Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2018-жылдын 25-сентябрындагы «Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна КОРУТУНДУСУ

12-10-2018 10:29

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин

2018-жылдын 25-сентябрындагы

 

«Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

 

КОРУТУНДУСУ

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 15-февралындагы № 93 токтомунда жактырылган «Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун карап чыгып, төмөндөгүлөрдү белгилейт.

Маалымкат-негиздемеге ылайык бул мыйзам долбоор имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жаатында мамилелерди регламенттөөчү «Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамындагы кенемтелерди четтетүү максатында иштелип чыккан.

Бул мыйзам долбоордун концепциясы «Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын өркүндөтүүгө багытталган.

Мыйзам долбоор «Кыргыз Республикасынын шаар куруу жана архитектура жөнүндө», «Кыргыз Республикасында техникалык жөнгө салуунун негиздери тууралуу» мыйзамдарына, «Имараттардын жана курулмалардын коопсуздугу» Техникалык регламентине, «Имараттардын энергетикалык натыйжалуугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын башкада ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыкты.

Ошону менен, мыйзам долбоору боюнча Комитеттин тѳмѳндѳгүдѳй сын пикирлери бар.

Кыргыз Республикасынын аймагында Бажы бирлигинин тиешелүү техникалык регламентинин күчүнө кириши менен «Имараттардын жана курулмалардын коопсуздугу» Кыргыз Республикасынын Техникалык регламенти күчүн жоготту деп таанылган.

Ошондой эле мыйзам долбоордо тигил же бул беренелердин ашыкча деталдаштыруулары чагылдырылган.

Мыйзам долбоордун 1-беренесинин 1-пунктунун биринчи абзацы менен «Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесинин 10-бөлүгүн төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толуктоо каралат: «Энергетикалык сертификаттын колдонуу мөөнөтүү аякташы менен имарат кайрадан энергетикалык сертификациядан ѳтүүгө тийиш.». Мындай мазмундагы тексти киргизүүнүн зарылдыгы түшүнүксүз, анткени сертификат мөөнөтү менен берилет, мөөнөтү бүткөндөн кийин сөзсүз кайтадан сертификациялоо керек. Ага ылайык Мыйзамга мындай мазмундагы толуктоону киргизүүнүн максатка ылайыктуулугу жөнүндө маселе келип чыгат.

Мыйзам долбоордун 1-беренесинин 1-пунктунун экинчи абзацында да жогоруда аталган Мыйзамдын 5-беренеси төмөнкүдөй мазмунда 15-бөлүк менен толукталат: «Имараттардын энергетикалык сертификаттарынын маалыматтарын, буу казандарынын, жылытуу жана ысык суу менен жабдуу системаларынын энергетикалык натыйжалуулугун мезгил-мезгили менен контролдоо жөнүндө отчетторду, имараттарды энергетикалык сертификациялоо жана буу казандарынын, жылытуу жана ысык суу менен жабдуу системаларынын энергетикалык натыйжалуулугун мезгил-мезгили менен контролдоо боюнча сертификат алган адистерди системалаштырылган эсепке алуу имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жаатында  мамлекетик реестрде ишке ашырылат. Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жаатындагы  мамлекеттик реестрди жүргүзүү тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.».

Ошол эле кезде проблеманы чечүүнүн башка да болжолдуу жолу бар, маселен, мыйзам долбоордун иштеп чыгуучулары «Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында тартиптерди белгилөө боюнча ченемдер бекилбегенин белгилейт:

- имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жаатында мамлекеттик реестрди жүргүзүү;

- имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жаатында адистерди квалификациялык сертификациялоо;

- имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жаатында аткарылган иштердин сапатынын мониторинги.

Аны менен бирге «Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору менен бекитилген бир катар төмөнкүлөрдөй мыйзам алдындагы актылар кабыл алынган:

  • «Имараттардын энергетикалык сертификациясын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» Жобо;
  • «Имараттардын буу казандарынын, жылытуу системасынын жана ысык суу менен жабдуунун энергетикалык натыйжалуулугун мезгилдүү контролдоонун тартиби жөнүндө» Жобо.

Ушуга байланыштуу, эмне үчүн Мамкурулуш ошондой эле белгиленген тартипте энергетикалык натыйжалуулук жаатында мамлекеттик реестрди жүргүзүү жөнүндө, адистерди квалификациялык сертификациялоо тууралуу жана аткарылган иштердин сапатынын мониторингин жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жоболорду иштеп чыкпайт же жогоруда көрсөтүлгөн Жоболорго өзгөртүлөрдү киргизбейт. «Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин деп көрсөтүлгөн.

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10-беренесине жана «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 2014-жылдын 15-сентябрындагы № 530 токтомуна 1-тиркеменин 17-пункту менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине курулуш ченемдери жана эрежелери, эрежелердин жыйындылары, нускамалар жана методикалык көрсөтмөлөр жана дагы башкалар чөйрөсүндөгү айрым ченем жаратуучу ыйгарым укуктарды өткөрүп берди.

Андан улам мыйзам долбоору «Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын өркүндөтүүгө багытталган эмес, а жөн гана көпчлүк ченемдердин ашыкча деталдаштыруусу чагылдырылган.

Андан тышкары жогоруда аталган Мыйзамдын 5-беренесинин 15-бөлүгүндөгү толуктоо ал берененин аталышынын маанисин чагылдырат, анткени «Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жаатында ишти камсыз кылуу жана анын принциптери» деп аталат, аны менен бул толуктоо «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамдын ченемдерине каршы келет. Жогоруда аталган Мыйзамдын 6-беренесини аталышы «Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жаатындагы мамлекеттик органдардын иши» бул жогорудагы толуктоонун мазмунуна бир кыйла жакын.

Аны менен бирге мыйзам долбоорун иштеп чыгуучулар Мыйзамдын 6-беренесини 3-бөлүгүнүн 4-пунктунун а) жана б) пунктчаларын алып салышкан, анда ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын компетенциясы ашыкча деталдаштырылбастан так баяндалган жана алдагы берененин аталышынын мааниси так чагылдырылган:

«4) төмөнкүлөрдүн мамлекеттик реестрин жүргүзүү:

а) имараттардын энергетикалык сертификаттарынын;

б) буу казандарынын, жылытуу жана ысык суу менен жабдуу системасынын энергетикалык натыйжалуулугунун мезгил-мезгили менен контролдоо жөнүндө отчеттордун;».

Андан тышкары 2018-жылдын 22-майындагы талкуунун жүрүшүндө депутаттар сунушталган редакцияда мыйзамдолбоорду кабыл алууда анын жеткире иштелип чыгышы максатка ылайыктуу экенин белгилешти.

Мамкурулуш өзүнүн (2018-жылдын 28-майындагы) катында мыйзамдолбоордун 1-беренесинин 1-пунктунун биринчи абзацы боюнча Комитеттин сын-пикирин кабылдаганын белгилейт. Мыйзам долбоорунун 1-беренесинин 1-пунктунун экинчи абзацына карата 16-бөлүк менен толуктоо зарылдыгын, андан улам ушул редакцияда Мыйзамдын 6-беренесинин 4-бөлүгүнүн 4 жана 6-пункттарында бир реестрдин мамлекеттик статусу бардыгы, экинчиси андайдан ажыратылганы (б.а. мамлекеттик статусу жок сертификат алган адистердин реестрин жүргүзүүсү) баяндалганын белгилейт.

Бирок Мыйзамдын 3-беренесинин 10-пунктунда «сертификат алган адис - имараттарды энергетикалык сертификациялоо жана (же) буу казандарынын, жылытуучу жана ысык суу менен жабдуу системасынын энергетикалык натыйжалуулугун мезгилдүү түрдө контролдоону жүзөгө ашыруу чөйрөсүндө мамлекеттик квалификациялык сертификат алган жеке жак;» деп баяндалган.

Ага ылайык жогоруда аталган Мыйзамдын 5-беренесинин 15-бөлүгүнө сунушталган толуктоону Комитет максатка ылайыксыз деп эсептейт.

Андан ары мыйзам долбоорунун 3-беренесине ылайык бул Мыйзамдын расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирерин белгилесе болот.

Бирок «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамдын 30-беренесини 3-бөлүгүнө ылайык ишкердикти жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылар расмий жарыяланган учурдан тартып кеминде он беш күндөн кийин күчүнө кирет.

Ченем жаратуучу техниканы сактоо максатында мыйзамдолбоордун 1-беренесинин 1 жана 2-пункттарын Мыйзам чыгаруу техникасы боюнча нускаманын 43-пунктунда каралган талаптарга ылайык келтирүү зарыл, ошондой эле пункттарды мамлекеттик тилде жабылма ийри кашаа коюлуп алфавиттин кичине тамгасы менен белгиленген пунктчаларга бөлүү зарыл.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, Комитет төмөндөгүдөй к о р у т у н д у г а келет:

 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 15-февралындагы № 93 токтому менен жактырылган «Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын долбоорунун концепциясын жактыруу жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунуш кылынсын.

 

2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин пленардык жыйналышында бул мыйзамдолбоорду кароодо баяндамачы болуп Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Б.А. Абдиев аныкталсын.

 

Төрайым                                                                             М.Э. Мавлянова

 

Көрүүлөрдүн саны : 637