2019-жылдын 14-октябрындагы «Тышкы миграция жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө комитеттин КОРУТУНДУСУ 1-окуу

17-10-2019 11:44

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин

2019-жылдын 14-октябрындагы

«Тышкы миграция жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө

КОРУТУНДУСУ

 

    Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 79-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 18-сентябрындагы № 432 токтому) сунуш кылынган «Тышкы миграция жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун карап чыгып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети төмөнкүлөрдү белгилейт.

1. Мыйзам долбоорунун концепциясы «Тышкы миграция жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 46-статьясынын 1-бөлүгүнүн 8-пунктунун Конституцияга ылайыктуулугун  текшерүү жөнүндөгү иш боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2018-жылдын 30-майындагы чечимин ишке ашырууга багытталган. Ал чечим менен «Тышкы миграция жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 46-статьясынын 1-бөлүгүнүн 8-пункту Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 1-бөлүгүнө, 20-беренесинин 1, 3-бөлүктөрүнө, 25-беренесинин 2-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таанылууда.

 

2. Билдирилген концепциянын Мыйзам долбоорунун мазмунуна ылайык келиши:

- көрсөтүлгөн концепцияны ишке ашырууда Мыйзам долбоору менен «Тышкы миграция жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 46-статьясынын  1- бөлүгүнүн 8-пунктун күчүн жоготту деп таанылды.

3. Мыйзам долбоору менен каралган коомдук мамилелер чөйрөсүндөгү жөнгө салуунун ченемдик базасынын абалы:

 

         Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

         Адам укуктарынын жалпыга таанылган декларациясы;

         Граждандык жана саясий укуктар жөнүндө Эл аралык пакт;

         «Тышкы миграция жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.

 

4. Ишкердик ишти жөнгө салууга багытталган Мыйзам долбооруна жөндөө таасирди талдоонун натыйжалары боюнча сунуштар:

-жок (талап кылынбайт).

5. «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 50-беренесине ылайык өткөрүлгөн экспертизалардын натыйжалары боюнча сунуштар:

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын Укуктук экспертиза бөлүмүнүн 2018-жылдын 9-октябрындагы № 6-19306/18 корутундусу жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын Экспертизалардын  адистештирилген түрлөрү бөлүмүнүн 2018-жылдын 4-октябрындагы № 6-18965/18 корутундусу тиркелет.

6. Эгерде ушундайлар болсо, көз карандысыз эксперттердин, адистердин жана уюмдардын корутундуларынын натыйжалары боюнча сунуштар:

-жок.

7. Алар өткөрүлгөн учурларда, өткөрүлгөн коомдук талкуулардын натыйжалары боюнча сунуштар:

-жок.

8. Мыйзам долбооруна карата фракциялардын, комитеттердин жана депутаттардын сунуштары:

-жок.

9. Комитеттин мүчөсүнүн өзгөчө пикири:

-жок.

10. Комитеттин сунуштары:

Комитеттин Мыйзам долбоорунун концепциясы боюнча сын-пикирлери жана сунуштары жок.

Жогоруда баяндалгандын негизинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети төмөнкүдөй корутундуга келет:

 

1) «Тышкы миграция жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын;

2) Кыргыз Республикасынын юстиция министри М. Т. Джаманкулов жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Б. С. Ибраимжанов баяндамачы болуп аныкталсын.

 

 

 

Комитеттин төрагасынын

орун басары                                                                        Т. И. Икрамов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көрүүлөрдүн саны : 71