2019-жылдын 30-сентябрындагы «Мажбурлап иштетүү жөнүндө 1930-жылдагы конвенциянын 2014-жылдагы протоколун ратификациялоо тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө комитеттин чечими 1-окуу

17-10-2019 11:17

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин

2019-жылдын 30-сентябрындагы 

«Мажбурлап иштетүү жөнүндө 1930-жылдагы конвенциянын 2014-жылдагы протоколун ратификациялоо тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна

КОРУТУНДУСУ

 

    Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 79-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан (2019-жылдын 6-сентябрындагы № 457-токтому) демилгеленген, «Мажбурлап иштетүү жөнүндө 1930-жылдагы конвенциянын 2014-жылдагы протоколун ратификациялоо тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорун карап чыгып төмөнкүлөрдү белгилейт:

1. Мыйзам долбоорунун Концепциясы:

«Мажбурлап иштетүү жөнүндө 1930-жылдагы конвенциянын 2014-жылдагы протоколун ратификациялоо тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорун кабыл алуунун максаты - мажбурлаган эмгектин бардык түрүнө бөгөт коюга багытталган зарыл иш-чараларды өткөрүү.

2. Мыйзам долбоорунун мазмунунун билдирилген концепцияга шайкештиги:

-Мыйзам долбоорунун мазмуну билдирилген концепцияга шайкеш келет.

3. Мыйзам долбоору менен каралган коомдук мамилелер чөйрөсүндө ченемдик жөнгө салуу базасынын абалы:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

- Кыргыз Республикасынын эмгек кодекси;

- Кыргыз Республикасынын балдар жөнүндө кодекси.

4. Мыйзам долбооруна регулятивдик таасирди талдоонун натыйжалары боюнча ишкердик ишти жөнгө салууга багытталган сунуштар:

-жок (талап кылынбайт).

5. «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 50-беренесине ылайык жүргүзүлгөн экспертизалардын натыйжалары боюнча сунуштар:

-Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын Укуктук экспертиза бөлүмүнүн (2019-жылдын 25-сентябры, № 6-19811/19) жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын Адистештирилген экспертизалардын түрлөрү бөлүмүнүн (2019-жылдын 26-сентябры, № 6-20000/19) корутундулары тиркелет.

-Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын лингвистикалык экспертиза бөлүмүнүн корутундусу (2019-жылдын 18-сентябры, № 6-19291/19)  тиркелет.

6. Эгерде алар бар болсо көзкарандысыз эксперттердин, адистердин жана уюмдардын корутундуларынын натыйжасы боюнча сунуш:

-жок.

7. Алар өткөрүлсө, өткөрүлгөн коомдук талкуулардын натыйжасы боюнча сунуш:

- жок.

8. Мыйзам долбооруна карата фракциялардын, комитеттердин жана депутаттардын сунуштары:

-жок.

9. Комитеттин мүчөлөрүнүн өзгөчө пикири:

-жок.

10. Комитеттин сунушу жана пикири:

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин Мыйзам долбоорунун концепциясы боюнча сын-пикири жок.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети төмөнкүдөй корутундуга келди:

1. «Мажбурлап иштетүү жөнүндө 1930-жылдагы конвенциянын 2014-жылдагы протоколун ратификациялоо тууралуу» Кыргыз Республикасынын

Мыйзам концепциясы жактырылсын жана биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын.

2. Ушул корутундунун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетине (төрагасы И. Пирматов) жөнөтүлсүн.

 

 

 

Комитеттин төрагасы                                       Г. С. Молдобекова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көрүүлөрдүн саны : 71