2019-жылдын 12-ноябрындагы «2019-жылдын  9-сентябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы каржылоо жөнүндө макулдашууну (Алгачкы медициналык-санитардык жардамдын сапатын жогорулатуу программасы) ратификациялоо тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө комитеттин КОРУТУНДУСУ 1-окуу

27-11-2019 16:35

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин

2019-жылдын 12-ноябрындагы

«2019-жылдын  9-сентябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы каржылоо жөнүндө макулдашууну (Алгачкы медициналык-санитардык жардамдын сапатын жогорулатуу программасы) ратификациялоо тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө

КОРУТУНДУСУ

 

    Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 79-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан киргизилген (2019-жылдын

31-октябрындагы №590-токтому) «2019-жылдын 9-сентябрында Бишкек  шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы каржылоо жөнүндө макулдашууну (Алгачкы медициналык-санитардык жардамдын сапатын жогорулатуу программасы) ратификациялоо тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун карап чыгып, төмөндөгүлөрдү белгилейт.

1. Мыйзам долбоорунун концепциясы Баштапкы медициналык-санитардык жардам көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу Программасын каржылоо үчүн жеңилдетилген каржылоо берүү максатында иштелип чыккан. Кыргыз Республикасындагы баштапкы медициналык-санитардык жардам кызматынын сапатын жакшыртууга көмөктөшүү Программаны өнүктүрүүнүн максаты болуп саналат. Программа Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын

20-декабрындагы №600-токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-2030-жылга саламаттык сактоо системасын өнүктүрүү жана калктын саламаттыгын сактоо боюнча «Дени сак адам-өнүккөн өлкө» Программасынын жүзөгө ашырылышына колдоо көрсөтүүгө багытталган.

2. Мыйзам долбоорунун мазмунунун билдирилген концепцияга туура келүүсү:

Бул концепцияны ишке ашыруу максатында мыйзам долбоорунда төмөндөгүлөр каралууда:

-2019-жылдын 9-сентябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы каржылоо жөнүндө макулдашууну (Алгачкы медициналык-санитардык жардамдын сапатын жогорулатуу программасы) ратификациялоо.

3. Мыйзам долбоорунда каралган коомдук мамилелер чөйрөсүндөгү жөнгө салуунун ченемдик базасы:

-«Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.

4. Мыйзам долбоорунун ишкердик ишти жөнгө салуу таасирин талдоонун жыйынтыктары боюнча сунуштар:

- жок (талап кылынбайт).

5. «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 50-беренесине ылайык жүргүзүлгөн экспертизалардын жыйынтыктары боюнча сунуштар:

-Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын Укуктук экспертиза бөлүмүнүн корутундусу  - жок;

-Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын Адистештирилген экспертиза түрлөрү бөлүмүнүн корутундусу - жок.

6. Көз карандысыз эксперттердин, адистердин жана уюмдардын корутундуларынын жыйынтыктары боюнча сунуштар:

- жок.

7. Өткөрүлгөн коомдук талкуулардын жыйынтыктары боюнча сунуштар:

- 2019-жылдын 9-сентябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы каржылоо жөнүндө макулдашууга (Алгачкы медициналык-санитардык жардамдын сапатын жогорулатуу программасы) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-октябрындагы № 590- токтому менен жактырылган.

8. Фракциялардын, комитеттердин жана депутаттардын Мыйзам долбооруна карата сунуштары:

- жок.

9. Комитеттин мүчөсүнүн Мыйзам долбооруна карата өзгөчө пикири:

- жок.

10. Мыйзам долбооруна карата комитеттин сын-пикирлери жана сунуштары:

Мыйзам долбоорунун концепциясына карата Комитеттин сунуштары жана сын-пикирлери жок.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча Комитети төмөнкүдөй корутундуга келет:

 

1. «2019-жылдын 9-сентябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы каржылоо жөнүндө макулдашууну (Алгачкы медициналык-санитардык жардамдын сапатын жогорулатуу программасы) ратификациялоо тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна жиберилсин;

2. Ушул корутундунун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетине жөнөтүлсүн.

 

 

 

Комитеттин төрагасы                                              Г. С. Молдобекова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көрүүлөрдүн саны : 91