Мындан тышкары, Комитет Экспертизалардын адистештирилген түрлөрү бөлүмүнүн корутундусунда кѳрсѳтүлгѳн (№6-5184/17 2017-жылдын 3-марты): “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 47-беренсинин 1-бөлүгүнүн 4-пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 12-беренесинин 5-бөлүгүнө, “Өзгѳчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 6-беренесинин 1-бөлүгүнө, Кыргыз Республикасынын суу кодексинин 4- беренесине, Кыргыз Республикасынын токой кодексине жана “Суу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 5-беренесине дагы өзгөртүүлөрдү киргизиш керектигин белгилейбиз” - деген сын пикирлерине кошулат.

 

Жогоруда баяндалгандарды эске алуу менен Комитет ушул мыйзам долбоору алдыга коюлган максаттарга жооп бербей тургандыгын, тескерисинче, Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында коллизияны пайда кылаарын, мындан тышкары ушул мыйзам долбоорун иштеп чыгуучулар тарабынан аны толуктап иштеп чыгуу маселеси эске алынбагандыгын билдирет, ушунун негизинде төмөндөгүдөй корутундуга келет:

 

1. “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Жер кодексине, “Шаар куруу жана архитектура жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун (2017-жылдын 10-февралындагы КРӨ №97-токтому менен жактырылган) четке кагуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын.

 

2. Ушул корутунду Кыргыз Республикасынын  Жогорку Кеӊешинин Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетине жөнөтүлсүн.

 

 

Төрага                                                                                   М.А. Аманкулов

 

Көрүүлөрдүн саны : 1171