Комитетинин кун тартиби 24.12.2018-жыл

20-12-2018 21:01

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин жыйналышынын 

КҮН ТАРТИБИ 

 

 

2018-жылдын 24-декабры                                                                                                    саат 14.00  

                                                                                                                                           Күн батыш залы  

 

1. “Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Байкоочу кеңешинин курамын бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин  2017-жылдын 26-апрелиндеги № 1548-VI токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу  

Демилгечи: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети  

Баяндамачы: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин төрагасы Г. С. Молдобекова 

Чакырылгандар: -Ааматов Маркабай – КР КТРКнын Байкоочу кеңешинин мүчөлүгүнө талапкер; -Капарова Чынара Абдылдаевна - КР КТРКнын Байкоочу кеңешинин мүчөлүгүнө талапкер; -Сарыбаева Атыркуль Окелеевна - КР КТРКнын Байкоочу кеңешинин мүчөлүгүнө талапкер; -Мурзабеков Мирбек Жалилович - КР КТРКнын Байкоочу кеңешинин мүчөлүгүнө талапкер; -Мусаев Нургазы Маматрайымович - КР КТРКнын Байкоочу кеңешинин мүчөлүгүнө талапкер; -Жекшеев Жыпар Жекшеевич - Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Байкоочу кеңешинин төрагасы 

2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кешинин энчиленген сааты менен К. А. Акматбековду сыйлоого көрсөтүү жөнүндө 

Демилгечи: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети 

Баяндамачы: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин төрайымы Г. С. Молдобекова 

3. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ардак грамотасы менен сыйлоого Жакыпова Назира Алмазбековнаны көрсөтүү жөнүндө 

Демилгечи: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети  

Баяндамачы: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин төрагасы Г. С. Молдобекова 

4. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ардак грамотасы менен сыйлоого Калбаев Төлөнбай Мамытовичди көрсөтүү жөнүндө 

Демилгечи: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети  

Баяндамачы: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин төрагасы Г. С. Молдобекова 

5. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ардак грамотасы менен сыйлоого Эргешева Чынар Кайратовнаны көрсөтүү жөнүндө 

Демилгечи: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети  

Баяндамачы: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин төрагасы Г. С. Молдобекова 

6. Ахматов Манасбек Абылабековичти Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ардак грамотасы менен сыйлоого көрсөтүү жөнүндө 

Демилгечи: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети 

Баяндамачы: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин төрагасы Г. С. Молдобекова  

 

 

7. Ар кандай маселелер 

 

 

 

Комитеттин төрагасы                                                                          Г. С. Молдобекова 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Социалдык маселелер,

билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин жыйналышына 

ЧАКЫРЫЛГАНДАРДЫН ТИЗМЕСИ  

 

 

2018-жылдын 24-декабры                                                                      саат 14.00  

                                                                                                             Күн батыш залы  

 

 

№ п/п 

Фамилиясы, аты, атасынын аты 

Кызмат орду 

Жекшеев  

Жыпар Жекшеевич 

Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Байкоочу кеңешинин төрагасы 

 

Ааматов  

Маркабай 

Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Байкоочу кеңешинин мүчөлүгүнө талапкер 

 

Капарова  

Чынара Абдылдаевна 

Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Байкоочу кеңешинин мүчөлүгүнө талапкер 

 

Сарыбаева  

Атыркуль Окелеевна 

Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Байкоочу кеңешинин мүчөлүгүнө талапкер 

 

Мурзабеков  

Мирбек Жалилович 

Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Байкоочу кеңешинин мүчөлүгүнө талапкер 

 

Мусаев  

Нургазы Маматрайымович 

Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Байкоочу кеңешинин мүчөлүгүнө талапкер 

 

 

 

 

 

Комитеттин төрагасы                                                           Г. С. Молдобекова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көрүүлөрдүн саны : 1094