Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2017-жылдын 21-ноябрындагы “Автомобиль жолдору жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна үчүнчү окууга КОРУТУНДУСУ

04-12-2017 11:27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт,

коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2017-жылдын 21-ноябрындагы

 

“Автомобиль жолдору жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна үчүнчү окууга

 

КОРУТУНДУСУ

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Д.Д.Бекешев, М.А.Аманкулов, А.Ш.Осмонова, Т.З.Зулпукаров, А.М.Нурбаев, Э.Т.Токтошев, М.К.Жеенчороев, М.Э. Мавлянова, Д.Б.Аттокуров, К.Ш.Баймуратов, С.М.Джураев, К.М.Жумалиев, Адыл Жунус уулу, Алтынбек Жунус уулу, Т.К.Конушбаев, Б.У.Сыдыков, У.З.Ормонов, Н.К.Алимбеков, А.М.Эргешов жана Р.Ч.Момбековдор тарабынан демилгеленген (2017-ж. 15-июнундагы кир.№6-13694/17) жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 9-ноябрындагы  №1982-VI токтому менен экинчи окууда жактырылган “Автомобиль жолдору жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорун карап чыгып, төмөнкүлөрдү белгилейт.

Кыргыз Республикасында 96%га чейин жүк жана 98%га чейин жүргүнчүлөрдү ташуу автомобилдик жолдор боюнча жүзөгө ашырылат.

Республиканын жол тарамдарынын жалпы узундугу болжол менен 34000 км түзөт, анын ичинен 18585 км Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин (КР ТжЖМ) жол бөлүмчөлөрү тарабынан тейлөнүүчү жалпы пайдалануудагы жолдор, 15190 км–шаарлардын, айылдардын, айыл чарбалык, өнөр жай жана башка ишканалардын жолдорун түзөт.

Көз карандысыздыкты алган жылдардын ичинде жалпы пайдалануудагы автомобилдик жолдордун курулушуна жана реконструкциясына биздин мамлекетибизде республикалык бюджеттен олуттуу финансылык каражаттар бөлүнүп берилген, ошондой эле транспорттук коридорлорду калыбына келтирүүгө эл аралык финансылык институттардын аз эмес инвестициялары тартылган, бирок ага карабастан Комитетке автомобиль жолдорунун канаттандыраарлык эмес абалына нааразы болгон шайлоочулардан да, жергиликтүү кеңештин жана Жогорку Кеңештин депутаттарынан да көптөгөн оозеки жана жазуу жүзүндөгү кайрылуулар келип түшүүдө.

Ушул Мыйзам долбоору автомобиль жолдорун жана жол курулмаларын куруунун, күтүүнүн жана пайдалануунун сапатын жакшыртуу боюнча иш-чараларды ишке ашыруу, ошондой эле автомобиль жолдорун долбоорлоо, куруу жана реконстркуциялоо чөйрөсүндө ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү максатында иштелип чыкты жана автомобиль жолдорун курууда порядчиктердин жоопкерчиликтерин күчөтүүгө жана жолдорду өз убагында тейлөө боюнча кепилдик берүүнү камсыз кылууга багытталган.

Колдонуудагы “Автомобиль жолдору жөнүндө” Мыйзамдын 39-4-статьясынын 1 жана 2-бөлүктөрүнө ылайык “Автомобиль жолдорун куруу, оңдоп куруу жана оңдоо боюнча жол иштерин жүргүзүүгө келишим келишимди аткарууну кепилдик жактан камсыз кылуунун милдеттүү шарты жана объектти эксплуатациялоонун кепилдик мөөнөтүн көрсөтүү менен түзүлөт.

Кепилдик мөөнөт курулушу бүткөрүлгөн жаңы автомобиль жолдору буюртмачыга өткөрүлгөн учурдан тартып эсептелинет жана эки жылдан кем эмес, ал эми кайра оңдолгон жана оңдолгон автомобиль жолдору үчүн бир жылдан кем эмес мөөнөттү түзөт.”.

Бирок, тажрыйба көрсөткөндөй, биздин өлкөдө жаңы салынган жана реконструкцияланган автомобиль жолдорунун кызмат кылуусу эки-үч жылдан ашпайт жана көп учурда оңдолгон (калыбына келтирилген) жана /же жаңы курулган автомобиль жолдору бир жыл пайдаланылгандан кийин керекке жарабай калууда.

Ушуга байланыштуу, кепилдик милдеттенмелер жана аткаруучу жумуштарына жоопкерчиликти күчөтүү боюнча долбоорчулардын жана подрядчиктердин милдеттенмелерин аткарууга кепилдик берүүчү тутумду түзүү үчүн мыйзам долбоор менен жаңы автомобилдик жолдор үчүн кепилдик мөөнөтүн беш жылдан кем эмес жана реконструкцияланган жана оңдолгон автомобиль жолдорун кепилдик мөөнөтүн үч жылдан кем эмес белгилөө сунушталат.

Коомдук талкуулоону жүргүзүү үчүн Мыйзам долбоор Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин сайтына (www.kenesh.kg) 2017-жылдын 14-апрелинде жарыяланган. Мыйзам долбоордун кабыл алынышы терс укуктук, укук коргоочулук, экономикалык, гендердик, экологиялык, социалдык жана коррупциялык кесепеттерге алып келбейт.

Мыйзам долбоорго башка кандайдыр-бир карама-каршы келүүчү нормаларды Мыйзам долбоор камтыбайт. Долбоорду кабыл алган учурда мамлекеттик бюджеттен кошумча каражаттарды бөлүүнү талап кылбайт.

Комитет “Автомобиль жолдору жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын Укуктук экспертиза бөлүмүнүн сунушу менен таанышып, 2-берененин биринчи абзацына карата автомобиль жолдорун куруу жана реконструкциялоо үчүн подрядчиктерди тартуу процесси жарым-жартылай ишкердик иштерге байланыштуу экенин эске алуу менен, “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренесинин 3-бөлүгүн жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын Укуктук экспертиза бөлүмүнүн сунушу менен макул болду жана мыйзамдолбоордун 2-беренесинин биринчи абзацындагы “10” деген цифраны “15” деген цифра менен алмаштырууну сунуш кылат.

Жогоруда баяндалгандарды көңүлгө алуу менен, ошондой эле Комитетке мыйзам чыгаруу демилге укугунун субъекттери тараптан кандайдыр-бир башка сунуштар жана сын-пикирлер келип түшпөгөнүн эске алуу менен ченем жаратуучу техниканын бузулушунан качуу максатында сунушталган мыйзамдолбоорду төмөнкүдөй редакцияда баяндоону сунуш кылат:

«1-берене

«Автомобиль жолдору жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1998, № 9, 322-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

39-4-статьясынын 2-бөлүгүндөгү “эки жыл” деген сөздөр “беш жыл” деген сөздөр менен алмаштырылсын, ал эми “ бир жылга”деген сөздөр “ үч жылга” деген сөздөр менен алмаштырылсын.

2-берене

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.».

 

Жогоруда баяндалгандын негизинде, Комитет төмөнкүдөй

к о р у т у н д у г а  келди:

 

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Д.Д.Бекешев, М.А.Аманкулов, А.Ш.Осмонова, Т.З.Зулпукаров, А.М.Нурбаев, Э.Т.Токтошев, М.К.Жеенчороев, М.Э.Мавлянова, Д.Б.Аттокуров, К.Ш.Баймуратов, С.М.Джураев, К.М.Жумалиев, Адыл Жунус уулу, Алтынбек Жунус уулу, Т.К.Конушбаев, Б.У.Сыдыков, У.З.Ормонов, Н.К.Алимбеков, А.М.Эргешов жана Р.Ч.Момбековдор тарабынан демилгеленген (2017-ж. 15-июнундагы кир.№ 6-13694/17) “Автомобилдик жолдор жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жактырылсын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин жана Комитетин сын-пикирлерин жана сунуштарын эске алуу менен аны үчүнчү окууда кабыл алуу сунушталсын.

 

2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйналышында кароодо баяндамачы болуп Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.А.Аманкулов жана тең баяндамачы болуп Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Д.Д.Бекешев аныкталсын.

 

 

 

 

Төраганын орун басары                                         Жунус уулу Алтынбек

 

Көрүүлөрдүн саны : 1041