2019-жылдын 18-ноябрындагы “Саламаттык сактоо жана медициналык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө комитеттин КОРУТУНДУСУ 1-окуу

03-12-2019 09:55

 

“Саламаттык сактоо жана медициналык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин

2019-жылдын 18-ноябрындагы

КОРУТУНДУСУ

 

    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 1-августундагы № 392 токтому менен демилгеленген “Саламаттык сактоо жана медициналык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун карап чыгып, Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитет төмөнкүлөрдү белгилейт.

1. Мыйзам долбоордун концепциясы

Бул мыйзам долбоорунун негизги багыты болуп коллизияларды жоюу, ошондой эле саламаттык сактоо жана медициналык камсыздандыруу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бири-бирине шайкеш келтирүү болуп эсептелет.

   2. Билдирилген концепцияга мыйзам долбоордун мазмунунун ылайык келиши:

   -ылайык келет.

3. Мыйзам долбоор тарабынан каралуучу коомдук мамилелер чөйрөсүндөгү жөнгө салуунун ченемдик базасынын абалы:

-“Кыргыз Республикасында жарандарды медициналык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

-“Кыргыз Республикасында саламаттык сактоо уюмдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

-“Кыргыз Республикасында саламаттык сактоону каржылоонун бирдиктүү төлөөчү тутуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

-“Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

4. Ишкердик иштерди жөнгө салууга багытталган мыйзам долбоорго регулятивдик таасир этүү анализинин натыйжасы боюнча сунуш:  -  (талап кылынбайт).

5. «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 50-беренесине ылайык жүргүзүлгөн эксперттин натыйжасы боюнча сунуш:

- 1) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын Укуктук экспертиза бөлүмүнүн корутундусу (кир.№ 6-17633/19, 2019-жыл 19-август) тиркелет;

2) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын Адистештирилген экспертизалардын түрлөрү бөлүмүнүн корутундусу (кир.№ 6-18017/19 2019-жыл 30-август) тиркелет;

3) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын лингвистика экспертиза бөлүмүнүн корутундусу (кир.№ 6-22104/19, 2019-жыл 22 -октябрь) тиркелет.

- 6. Эгерде алар бар болсо, көзкарандысыз эксперттердин, адистердин жана уюмдардын корутундуларынын натыйжасы боюнча сунуш:    - жок

7. Алар өткөрүлсө, өткөрүлгөн коомдук талкуулардын натыйжасы боюнча сунуш:

- жок.

8. Мыйзам долбоорго фракциялардын, комитеттердин жана депутаттардын сунуштары:

- жок.

9. Комитеттин мүчөсүнүн өзгөчө пикири:

- жок

10. Комитеттин сын-пикирлери жана сунуштары:

Комитеттин Мыйзам долбоорунун концепциясы боюнча сунуштары  жана сын-пикирлери  жок.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык  сактоо боюнча  комитети төмөнкүдөй  корутундуга  келет:

 

1. “Саламаттык сактоо жана медициналык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү айрым мыйзамдык актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна сунушталсын;

2. “Саламаттык сактоо жана медициналык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү айрым мыйзамдык актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндөгү маселе боюнча баяндама жасоо Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министри К. С. Чолпонбаев жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы Э. К. Боронбаева аныкталсын.

 

 

 

Комитеттин төрагасы                                                                Г.С. Молдобекова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көрүүлөрдүн саны : 156