2019-жылдын 28-октябрындагы «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндө», «Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө комитеттин КОРУТУНДУСУ 1-окуу

04-11-2019 08:29

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин

2019-жылдын 28-октябрындагы

«Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндө», «Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө

КОРУТУНДУСУ

 

    Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 79-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан демилгеленген (2019-жылдын 16-сентябрындагы № 476-токтому) «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндө», «Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  долбоорун карап чыгып, төмөнкүлөрдү белгилейт.

1. Мыйзам долбоорунун концепциясы  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 22-апрелиндеги № 210 тескемеси менен бекитилген иштердин планынын негизинде Соттук-укуктук реформанын алкагында кабыл алынган  укуктук - ченемдик актыларга  Кыргыз Республикасынын «Тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндө», «Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө» мыйзамдарынын айрым ченемдерин шайкеш келтирүү максатында иштелип чыккан.

2. Мыйзам долбоорунун мазмунунун билдирилген концепцияга туура келүүсү:

         - туура келет.

3. Мыйзам долбоорунда каралган коомдук мамилелер чөйрөсүндөгү жөнгө салуунун ченемдик базасы:

- «Тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- «Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө»  Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын «Бузуулар жөнүндө» Кодекси;

- «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.

4. Мыйзам долбоорунун ишкердик ишти жөнгө салуу таасирин талдоонун жыйынтыктары боюнча сунуштар:

- жок.

5. «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 50-беренесине ылайык жүргүзүлгөн экспертизалардын жыйынтыктары боюнча сунуштар:

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын Укуктук экспертиза бөлүмүнүн корутундусу (кир: № 6-20646/19, 2019-жылдын 4-октябры) тиркелет;

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын Адистештирилген экспертиза түрлөрү бөлүмүнүн корутундусу (кир: № 6-21385/19, 2019-жылдын 15-октябры) тиркелет.

6. Көз карандысыз эксперттердин, адистердин жана уюмдардын корутундуларынын жыйынтыктары боюнча сунуштар:

- түшкөн жок.

7. Өткөрүлгөн коомдук талкуулардын жыйынтыктары боюнча сунуштар:

«Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 22-беренесине ылайык, бул Мыйзам долбоор коомдук талкуулоо жол-жобосунан өтүү үчүн 2019-жылдын 3-июнунда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн расмий сайтына  жайгаштырылган. Анын натыйжасында сын-пикирлер жана сунуштар келип түшкөн жок.

8. Фракциялардын, комитеттердин жана депутаттардын Мыйзам долбооруна карата сунуштары:

- жок.

9. Комитеттин мүчөсүнүн Мыйзам долбооруна карата өзгөчө пикири:

- жок.

10. Мыйзам долбооруна карата Комитеттин сын-пикирлери жана сунуштары:

Ушул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйынында каралып жатканда депутаттардан Комитеттин төмөнкүдөй сын-пикирлерин жана сунуштарын колдоону суранат:

1-беренеде:

«Тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

1)39-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«39-статья. Тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандыгы үчүн жоопкерчилик

Тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандыгы үчүн жоопкерчилик жарандык жана жазык мыйзамдарында, бузуулар жана жоруктар жөнүндө мыйзамдарда каралган учурларда жана тартипте белгиленет.».

2-беренеде:

«Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 40-беренеде:

а) 1-бөлүк күчүн жоготту деп таанылсын;

б) 2-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«2. Телерадио уюмдарына жана телерадиоберүү операторлоруна саат 7.00дөн 23.00гө чейинки эфир убактысында жашы жете электердин жана жеткинчектердин дене бой, интеллектуалдык жана руханий өнүгүүсүнө зыян келтириши мүмкүн болгон жаңылык мүнөзүндөгү эмес телерадио программаларды жана телерадиоберүүлөрдү трансляциялоого жана ретрансляциялоого, ошондой эле алардын анонсторуна тыюу салынат.

Телерадио уюмдары жана телерадиоберүү операторлору жашы жете электердин телерадио программаларды же телерадиоберүүлөрдү көрүүсүнө техникалык жактан чектөө киргизүү боюнча чараларды колдонууга тийиш.

Көрүүнү чектөөгө тийиш болгон телерадио программаларда же телерадиоберүүлөрдө түздөн-түз аларды трансляциялоонун алдында жана трансляциялоо учурунда мезгил-мезгили менен атайын эскертүүлөр болууга, алар телерадио уюмдарынын программаларынын ырааттамасында белгиленүүгө тийиш.

Жашы жете электерди жана жеткинчектерди ден соолугуна жана алардын өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү маалыматтан коргоо чөйрөсүндөгү телерадиоканалдарды, телерадио программаларды жана телерадиоберүүлөрдү уюштуруу жана/же комплекттөө, жайылтуу тартиби Өкмөт тарабынан аныкталат.»;

2) 5-глава  төмөнкүдөй мазмундагы 451-берене менен толукталсын:

«45ˡ-берене. Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу чөйрөсүндөгү мыйзамдарды бузгандык үчүн жоопкерчилик

Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө мыйзамдарды бузгандыгы үчүн жоопкерчилик жарандык жана жазык мыйзамдарында, бузуулар жана жоруктар жөнүндө мыйзамдарда белгиленген негизде жана тартипте келип чыгат.

Ушул Мыйзам менен жөнгө салынган укуктук мамилелерден келип чыгуучу талаш-тартыштар административдик иштер жөнүндө мыйзамдарда белгиленген тартипте каралат.»;

3) 48-берененин 1-бөлүгүндөгү «2019-жылдын 1-июлуна» деген сөздөр «2023-жылдын 1-январына» деген сөздөргө алмаштырылсын.».

Жогоруда баяндалгандардын негизинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча Комитети төмөнкүдөй корутундуга келет:

 

1. «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндө», «Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын.

2. «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндө», «Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө маселе боюнча баяндама менен чыгып сүйлөө Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри А. К. Жаманкуловго тапшырылсын.

 

 

 

 

Комитеттин төрагасынын

орун басары                                                                        А. С. Токторов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көрүүлөрдүн саны : 79