КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН “Тышкы миграция жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” МЫЙЗАМЫНЫН Долбоору

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

“Тышкы миграция жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” МЫЙЗАМЫНЫН Долбоору 

 

Мыйзам долбоору боюнча материалдар бул жерде