2019-жылдын 14-октябрындагы «Көзөмөлчүлүк кеңеши жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө комитеттин КОРУТУНДУСУ 1-окуу

17-10-2019 11:35

 

«Көзөмөлчүлүк кеңеши жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин

2019-жылдын 14-октябрындагы

КОРУТУНДУСУ

 

    Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаттары М. Э. Мавлянова, А. А. Турсунбаев, Т. Г. Тиллаев, А. Алтынбеков, У. З. Ормонов тарабынан демилгеленген (2019-жылдын 26-июнундагы кир. №6-15104/19) Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 79-беренесине ылайык «Көзөмөлчүлүк кеңеши жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун карап чыгып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети төмөнкүлөрдү белгилейт.

1. Мыйзам долбоорунун концепциясы социалдык чөйрөнүн мекемелери тарабынан кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу үчүн  көзөмөлчүлүк кеңештеринин ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө багытталган.

Ушул мыйзам долбоору менен көзөмөлчүлүк кеңештеринин ишинин ыйгарым укуктарын кеңейтүү ченемдери киргизилет. Көзөмөлдөө функцияларын жана калкка социалдык жардам көрсөтүү менен байланышкан милдеттерди чечүүдө социалдык чөйрөнүн мекемлерине жардам көрсөтүү, ошондой эле социалдык чөйрөнүн мекемлерин өнүктүрүү, тейлөөнү өркүндөтүү, социалдык кызмат көрсөтүүүлөрдүн шарттарын жакшыртуу боюнча көзөмөлчүлүк кеңештеринин ыйгарым укуктарын кеңейтүү сунуш кылынат.

2. Мыйзам долбоорунун мазмунунун билдирилген концепцияга ылайык келиши.

- ылайык келет.

3. Мыйзам долбоору менен каралган коомдук мамилелер чөйрөсүндөгү жөнгө салуунун ченемдик-укуктук базасынын абалы:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

- «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамы;

- «Билим берүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы.

4. Ишкердик ишти жөнгө салууга багытталган мыйзам долбооруна жөндөө таасирин талдоону өткөрүү боюнча сунуштар:

- жок (талап кылынбайт).

5. «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө» Мыйзамдын 50-беренесине ылайык жүргүзүлгөн экспертизалардын натыйжалары боюнча сунуштар:

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын Экспертизалардын адистештирилген түрлөрү бөлүмүнүн (2019-жылдын 10-июнундагы №6-16418/19), Укуктук экспертиза бөлүмүнүн (2019-жылдын 9-июлундагы № 6-16339/19) жана Лингвистикалык экспертиза бөлүмүнүн (2019-жылдын 13-сентябрындагы № 6-19022/19) корутундулары тиркелет.

6. Көз карандысыз эксперттердин, адистердин жана уюмдардын корутундуларынын натыйжалары боюнча сунуштар:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 19-мартындагы № 134 токтому менен кабыл алынган «Көзөмөлчүлүк кеңеши жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу тиркелет.

7. Алар өткөрүлгөн учурда, өткөрүлгөн коомдук талкуулардын натыйжалары боюнча сунуштар:

- жок

8. Мыйзам долбооруна депутаттардын, фракциялардын, комитеттердин сунуштары:

- жок

9. Комитеттин мүчөлөрүнүн өзгөчө пикири:

- жок

10. Комитеттин сунушу:

Мыйзам долбоорунун концепциясы боюнча комитеттин сын-пикирлери жана сунуштары жок. Ушуну менен бирге, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 19-мартындагы №134 токтому менен бекитилген, бул мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусунда көрсөтүлгөн сын-пикирлерди жана сунуштарды эске алуу сунуш кылынат.

Ушул мыйзам долбоорун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйналышында кароодо депутаттардан Комитеттин төмөнкү сын-пикирлерин колдоо суралсын.

1-беренеде:

- биринчи абзацтагы «Эркин Тоо» газетасы, 2014-жылдын 6-июну, №43» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2014-жыл, № 5, 363-ст.» деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 2-пункттун онунчу абзацындагы «өркүндөтүү» деген сөз алып салынсын, «.» белгиси «;» белгисине алмаштырылсын.

Баяндалгандын негизинде, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети төмөнкүдөй корутундуга келет:

 

1. «Көзөмөлчүлүк кеңеши жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Респуликасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын.

2. «Көзөмөлчүлүк кеңеши жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө» маселе боюнча баяндама жасоо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М. Э. Мавляновага тапшырылсын.

3. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйналышына ушул маселе боюнча Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министри чакырылсын.

 

 

 

Комитеттин төрагасынын

орун басары                                                                       Т. Икрамов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көрүүлөрдүн саны : 95