Комитетинин кун тартиби 06.05.2019-жыл

25-04-2019 08:52

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин

Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин жыйналышынын

КҮН ТАРТИБИ

 

 

2019-жылдын 6-май                                                            саат 14.00

Күн батыш залы

 

1. Кыргыз Республикасынын «Жарандардын  репродуктивдик укуктары жана аларды ишке ашыруунун кепилдиктери жөнүндөгү» 2015 - жылдын 21-майындагы № 5389-V Мыйзамынын аткарылышына мониторинг инструментин бекитүү жөнүндө

Демилгечи: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А. К. Касымалиева

Баяндамачы: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А. К. Касымалиева

2. Кыргыз Републикасынын «Жарандардын  репродуктивдик укуктары жана аларды ишке ашыруунун кепилдиктери жөнүндөгү» Мыйзамынын ишке ашырылышы боюнча тегерек столдун резолюциясын  бекитүү жөнүндө

Демилгечи: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А. К. Касымалиева

Баяндамачы: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А. К. Касымалиева

3. Нарын облусунда «Кыргыз Республикасынын аймактарын өнүктүрүүдө медициналык билим берүүнү реформалоонун ролу» маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин көчмө жыйынын өткөрүү жөнүндө

Демилгечи: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети

Баяндамачы: Кыргыз Республикасынын Төрагасынын орун басары    Касымалиева А. К.

Чакырылгандар: -Кудайбердиева Гульмира Каримовна - Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министри; -Чолпонбаев Космосбек Сариевич - Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министри; -Тыналиева Бакыт Карыбековна - Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык  комиссиясынын төрагасы

4. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин Эмгек жана миграция жаатындагы мыйзамдардын аткарылышын контролдоо жана өркүндөтүү боюнча Жумушчу топтун көчмө жыйынынын жыйынтыгы жөнүндө.

Демилгечи: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Е. Г. Строкова

Баяндамачы: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Е. Г. Строкова

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун «Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын алдындагы Мамлекеттик имараттар департаменти» мамлекеттик ишкананын имаратында тургандыгы үчүн ижара боюнча карызын жоюу жөнүндө кайрылуусу тууралуу

Демилгечи: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаты Т. И. Икрамов

Баяндамачы: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаты Т. И. Икрамов

Чакырылгандар: -Жаманкулов Азамат Капарович - Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министри; -Калыбеков Нурлан Өскөналиевич - Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун Төрагасы; -Бекбоев Турдуназир - Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн иш башкаруучусу; -Эстебесов Ашым Курулушович - «Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын алдындагы Мамлекеттик имараттар департаменти» мамлекеттик ишканасынын  директору; -Мамазаирова Менди - Кыргыз эл акыны; -Рыскулов Акбар - Кыргыз эл акыны; -Ааматов Маркабай - Кыргыз эл акыны; -Даутов Кадыркул - Кыргыз эл жазуучусу; -Жакшылыков Асан - Кыргыз эл акыны; -Самудинов Токтосун - Кыргыз эл акыны; -Абакиров Мелис - Кыргыз эл жазуучусу; -Акматбекова Сагын - Кыргыз эл акыны; -Мамеев Төлөгөн - Кыргыз эл акыны; Момунова Гүлсайра - Кыргыз эл акыны

6. Абдыбекова Гулнура Сакуевнаны Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ардак грамотасы менен сыйлоо жөнүндө

Демилгечи: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети

Баяндамачы: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин төрагасы Г. С. Молдобекова

7. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ардак грамотасы менен сыйлоого Асканова  Нуркамалды көрсөтүү жөнүндө

Демилгечи: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети

Баяндамачы: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин төрагасы Г. С. Молдобекова

8. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кешинин Ардак грамотасы менен сыйлоого А. Л. Лаваеваны көрсөтүү жөнүндө

Демилгечи: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети

Баяндамачы: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин төрайымы Г. С. Молдобекова

9. Маликехан Айдаралиевна Буванованы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ардак грамотасы менен сыйлоого көрсөтүү жөнүндө

Демилгечи: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети

Баяндамачы: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин төрагасы Г. С. Молдобекова

10. Бусара Жалаловна Ажикулованы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ардак грамотасы менен сыйлоого көрсөтүү жөнүндө

Демилгечи: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети

Баяндамачы: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин төрагасы Г. С. Молдобекова

11. Жамила Жаныбековна Орунованы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ардак грамотасы менен сыйлоого көрсөтүү жөнүндө

Демилгечи: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети

Баяндамачы: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин төрагасы Г. С. Молдобекова

12. К. Б. Ырысовду Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ардак грамотасына көрсөтүү жөнүндө

Демилгечи: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети

Баяндамачы: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин төрагасы Г. С. Молдобекова

13. З. А. Айдаровду Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ардак грамотасы менен сыйлоого көрсөтүү жөнүндө

Демилгечи: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети

Баяндамачы: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык  сактоо боюнча комитетинин төрагасы Г. С. Молдобекова

14. Тентишев Эркин Саткынбаевичти Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ардак грамотасы менен сыйлоого көрсөтүү жөнүндө

Демилгечи: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети

Баяндамачы: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин төрагасы Молдобекова Г. С.

15. Доскеева Жумабубу Аманбековнаны Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ардак грамотасы менен сыйлоого көрсөтүү жөнүндө

Демилгечи: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети

Баяндамачы: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин төрагасы Молдобекова Г. С.

16. Сельпиев Тойчубек Тулековичти Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ардак грамотасы менен сыйлоого көрсөтүү жөнүндө

Демилгечи: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети

Баяндамачы: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин төрагасы Молдобекова Г. С.

 

 

17. Ар кандай маселелер

 

 

 

 

Комитеттин төрагасы                                                        Г. С. Молдобекова

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин жыйналышына

ЧАКЫРЫЛГАНДАРДЫН ТИЗМЕСИ

 

 

2019-жылдын 6-май                                                             саат 14.00

                                                                                              Күн батыш залы

 

 

№ п/п

Фамилиясы, аты, атасынын аты

Кызмат орду

1

Касымалиева

Аида Камчыбековна

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаты

 

2

Кудайбердиева 

Гульмира Каримовна 

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри

 

3

Чолпонбаев Космосбек Сариевич

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министри

 

4

Тыналиева

Бакыт Карыбековна

Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын төрагасы

 

5

Жаманкулов

Азамат Капарович

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министри

 

6

Калыбеков

Нурлан Өскөналиевич

Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун Төрагасы

 

7

Бекбоев

Турдуназир

Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн иш башкаруучусу

 

8

Эстебесов

Ашым Курулушович

«Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын алдындагы Мамлекеттик имараттар департаменти» мамлекеттик ишканасынын директору

 

9

Мамазаирова

Менди

 

Кыргыз эл акыны

10

Рыскулов

Акбар

 

Кыргыз эл акыны

11

Ааматов

Маркабай

 

Кыргыз эл акыны

12

Даутов

Кадыркул

 

Кыргыз эл жазуучусу

13

Жакшылыков

Асан

 

Кыргыз эл акыны

14

Самудинов

Токтосун

 

Кыргыз эл акыны

15

Абакиров

Мелис

 

Кыргыз эл жазуучусу

16

Акматбекова

Сагын

 

Кыргыз эл акыны

17

Мамеев

Төлөгөн

 

Кыргыз эл акыны

18

Момунова

Гүлсайра

Кыргыз эл акыны

 

 

 

 

Комитеттин төрагасы                                                        Г. С. Молдобекова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көрүүлөрдүн саны : 829