Комитеттин жыйналыштарынын 2016 жылдын 15 июнга чеин КҮН ТАРТИБТЕРИ

Комитеттин жыйналыштарынын 2016 жылдын 15 июнга чеин КҮН ТАРТИБТЕРИ