2017-жылдын 5-декабрындагы «Бишкек шаарында 2017-жылдын 28-июлунда кол коюлган, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Өзбекстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республикасынын Ош шаарында жалпы билим берүү мектебин куруу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна КОРУТУНДУСУ

06-12-2017 16:45

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин

2017-жылдын 5-декабрындагы

 

«Бишкек шаарында 2017-жылдын 28-июлунда кол коюлган,

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Өзбекстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республикасынын Ош шаарында жалпы билим берүү мектебин куруу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу» Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбооруна

 

КОРУТУНДУСУ

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 29-ноябрындагы № 778 токтому менен жактырылган «Бишкек шаарында 2017-жылдын 28-июлунда кол коюлган, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Өзбекстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республикасынын Ош шаарында жалпы билим берүү мектебин куруу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорун карап чыгып, төмөнкүлөрдү белгилейт.

Бул мыйзам долбоору Ош шаарынын балдарын жалпы билим берүү мекемелери (мектептери) менен камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан иштелип чыкты.

«Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Макулдашуунун долбоору кол коюуга чейин мамлекеттик органдар жана Жогорку Кеңештин профилдик: Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча; Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча; Бюджет жана финансы боюнча; Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитеттери менен макулдашылган жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 7-июлундагы № 283-б буйругу менен жактырылган.

Маалымкат-негиздемеге ылайык аталган Макулдашууну ратификациялоо Өзбекстан Республикасынан Кыргыз Республикасына мектеп куруу үчүн зарыл курулуш материалдарын ташып келүүнү жана тескерисинче ташып чыгууну ишке ашырууну жеңилдетет, ошондой эле салык салууга тиешелүү проблемаларды чечүүнү жөнгө салат.

Объектти куруу үчүн Кыргыз Республикасына Өзбекстан Республикасынан алып келинүүчү жана Кыргыз Республикасынан Өзбекстан Республикасына ташып чыгуучу курулуш материалдарын, техникаларды, жабдууларды товарлардын акциз алдындагы тобунан сырткары кыйыр салыктардан, милдеттүү тѳлѳмдѳрдѳн, анын ичинде товарларды чыгарууга байланышкан иш-аракеттерди жасагандыгы үчүн жыйымдардан бошотот.

Аны менен бирге, Бажы бирлигинин комиссиясынын 2009-жылдын 27-ноябрындагы №130 «Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын жана Россия Федерациясынын бажы бирлигинин бирдиктүү бажы-тарифтик жөнгө салуу жөнүндө» чечиминин 7.1-пункту менен ташып келүү бажы алымдарынан бошотулган товарлардын тизмеги аныкталган.

Макулдашуу өзбек тараптын каражатына Ош шаарында 630 окуучулук орундуу жалпы билим берүү мектебин курууну жана Объектини кыргыз тарапка менчик (грант) укугунда кайтарымсыз өткөрүп берүүнү карайт.

Макулдашуунун 3-беренесинин “а”, “в”, “г” пункттарында көрсөтүлгөн кыргыз тараптын милдеттерине байланышкан чыгашалар Ош шаарынын мэриясына жүктөлгөн жана каржылоо Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинин каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылат. Республикалык бюджеттен кошумча каражат бөлүү талап кылынбайт.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, Комитет төмөнкүдөй корутундуга келди:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 29-ноябрындагы № 778 токтому менен жактырылган «Бишкек шаарында 2017-жылдын 28-июлунда кол коюлган, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Өзбекстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республикасынын Ош шаарында жалпы билим берүү мектебин куруу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жактырылсын.

2. Ушул корутунду Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизүү үчүн Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетине жөнөтүлсүн.

 

Төрага                                                                                   М.А. Аманкулов

Көрүүлөрдүн саны : 963