Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдагы иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин отчету

03-07-2018 11:36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдагы иши жөнүндө
Кыргыз Республикасынын
Премьер-министринин
отчету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек 2018

 

 

МАЗМУНУ

1.      Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдагы ишинин жыйынтыгы боюнча интегралдык көрсөткүч.. 3

1.1 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишинин программасын аткаруунун жыйынтыктары   3

1.2 Жалпы мамлекеттик программаларды ишке ашыруунун натыйжалары.. 16

1.3 Калктын ишеним индекси. 26

1.4 Кыргыз Республикасынын эл аралык рейтингдердеги абалын баалоо. 31

1.5 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишинин интегралдык көрсөткүчтөрүнүн сандык маанисин аныктоонун 2017-жылдагы жыйынтыктары жана ишине баа берүү..36

2. Жашоо деңгээлинин жана сапатынын көрсөткүчтөрү.. 38

3. Бөлүнгөн көрсөткүчтөр боюнча Кыргыз Республикасынын ишине сереп.. 41

3.1. Социалдык өнүктүрүүнүн көрсөткүчтөрү. 41

3.2 Экономикалык көрсөткүчтөр. 49

3.3 Мамлекеттик башкаруунун жана мамлекеттик мүлктү башкаруунун   көрсөткүчтөрү  61

3.4 2016-2017-жылдардагы Кыргыз Республикасынын бюджетинин көрсөткүчтөрү. 63

3.5 Кыргыз Республикасынын региондорун өнүктүрүү. 70

4. Социалдык программалардын жана долбоорлордун аткарылышына сереп.. 74

4.1 2017 жыл – Ыйман, адеп жана маданият жылы.. 74

4.2 «Таза Коом» долбоору. 75

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишинин натыйжаларын мүнөздөөчү кошумча көрсөткүчтөр.. 78

5.1 Отчеттук мезгилде Кыргыз Республикасынын негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрүн башка өлкөлөрдүкү менен салыштыруу. 78

5.2 Кыргызстандын ЕАЭБге кошулуусунун негизги шарттары.. 81

5.2.1 Кыргыз Республикасынын ЕАЭБге кошулуусунан алынган негизги          натыйжалар  .............................................................82

5.3 Коомдук тартипти сактоону камсыздоо. 85

5.4 Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу. 87

5.5 Коррупцияга каршы күрөшүү. 89

5.6 Эл аралык кызматташтык жана тышкы экономикалык иш.. 90

5.7 Мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо. 92

5.8 2017-2018-жылдардын күз-кыш мезгилинен өтүү. 93

5.9 Мамлекеттик башкарууну өркүндөтүү жана жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү. 95

5.10 Жолдорду куруу. 97

5.11 Жөнгө салуучу реформа жана фискалдык саясат. 98

5.12 Бирдиктүү мамлекеттик укуктук саясатты ишке ашыруу. 101

5.13 2017-жылы Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоого даярдык көрүү жана аны өткөрүү. 103

5.14 Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши менен өз ара аракеттенүү. 104

5.15 Кыргыз Республикасынын жарандарынын кайрылуулары менен иштөө. 106

6. Корутунду.. 107

 

1.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдагы ишинин жыйынтыгы боюнча интегралдык көрсөткүч

1.1Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишинин программасын аткаруунун жыйынтыктары

2017-жылдын январынан тартып Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 9-ноябрындагы № 1053-VI токтому менен бекитилген 2017-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Ишеним жана биримдик» Программасы ишке ашырылып келген. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 30-январындагы № 53[1] токтому менен бекитилген 2017-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-аракеттер планынын алкагында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасын аткаруу максатында жалпысынан 331 иш-чара[2] каралган.

Ар бир мамлекеттик органга баа берүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасынын аткарылышын баалоо (ПМБ) көрсөткүчү Программанын ишке ашырылган даражасынын орточо суммасы катары эсептелип чыккан. Мында ПМБ Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагынан айырмаланышы мүмкүн.

2017-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Ишеним жана биримдик» программасын максаттары боюнча ишке ашыруу көрсөтүлгөн мезгилде 92,5%ды түзгөн.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын
25-августундагы № 1836-VI токтому менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Жаңы доорго – кырк кадам» программасы бекитилген, анын алкагында Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2017-жылдын
7-сентябрындагы № 609 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Жаңы доорго – кырк кадам» программасын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн биринчи кезектеги 40 күндүк иш-чаралар планы жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын
22-сентябрындагы № 602 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Жаңы доорго – кырк кадам» программасын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 100 күндүк иш-чаралар планы даярдалган.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн биринчи кезектеги 40 күндүк иш-чаралар планында 56 иш-чара каралган. 2017-жылдын жыйынтыгы боюнча
56 иш-чаранын ичинен 46сы (82 %) аткарылган, 6 (11 %) иш-чара аткарылган эмес, 4 (7 %) иш-чаранын аткарылышы контролдон алынган.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 100 күндүк иш-чаралар планында 115 иш-чара каралган. 2017-жылдын жыйынтыгы боюнча 115 иш-чаранын ичинен 98 (85 %) аткарылган, 12 (11 %) иш-чара аткарылган эмес, 5 (4 %) иш-чаранын аткарылышы контролдон алынган.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн программаларын ишке ашыруу 2017-жылы 90,1 %ды түзгөн.

 

 1.  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 30-январындагы
№ 53 токтому менен бекитилген 2017-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Ишеним жана биримдик» программасынын ишке ашырылышын баалоо

 

Индикатор

Отчеттук мезгилдеги пландык көрсөткүч

Отчеттук мезгилдеги иш жүзүндөгү көрсөткүч

Аткаруу даражасы

 1. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

2

2

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ[3] = 100 %

 1. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

8

7

88 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 97 %

 1. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

5

5

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 83 %

 1. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

12

11

92 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 91 %

 1. Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

15

12

80 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 99 %

 1. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

8

7

88 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 88 %

 1. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлиги

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

27

26

96 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 88 %

 1. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

6

5

83 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 97 %

 1. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

12

12

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

10

10

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

9

7

78 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 77 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

11

8

73 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 80 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

16

13

81 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 78 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

8

7

88%

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 97 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

3

2

67 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 67 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

10

10

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

6

6

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

1

1

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

3

3

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

2

2

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ= 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

3

3

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

5

4

80 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 50 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

4

3

75 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 83 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

6

6

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

3

3

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 98 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматы

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

4

3

75 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 75 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

1

1

 100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

5

5

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

4

4

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат (финансы полициясы)

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

6

6

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

4

4

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

5

5

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

7

6

86 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 80 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фонду

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

2

2

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

4

3

75 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 75%

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

1

1

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

5

5

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Бишкек шаарынын мэриясы

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

3

3

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 

2-таблица

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2017-жылдын
7-сентябрындагы № 609 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Жаңы доорго – кырк кадам» программасын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн биринчи кезектеги 40 күндүк иш-чаралар планынын аткарылышын баалоо

 

Индикатор

Отчеттук мезгилдеги пландык көрсөткүч

Отчеттук мезгилдеги иш жүзүндөгү көрсөткүч

Аткаруу дара-жасы

 1. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

1

1

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

1

1

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

1

1

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1. Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

13

12

92 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 92 %

 1. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

3

3

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлиги

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

8

5

63%

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 63 %

 1. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

2

2

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

3

3

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1. Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

2

2

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

4

4

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

7

7

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

2

2

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

1

1

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

1

1

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 

 1.  Башка мамлекеттик органдар жана мекемелер

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

3

1

33 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 33 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-таблица

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-сентябрындагы
№ 602 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Жаңы доорго – кырк кадам» программасын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 100 күндүк иш-чаралар планынын ишке ашырылышын баалоо

 

Индикатор

Отчеттук мезгилдеги пландык көрсөткүч

Отчеттук мезгилдеги иш жүзүндөгү көрсөткүч

Атка-руу дара-жасы

 1. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

1

1

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

2

2

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

2

2

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1. Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

15

15

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

3

3

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

6

4

67 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 67 %

 1. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлиги

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

8

8

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ= 100 %

 1. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

5

4

80 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 80 %

 1. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

4

4

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 

 1.  Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

3

2

67 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 67 %

 

 1.  Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

8

7

88 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 88 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

6

5

83 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 83 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

1

1

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 

 1.  Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

1

1

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

6

6

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

4

4

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

1

1

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

1

1

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча мамлекеттик агенттик

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

1

1

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

2

2

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

1

1

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

1

1

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

1

1

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

1

1

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

4

4

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

1

1

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фонду

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

1

1

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

             

 

 1.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

1

1

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

 1.  Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

1

1

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 100 %

         

 

 1.  Бишкек шаарынын мэриясы

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

4

3

75 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 75 %

 

 1.  Башка мамлекеттик органдар жана мекемелер

Пландын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

14

9

64 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо ПМБ = 64 %

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн аталган Программасынын жана пландарынын 2017-жылдагы аткарылышы жалпысынан 90,1 %ды түзгөн.

 

1.2Жалпы мамлекеттик программаларды ишке ашыруунун натыйжалары

Кыргыз Республикасында сектордук жана тармактык документтер (мындан ары – стратегиялык документтер): концепциялар, стратегиялар жана программалар ишке ашырылууда. Бул документтер ишке ашыруу мезгили жана сектордук багыттары боюнча айырмаланат. Стратегиялык документтерди ишке ашыруу мезгили орто мөөнөттүү жана ошондой эле узак мөөнөттүү мүнөзгө ээ. 2013-жылдан кийин бекитилген стратегиялык документтер негизинен 2013-2017-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясындагы артыкчылыктарды ишке ашыруу максатында даярдалган.

Кыргыз Республикасынын жалпы мамлекеттик программаларын баалоо 2017-жылы 40 тармактык жана улуттук стратегиялык документтердин негизинде жүргүзүлгөн.

Ар бир жалпы мамлекеттик программага (мындан ары - ПМБ) баа берилген. Алынган ПМБнын көрсөткүчтөрү ар бир программа үчүн конкреттүү программанын салмактык маанисине жараша (программанын тибине ылайык) аныкталат жана МПЖК – жалпы мамлекеттик программалардын ишке ашырылышынын жалпыланган көрсөткүчү чыгарылат.

Ошентип, 2017-жылы жалпы мамлекеттик программалардын ишке ашырылышынын жалпыланган көрсөткүчү 79,9 %ды түзгөн.

4-таблица

1.2. 2017-жылы Кыргыз Республикасынын жалпы мамлекеттик программаларын ишке ашыруунун жүрүшүн баалоонун жыйынтыктары

 

Индикатор

Пландык көрсөткүч

Иш жүзүн-дөгү көрсөт-күч

Атка-руу дара-жасы

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Баңги заттарга каршы программасы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 27-январындагы № 54 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги)

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

49

33

67 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Сектордук (0,9) – 67 %

 1. 2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын укуктук маданиятын көтөрүү концепциясы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-мартындагы № 122 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги)

Концепциянын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

17

16

94 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Улуттук (1) – 98 %)

 1. 2016-2018-жылдарга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик карызын башкаруу стратегиясы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 6-октябрындагы № 532 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги)

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

18

18

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Улуттук (1) – 100 %)

 1. Кыргыз Республикасынын зергерчилик өнөр жайын 2018-жылга чейин өнүктүрүү концепциясы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-июлундагы № 381 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги)

Концепциянын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

10

8

80 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Сектордук (0,9) – 80 %)

 1. 2015-2017-жылдарга экономиканын байкоого алынбаган секторунун деңгээлин кыскартуу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-чаралар планы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 28-октябрындагы № 536-б буйругу менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги)

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

38

36

95 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Улуттук (1) – 96 %)

 1. Кыргыз Республикасынын экспортун өнүктүрүү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-2017-жылдарга карата планы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 31-мартындагы № 174 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги)

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

73

65

89 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Улуттук (1) – 91 %)

 1. Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин 2014-жылдын 29-майындагы № 74 чечими менен бекитилген Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын жана Россия Федерациясынын Бажы союзуна Кыргыз Республикасынын кошулушу боюнча иш-чаралар планын («жол картасын») ишке ашырууга карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-чаралар планы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 5-августундагы № 445 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги)

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

181

161

89 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Сектордук (0,9) – 86 %)

 1. 2015-2017-жылдары Кыргыз Республикасында жеке секторду өнүктүрүү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн программасы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 18-мартындагы № 129 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги)

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

38

26

68 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Сектордук (0,9) – 65 %)

 1. 2016-2021-жылдарга Кыргыз Республикасында мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү өнүктүрүү программасы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 16-июнундагы № 327 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги)

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

16

13

81 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Сектордук (0,9) –79 %)

 1. 2015-2017-жылдарга Кыргыз Республикасында тамак-аш жана азык-түлүк коопсуздугунун программасы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 4-сентябрындагы № 618 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги)

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

46

42

91 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Улуттук (1) – 94 %)

 1. 2020-жылга чейин өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда Кыргыз Республикасынын калкынын жана аймактарынын комплекстүү коопсуздугунун стратегиясы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 2-июнундагы № 357 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги)

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

47

45

95 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Сектордук (0,9) – 91 %)

 1. 2014-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын темир жол транспортун өнүктүрүүнүн негизги багыттарын ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 30-сентябрындагы № 558 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлиги)

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

34

34

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Сектордук (0,9) – 100 %)

 1. 2016-2020-жылдарда Кыргыз Республикасынын жарандык авиациясын өнүктүрүү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн программасы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 17-мартындагы № 131 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлиги)

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

20

16

80 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Сектордук (0,9) – 80 %)

 1. 2016-2025-жылдарга жол тармагын өнүктүрүүнүн негизги багыттары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-июлундагы № 372 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлиги)

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

16

14

88 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Сектордук (0,9) – 88 %)

 1. 2012-2020-жылдарга Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруунун эки жылдык планы катары 2016-2017-жылдарга Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруунун иш-аракеттер планы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-мартындагы № 201 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги)

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

72

65

90 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Улуттук (1) – 92 %)

 1. 2012-2018-жылдарга карата саламаттык сактоону реформалоонун «Ден соолук» улуттук программасы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 24-майындагы № 309 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги)

Концепциянын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

32

31

97 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Улуттук (1) – 98 %

 1. 2020-жылга чейин маданият чөйрөсүн өнүктүрүү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн программасы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-октябрындагы № 736 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги)

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

169

113

67 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Улуттук (1) – 72 %)

 1. Кыргыз Республикасынын тарыхый-маданий мурастарын коргоо жана пайдалануу боюнча 2015-2020-жылдарга карата концепция, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 26-январындагы № 23 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги)

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

16

14

88 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Сектордук (0,9) – 75 %)

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн туризм чөйрөсүн өнүктүрүүнүн 2020-жылга чейинки программасы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 192 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги)

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

67

47

70 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Сектордук (0,9) – 65 %)

 1. «Манас» эпосун сактоо, изилдөө жана кеңири жайылтуу боюнча Кыргыз Республикасынын 2012-2017-жылдардагы мезгилге карата улуттук программасы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 31-январындагы № 67 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги)

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

24

13

54 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Улуттук (1) – 54 %)

 1. 2020-жылга чейин гендерлик теңчиликке жетишүү боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук стратегиясы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 27-июнундагы № 443 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги)

Иш-чаралардын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

94

53

56 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Улуттук (1) – 75 %)

 1. 2014-2018-жылдарга Кыргыз Республикасында балдар үчүн юстицияны өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программа, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2014-жылдын 16-октябрындагы № 4390-V токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги)

Иш-чаралардын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

23

23

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Улуттук (1) – 100 %)

 1. 2015-2017-жылдарга балдарга карата ырайымсыз мамилелердин жана зомбулуктун алдын алуу боюнча иш-чаралар планы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 25-мартындагы № 125-б буйругу менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги)

Иш-чаралардын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

23

23

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Улуттук (1) – 100 %)

 1. Кыргыз Республикасынын калкын социалдык коргоону өнүктүрүүнүн 2015-2017-жылдарга карата программасы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-февралындагы № 85 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги)

Иш-чаралардын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

96

71

74 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Сектордук (0,9) – 74 %)

 1. 2014-2017-жылдарга Кыргыз Республикасында ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктарын камсыз кылуу жана жашоосунун сапатын жакшыртуу боюнча чаралардын комплекси, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 2-декабрындагы № 650 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги)

Иш-чаралардын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

36

35

97 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Сектордук (0,9) – 86 %)

 1. 2015-2017-жылдарга Кыргыз Республикасында медициналык-социалдык экспертизалоо системасын реформалоого даярдоо жана жүргүзүүгө карата биринчи кезектеги чараларды ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 19-августундагы № 402-б буйругу менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги)

Иш-чаралардын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

20

13

65 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Сектордук (0,9) – 65 %)

 1. 2020-жылга чейин калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жана ички жана тышкы эмгек миграциясын жөнгө салуу программасы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-сентябрындагы № 485 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги)

Иш-чаралардын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

32

26

81 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Сектордук (0,9) – 81 %)

 1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын эмгек акы төлөө системасын өркүндөтүү боюнча 2013-2020-жылдарга карата чаралар, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 28-июнундагы № 383 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги)

Иш-чаралардын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

12

10

83 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Сектордук (0,9) – 100 %)

 

 1. Кыргыз Республикасында 2015-2017-жылдарда энергияны үнөмдөө жана энергиялык майнаптуулук саясатын пландоо боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн программасы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 25-августундагы № 601 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети)

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

14

10

71 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Улуттук (1) – 71 %)

 

 1. Кыргыз Республикасында санариптик берүүгө өтүү программасын ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 2-ноябрындагы № 692 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети)

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

7

6

86 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Улуттук (1) – 94 %)

 1. Кыргыз Республикасында биологиялык түрлөрдү сактоонун артыкчылыктарын ишке ашыруу боюнча 2014-2020-жылдарга карата иш-аракеттер планы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 17-мартындагы № 131 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги)[4]

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

77

67

87 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Сектордук (0,9) – 87 %)

 1. Кыргыз Республикасында дене тарбия жана спортту өнүктүрүүнүн 2014-2017-жылдарга карата программасы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 12-майындагы № 254 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик)

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

6

5

83 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Сектордук (0,9) – 100 %)

 1. Жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2013-2017-жылдарга карата программасы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-декабрындагы № 678 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик)

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

48

37

77 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Сектордук (0,9) – 77 %)

 1. Кыргыз Республикасында элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди чыңдоо Концепциясы, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 10-апрелиндеги № 74 Жарлыгы менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик)

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

21

21

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Улуттук (1) – 100 %)

 1. Кыргыз Республикасынын 2014-2017-жылдарга карата электр жана жылуулук энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясаты, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 20-ноябрындагы № 660 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик)

Концепциянын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

0,9

0,9

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Сектордук (0,9) – 100 %)

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматын 2015-2017-жылдарда өнүктүрүүнүн стратегиясы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 29-апрелиндеги № 265 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы)

Концепциянын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

48

38

79 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Сектордук (0,9) – 100 %)

 1. 2022-жылга чейинки мезгилге Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасын комплекстүү башкаруу системасын түзүүнүн жана киргизүүнүн улуттук стратегиясы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 16-мартындагы № 183 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматы)

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

198

157

79 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Сектордук (0,9) –79 %)[5]

 1. 2018-жылга чейинки мезгилде Кыргыз Республикасында баалуу кагаздар рыногун өнүктүрүүнүн концепциясы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 26-январындагы № 33 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы)

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

10

7

70 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Сектордук (0,9) – 70 %)

 1. 2014-2020-жылдарда Кыргыз Республикасында корпоративдик финансылык отчеттуулукту жана аудитти өнүктүрүүнүн стратегиясы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 31-мартындагы № 191 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы)

Программанын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

17

12

71 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Сектордук (0,9) – 71 %)

 1. Кыргыз Республикасынын пенсиялык камсыздоо системасын өнүктүрүү концепциясы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 24-ноябрындагы № 670 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду)

Концепциянын иш-чараларынын жалпы санына карата аткарылган иш-чаралардын салыштырмалуу салмагы

28

28

100 %

Программанын максаттарынын аткарылышын баалоо (Сектордук (0,9) – 100 %)

 

1.3 Калктын ишеним индекси

Калктын ишеним индекси (мындан ары - КИИ) коомдун жалпы маанайынын өзгөрүү динамикасынын жалпыланган көрсөткүчү болуп саналган мамлекеттик органдардын ишине калктын ишеним даражасын ченейт. КИИ аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ишине карата калктын мамилесин чагылдырат.

КИИ Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын
17-июнундагы № 329 «Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын, Бишкек, Ош шаарларынын мэрияларынын жана алардын жетекчилеринин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ишин баалоо жөнүндө» токтому менен бекитилген Жобого ылайык эсептелет.

Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин жана административдик ведомстволорунун оң натыйжалары КИИ көрсөткүчтөрү боюнча жетишилди. КИИнин өсүшү калктын аткаруу бийлигинин органдарына карата ишеним деңгээлинин туруктуу жогорулагандыгы жөнүндө күбөлөндүрүп турат:

- Калктын ишеним индекси 2016-жылдын жыйынтыгы боюнча 27,8 баллды түзгөн;

- Калктын ишеним индекси 2017-жылдын жыйынтыгы боюнча 30,7 баллды түзгөн.

 

КИИ (% менен) = 0,50 +

КИИ (балл менен)

 

200

 (1)

 

Мисалы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын
17-июнундагы № 329 токтомуна ылайык КИИ «Калктын ишеним индекси» жөнүндө жобонун негизинде (1) формула боюнча эсептелет. КИИ 2017-жылы 0,654 же 65,4 %ды түзгөн, 2016-жылы 0,639 же 63,9 %ды түзгөн.

 

 

5-таблица

 

2016 жана 2017-жылдарда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын ишине калктын ишеним индекси

 

Калктын ишеним индекси

2016-жылы

2017-жылы

Четтөө (+/–)

Мамлекеттик органдар, баары

63,9 %

65,4 %

+1,5 %

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги

68,0 %

69,9 %

 

+1,9 %

 

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги

59,6 %

 

57,3 %

 

–2,3 %

 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги

63,7 %

 

63,9 %

 

+0,2 %

 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги

64,3 %

 

63,2 %

 

–1,1 %

 

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги

61,8 %

 

63,1 %

 

+1,3 %

 

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги

65,6 %

 

67,9 %

 

+2,3 %

 

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлиги

64,2 %

 

65,8 %

 

+1,6 %

 

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги

73,8 %

 

73,5 %

 

–0,3 %

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги

64,9 %

 

64,5 %

 

–0,4 %

 

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги

58,2 %

 

57,2 %

 

–1,0 %

 

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги

72,8 %

 

72,9 %

 

+0,1 %

 

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги

65,3 %

 

64,7 %

 

–0,6 %

 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети

50,3 %

(КРӨ караштуу геология жана минерал-дык ресурстар боюнча мамлекет-тик агенттиги)

66,4 %

 

+16,1 %

 

Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети

75,2 %

(КРӨ караштуу Байланыш мамлекет-тик агенттиги)

75,8 %

 

+0,6 %

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги

60,8 %

 

64,2 %

 

+3,4 %

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик

73,3 %

 

75,2 %

 

+1,9 %

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги

58,6 %

 

60,5 %

 

+1,9 %

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик

69,4 %

 

71,0 %

 

+1,6 %

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик

64,5 %

 

67,0 %

 

+2,5 %

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги

66,7 %

 

64,1 %

 

–2,6 %

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы

63,2 %

 

66,2 %

 

+3,0 %

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы

51,3 %

 

52,5 %

 

+1,2 %

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы

61,0 %

 

60,3 %

 

–0,7 %

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы

55,7 %

 

54,6 %

 

–1,1 %

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы

60,5 %

 

61,6 %

 

+1,1 %

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы

67,0 %

 

67,7 %

 

+0,7 %

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат

58,4 %

 

58,7 %

 

+0,3 %

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы

66,9 %

 

70,3 %

 

+3,4 %

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Баңгизаттарды контролдоо боюнча мамлекеттик кызмат

51,2 %

 

-

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фонду

61,9 %

 

65,1 %

 

+3,2 %

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду

68,6 %

 

67,6 %

 

–1,0 %

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд

59,0 %

 

63,8 %

 

+4,8 %

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция

60,5 %

 

62,4 %

 

+1,9 %

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция

59,4 %

 

63,1 %

 

+3,7 %

 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду

69,2 %

 

67,9 %

 

–1,3 %

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы

62,1 %

 

65,8 %

 

+3,7 %

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары

72,0 %

 

72,7 %

 

+0,7 %

 

Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар

71,9 %

 

73,6 %

 

+1,7 %

 

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары - Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары

68,2 %

 

69,2 %

 

+1,0 %

 

 

Төмөнкү мамлекеттик органдар 2017-жылы КИИ боюнча жогорку натыйжаларды көрсөткөн: Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети (75,8), Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик (75,2), жергиликтүү мамлекеттик администрациялар (73,6), Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги (73,5), Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги (72,9), Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары (72,7).

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Кыргыз Республикасынын эл аралык рейтингдердеги абалын баалоо

 

Эл аралык рейтингдерде аныкталган Кыргыз Республикасынын инвестициялык жагымдуулугун жана атаандашууга жөндөмдүүлүгүн баалоо максатында өлкөнүн ар түрдүү эл аралык индекстердеги жана алар менен коштолгон рейтингдердеги позициялары каралган. Бул үчүн маанилүүлүгүнө жараша 2013-2017-жылдардагы мезгилге карата 2013-2017-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясынын артыкчылыктары боюнча Кыргыз Республикасынын рейтингдери тандап алынган.

Жалпысынан Кыргыз Республикасынын эл аралык рейтингдердеги интеграцияланган позициялары пайыз менен көрсөтүлгөндө 2016-жылы –      41,8 %, 2017-жылы – 43,3 % болгон (6-таблица).

 

6-таблица

 

Кыргыз Республикасынын 2016-2017-жылдардагы эл аралык рейтингдердеги абалы

 

Эл аралык индикаторлор

Рейтингдеги өлкөлөрдүн саны

2016

2017

Өсүү/төмөндөө

Аткарылышы, % менен

 

2016/2017-жылдар

2016

2017

Коррупцияны кабылдоо индекси («Transparency International» эл аралык уюму)

2016-ж. – 177

2017-ж. – 180

136

135

1

23,2

25 (жакшыруу)

Экономикалык эркиндиктин индекси («Wall Street Journal» гезити жана «Heritage Foundation» борбору)

2016-ж. – 180

2017-ж. – 180

89

78

11

50,6

56,7 (жакшыруу)

«Doing Business» индекси (Дүйнөлүк банк)

2016-ж. –189

2017-. –190

75

77

-2

60,3

59,5 (начарлоо)

Глобалдуу атаандаштыкка жөндөмдүүлүк индекси (Дүйнөлүк экономикалык форум)

2016-ж. –138

2017-ж. –137

111

102

9

19,5

25,5 (жакшыруу)

Социалдык прогресстин индекси («The Social Progress Imperative» изилдөө долбоору)

2016-ж. – 133

2017-ж. – 128

79

76

3

40,6

41,1 (жакшыруу)

Басма сөздүн эркиндигинин индекси («Репортеры без границ» эл аралык уюму)

2016-ж. – 179

2017-ж. – 180

85

89

-4

52,5

50,6 (начарлоо)

Дүйнө өлкөлөрүнүн өсүү индекси (Legatum институту)

2016-ж. – 142

2017-ж. – 149

77

82

-5

45,8

45 (начарлоо)

Жылына орточо баардыгы

       

41,8

43,3

               
 

 

 

 

«Бизнес жүргүзүү» индекси (Doing Business)

 

Кыргыз Республикасы «Бизнес жүргүзүү - 2018» рейтингинде (2017-жылдагы мезгилди алганда) 190 өлкөнүн ичинен 77-орунду ээлеген. «Бизнес жүргүзүү – 2017» отчетуна салыштырганда Кыргыз Республикасынын көрсөткүчтөрү эки позицияга төмөндөгөн.

Дүйнөлүк банктын бөлүмдөрүнүн бири даярдоочу ар жылдык рейтинг ар кайсы өлкөлөрдө бизнес жүргүзүү үчүн чөйрөнүн абалын чагылдырат жана бизнес жүргүзүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө жана инвестициялык климатты жакшыртууга багытталган натыйжаларды жакшыртуу үчүн ориентирлердин бири болот.

«Бизнес жүргүзүү - 2018» отчетундагы маалыматтар 2017-жылдын 1-июнуна карата абал боюнча даярдалган жана бул мезгилден кийин жүргүзүлгөн реформаларды эске алган эмес.

Өз кезегинде алдыңкы чектен алыстыктын көрсөткүчү 0,54 пунктка жакшырган. Көрсөткүчтүн өсүшү төмөнкүдөй индикаторлордун жакшырышына байланыштуу, алар: «Төлөөгө жөндөмсүздүктү жоюу» +11 позиция, «Кредит алуу» +3 позиция, «Контракттардын аткарылышын камсыздоо» +2 позиция, «Ишканаларды каттоо» жана «Курулушка уруксат алуу» – жыл ичинде +1 позициядан.

«Төлөөгө жөндөмсүздүктү жоюу» индикатору боюнча Кыргыз Республикасынын позицияларынын 11 позицияга жакшырышы финансылык каражаттардын кайра төлөнүү коэффициентинин (эгер 2016-жылы 1 доллар үчүн 34,3 цент болсо, 2017-жылы 1 доллар үчүн 35,2 цент болду) жана ченемдик укуктук базанын натыйжалуулук индексинин (2016-жылы - 5 балл, ал эми 2017-жылы - 6 балл) критерийи жакшыргандыктын эсебинен болду.

 

Экономикалык эркиндиктин индекси

 

Экономикалык эркиндиктин рейтингинде 2017-жылы Кыргызстандын позициялары жакшырып, 11 позицияга көтөрүлдү – 180 өлкөнүн ичинен 78 орунду алды (2016-жылы - 89 орунду алган). Кыргыз Республикасынын жалпы баллы 1,7 пунктка көбөйдү, мында финансылык абалдын жана акча жагынан эркиндиктин көрсөткүчтөрү орчундуу жакшырганы байкалат.

Экономикалык эркиндик индекси экономикалык саясаттын чаралары жана мамлекеттик башкаруу органдары экономикалык эркиндикти канчалык даражада колдошорун өлчөйт. Мында башкы критерийлер болуп жеке тандоодогу экономикалык эркиндик, ыктыярдуу алмашуу, атаандаштык эркиндиги жана жеке менчикке укукту коргоо эсептелет.

Кыргыз Республикасы Азия-Тынч океан регионундагы 43 өлкөнүн ичинен 18-орунду ээлейт жана анын жалпы баллы региондук жана дүйнөлүк орточо баллдан жогору.

 

 

 

Коррупцияны кабылдоо индекси

 

Коррупцияны кабылдоо индекси мамлекеттик сектордо өлкөнүн ишкерлеринин жана эксперттеринин позициясынан алганда коррупцияны кабылдоонун деңгээлин баалайт. Кыргыз Республикасы Россия, Парагвай, Папуа Жаңы Гвинея, Мексика, Лаос, Гондурас жана Доминикан Республикасы менен бир катарда болуп, 100 баллдан 29 балл алган.

Кыргыз Республикасы 2017-жылы Коррупцияны кабылдоо индексинде (ККИ-2017) 180 өлкөнүн ичинен 135-орунду ээледи. 2016-жылдагы Индекстин натыйжаларына салыштырганда Кыргыз Республикасынын абалынын өзгөрдү: ал бир балл ашыгыраак алды жана рейтингдеги позициясы өзгөрдү (136-орундан 135-орунга жылды).

 

Глобалдуу атаандаштыкка жарактуулук индекси

 

Дүйнөлүк экономикалык форум өлкөнүн жана анын институттарынын орто мөөнөттүү келечекте экономикалык өсүштүн туруктуу темпин камсыздоо үчүн улуттук атаандаштыкка жарактуулугун аныктайт. Бул индексте Кыргыз Республикасынын позициясы 9 позицияга жакшырды (102-орун), отчеттук мезгилде изилдөөгө катышкан өлкөлөрдүн саны 137 болду (2016-жылы – 138 өлкө). Рейтингдин маалыматтары боюнча индикаторлордун өсүшү: инфраструктурада (+ 0,2 п.), макроэкономикалык туруктуулукта (+ 0,1 п.), саламаттык сактоодо жана башталгыч билим берүүдө (+ 0,5 п.), финансылык рыноктун өнүгүүсүндө (+ 0,2 п.), технологиялык өнүгүүнүн деңгээлинде (+ 0,4 п.) жана рыноктун өлчөмүндө (+ 0,2 п.) болду.

 

Социалдык прогресс индекси

 

Социалдык прогресс индекси өлкөнүн төмөнкүдөй көрсөткүчтөр тобу боюнча өнүгүүсүнүн деңгээлин өлчөйт, алар: 1) адамдын базалык керектөөлөрү (тамак-аш, суу жана санитария, коопсуздук), 2) бакыбаттыктын негиздери (билим алууга мүмкүндүк, маалыматка жана коммуникацияларга жеткиликтүүлүк, ден соолук, айлана-чөйрөнүн абалы) жана 3) мүмкүнчүлүктөр (адамдын укугу, жеке эркиндик жана шайлоо укугу, сабырдуулук жана инклюзивдүүлүк, жогорку билим алууга мүмкүнчүлүк). 2017-жылы Кыргыз Республикасы 128 өлкөнүн ичинен 76-позицияны ээлеп, 2016-жылга салыштырганда 3-позицияга илгериледи. Индекске ылайык Кыргыз Республикасы социалдык прогресстин төмөнкү орточо деңгээлиндеги өлкөлөрдүн категориясына кирет. Өлкөлөрдүн бул категориясында Кыргыз Республикасы Өзбекстан (85-орун) менен Тажикстан (92-орун) сыяктуу өлкөлөрдөн жогору турат, бирок Армениядан (59-орун), Белоруссиядан (65-орун), Россиядан (67-орун) жана Казакстандан (74-орун) артта.

 

 

 

Басма сөздүн эркиндиги индекси

 

Индекс журналисттердин жана маалыматтык уюмдардын, анын ичинде басма, көрсөтүүчү, уктуруучу жана онлайн жалпыга маалымдоо каражаттарынын биздин өлкөдөгү же башка өлкөдөгү эркиндиктеринин даражасын баалайт. Бул рейтингде өлкөнүн позициясы журналисттер жана жалпы эле ЖМК канчалык эркин экенине, ошондой эле басма сөздүн ишине ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн өлкөнүн бийликтери кандай чара көрүп жатышканына жараша болот. 2017-жылы Кыргыз Республикасы 89-орунду ээлеп, позициясы 2016-жылга салыштырганда 4-пунктка начарлаган. Бул Индекс боюнча республика Украинадан (102-орун), Россиядан (148-орун), Тажикстандан (149-орун), Беларустан (153-орун), Казакстандан (157-орун), Өзбекстандан (169-орун) алдыда турат, бирок Армениядан (79-орун) артта.

 

Өлкөнүн гүлдөп өсүү индекси

 

Legatum (The Legatum Prosperity Index) институту дүйнө өлкөлөрүнүн гүлдөп өсүү индексин алардагы бакыбаттыкка жана гүлдөп өсүүгө жараша аныктайт, булар болсо экономикага, ишкердикке, мамлекеттик башкарууга, билим берүүгө, саламаттык сактоого, коопсуздукка, жеке эркиндикке, социалдык капиталга жана экологияга байланыштуу көрсөткүчтөр менен өлчөнөт.

Гүлдөп өсүүнүн эл аралык индекси боюнча Кыргыз Республикасынын күчтүү жактары болуп саламаттык сактоо, билим берүү, экология жана социалдык капитал боюнча көрсөткүчтөрү эсептелет. Бул Индекс боюнча республика 2017-жылы 149 өлкөнүн ичинен 82-орунду ээлеп, 2016-жылга салыштырганда, 5 позицияга артка жылды (2016-жылы 142 өлкөнүн ичинен 77 орунду алган).

Жалпысынан Кыргыз Республикасынын эл аралык рейтингдердеги интеграциялык позициялары процент менен алганда 2016-жылы – 41,8%ды, 2017-жылы – 43,3 %ды түздү.

 

 

 

1.5 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишинин интегралдык көрсөткүчтөрүнүн сандык маанисин аныктоонун 2017-жылдагы жыйынтыктары жана ишине баа берүү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишинин интегралдык көрсөткүчтөрүнүн 2017-жылдагы сандык мааниси төрт баалоочу чекитти бириктирүүчү түз сызык менен чектелген фигуранын аянтынын фигуранын жалпы аянтына болгон катышы катары аныкталат. Демек баалоонун чоңдугу 1 деген сандан дайыма аз болуп чыгат. Бирок баа 1 деген санга канчалык жакын болгон сайын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү отчеттук жылы ошончолук жемиштүү иштеген деп бааланат.

7-таблица

 

Көрсөткүчтөр

2016-жыл

2017-жыл

Өзгөрүү

1

Өкмөттүн ишинин программаларын аткарууну баалоо

90,0 %

90,1 %

+0,1 %

(жакшыруу)

2

Жалпы мамлекеттик программалардын ишке ашырылышын баалоо

78,1 %

79,9 %

+1,8 %

(жакшыруу)

3

Калктын ишеним индекси

63,9 %

65,4 %

+1,5 %

(жакшыруу)

4

Эл аралык рейтингдик агенттиктердин баалоосу

41,8 %

43,3 %

+1,5 %

(жакшыруу)

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишинин интегралдык көрсөткүчүнүн мааниси

46,9 %

48,4 %

+1,5 % (жакшыруу)

 

Бул көрсөткүчтөрдүн негизинде бир координаттар системасында график түзүлгөн.

Демек, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишинин интегралдык көрсөткүчтөрүнүн мааниси жогоруда аталган төрт көрсөткүчтүн маанисине жараша эсептелет.

 

 

 

 

 

 

 

1-сүрөт

 

 

2. Жашоо деңгээлинин жана сапатынын көрсөткүчтөрү

 

Социалдык өнүктүрүү саясаты отчеттук мезгилде биринчи кезекте мамлекеттин кепилдик берилген социалдык милдеттенмелерин толук көлөмдө аткарууга, калктын жашоо деңгээлин жогорулатууга жана жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларынын абалын жакшыртууга багытталган.

8-таблица

 

2016-2017-жылдарда калктын жашоо деңгээлинин жана сапатынын көрсөткүчтөрү

 

 

Баалоо параметрлери/ индикаторлору

 

2016-жыл

2017-жыл

Четтөө

(+/- же өсүү темпи)

 

 1.  

1 миң адамдын ичинен дене тарбия жана спорт менен туруктуу машыккандардын саны, (адам)

130

(бүткүл калктын

13 %ы)

150

(бүткүл калктын 15 %ы)

+20

(жакшырды)

 1.  

Маданият мекемелерин жана мамлекеттик ЖМКларды каржылоого бюджеттин үлүшү, (%)[6],
 

3,7

 

3,3

 

–0,4 (начарлады)

 1.  

Бир кызматкердин номиналдуу орточо бир айлык эмгек акысы, (сом)[7]

14 424

15 391

106,7 %

(жакшырды)

 1.  

Эмгекке жөндөмдүү курактагы калктын жашоо минимумуна карата бир кызматкердин номиналдуу орточо бир айлык эмгек акысы, ( % менен)

277,4 %

280,9 %

+3,5

(жакшырды)

 1.  

Пенсионердин жашоо минимумуна карата орточо пенсиянын катышы,
( % менен)

118

123

+5 (жакшырды)

 1.  

Керектөө бааларынын индексин эсепке алуу менен бир кызматкердин реалдуу эмгек акысынын өсүү темпи, (сом)

109,7

103,47

-6,3 (өсүү темпи төмөн

дөдү)

 1.  

Калктын жан башына орточо жашоо минимуму, (сом)

4794,3

4900,8

102,2 % (жакшырды)

 1.  

Эмгекке жөндөмдүү калктын жашоо минимуму, (сом)

5352,0

5479,05

102,4 % (жакшырды)

 1.  

Пенсионерлердин жашоо минимуму, (сом)

4303,7

4393

102,1 % (жакшырды)

 1.  

Балдардын жашоо минимуму, (сом)

4078,8

4158,4

102 % (жакшырды)

 1.  

Калктын кедейчилик деңгээли, (%)

32,1

(2015)

25,4

(2016)

-6,7 (жакшырды)

 1.  

Калктын өтө кедейчилик деңгээли, (%)

1,2

(2015)

0,8

(2016)

-0,4 (жакшырды)

 1.  

Жылдын аягына карата турак жай алууга эсепте турган үй-бүлөлөрдүн саны (жалгыз бойлорду кошкондо)[8]

17 930

(2015)

19 643

(2016)

+1 713 (начар

лады)

 1.  

Узак пайдаланылуучу товарларды (муздаткычтар, телевизорлор) сатып алууга үй-бүлөнүн бюджетинин үлүшү, (%)

3,3

(2015)

2,7

(2016)

-0,6 (начар

лады)

 

Ичүүчү таза суу менен камсыздоо

 

 

 1.  

Ичүүчү таза суу менен камсыз болгон калктын үлүшү, (%)

89,1

89,9

+0,8 (жакшырды)

Ичүүчү таза суу менен камсыз болгон айыл калкынын үлүшү, (%)

83,7

84,9

+1,2 (жакшырды)

 

Жогоруда келтирилген таблицада калктын жашоо деңгээли менен сапатынын көрсөткүчтөрү жакшырганы байкалып турат. Алсак, социалдык өнүктүрүү көрсөткүчтөрүнө ылайык дурус өзгөрүштөр орточо эмгек акынын өсүшү, пенсиянын орточо өлчөмүнү жана жашоо минимумуна карата орточо эмгек акынын жана орточо пенсиянын катышынын көбөйүшү боюнча жетишилген.

 

Дене тарбия жана спорт менен туруктуу машыккандардын жалпы саны 2017-жылдын жыйынтыгы боюнча 900 000 адамды түзгөн (калктын 15 %ы). Тиешелүү түрдө 1 миң калктын ичинен – 150 адам дене тарбия жана спорт менен туруктуу машыгат.

Бир кызматкердин номиналдуу орточо бир айлык эмгек акысы 2017-жылдын жыйынтыгы боюнча (чакан ишканаларды эсепке албаганда) 15 391 сомду түзүп, 2016-жылга салыштырганда 6,7 %га көбөйгөн, ал эми керектөө бааларынын индексин эсепке алуу менен эсептелген анын реалдуу өлчөмү 3,4%га өскөн.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан белгиленген расмий валюта курсуна ылайык 2017-жылы бир кызматкердин орточо бир айлык эмгек акысы 223,5 АКШ долларын түзгөн.

Жашоо минимумунун орто жылдык чоңдугу 2017-жылдын жыйынтыгы боюнча 4900,8 сомду түзгөн жана 2016-жылга салыштырганда 2,2 %га көбөйгөн. Жашоо минимумунун түзүмүнө ылайык азык-түлүк товарларынын үлүшү 65 %ды, азык-түлүк эмес товарлар - 16 %ды, кызмат көрсөтүүлөр - 17 %ды жана салыктар - 2 %ды түзгөн.

Пенсиялык курактагы калктын орточо жашоо минимуму
2017-жылдын жыйынтыгы боюнча 4393 сомду, балдар үчүн – 4158 сомду түзгөн, мында бул көрсөткүч 2016-жылга салыштырганда тиешелүү түрдө 2,1 %га жана 2,0 %га көбөйгөн.

 

Ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу

 

2016-жылы Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарын ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу системасын өнүктүрүүнүн 2026-жылга чейинки стратегиясы бекитилген, анда
2026-жылга чейин 8 млрд 882 млн сом суммасына республиканын 425 айылында суу менен камсыздоо системаларын, ошондой эле 4 млрд 048 млн сом суммасына 27 райондук борбордо саркынды сууларды чыгаруу системасын куруу жана реабилитациялоо боюнча иштерди аткаруу каралган.

2017-жылы республикалык бюджеттен «Капиталдык салымдар» беренеси боюнча 200,0 млн сом каржыланган, анын эсебинен республиканын 12 айылында ичүүчү суу менен камсыздоо системаларынын объекттери реабилитацияланган жана курулган. Жыйынтыгында 10,0ден ашык адам ичүүчү суу менен камсыз болгон.

Муну менен бирге 2017-жылы ичүүчү суу менен камсыз кылуу секторунда каржылоо Дүйнөлүк банктын, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын жана Ислам өнүктүрүү банкынын кредиттик жана гранттык каражаттарынын эсебинен ишке ашырылган.

2017-жылы жалпы 98,8 млн АКШ долл. суммасына 7 макулдашууга кол коюлган, алардын ичинен кредиттер - 47,5 млн АКШ долл. жана гранттар - 51,3 млн АКШ долл., төмөнкүлөрдү кошкондо:

1. Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан 23,0 млн АКШ долл. суммасына каржылануучу «Кыргыз Республикасында айылды суу менен жабдууну жана санитарияны жакшыртуу» долбоору. Ишке ашыруу мезгили - 2017-2020-жылдар, Долбоордо Жалал-Абад облусунун 24 айылын ичүүчү суу менен камсыздоо каралган.

Азыркы учурда долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу боюнча иштер жүрүүдө.

2. Дүйнөлүк өнүктүрүү банкы тарабынан 28,0 млн АКШ доллары суммасында каржылануучу «Айылды суу менен жабдууну жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү» долбоору. Ишке ашыруу мезгили - 2017-2020-жылдар. Долбоордо Ош, Чүй жана Ысык-Көл облустарынын 38 айылын ичүүчү суу менен камсыздоо каралган.

2017-жылы «Тоготой», «Курама», «Султан» жана «Кыргыз-Ата» объекттеринде куруу-монтаждоо иштери жүргүзүлгөн.

3. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы тарабынан 42,8 млн АКШ доллары суммасында каржылануучу «Өзгөн, Майлы-Суу, Токтогул, Балыкчы жана Кызыл-Кыя шаарларында суу менен камсыз кылуу жана канализация системасын реабилитациялоо» боюнча беш долбоор. Ишке ашыруу мезгили - 2017-2020-жылдар. Долбоорлорду ишке ашыруунун жыйынтыгында 140 миңден ашуун тургун ичүүчү суу менен камсыз болот.

Азыркы учурда субкредиттик макулдашууларга кол коюу боюнча иштер жүргүзүлүүдө

Мамлекеттик инвестициялар программасы боюнча Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын «Бишкек, Ош, Жалал-Абад, Талас, Кант шаарларында суу менен камсыздоону жана канализацияларды реабилитациялоо» долбоорлорунун алкагында 2017-жылы 553,4 млн сом суммасына каражат өздөштүрүлгөн.

 

3. Бөлүнгөн көрсөткүчтөр боюнча Кыргыз Республикасынын ишине сереп

3.1. Социалдык өнүктүрүүнүн көрсөткүчтөрү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Жаңы доорго - кырк кадам» программасынын социалдык саясат чөйрөсүндөгү негизги багыттары калктын жашоо деңгээлин жогорулатууга жана жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларынын абалын жакшыртууга багытталган кепилдик берилген социалдык милдеттенмелерди толук көлөмдө камсыздоо болуп саналат.

 

 

 

 

 

 

 

9-таблица

2016-2017-жылдар үчүн социалдык өнүктүрүүнүн көрсөткүчтөрү

 

Индикатор

2016-жыл

2017-жыл

Четтөө (+/- же өсүү темпи)

Социалдык коргоо

 

Кирешеси жашоо минимумунан төмөн пенсионерлердин үлүшү, ( %)

42,0

38,0

-4 % (жакшыр-ды)

Иштеген калктын саны, миң адам

2352,1

(2015)

2363,7

(2016)

100,5

(жакшыр-ды)

Бир пенсионерге туура келген экономикада иштегендердин саны, адам

3,6

(2015)

3,6

(2016)

0,0

АСЖ алуучулардын саны, миң адам

84,3

86,9

103,1 %[9] (начарла-ды)

Пенсиянын орточо өлчөмү, (сом)

5078

5401

106,4 %

(жакшыр-ды)

АСЖнын орточо өлчөмү, (сом)

2394,3

2389,8

99,8 % (начарла-ды)

АҮСЖ алуучулардын саны, миң адам

 

275,9

291,8

105,8 %[10] (начарла-ды)

АҮСЖнын орточо өлчөмү, (сом)

873,4

877,2

100,4 % (жакшыр-ды)

- республикалык бюджеттин чыгымдарындагы АҮСЖ бюджетинин үлүшү, ( %)

2,41

2,08

-0,33 (жакшыр-ды)

 Саламаттык сактоо

 

Ымыркайлардын өлүмү, 1000 тирүү төрөлгөндөргө карата 1 жашка чыкпай чарчап калган балдардын саны

16,6

15,6

94,0 %

(жакшыр-ды)

Балдардын өлүмү, 1000 тирүү төрөлгөндөргө карата 5 жашка чыкпай чарчап калган балдардын саны

19,8

18,6

93,9 %

(жакшыр-ды)

Энелердин өлүмү, 100 миң тирүү төрөгөндөргө карата кош бойлуулуктун, төрөттүн жана төрөттөн кийинки мезгилде кабылдоодон каза болгон аялдардын саны

30,3

31,2

102,9 %[11]

(начар-

лады)

Жүрөк-кан тамыр ооруларынан болгон өлүмдөр, 100 миң адамга карата каза болгондордун саны

279,7

276,1

98,7 %

(жакшыр-ды)

100 миң адамга карата кургак учук оорусуна чалдыгуулар

5680 (93,4 %)

5610

(90,5 %)

98,8 %

(-2,9 %)

(жакшыр-ды)

Төрөлгөндө өмүрүнүн күтүлүүчү узактыгы, жаш

 

Эркек менен аялдар - 70,6

эркек

тер - 66,7

аялдар - 74,8

(2015)

 Эркек менен аялдар 70,9

эркек

тер

- 67,0

аялдар - 75,1 (2016)

 

+0,3

 

+0,3

 

 

+0,3

(жакшыр-ды)

Билим берүү

 

Мектепке чейинки билим берүү менен камтуу, (%)

22,1

 

24

 

+1,9 %

(жакшыр-ды)

Мектепте билим берүү менен камтуу, (%)

93,4

98,4

+5,0 %

(жакшыр-ды)

Мектепке барбаган мектеп жашындагы балдардын саны, адам

2576

2613

101,4 %

(начарла-

ды)

Билим берүүнү каржылоонун толуктугунун даражасы:

- республикалык бюджеттен БИМге «Билим берүү» беренеси боюнча бөлүнүүчү, (%)

97,2

97,7

+0,5 %

(жакшыр-ды)

- бюджеттик ченемдик каржылоонун стандарты боюнча мектептин 1 окуучусуна керектөөдөн, (%)

87,6

88,8

+1,2 %

(жакшыр-ды)

Өлкө боюнча орточо реалдуу эмгек акыга карата мектеп мугалимдеринин орточо реалдуу эмгек акысы, (%)

96,8

95,5

–1,3 %[12] (начарла-ды)

Өлкө боюнча ОРТнын орточо көрсөткүчү

115,4

117,8

102,1 %

(жакшыр-ды)

Орточо ОРТнын катышы шаар/айыл

1,11

(121,6/

108,8)

1,10

(124,2/

112)

–0,01

Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин саны

1296

1390

107,2 %

(жакшыр-ды)

Орто жана толук орто мектептин мугалимдеринин орточо эмгек акысы, (сом)

13 789

13 789

100,0 %

 

 

Пенсионерлердин саны 2016-жылы 617,4 миң адам болсо, 2017-жылы алдын ала маалыматтар боюнча 633,8 миң адамды түздү же 16,4 миң адамга (же 2,6 %га) көп.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 2017-жылдын
1-октябрынан тартып «Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык чектелген пенсиялардын өлчөмдөрү төмөнкүдөй жогорулатылган:

– 2017-жылдын 1-октябрынан тартып пенсиянын базалык бөлүгү 1780 сом өлчөмүндө белгиленген же 280 сомго жогорулатылган;

– пенсиялардын камсыздандыруу бөлүгү 1,05 өлчөмүндө индексация коэффициентине индексацияланган, бирок 240 сомдон кем эмес. Индексация коэффициенти инфляциянын өсүшүнө жана өткөн жылы эмгек акынын өсүшүнө жараша эсептелген.

I топтогу майыптардын пенсияларынын жалпы өлчөмү өткөн жылга пенсионердин жашоо минимумунун (ПЖМ) чоңдугунан төмөн белгиленбейт.

2018-жылдын 1-январына карата алдын ала маалыматтар боюнча пенсиянын орточо өлчөмү 5401 сомду түзөт жана өткөн жылга салыштырмалуу 6,4 %га өскөн.

 

 

 

 

 

 

 

10-таблица

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2017-жылга бюджети

 (млн сом)

Аталышы

 2016-жылга

иш жүзүндө

2017-жылга план

2017-жылга

иш жүзүндө

 

2016-жылдагы иш жүзүнө карата

2017-жылга иш жүзүндө

(+/–)

 %

Профицит

2388,1

1656,0

2448,8

60,7

102,5 (жак-шырды)

Камсыздандыруу төгүмдөрү, бардыгы

26558,4

28004,4

28741,8

2183,4

108,2 (жак-шырды)

Мамлекеттик топтолмо пенсиялык фонддун каражаттарын инвестициялоодон түшкөн кирешелер

1312,1

1 600,8

1596,1

284,0

121,6 (жак-шырды)

 

2017-жылдын жыйынтыгы боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшү 28 741,8 млн сомду түздү, же пландалгандан 737,4 млн сомго көбүрөөк. 2016-жылга салыштырмалуу 2 183,4 млн сомго же 8,2 %га өстү.

Мамлекеттик жөлөкпулдарды алуучулардын саны 2018-жылдын
1-январына карата 378,7 миң адамды түздү, алардын ичинен:

- балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпул (АҮСЖ) алуучулардын саны 291,8 миң адамды түздү, алардын саны өткөн жылга салыштырмалуу 5,8 %га көбөйдү.

- й сайын социалдык жөлөкпулдарды (АСЖ) алуучулардын саны 86,9 миң адамды түздү.

Жалпысынан республика боюнча АҮСЖнын орточо өлчөмү 877,2 сомду түздү (0,4 %га өстү). АСЖнын орточо өлчөмү 2389,8 сомду түздү.

Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин каражаттарынан мамлекеттик жөлөкпулдарды төлөөгө жалпы 5719,0 млн сом суммасына акча каражаты каржыланды (өсүш - 6,0 %), анын ичинен АҮСЖ төлөөгө - 3199,2 млн сом, АСЖ төлөөгө - 2519,8 млн сом.

 

 

 

 

 

 

 

 

Саламаттык сактоо

 

Акыркы жылдары энелердин жана балдардын өлүмүнүн көрсөткүчтөрүнүн жакшырганы байкалууда. 2017-жылы ымыркайлардын өлүмүнүн көрсөткүчү 1000 тирүү төрөлгөндөргө карата 15,6 түзүп (2016-жылы –16,6), 6 %га төмөндөдү. 2017-жылы балдардын өлүмүнүн көрсөткүчү 1000 тирүү төрөлгөндөргө карата 18,6 түзүп (2016-жылы – 19,8), 6 %га төмөндөдү.

2017-жылы энелердин өлүмүнүн көрсөткүчү 100 миң тирүү төрөлгөндөргө карата 31,2 түзүп, 2016-жылга салыштырганда 2,9 %га көбөйдү (2016-жылы – 100 миң тирүү төрөлгөндөргө карата 30,3 болгон).

2017-жылдын 15-августунда Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги менен «Фрезениус Медикэл Кэа Дойчланд ГмбХ» (Германия) компаниясынын ортосунда «Бишкек, Ош жана Жалал-Абад шаарларында гемодиализ кызмат көрсөтүүлөрүн уюштуруу» долбоору боюнча Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк (мындан ары - МЖӨ) жөнүндө макулдашууга кол коюлган. Долбоордун жалпы наркы 10 млн еврону түзөт. МЖӨ долбоорунун алкагында немец компаниясы гемодиализ кызматтарын көрсөтүү боюнча төрт заманбап медициналык борборду курууга милдеттенет. Макулдашуу 2017-жылдын 22-декабрында күчүнө кирген жана 10 жыл бою күчүндө болот.

 

Билим берүү

Мектепке чейинки билим берүү менен камтуу 2016-2017-окуу жылында 22,1 %дан 24 %га чейин өскөн (1390 мектепке чейинки билим берүү уюмдарында (МЧБУ) 187 949 баланы камтуу менен). МЧБУга барбаган балдар үчүн мектеп алдында даярдоо программасы 5,5-6 жаш курактагы 137 миңден ашуун баланы камтыган. Республикалык бюджеттин каражаттарынан мектеп алдында даярдоого чыгымдардын көлөмү 251,4 млн сомду түздү. Маанилүү стратегиялык чара - мектепке чейинки билим берүүнү каржылоо системасын ченемдик каржылоо принцибине которуу боюнча пилоттук долбоорду ишке киргизүү болду (1 балага чыгымдардын негизинде каржылоо).

2016-2017-окуу жылында мектепте билим берүү менен камтуу 98,4 %ды түзгөн, бул 2015-2016-окуу жылынын жыйынтыгы боюнча 5 %га көп.
2016-2017-окуу жылында республиканын 2236 мектебине (бул 2015–2016-окуу жылына караганда 18 мектепке көп) 1 - 11-класстарга 1 млн 175 миң бала кабыл алынган, бул 2015–2016-окуу жылына караганда 83 миң балага көп.

2016-2017-окуу жылында мектептерди окуу китептери менен камсыздоо 83,6 %ды түздү, бул 2015-2016-окуу жылына караганда 4 %га көбүрөөк. www.lib.kg электрондук платформада ата-энелер, мугалимдер жана окуучулар үчүн мектептеги окуу китептердин жана методикалык куралдардын 696 электрондук версиялары ачык жайгаштырылган. 2017-жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн окуу китептерин ижарага берүү системасын киргизүү жөнүндө чечими чыккан.

5-6-класстар үчүн жаңы муундагы окуу китептерине апробация жүргүзүлдү жана 3,3 млн нуска окуу китептери чыгарууга даярдалды. 7-9-класстар үчүн табигый-математикалык циклдын 5 предмети боюнча 14 окуу-методикалык комплекс иштелип чыкты. Жалпы жана адистештирилген багыттарга компетенттүү негизде 10-11-класстар үчүн жаңы стандарттар иштелип чыкты.

2017-жылга «Билим берүү» бөлүмү боюнча бюджет 2017-жылга бекитилген бюджетке карата 4 299,0 млн сомго көбөйүү менен 33 330,4 млн сомду түздү (28 031,4 млн сом).

Республиканын мектептеринин билим берүү чөйрөсүн жакшыртууга республикалык бюджеттен төмөнкүдөй каражат жумшалган:

 - мектептерди Интернет тармагына кошууга 111,9 млн сом. 2017-жылдын жыйынтыгы боюнча 1242 мектеп Интернетке кошулган (метептердин жалпы санынан 55%), бул 2016-жылга салыштырмалуу 775 мектепке көп (2016-жылы - 467 мектеп, же мектептердин жалпы санынын 20,8 %ы Интернет тармагына кошулган);

- санариптик телевизиондук берүү үчүн мектептерди жабдуулар менен жабдууга 74,2 млн сом;

- мектептерди интерактивдүү доскалар менен жабдууга 30,0 млн сом.

Кыргыз Республикасынын Региондук саясаты концепциясын ишке ашыруунун алкагында 1,77 млн АКШ долл. суммасындагы донордук каражат 2017-2018-окуу жылында 20 калктуу конуштун («өсүү точкасы» катары тандалып алынган) жана 40 райондук жана шаардык борборлордун мектептеринин базасында заманбап инновациялык мектептерди (компьютерлер, ноутбуктар, проекторлор, кубаттуу серверлер, зарыл болгон эмеректер, жогорку ылдамдыктагы Интернет тармагына кошулган тармактык жабдуулар менен жабдылган) түзүүгө багытталган.

Башталгыч класстардын окуучулары үчүн ысык тамак берүүнү киргизүү долбоору менен мектептерди камтуу 2016-жылы 836 мектептен тартып
2017-жылы 1146 мектепке чейин кеңейтилген.

Мектептердин мугалимдеринин реалдуу орточо эмгек акысы айына
13 789 сомду түздү. 2017-жылга мугалимдерди ишиндеги ийгиликтер үчүн өбөлгөлөөгө эмгек акынын дем берүүчү бөлүгү 16,9 % деңгээлде пландалган (2016-жылы бул көрсөткүч 12,1 %ды түзгөн).

Абитуриенттердин көпчүлүгү билим алуу үчүн баштапкы жана орто кесиптик билим берүү деңгээлин тандашууда. Ошентип 2017-жылы кесиптик лицейлерде окугандардын саны 3441 адамга көбөйгөн жана 99 кесиптик лицейде окугандардын саны 32286 түзгөн. 2017-жылы колледждерде окуган студенттердин саны 2016-жылга салыштырмалуу 2877 адамга көбөйгөн жана 1445 окуу жайда 91877 студентти түзгөн.

Жогорку окуу жайларындагы студенттердин саны 199 миңден 162 миң студентке чейин азайган. Мында жалпы республикалык тестирлөөнүн (ЖРТ) орточо баллы - 2016-жылдагы 115,4 баллдан 2017-жылы 117,8 баллга чейин өскөн.

2017-жылы Улуттук аккредитациялоо кеңеши тааныган эки агенттик тарабынан 29 билим берүү уюмунда көз карандысыз аккредитациялоо жүргүзүлгөн.

2017-жылы биринчи жолу Кыргыз Республикасы Web of Sciences дүйнөлүк илимметрикалык платформасына мүмкүнчүлүк алды. 2017-жылы дүйнөлүк илимий журналдардагы кыргыз окумуштууларынын статьяларынын саны 17 %га өскөн, ал эми биздин окумуштуулардын дүйнөлүк илимий журналдардагы жана мезгилдүү басылмалардагы жарыялоолорунун саны 38 %га өскөн.

Жаш окумуштууларды илимге тартуу боюнча иштер башталды жана «Жаш окумуштуулар үчүн гранттар» атайын программасы ишке киргизилди, анын алкагында 35 жашка чейинки 31 жаш окумуштуу - аспиранттар, магистранттар, жаш изилдөөчүлөр конкурстук негизде өз илимий изилдөөлөрү үчүн гранттарды алышты.

2017-жылы биринчи жолу жаш окумуштууларга гранттарды берүү боюнча конкурс өткөрүлдү, анын жыйынтыгы боюнча келип түшкөн 69 өтүнмөнүн ичинен Кыргыз Республикасында илимди өнүктүрүүнүн төмөнкү артыкчылыктуу багыттары боюнча 150 миң сомго чейинки өлчөмдө гранттарды берүү үчүн 31 өтүнмө тандалып алынган: табигый ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу, азык-түлүк коопсуздугу, маалыматтык технология, адамдын ден соолугу жана жашоосунун сапаты, энергетикадагы жаңы технологиялар жана башкалар.

Кыргыз Республикасынын илим чөйрөсүндөгү төмөнкү мыйзамдары кабыл алынды:

- «Илим жөнүндө жана мамлекеттик илимий-техникалык саясаттын негиздери тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, ал башкаруу, кадрларды даярдоо, каржылоо, эл аралык кызматташтык механизмдерин киргизүү менен Кыргыз Республикасында илимий ишти жөнгө салат;

- «Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.

Бул мыйзамдар кабыл алынгандан тартып Кыргыз Республикасында илимди уюштуруу системасын реформалоо концепциясына ылайык илим чөйрөсүндө жүргүзүлүүчү реформалар үчүн мыйзамдык база түзүлдү.

Илим чөйрөсүн каржылоону жаңы форматка өткөрүү үчүн ченемдик база (мамлекеттик заказ боюнча базалык, гранттык, программалык-максаттуу), ошондой эле Кыргыз Республикасында илимди өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарынын тизмеси иштелип чыкты.

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Экономикалык көрсөткүчтөр

2017-жылдын негизги натыйжасы экономикалык өсүштүн оң динамикасын сактоо болду. Экономикалык өсүш 2017-жылы болжолдуу көрсөткүчтөрдөн 1,1%га ашты.

2017-жылдын жыйынтыгы боюнча ички дүң продуктунун (мындан ары – ИДП) көлөмү 520,9 млрд сом суммасында болду жана өсүштүн реалдуу темпи болжолдук мааниде 103,5 болсо, 104,6 %ды түздү (2016-жылы реалдуу өсүш 104,3 %ды түзгөн). ИДПнын дефлятору 104,6 % деңгээлинде болду.

Кумтөр кенин иштетүү боюнча ишканаларды эске албаганда ИДПнын өсүшүнүн реалдуу темпи 104,7 %ды түздү, 2016-жылдын тиешелүү мезгилинде ушул көрсөткүч 104,3 %ды түзгөн.

Экономикалык өсүш экономиканын баардык сектору тарабынан камсыз кылынды, анын ичинде: айыл чарбасында көлөмдөр реалдуу түрдө 2,2 %га, курулушта –7,1%га, кызматтарды көрсөтүү чөйрөсүндө –2,8 %га өстү. Өсүштүн негизги драйвери өнөр жай сектору болду, ИДПдагы анын салымы негизги металлдарды өндүрүүнүн өсүшүнүн (Кумтөр кенинде металл казып алууну көбөйтүүнүн, негизинен рудада алтын эң көп болгон зонаны өздөштүрүү менен шартталган), металлургиялык рудаларды казып алуунун жогорку көрсөткүчтөрүнүн, электр энергиясын өндүрүүнү, аны берүүнү көбөйтүүнүн жана бөлүштүрүүнүн эсебинен 11,5 % реалдуу өсүш темпи менен 1,9 пайыздык пунктту түздү.

Экономикадагы түзүлгөн тенденциялардын натыйжасында номиналдуу ИДПнын түзүмүндө товар чыгаруучу тармактардын үлүшү 2016-жылга салыштырганда 0,7 пайыздык пунктка азайды жана 38,7 %ды түздү.

 

11-таблица

 

2016–2017-жылдардагы Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн экономикалык көрсөткүчтөрү

 

Индикатору

2016-жыл

2017-жыл

Четтөө

(+/– же өсүш темпи)

Ички дүң продукт:

– номиналдык туюнтулушта, млн сом

– реалдуу өсүш (% менен)

– калктын жан башына (миң сом)

 

 

476 331,2

104,3

81,8

 

 

520 958,6

104,6

87,7

 

 

109,4 %

+0,3

107,2 %

(жакшырды)

Ички дүң продуктуда таза капиталдык салымдардын үлүшү

(% менен)

29,1

29,3

+0,2

(жакшыртуу)

ИДПга карата мамлекеттик бюджеттин кирешелеринин үлүшү (% менен)

27,4

28,7

+1,3

(жакшыртуу)

Тышкы карыз, ИДПга карата

% менен

54,4

53,9

–0,5

(жакшыртуу)

Жалпы иш менен камсыз болууга тармактардын салымы (% менен)

 

 

 

Айыл чарбасы, токой чарбасы жана балыкчылык

29,3

26,8

-2,5

 

Соода

15,5

15,6

+0,1

Курулуш

11,3

12,0

+0,7

Иштетүүчү өнөр жай

7,4

7,6

+0,2

Жалпы экспортко тармактардын салымы (% менен)

 

 

 

Кайра иштетүүчү өнөр жай

3,8

5,5

+1,7

Руда, шлак жана күл

9,8

8,1

–1,7

Айыл чарбасы

10,0

9,7

–0,3

Тигүү тармагы

4,6

7,7

+3,1

Өндүрүш боюнча ИДПнын түзүмү (% менен), базистик жыл менен салыштырганда

 

 

 

Өнөр жай

18,2

18,2

0,0

Айыл чарбасы

12,8

12,3

–0,5

Курулуш

8,4

8,2

–0,2

Кызмат көрсөтүү чөйрөсү

47,5

48,0

+0,5

Продуктуларга жана импортко таза салыктар

13,1

13,3

+0,2

Негизги тармактардын ИДПнын өсүшүнө салымы (пайыздык пункт менен)

 

 

 

Өнөр жай

1,0

1,9

+0,9

Айыл чарбасы

0,4

0,3

–0,1

Курулуш

0,8

0,6

–0,2

Кызмат көрсөтүү чөйрөсү

1,7

1,2

–0,5

Пайдалануу боюнча ИДПнын түзүмү (% менен), базистик жыл менен салыштырганда:

 

 

 

Акыркы керектөө (% менен)

анын ичинен:

100,3

98,5

      –1,8

Мамлекеттик чыгымдар (% менен)

17,5

17,4

           –0,1

Дүң инвестициялар (% менен)

33,9

32,9

–1,0

Таза экспорт (% менен)

–34,2

–31,4

+2,8

Камсыздандыруу компанияларынын активдери, млн сом.

2730,3

3495,1

+764,8

М2Х акчалай агрегаты боюнча монетизациялоо коэффициенти

(% менен)

34,4

37,1

+2,7

(жакшыртуу)

Коммерциялык банктарда чет өлкөлүк валютадагы кредиттердин үлүшү, орточо мезгил үчүн

(% менен)

45,6

41,3

–4,3

(долларлаш-тырууну азайтуу)

Коммерциялык банктарда чет өлкөлүк валютадагы депозиттердин үлүшү, орточо мезгил үчүн

(% менен)

56,2

49,0

–7,2

(долларлаш-тырууну азайтуу)

Коммерциялык банктардагы берилген кредиттер боюнча орточо алынган пайыздык ставка, орточо мезгил үчүн (% менен)

19,9

16,6

–3,3 (жакшыртуу)

Коммерциялык банктардагы улуттук валютада берилген кредиттер боюнча орточо алынган пайыздык ставка, орточо мезгил үчүн

(% менен)

24,5

19,8

–4,7

(жакшыртуу)

Коммерциялык банктардагы чет өлкөлүк валютада берилген кредиттер боюнча орточо алынган пайыздык ставка, орточо мезгил үчүн (% менен)

12,5

10,5

–2,0

(жакшыртуу)

 

 

Өнөр жай. 2017-жылы өнөр жай ишканалары тарабынан 231,2 млрд сом суммасына продукция өндүрүлгөн, өндүрүштүн көлөмү 2016-жылга салыштырмалуу 11,5 %га өскөн. Кумтөр кенин иштетүү боюнча ишканаларды эсепке албаганда (130,1 млрд сом), иш жүзүндөгү көлөм 121,0% түздү. Өнөр жай өндүрүшү тарабынан ИДПны түзүүдөгү оң салым Кумтөр кенин иштетүү боюнча ишкананы кошкондо, 1,9 пайыздык пункттагы деңгээлде бааланууда (оң салым 0,39 п.п). ИДП өндүрүшүнүн түзүмүндө өнөр жайдын салыштырма салмагы 18,2 %ды түздү.

2017-жылы өнөр жай продукциясынын көлөмүнүн өсүшү төмөнкү артыкчылыктуу тармактарда өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүүнүн эсебинен 11,5 %га камсыздалды:

- негизги металлдарды өндүрүү (3,3 %га), 2017-жылдын жыйынтыгы боюнча өнөр жай өндүрүшүнүн жалпы көлөмүндө тармактын үлүшү 44,1 %ды түздү (101 936,7 млн. сом).

- электр энергиясын өндүрүү, аны берүү жана бөлүштүрүү (10,1 %га), өнөр жай өндүрүшүнүн жалпы көлөмүндө тармактын үлүшү – 11,9 % (27 524,7 млн сом);

         - тамак-аш продукциясын өндүрүү (15,3 %), өнөр жай өндүрүшүнүн жалпы көлөмүндө тармактын үлүшү 9,8 %ды түздү (22 576,0 млн сом);

         - башка металл эмес минералдык продуктуларды өндүрүү же курулуш материалдарын чыгаруу (20,5 %га), тармактын үлүшү 6,5 % (15 064,4 млн сом);

         - металл рудаларын казып алуу (3,8 эсе), тармактын үлүшү 5,2 % (11 908,1 млн сом);

         - коксту жана тазаланган мунай продуктуларын өндүрүү же мунайды кайра иштетүүчү тармак (25,9 %га), тармактын үлүшү 4,6 % (10 715,0 млн сом);

         - кийим-кече чыгаруу (тигүү өндүрүшү) (13,5 %га), тармактын үлүшү        2,0 % (4 638,2 млн сом).

 

Кен казуу тармагы

 

2017-жылы кен казуу тармагынын салымы ИДПнын 1,4 %ды түздү (металургияны эсепке албаганда), металлургия өндүрүшүн эсепке алганда ИДПнын 11,2%ды түзөт.

2017-жылдагы иштин жыйынтыгы боюнча кен казуучу ишканалар 4 440,31 миң тонна алтындуу руда казышкан. Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин маалыматы боюнча алынган товардык продукция 18 935,7 кг алтынды (Доре куймасы). 53 647,5 тонна концентрат чыкты (аларда: алтын – 2998,77 кг, күмүш – 11 414,94 кг жана жез – 9 062,011 кг).

Көмүр казуу 2016-жылга салыштырганда 53,9миң тоннага көбөйдү жана 1,9 млн тонна болду, анын ичинде:

- Түндүк региону боюнча – 857 миң тонна,

- Түштүк региону боюнча – 1 млн 48 миң тонна.

Ошондой эле 169,2 миң тонна мунай казылды (темп 2016-жылга карата 121,7 % түздү) жана 26 млн. кубометр жаратылыш газы алынды (2016-жылга карата темп 90%).

2017-жылы Караказык кенинде жумуш кайрадан башталды жана Куран-Жайлоо кенин иштетүү башталды.

2017-жылдын 23-ноябрында «Жерүйдө» алтынды иргөөчү фабриканы жана калдык сактоочу жайды өзүнө камтыган иштетүүчү комплекстин курулушуна капсула салынды, бул кийин кенди иштетүүнү жана эл үчүн жаңы иш орундарды ачууну камсыздайт.

2017-жылы жер казынасын пайдалануу укугуна өткөрүлгөн 14 аукциондун жана 1 конкурстун жыйынтыгында мамлекеттик бюджетке 1 347 929 АКШ доллары түштү (же 87,5 млн сом), анын ичинен республикалык бюджетке – 82,7 млн сом, жергиликтүү бюджеттерге - 4,8 млн сом түштү.

2017-жылы кен казуу тармагынан мамлекеттик бюджетке түшкөн акча баардыгы 1 649,4 млн сом болду жана 2016-жылга салыштырганда 443,2 млн сомго көбөйдү.

12-таблица

2016- 2017-жылдары кен казуу тармагынан мамлекеттик бюджетке түшүү

 

Төлөөнүн түрү

2016-жылы түшкөн сумма

(млн сом)

2017-жылы түшкөн сумма

(млн сом)

Четтөө

(+/–)

1

Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармап тургандык үчүн салыктык эмес төлөм

264,8

392,9

+128,1

2

Бонус салыгы

242,0

219,5

-22,5

3

Роялти салыгы

638,5

964,4

+325,9

4

Пайдалуу казындыларды жана казып алынуучу отунду иштеткендик үчүн акы

60,9

72,6

+11,7

 

Баардыгы

1 206,2

1 649,4

+443,2

 

 

2017-жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Центерра Компаниясынын, «Кумтөр Голд Компани» ЖАКнын (мындан ары – «КГК» ЖАК) жана «Кумтөр Оперейтинг Компани» ортосунда айлана-чөйрөнү коргоо жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча стратегиялык макулдашууга кол коюлду, ал боюнча төмөнкүлөр макулдашылды:

- Трасттык рекультивация фонду боюнча келишимди кайра карап чыгуу, анын негизинде фонддун бюджети «КГК» ЖАК тарабынан 6 млн доллары өлчөмүнө жыл сайын толукталуу менен анын бюджети 69 млн АКШ долларына көбөйөт (азыркы учурда 23 млн АКШ долларын түзөт); бул каражаттар рекультивациялоо боюнча иштерди жүргүзүү үчүн талап кылынганга чейин ата-мекендик экономиканын кызыкчылыктарына жумшалат;

˗ Жаратылышты өнүктүрүү фондун түзүү, ага 50 млн АКШ доллары өлчөмүндөгү бир жолку төлөмдөр жана 2,7 млн доллары өлчөмүндөгү жыл сайынкы төлөмдөр менен; Жаратылышты өнүктүрүү фондунун каражаттары Ысык-Көл акваториясынын тазалоочу курулмаларын крууга жумшалат; азыркы учурда «КГК» ЖАКтын Республикалык жаратылышты коргоо фондуна төлөмдөрү 310 миң АКШ долларын түзөт.

Кыргыз Республикасынын потенциалын көтөрүү жана өлкөдө онкологиялык ооруларды азайтуу максатында биргелешкен («КГК» ЖАК жана КР Өкмөтү) «Онкология кызматын колдоо фонду» коомдук фондун түзүү, аны түзүүгө «Центерра Голд Инк.» компаниясы 10 млн АКШ долларын бөлөт, алардын ичинен 7 млн АКШ доллары өлчөмүндөгү биринчи транш Фонддун банктагы эсебине которулган.

Жер казынасын пайдалануучулардын иштерин өбөлгөлөө максатында жер казынасын пайдаланууга берилүүчү жерлерди трансформациялоону жокко чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алынды, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Токой кодексине токой фондунун жерлерин пайдалуу казындылардын кендерин иштетүү үчүн пайдаланууга мүмкүндүк берген оңдоолор киргизилди (жер казынасын геологиялык изилдөө, пайдалуу казындылардын кендерин иштетүү) (2017-жылдын 1-июнундагы № 95 «Жер пайдалануу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы).

Айлана-чөйрөгө коркунучтарды болтурбоо жана жер казынасын пайдаланууга байланыштуу жумуштардан кийин жерлерди андан ары пайдаланууга шарттарды түзүү үчүн рекультивациядан кийинки мониторинг киргизилди (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын
18-августундагы № 517 токтому).

 

Айыл чарба

 

2017-жылдын жыйынтыгында жалпы республика боюнча 207,4 млрд сом суммада айыл чарбасынын дүң продукциясы өндүрүлдү. 2016-жылдын деңгээлине салыштырганда өсүш темпи 102,2 % болду.

Айыл чарба продукциясын дүң чыгаруунун көлөмүнүн өсүшү мал чарба продукциясын өндүрүүнүн 2,0 %га көбөйгөнүнүн (94,2 млрд сом), союу үчүн тирүүлөй салмактагы малды жана канаттууларды багуунун көбөйгөнүнүн         (1,7 %), сүт өндүрүүнүн (2,1 %) жана жумуртка алуунун (8,7 %) көбөйгөнүнүн, ошондой эле дыйканчылык продукциясынын – 2,5 % (108,2 млрд сом), жашылча өсүмдүктөрүн өстүрүүнүн (3,4 %), дан буурчак өсүмдүктөр (4,6 %), арпа (2,2 %) жана картөшкө өстүрүүнүн (2,0 %) көбөйгөндүгүнүн эсебинен камсыздалды.

Айыл чарбанын ИДПны түзүүгө салымы 0,3 пайыздык пункттун деңгээлинде бааланат, анын ИДПнын түзүмүндөгү салыштырма салмагы 12,3 % түздү.

Айыл чарба продукциясын өндүрүүнүн жалпы көлөмүндө мал чарба продукциясы 45,4 %ды, дыйканчылык продукциясы – 52,2 %ды, токой жана балык чарбалардыкы – 0,3 %ды жана кызмат көрсөтүүлөр – 2,1 %ды түздү. Продукциянын жалпы көлөмүндө дыйкан (фермердик) чарбалардын жана жарандардын жеке көмөкчү чарбаларынын үлүшүнө 95,9 %га туура келди.

Региондор боюнча алганда айыл чарбада жана токой чарбада, балык чарбада дүң продукциянын көлөмүнүн өсүшү баардык региондордо болду. Дүң продукциянын өсүшүнө төмөнкүлөр баарынан көп жакшы салым кошушту: Чүй облусу (салым (+) 0,69 п.п.), мында өсүш темпи 102,6 %, Жалал-Абад облусу (салым (+) 0,52 п.п.), реалдуу өсүш темпи 102,7 %, Ош облусу (салым (+) 0,51 п.п.), реалдуу өсүш темпи 102,7 %, жана Ысык-Көл облусу (салым (+) 0,24 п.п.), реалдуу өсүш темпи 102,2 %.

Нейтралдуу салым кошкондор - Талас облусу (салым 0,10 п.п., өсүш темпи 101,1 %), Нарын (салым 0,08 п.п., өсүш темпи –101,1 %) жана Баткен облусу (салым 0,04 п.п., өсүш темпи –100,5 %), ошондой эле Ош шаары (салым 0,02 п.п., өсүш темпи –103,4 %), Бишкек шаары (салым 0,0002 п.п., өсүш темпи –100,1 %).

2017-жылы ар кандай типтеги 480 күнөскана ишке киргизилди, республика боюнча жалпы саны 1928 күнөскана болду, алардын жалпы аянты 154,9га, 2016-жылга салыштырганда күнөсканалардын саны 33,1 % көбөйдү, ал эми жалпы аянты 13 % өстү.

Күнөскана чарбалардын өнүгүшү тамчылатып сугаруу сыяктуу ресурсту үнөмдөөчү технологияларды киргизүүгө өбөлгө болду. 2017-жылы тамчылатып сугаруу системаларынын саны 2016-жылга караганда 281 чарбага көбөйдү. Республика боюнча тамчылатып сугаруу системалары 904 чарбакер субъектте орнотулду, алардын аянты 2221,5 га.

2017-2026-жылдарга Кыргыз Республикасынын ирригациясын өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасы кабыл алынды, анын алкагында 66,5 миң га жаңы сугат жерлерди иштетүүгө киргизүү үчүн 46 суу чарба объектин куруу (долбоорлор), 51,08 миң га жердин суу менен камсыздыгын арттыруу, 9,5миң га жерди машина менен сугаруудан өзү агып келүүчү суу менен сугарууга которуу жана 50 миң га жердин мелиорациялык абалын жакшыртуу белгиленип жатат.

Пайдаланууга киргизилген жаңы сугат жерлер жана сугат сууну өз убагында кепилденген берүү менен жаңы иш орундар ачылат жана жылына 1,5 млрд тегерегинде сом алууга мүмкүндүк түзүлөт (1 га жерден 20-25 тыс сомдон эсептегенде).

2017-жылы 18 суу чарба объекттеринде долбоордук иштер аткарылды, анын ичинен 8 объектте куруу-монтаждоо иштери жүрүп жатат жана Баткен облусунун Кадамжай районундагы Каракыштак-Боз каналынын курулушу аяктады, аны менен 325 га жаңы сугат жер ишке киргизилди жана 500 га жердин суу менен камсыздалышы жакшырды.

Кооперативдик кыймылды өнүктүрүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Айыл чарбалык кооператив системасын өнүктүрүүнүн 2017-20121-жылдарга карата концепциясын бекитти, анын алкагында 2017-жылы салыктык төлөмдөр жана социалдык которуулар азайтылды, айыл чарбалык багыттагы жерлерди алуу үчүн артыкчылыктуу укуктар берилди.

 

 

 

 

 

 

 

 

          Айылдык товар өндүрүүчүлөрдү финансылык колдоо

 

«Айыл чарбасын каржылоо-5» (мындан ары - «АЧК–5») долбоорун ишке ашырууда чарбакер субъекттерге кредит берүү, анын ичинде экспортко багытталган айыл чарба өндүрүшүндө иштегендерге кредит берүү каралган.

«АЧК–5» долбоорун ишке ашыруунун алкагында 2017-жылдын
30-декабрына карата республиканын 15 163 айылдык товар өндүрүүчүлөрүнө       6 млрд 683 млн 921,5 миң сом суммада жеңилдетилген кредиттер берилди, анын ичинен:

- дыйканчылыкка - 1125,5 млн сом;

- мал чарбачылыкка - 4126,3 млн сом;

- кайра иштетүүгө жана айыл чарбадагы кызмат көрсөтүүлөргө -        1432,3 млн сом.

Мамлекеттик лизинг долбоорлору боюнча 2017-жылдын 30-декабрына карата 526,5 млн сом суммада 363 ар кандай айыл чарба техникалары берилди.

 

Иштетүү өндүрүшү

 

2017-жылы өндүрүлгөн продукциясын өлкөдөн сырткары экспортко чыгаруучу ишкердик субъекттерине мамлекеттик колдоо көрсөтүү жана экспортко багытталган жана импортту алмаштыруучу жаңы ишканаларды ачуу максатында экспорттоочуларга финансылык колдоо көрсөтүү боюнча долбоор ишке ашырылды. Айыл чарба чөйрөсүндө иштеген ишканалар менен кооперативдерге өзгөчө көңүл бурулат.

Долбоорду ишке ашыруунун алкагында 2017-жылдын октябрь-декабрь айларында жалпысынан 1 255,0 млн сом суммадагы 93 долбоор каржыланды.

Түгүү тармагынын өнүгүшүнө өбөлгөлөрдү түзүү максатында «Легпром» ассоциациясына Сокулук районунун Военно-Антоновка айыл аймагынан 40,74 гектар жер 49 жыл мөөнөткө убактылуу пайдаланууга берилди. Азыркы учурда Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун каражаттарын тартуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө.

 

Энергетика

 

Кыргыз Республикасынын энергетикалык коопсуздугун жана энергетика ишканаларынын финансылык туруктуулугун камсыздоо, республиканын энергетика секторунда реформаларды жүргүзүү максатында Кыргыз Республикасынын энергетика тармагын өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү жана кыска мөөнөттүү комплекстүү пландары ишке ашырылууда:

– Бишкек ш. ТЭЦин модернизациялоонун алкагында электр кубаттуулугу 300 МВт жана жылуулук берүү кубаттуулугу 300 Гкал/с көбөйтүлдү. Жаңы отказандар үчүн Кабак бассейнинин күрөң көмүрү долбоордук отун катары алынды;

– электр станциянын өндүрүмдүүлүгүн 10 %га жогорулатуу, техникалык жоготууларын азайтуу максатында Ат-Башы ГЭСи реконструкцияланып жатат, бул долбоор 2021-жылы бүткөрүлөт;

– Камбар-Ата ГЭС–2 экинчи гидроагрегатын ишке киргизүү боюнча долбоор ишке ашырылууда, натыйжада 2021-жылы Камбар-Ата ГЭС–2нин жалпы кубаттуулугу 240 МВт түзөт;

– Токтогул ГЭСин реабилитациялоо боюнча долбоор ишке ашырылууда, долбоордун алкагында станциянын 4 гидроагрегатын алмаштыруу пландалууда. Долбоордун жыйынтыгы боюнча 2023-жылы кубаттуулугун 240 МВт, же 20%га көбөйтүү күтүлүүдө;

- 2017-жылдын декабрында «Электр станциялар» ААК 5 791,8 миң. АКШ долларына Камбар-Ата ГЭС–1 куруунун долбоорунун техникалык-экономикалык негиздемесин жана «Камбар-Ата ГЭС–1» ЖАКтын акцияларын 50%ын 926,7 миң АКШ долларына сатып алган;

– Бишкек шаарында 220 кВ «Ала–Арча», 110 кВ «Кызыл–Аскер» жана 110 кВ «Восточная» көмөк чордондорун жана Ош облусунун 110 кВ «Кара–Суу» көмөк чордонун реконструкциялоо жана узундугу 19,8 км ВЛ 220 кВ куруу боюнча иштер аяктаган,;

- «Энергетика секторун өнүктүрүү» долбоорунун алкагында «Кыргызстандын улуттук электр тармагы» ААКтын (мынданы ары - КУЭТ) бардык көмөк чордондорунда бир интерфейс менен 2000 эсептегичти жана эки интерфейс менен 800 эсептегичти орнотуп, ЭКЭАМӨС системасын (электр энергиясын коммерциялык эсептөөнүн автоматташкан маалыматтык өлчөө системасын) жана SCADA (оптика-булалык трос) ишке киргизүү менен электр берүү тармактарын модернизациялоо аяктады;

– «Бишкек шаарынын локалдуу тармагын жандандыруу» жана «Электр бөлүштүрүүчү тармактардын натыйжалуулугун жогорулатуу» долбоорлорунун алкагында «Түндүк электр» ААКнын төмөн вольттуу тармагы модернизацияланды;

– «Ош электр» ААКты реабилитациялоо» долбоорун каржылоо боюнча Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы менен макулдашууга кол коюлган;

– «CASA–1000» долбоорун ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын аймагында 500 кВ электр берүү линияларын жана 500 кВ «Датка» көмөк чордонуна ячейкаларды курууга подрядчыны тандоо боюнча тендердик жол-жоболор өткөрүлүүдө. Ошондой эле «CASA–1000» долбоорунун таасир этүү коридорун бойлой Коомдоштукту колдоо программасын иштеп чыгуу боюнча кампания жүргүзүлүүдө.

2030-жылга чейин Кыргыз Республикасын газ менен камсыздоо жана газификациялоонун бекитилген башкы схемасына ылайык 2017-жылга «Газпром Кыргызстан» ЖЧКнын Инвестициялык программасы иштелип чыккан, анын алкагында төмөнкү иштер бүткөрүлүп жана объекттер пайдаланууга берилди:

- «Бухара газ чыккан район – Ташкент-Бишкек-Алматы» магистралдык газ түтүгүн реконструкциялоо (МГ «БГР–ТБА») I кезеги км 1063,7 – км 1113»:

- «МГ «БГР–ТБА» курулушу» II кезеги км 1001 – км 1063,7»;

Мындан тышкары, «Сокулук» газ өткөрүү жана газ бөлүштүрүү станциясын комплекстүү реконструкциялоо боюнча иштер аяктады, «Чүй» мамлекеттер аралык өлчөө түйүнү эксплуатацияга киргизилди.

2017-жылы Бишкек ш. 7 жаңы конуштарын («Көлмө», «Көк-Жар», «Кара-Жыгач», «Ала-Тоо», «Арча-Бешик», «Ак-Өргө», «Ак-Ордо») жана Чүй облусунун 5 калктуу конуштарын (Ленин а., Кара–Балта ш., Кант ш., Сокулук а., Токмок ш.) жана Ош облусунун 1 калктуу конушун (Жапалак ж.к.) газификациялоо боюнча пландалган курулуш-монтаждоо иштери бүткөрүлдү. Орто жана төмөн басымдагы курулган бардык газ түтүктөрүнүн жалпы узундугу 342 км түздү, керектөөчүлөрдүн даярдыгы боюнча 17 миң үй чарбасы камтылды.

 

 •  

 

Курулуш секторунун экономикалык өсүштүн темпине таасири жагымдуу болду жана ИДП түзүүгө салымы 0,6 пайыздык пунктту түздү, анын ИДП өндүрүү түзүмүндөгү салыштырма салмагы 8,2 % түздү.

2017-жылы эксплуатацияга жалпы аянты 1080,5 миң кв. м 10,2 миң батир же 2016-жылдын деңгээлине карата 87 % берилди.2017-жылы турак жайдын курулушуна негизги капиталга 38 794,4 млн сом инвестициялар колдонулду, бул 2016-жылга караганда 11,8 %га көбүрөөк. Турак жай курулушуна өздөштүрүлгөн каражаттардын үлүшү өздөштүрүлгөн инвестициялардын жалпы көлөмүндө 26,8 % түздү (2016-жылы – 25,5 %). Колдонууга берилген турак жайдын негизги үлүшү (78,9%) Бишкек шаарына, Ош, Чүй жана Жалал-Абад облустарына тиешелүү.

Айыл жергесинде 588,1 миң кв. м турак жай ишке берилди, же алардын жалпы санынан 54,4 %.

Турак жайларды куруу жана колдонууга берүү негизинен калктын каражаттарынын эсебинен жүргүзүлүүдө (алардын жалпы санынан 78,9%).

Жалпы аянты 852,4 миң кв. м болгон 7 426 жеке турак жайл курулду (2016-жылга карата 104,7 %), алардын наркы 13 602,3 млн сомду түздү. Жеке турак үйлөрдү колдонууга берүү региондордо көбөйдү, буга Нарын облусу жана Бишкек шаары кирбейт.

2017-жылга курулуштун дүң продукциясынын жалпы көлөмү 140,2 млрд сомду түздү, 2016-жылга салыштырмалуу же 7,1 %га көбөйгөн (2016-жылы    9,3 %га өскөн).

Региондор боюнча алганда курулуштун жалпы көлөмүнүн өсүшүнө эң чоң салымды Бишкек шаары (салымы (+) 3,74 п.п.), өсүү темпи 9,8 % көбөйдү, Ысык-Көл облусу (салымы (+) 1,19 п.п.) жана Чүй облусу (салымы (+) 1,19 п.п.) кошту, аларда өсүүнүн темпи тиешелүү түрдө 19,3 % жана 7,4 %.

Анча эмес салымды Ош шаары (салымы 0,92 п.п., өсүү темпи 122,0 % түздү) Ош (салым 0,69 п.п., өсүү темпи – 114,2 %), Жалал–Абад (салымы 0,58 п.п., өсүү темпи – 103,8 %), Талас облусу (салымы 0,31 п.п., өсүү темпи – 120,9 %) кошушту. Терс салымды Баткен (салымы (-) 1,37 п.п.), өндүрүштүн кыскарышы 37,8 %га белгиленүүдө), Нарын облусу (салымы (-)1,00 п.п., өндүрүш 17,4 %га түшкөн).

2017-жылы «Капиталдык салымдар» беренеси боюнча республикалык бюджеттен каржылануучу курулуштардын жана объекттердин такталган тизмесине ылайык 440 объект боюнча 5 692,9 млн сомго каржыланган, планда     6 240,6 млн сом болгон, каржылоо пайызы 91% түздү.

2017-жылдын жыйынтыгы боюнча социалдык-маданий маанидеги 98 объекттин курулушу жана капиталдык оңдоосу бүткөрүлдү, анын ичинде:

 • 60 билим берүү объектиси (54 мектеп жана алардын спорт залдары, 6 балдар бакчасы);
 • 2 контролдук-өткөрүү пункту;
 • 6 саламаттык сактоо объектиси;
 • 16 ветеринардык диагностика жана экспертиза лабораториялары (4 – курулду, 12 – капиталдык оңдолду);
 • 11суу менен камсыздоо объектиси;
 • 2 маданий объекти;
 • 1 турак жай объекти.

 

Арзан турак жай

Калктын турак жай алуусуна колдоо көрсөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 2017-жылдын 1-октябрынан тартып ипотекалык кредиттер боюнча пайыздык ставка жылдык 10-12 %дан 8-10 %га чейин азайтылган, ошондой эле алгачкы мүчөлүк акы жок болгон учурда кошумча күрөө берүүгө уруксат берилген.

2018-жылдын 1-январына карата «Мамлекеттик ипотекалык компания» ААК тарабынан жалпы суммасы 2,68 млрд сомго 2440 ипотекалык кредит берилген.

13-таблица

Иш чөйрөлөрү боюнча берилген кредиттер

Чөйрө

Кредиттер-дин саны

Кредиттер-

дин суммасы

(млн сом)

Берилген кредиттер-дин жалпы көлөмүндөгү кредиттер-дин үлүшү (%)

Билим берүү

821

938,9

35,95

Саламаттык сактоо

387

473,9

17,64

Социалдык өнүктүрүү

47

51, 0

1,89

Маданият

53

73,2

2,72

Бюджеттик чөйрө

787

1 057,8

39,37

Жабыркагандар

345

91,7

3,41

Баардыгы

2440

2 686,5

100

 

Кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсү

 

2017-жылы кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүндөгү дүң чыгаруу 428 млрд сом өлчөмүндө түзүлүп, анын реалдуу өсүү темпи 102,8 %га барабар болгон.

Кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүнүн өсүшү соода жүгүртүү көлөмүнүн -      3,5 %га,  мейманканалардын жана ресторандардын - 8,5 %га, транспорттун -    7,8 %га өсүшүнүн эсебинен камсыздалган. ИДПнын түзүмүндө кызмат көрсөтүүлөр тармагынын үлүшү 48,0 %ды түзүп, алардын ИДПсынын өсүшү 1,2 пайыздык пунктка барабар болгон.

2017-жылы соода-сатыктагы дүң чыгаруу 147,8 млрд сом өлчөмүндө түзүлүп, анын реалдуу өсүү темпи 103,5 %га барабар болгон. Ушуну менен бирге өткөн жылы дүң жана чекене сооданы жүгүртүүнүн көлөмү 5,9%га көбөйүп, дүң сооданын өсүү темпи 107,5 %ды, чекене соода - 105,9 %ды жана мотор отуну - 102,3 %ды түздү.

2017-жылы транспорттук жана жүктөрдү сактоо кызмат көрсөтүүлөрүнүн дүң чыгаруусу 44,2 млрд сом өлчөмүндө түзүлүп, өткөн жылга салыштырмалуу 7,7 %га көбөйгөн. Мында транспорттун бардык түрлөрүндө жүргүнчүлөрдү ташуу 8,4 %га көбөйүп, аба транспортунда жүргүнчүлөрдү ташуунун өсүшү камсыздалган, анын көлөмү 1,4 эсеге жогорулаган.

Мейманканалардын жана ресторандардын кызмат көрсөтүүлөрүнүн дүң чыгарлышы 2017-жылы 23,0 млрд сом өлчөмүндө түзүлүп, 2016-жылга салыштырмалуу 8,5 %га өскөн.

 

Банк сектору

 

Жылдын жыйынтыгы боюнча банк секторунун негизги көрсөткүчтөрүнүн: активдеринин, кредиттик портфелинин жана ресурстук базасынын (депозиттеринин) 2016-жылга салыштырганда өсүшү байкалды.

2017-жылдын жыйынтыгы боюнча банк секторунун суммалык активи 11,1 %га көбөйгөн жана 198,0 млрд сомду (ИДПга карата 38,0 %) түзгөн. Банк активдеринин негизги үлүшү – берилген кредиттерге 54,7 % туура келген.

Кредиттик портфелдин көлөмү 15,9 %га көбөйдү жана 108,3 млрд сомду түздү (ИДПга карата 20,8 %). Кредиттик портфелдин көлөмүн көбөйтүү
2016-жылга салыштырганда 29,6 %га улуттук валютада кредит берүүнүн өсүшү менен шартталды.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Улуттук банк кабыл алган чаралардын натыйжасында банк секторун долларлаштыруунун деңгээли
2017-жылы төмөндөп, 1996-жылдагы тарыхый минималдык маанисине жетти. 2017-жылдын жыйынтыгы боюнча банк секторунун кредиттик портфелин долларлаштыруу деңгээли 2016-жылга салыштырганда 4,3 пайыздык пунктка азайды жана 41,3 %ды түздү.

Экономиканы дедолларлаштырууга багытталган чараларды көрүү депозиттик базанын долларлаштыруу деңгээлине да таасир этти, ал 2016-жылга салыштырганда 7,2 пайыздык пунктка азайды жана 49,0 %ды түздү, бул
1998-жылдагы минималдуу маани болуп эсептелет.

Коммерциялык банктар тарабынан 2017-жылы жаңыдан берилген кредиттердин жалпы көлөмү 2016-жылдын ушул мезгилдеги көрсөткүчүнө салыштырганда 10,5 %га өсүп, 106,0 млрд сомду түздү. Бул өсүш улуттук валютада кредиттердин 18,5 %га көбөйүшүнүн натыйжасы болуп, 70,0 млрд сомду түздү; чет өлкөлүк валютада берилген кредиттердин көлөмү 2,4 %га азайып, 36,0 млрд сомдук эквивалентке чейин жетти.

Жаңыдан берилген кредиттер боюнча пайыздык ставкаларды азайтуу улантылууда. Улуттук валютадагы кредиттер боюнча орточо алынган ставка 19,8 %ды түзүп, 2016-жылдын ушул мезгилдеги көрсөткүчүнө салыштырганда 4,7 пайыздык пунктка азайып, чет өлкөлүк валютада – 10,5 %ды түзүп,            2,0 пайыздык пунктка азайды.

2017-жылы тармактар боюнча кредиттер негизинен соода секторунда   14,3 % (2016-жылга салыштырганда -2,5 пайыздык пункт) орточо алынган ставка боюнча 36,3 % үлүшү менен, айыл чарбасында 20% ставка боюнча (-3,7 п.п.) 18,1 % салыштырма салмагы менен, керектөө максаттарына 26,8 % ставка боюнча (-3,2 п.п.) 13,6 % үлүшү менен жана өнөр жайда 11,7 % ставка боюнча (-1,5 п.п.) 7,6% үлүшү менен берилди.

Кыргыз Республикасында экономиканы монеталаштыруу көрсөткүчүнүн өсүү тенденциясы белгиленүүдө, ал болсо анын өтүмдүү акчаларга бай экендигинин деңгээлин көрсөтүп турат. Экономиканы монеталаштыру коэффициенти[13] 2016-жылдагы 34,4 %дан 2017-жылы 37,1 %га чейин өстү. Монеталаштыруунун бул деңгээли жалпысынан керектөөлөрдүн жогорку үлүшү бар экономика үчүн мүнөздүү болуп эсептелет.

 

3.3 Мамлекеттик башкаруунун жана мамлекеттик мүлктү башкаруунун көрсөткүчтөрү

 

14-таблица

 

2016-2017-жылдарда мамлекеттик башкаруунун жана мамлекеттик мүлктү башкаруунун көрсөткүчтөрү

 

Көрсөткүчтөр

2016-жыл

2017-жыл

Четтеп кетүү (+/–, же өсүү темпи)

Мамлекеттик башкаруу органынын кызматкерлеринин орточо эмгек акысынын өсүү темпи, (%)

105,6

105,9

+0,3 (жакшы-руу)

Бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлеринин эмгек акысынын өсүү темпи, (%)

109,9

103,4

–6,5 (өсүү темпи-нин төмөн-дөшү)

Бюджеттен каржыланган кызматкерлердин эмгек акысынын өсүшүнүн чыныгы темпи, (%)

109,5

100,2

–9,3 (өсүү темпи-нин төмөн-дөшү)

Мамлекеттик органдарга калктын ишениминин индекси, (%)

63,9

65,4

+1,5 (жакшы-руу)

Ишканалардын орточо рентабелдүүлүгү:

 • акционердик коомдор, (%);
 • мамлекеттик ишканалар, (%)

 

14,0

6,8

 

16,5

6,8

 

+2,5

0,0

Эксплуатациялык стандарттарга жооп берген жолдор, (%)

43,96

46,67

+2,7 (жакшы-руу)

Электр тармактарынын инфраструктурасынын эскириши, (%)

«Түндүк электр» ААК

«Чыгыш электр» ААК

«Ош электр» ААК

«Жалалабат электр» ААК

«Бишкек жылуулук тармагы» ААК

«Электр станциялар» ААК

«Кыргызстандын УЭТ» ААК

«Чакан ГЭС» ААК

 

 

64,5

71,2

66,9

52,5

77,25

83,9

63,8

72

 

 

54,8[14]

56,7

68

50,8

77,0

83,9

63,8

72

 

 

–9,7

–14,5

+1,1

–1,7

–0,25

0,0

0,0

0,0

Эксплуатациялык стандарттарга жооп берген ирригациялык инфраструктура, (%)

90

90

0,0

 

Бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлеринин эмгек акысы 2017-жылдын жыйынтыгы боюнча 2016-жылга салыштырмалуу 3,4 %га өсүп, 12 116 сомду түзгөн. Мында мамлекеттик башкаруу органдарынын кызматкерлеринин реалдуу эмгек акысынын өсүү темпи 100,2 %ды түздү.

Орточо айлык эмгек акынын өсүү темпинин жогорулашы экономика ишинин бардык түрүндөгү ишканаларда жана уюмдарда байкалган, ошондой болсо да башка тейлөө ишинде (21,2 %), кесиптик, илимий жана техникалык иште (17,6 %), мейманкана жана ресторан ишинде (16,7 %), транспорт иши жана жүктөрдү сактоодо (13,7 %), иштетүү өндүрүшүндө (12,4 %), финансылык ортомчулук жана камсыздандырууда (9,3 %), электр энергиясы, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоодо (8,8 %), ошондой эле кыймылсыз мүлк менен операцияларды жүргүзүүдө (8,5 %) олуттуу байкалган.

2017-жылдын жыйынтыгы боюнча мамлекеттик мүлктү башкаруудан түшкөн каражаттар 2 717,7 млн сомду түзгөн, анын ичинде:

- акциялардын мамлекеттик пакетинин дивиденддеринен - 2 176,3 млн сом;

- мамлекеттик ишканалардын кирешелеринен - 266,1 млн сом;

- мамлекеттик мүлктү ижарага берүүдөн - 111,6 млн сом;

- башкалар - 7,2 млн сом.

«Мамлекеттик мүлктү башкарууну жакшыртуу» долбоорунун алкагында «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мүлкүнүн бирдиктүү реестри» ведомстволор аралык автоматташтырылган маалыматтык система (ММБР ВАМС) иштелип чыккан.

Мамлекеттик ишканалардын ишин оптималдаштыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 30-ноябрындагы № 804 токтому менен түзүлгөн Ведомстволор аралык комиссия тарабынан төмөнкүдөй иштер жүргүзүлгөн:

- 43 мамлекеттик ишкана кошуу жолу менен (филиалдар) кайра уюштурулган;

- 90 мамлекеттик ишкана мамлекеттик мекеме болуп түзүлгөн;

- 10 мамлекеттик ишкана жоюлган.

2017-жылдын жыйынтыгы менен иштеп жаткан мамлекеттик ишканалардын (Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын ведомстволук ишканаларын эсепке албаганда) саны 98 мамлекеттик ишкананы түзгөн.

 

3.4 2016-2017-жылдардагы Кыргыз Республикасынын бюджетинин көрсөткүчтөрү

 

2017-жылы мамлекеттик бюджеттин кирешелеринин жалпы көлөмү 149 384,5 млн сомду түздү жана 2016-жылга салыштырганда салыктык жана салыктык эмес кирешелердин түшүүлөрүнүн жана алынган расмий трансферттердин өсүшүнө байланыштуу 14,4 %га же 18 810,1 млн сомго өстү.

Мамлекеттик инвестициялардын гранттарынын жана атайын эсептердин каражаттарын эске албаганда жалпы кирешелердин планы 97,5 %га аткарылды. Өткөн жылдагы деңгээлге салыштырганда жалпы кирешелердин көлөмү мамлекеттик инвестициялардын гранттарын жана атайын эсептердин каражаттарын кошпогондо 18 510,9 млн сомго же 16,1 %га өстү.

2017-жылдагы салыктык кирешелердин көлөмү 103 368,0 млн сомду түзүп, өткөн жылга салыштырганда 9 558,0 млн сомго же 10,2 %га өстү.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын (мындан ары – МБК) салыктык кирешелери 34 179,7 млн сомду же пландын 98,4 %ын түздү. Өткөн жылга салыштырганда бажы төлөмдөрүнүн жана салыктардын түшүүсү 4 841,4 млн сомго же 16,5 %га көбөйдү.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын (мындан ары – МСК) салыктык кирешелери 69 188,2 млн сомду түзүп, өткөн жылга салыштырганда 4 716,6 млн сомго же 7,3 %га көбөйдү. Кумтөрдү эсепке албаганда МСКнын салыктык түшүүлөрү 62 736,1 млн сомду же пландын 94,4 %ын түздү. Өткөн жылга салыштырганда МСКнын салыктык кирешелери (Кумтөрдү эсепке албаганда) 6,5 %га өстү. МСК тарабынан камсыздалган кирешелер салыктык жана салыктык эмес төлөмдөрдү эске алуу менен болжолдогу 75 221,1 млн сомдун ордуна 73 461,3 млн сомду түздү, аткарылышы 97,7% болду. 2016-жылга салыштырганда салыктардын жана төлөмдөрдүн түшүүсү 5 648,6 млн сомго же 8,3 %га көбөйдү.

2017-жылы мамлекеттик бюджеттин салыктык эмес түшүүлөрү 30 246,4 млн сомду же пландын 99,7 %ын түздү. Өткөн жылга салыштырганда жыйымдар 12,8 %га өстү, бул болсо негизинен ижара төлөмдөрүнүн түшүүсүн, административдик жыйымдардын жана төлөмдөрдүн, айыптык санкциялардын жана башка салыктык эмес кирешелердин көбөйүүсү менен шартталган.

Расмий гранттардын түшүүсү 13 357,6 млн сомду же пландын 90,1 %ын түздү. Гранттардын түшүүсү өткөн жылга салыштырганда 3 480,5 млн сомго өстү.

15-таблица

 

2016–2017-жылдардагы мамлекеттик бюджеттин кирешелеринин түзүмү

(млн сом)

Көрсөткүчтөр

2016-жыл

иш жүзүндө

2017-жыл

алдын ала иш жүзүндө

Өсүү темпи

(% менен)

Четтөө (+/–)

Салыктык түшүүлөр, анын ичинен:

93 810,0

103 368,0

110,2

9 558,0

- МСК

64 471,6

69 188,2

107,3

4 716,6

- МБК

29 338,4

34 179,7

116,5

4 841,4

Салыктык эмес түшүүлөр

26 816,3

30 246,4

112,8

3 430,1

Алынган расмий трансферттер

9 877,1

13 357,6

135,2

3 480,5

Мүчөлүк акы/социалдык муктаждыктарга чегерүү

71,0

2 412,5

3 397,9

2 341,5

Баардыгы

130 574,4

149 384,5

114,4

18 810,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Республикалык бюджеттин чыгымдоо бөлүгүнүн көрсөткүчтөрү

(атайын каражаттарды жана МИПтерди эске албаганда)

2017-жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин чыгымдоо бөлүгү 139 808,3 млн сом суммасында аткарылган. 2016-жылга салыштырганда республикалык бюджеттин чыгымдары 6,5 %га же 8 млрд 546,0 млн сомго көбөйгөн.

Республикалык бюджеттин чыгымдарынын корголгон беренелери боюнча аткарылышы 94 222,1 млн сомду түзүп, өткөн жылга салыштырганда 9 985,9 млн сомго же 11,9 %га көбөйгөн.

Республикалык бюджеттен бюджеттик уюмдардын чыгымдарынын корголбогон беренелери 11 906,3 млн сом көлөмүндө аткарылып, өткөн жылга салыштырганда 1 267,6 млн сомго же 11,9 %га көбөйгөн.

Финансылык эмес активдерди сатып алууга чыгымдар 17 087,1 млн сомду түзүп, өткөн жылга салыштырганда 106,2 млн сомго же 0,6 %га көбөйгөн. Финансылык активдерди сатып алууга чыгымдар 1 832,2 млн сомду түзгөн, бул өткөн жылга салыштырганда 2 001 млн сомго же 52,2 %га аз. Милдеттенмелерди төлөөгө чыгымдар 14 760,6 млн сомду түзүп, 2016-жылга салыштырганда төмөндөшү 812,7 млн сомду же 5,2 %ды түздү.

 

16-таблица

2017-жылдагы чыгымдар боюнча Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин көрсөткүчтөрү

(млн сом)

Көрсөткүчтөр

2016-жыл

иш жүзүндө

2017-жыл

иш жүзүндө

Өсүү темпи

(% менен)

Четтөө (+/–)

Корголгон беренелер боюнча жыйынтыгы

84 236,2

94 222,1

111,9

9 985,9

Корголбогон беренелер боюнча жыйынтыгы

10 638,7

11 906,3

111,9

1 267,6

Чыгымдар боюнча жыйынтыгы

94 874,9

106 128,4

111,9

11 253,5

Финансылык эмес активдерди сатып алуу боюнча жыйынтыгы

16 980,9

17 087,1

100,6

106,2

Анын ичинде:

 капиталдык салымдарды каржылоо боюнча жыйынтыгы

 

8 284,9

8 640,2

104,3

355,3

Жыйынды чыгымдар боюнча жыйынтыгы

111 855,8

123 215,5

110,2

11 359,7

Финансылык активдерди сатып алуу боюнча жыйынтыгы

3 833,2

1 832,2

47,8

–2 001

Милдеттенмелерди төлөө боюнча жыйынтыгы

15 573,3

14 760,6

94,8

–812,7

Жалпы чыгымдар боюнча жыйынтыгы

131 262,3

139 808,3

106,5

8 546,0

 

 

 

 

17-таблица

2016-2017-жылдардагы Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин көрсөткүчтөрүнүн салыштырма таблицасы (атайын каражаттарды жана Мамлекеттик инвестициялык программаларды эске алуу менен)

(млн сом)

Индикаторлор

2016-жыл

иш жүзүндө

 % менен

2017-жыл

иш жүзүндө

 % менен

Четтөө.

(+/–)

Өсүү темпи

(% менен)

Бюджеттин кирешелери (атайын каражаттарды, МИПтин гранттарын эсепке алуу менен), ИДПга карата % менен

115 775,8

24,3

134 595,1

25,8

18 819,3

116,3

Бюджеттин кирешелери, базистик жылга карата % менен:

 

 

 

 

 

 

- салыктык, % кирешелер менен

81 485,6

70,4

91 462,8

68,0

9 977,2

112,2

- салыктык эмес, % кирешелер менен

24 337,8

21,0

27 355,3

20,3

3 017,5

112,4

Бюджеттин чыгымдары (атайын каражаттарды, МИПтин гранттарын эсепке алуу менен), ИДПга карата % менен

136 712,5

28,7

151 983,3

29,2

15 270,9

111,2

Бюджеттин чыгымдары, базистик жылга карата % менен:

 

 

 

 

 

 

- социалдык сектор, % чыгымдар менен

73 098,1

53,5

78 695,6

51,8

5 597,5

107,7

- саламаттык сактоо сектору, % чыгымдар менен

13 661,4

10,0

17 055,2

11,2

3 393,8

124,8

- мамлекеттик сектор,

% чыгымдар менен

16 686,5

12,2

20 319,2

13,4

3 632,7

121,8

- экономика сектору, % чыгымдар менен

24 706,0

18,1

29 892,6

19,7

5 186,6

121,0

Бюджеттин тартыштыгы, ИДПга карата % менен

–20 936,7

–4,4

–17 388,3

–3,3

–3 548,4

83,1

Бюджеттин тартыштыгы, базистик жылга карата % менен

 

 

 

 

 

 

ИДП

476 331,2

 

520 958,6

 

44 627,4

104,6[15]

 

Мамлекеттик карыз: тышкы жана ички карызды тейлөө

2017-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирген Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине ылайык мамлекеттик карыздын чоңдугу карыз туруктуулугунун эл аралык көрсөткүчтөрүн эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат, ошондой эле Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети жөнүндө мыйзамда кезектеги бюджеттик жылга жана эки болжолдонуучу мезгилге каралат.

2017-жылы мамлекеттик баалуу кагаздарды (Мамлекеттик казыналык векселдер жана мамлекеттик казыналык облигациялар) чыгаруудан Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетине 15 млрд 655 млн сом түшкөн, анын ичинен:

 • мамлекеттик казыналык векселдерди жайгаштыруунун эсебинен –                3 980,74 млн сом;

- мамлекеттик казыналык облигацияларды жайгаштыруунун эсебинен –     11 673,97 млн сом.

2017-жылдын 31-декабрына карата Кыргыз Республикасынын мамлекеттик карызынын өлчөмү (тышкы+ички) 4 530,05 млн АКШ долларын түзгөн (311 846,17 млн сом), анын ичинен:

- 4 080,58 млн АКШ доллары (280 905,09 млн сом) мамлекеттик тышкы карызды түзөт, бул алдын ала маалыматтар боюнча ИДПга карата 53,9 %ды түзөт;

- 449,47 млн АКШ доллары (30 941,08 млн сом) мамлекеттик ички карызды түзөт.

2017-жылдын жыйынтыгы боюнча республикалык бюджеттен мамлекеттик карызды (тышкы+ички) тейлөөгө 20 628,35 млн сом суммасындагы каражат жумшалган, анын ичинен:

- тышкы карыз боюнча – 9 965,1 млн сом;

- ички карыз боюнча – 10 663,25 млн сом.

18-таблица

2016-2017-жылдардагы мамлекеттик карыздардын түзүмү

 

Көрсөткүчтөр

2016-жыл

(млн сом)

2017-жыл (млн сом)

2016-жыл

(млн АКШ долл.)

2017-жыл

(млн АКШ долл.)

Мамлекеттик карыз, анын ичинде:

281 450,92

311 846,17

4 065,44

4 530,05

Тышкы карыз

Тышкы карыз, ИДПга карата % менен

259 110,47

54,4

280 905,09

53,9

3 742,74

54,4

4 080,58

53,9

Ички карыз

22 340,45

30 941,08

322,70

449,47

 

 

2016-жылга салыштырганда мамлекеттик тышкы карыздын өлчөмү 2017-жылдын 31-декабрына карата 337,84 млн АКШ долларына көбөйгөн (улуттук валютанын эквивалентинде тышкы карыз 21 794,62 млн сомго көбөйгөн), мамлекеттик ички карыздын өлчөмү 8 600,63 млн сомго көбөйгөн.

 

2017-жылдын жыйынтыгы боюнча бюджеттик саясаттын элементтери жөнүндө маалымат

 

Ченемдик укуктук актыларды Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине шайкеш келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн фискалдык жана инвестициялык саясат боюнча кеңеши (мындан ары - Кеңеш) түзүлгөн.

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине ылайык Кеңеш тарабынан 2018-2020-жылдарга республикалык бюджеттин долбоорун түзүү үчүн негиз катары 2018-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын фискалдык саясатынын негизги багыттары жактырылган.

2018-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын фискалдык саясатынын негизги багыттарынын алкагында мекемелердин ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында жыйырма тармактык министрликтердин жана ведомстволордун орто мөөнөттүү стратегиялары берилген.

Мамлекеттик финансыларды башкаруу чөйрөсүндөгү реформалардын эң маанилүү багыттарынын бирин илгерилетүү – бюджеттик каражаттарды натыйжалуу пайдалануу жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу үчүн каражат катары бюджет түзүүнү программалык негизде киргизүү максатында төмөнкүдөй системалык иштер аткарылган:

- Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине ылайык бюджет түзүүнү программалык негизде киргизүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдери менен төмөнкүлөр бекитилген:

Бюджеттик чыгымдардын орто мөөнөттүү стратегияларын түзүү, кароо жана аткаруу тартиби жөнүндө нускама;

Программалык негизде бюджеттерди түзүү, кароо жана аткаруу тартиби жөнүндө нускама;

Бюджеттик программалардын жана чаралардын натыйжалуулугунун индикаторлорун аныктоонун тартиби жөнүндө нускама;

- программалык негиздеги бюджеттердин аткарылышын киргизүү максатында 2017-жылдан тартып казыналыктын автоматташтырылган системасы аркылуу бюджеттик программалардын аткарылышы жөнүндө отчет алуу менен 4 министрлик боюнча пилоттук аткаруу ишке киргизилүүдө;

- программалык классификациялоону адаптациялоо максатында 2018-2020-жылдарга программалык негиздеги бюджеттердин долбоорлоруна ылайык программалык классификациялоону жеткире иштеп чыгуу боюнча жумуштар аткарылган;

- Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн бюджет жөнүндө маалыматтын ачык-айкындуулугун жогорулатуу жана жеткиликтүүлүгүн камсыздоо максатында Кыргыз Республикасынын жарандык бюджетин түзүү методикасы бекитилген, мындан сырткары 2017-жылдын октябрында 2018-жылдын республикалык бюджетинин долбоору боюнча 2018-жылга карата Жарандык бюджет түзүлгөн жана жарыяланган.

«Кыргыз Республикасынын 2017-жылга республикалык бюджети жана 2018-2019-жылдарга болжолу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 28-декабрындагы № 217 (22) Мыйзамына Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан кол коюлган. 2017-2025-жылдарга Кыргыз Республикасында мамлекеттик финансыларды башкарууну өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруу боюнча 2017-2019-жылдарга орто мөөнөттүү иш-аракеттер планы бекитилген.

 

3.5 Кыргыз Республикасынын региондорун өнүктүрүү

Кыргыз Республикасынын региондорун өнүктүрүү максатында 2017-жылы Кыргыз Республикасынын 2018-2022-жылдарга региондук саясатынын концепциясы бекитилген. Концепциянын алкагында өсүү точкаларынын 20 шаары – Бишкек, Ош, Каракол, Балыкчы, Нарын, Кочкор, Токмок, Кара-Балта, Талас, Исфана, Баткен, Кадамжай, Өзгөн, Кара-Суу, Сары-Таш, Таш-Көмүр, Кара-Көл, Жалал-Абад, Кербен, Кочкор-Ата шаарлары тандалып алынган.

2017-жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн региондорду колдоонун жана өнүктүрүнүн алкагындагы иши Ош, Жалал-Абад, Кара-Балта, Каракол, Кара-Көл, Нарын шаарларын кабыл алынган социалдык-экономикалык өнүктүрүү программаларын ишке ашыруу аркылуу ар бир регионду тең салмактуу жана сапаттуу өнүктүрүүнү камсыздоого багытталган. Азыркы убакытта Баткен, Өзгөн, Талас жана Токмок шаарларын өнүктүрүү программаларынын долбоорлорунун даярдалуусу аякталууда.

Негизги өндүрүштүк кубаттуулуктарды бирдей эмес жайгаштыруу региондук өнүктүрүүдөгү диспропорцияны күчөтүүдө: өндүрүштөгү ИДПнын негизги үлүшү Бишкек шаарынын (38,0 %), Чүй (16,5 %), Ысык-Көл (12,7%) Жалал-Абад (11,0 %) облустарынын экономикасынын иштешинин эсебинен 78,2 % салыштырма салмагы менен түзүлгөн, республиканын ИДПсында алардын суммалык салымы 3,36 пайыздык пунктту түздү.

Калган бөлүгү 0,93 пайыздык пункт деңгээлинде кыйла аз салым менен башка облустардын - Ош, Баткен, Нарын, Талас облустарынын жана Ош шаарынын ортосунда бөлүштүрүлдү.

Жалпысынан региондорду социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн жыйынтыктары туруктуу өсүү тенденциясын көрсөттү. Өнөр жай продукцияларынын көлөмүнүн өсүшү өлкөнүн бардык региондорунун чарбакер субъекттери тарабынан, атап айтканда Чүй (113,2 %), Жалал-Абад (144,1 %), Ысык-Көл (102,3 %), Баткен (115,4 %), Ош (108,5 %), Талас (109,7 %), Нарын (102,6 %) облустарында жана Бишкек (101,6 %), Ош (114,5 %) шаарларында камсыздалды. Облустарда жана Бишкек, Ош шаарларында негизги капиталга инвестициялардын оң жакка өсүшү байкалууда, буга Баткен жана Нарын облустары кирбейт.

Бир кызматкердин орточо айлык номиналдык эмгек акысы Бишкек шаарында жана Чүй облусунда кыйла өскөндүгүн көрсөттү, Ош жана Баткен облустарында эң төмөн. Ошондой эле 2017-жылдын жыйынтыгы боюнча региондордо калктын Ош шаарынын, Чүй, Жалал-Абад, Ысык-Көл жана Баткен облустарынын облустук жана шаардык бийлик органдарына болгон ишеними чоң.

 19-таблица

2016-2017-жылдарда региондук өнүктүрүүнүн социалдык-экономикалык көрсөткүчтөрү/жыйынтыктары

 

 

Өткөн мезгил

Отчеттук мезгил

Четтөө
(+/- же өсүү темпи)

ИДП көрсөткүчтөрү, (млн сом)

Региондордун аталышы

2015-жыл

2016-жыл

Четтөө

 1.  

Баткен облусу

17126,0

17023,3

-102,7

 1.  

Жалал-Абад облусу

49228,3

52614,0

3385,7

 1.  

Ысык-Көл облусу

50340,3

60566,0

10225,7

 1.  

Нарын облусу

12966,7

14176,8

1210,1

 1.  

Ош облусу

31706,7

32778,8

1072,1

 1.  

Талас облусу

14503,4

14710,5

207,1

 1.  

Чүй облусу

73501,6

78410,0

4908,4

 1.  

Бишкек шаары

158634,5

180879,7

22245,2

 1.  

Ош шаары

22481,9

25172,1

2690,2

Өнөр жай продукциясынын көлөмү (млн сом)

Региондордун аталышы

2016-жыл

2017-жыл

Четтөө

 1.  

Баткен облусу

4359,3

4758,9

399,6

 1.  

Жалал-Абад облусу

20087,9

24482,3

4394,4

 1.  

Ысык-Көл облусу

51129,4

53144,0

2014,6

 1.  

Нарын облусу

2332,4

2320,7

-11,7

 1.  

Ош облусу

4074,7

4755,5

680,8

 1.  

Талас облусу

949,0

1283,9

334,9

 1.  

Чүй облусу

86977,6

100499,0

13521,4

 1.  

Бишкек шаары

36458,4

35780,1

-678,3

 1.  

Ош шаары

3443,3

4163,4

720,1

Айыл чарба, аңчылык жана токой чарба продукцияларын дүң чыгаруу (млн сом)

Региондордун аталышы

2016-жыл

2017-жыл

Четтөө

 1.  

Баткен облусу

14443,8

14549,9

106,1

 1.  

Жалал-Абад облусу

38215,0

39752,6

1537,6

 1.  

Ысык-Көл облусу

21943,2

25943,2

4000,0

 1.  

Нарын облусу

14190,4

13850,0

–340,4

 1.  

Ош облусу

37473,5

39784,0

2310,5

 1.  

Талас облусу

17812,8

19523,4

1710,6

 1.  

Чүй облусу

51940,9

52443,7

502,8

 1.  

Бишкек шаары

445,5

543,6

98,1

 1.  

Ош шаары

948,7

988,0

39,3

Негизги капиталга инвестициялар (млн сом)

Региондордун аталышы

2016-жыл

2017-жыл

Четтөө

 1.  

Баткен облусу

4592,5

2776,5

–1816

 1.  

Жалал-Абад облусу

19572,1

20372,9

800,8

 1.  

Ысык-Көл облусу

19510,0

21928,7

2418,7

 1.  

Нарын облусу

7928,3

6256,3

–1672

 1.  

Ош облусу

4455,5

5712,5

1257

 1.  

Талас облусу

1777,4

2266,3

488,9

 1.  

Чүй облусу

22691,2

22997,7

306,5

 1.  

Бишкек шаары

50299,3

56997,2

6697,9

 1.  

Ош шаары

4643,6

5397,7

754,1

Жашоо минимуму (сом)

Региондордун аталышы

2016-жыл

2017-жыл

Четтөө

 1.  

Баткен облусу

4786,90

4728,77

–58,13

 1.  

Жалал-Абад облусу

4991,15

5222,10

230,95

 1.  

Ысык-Көл облусу

4217,73

4423,98

206,25

 1.  

Нарын облусу

4712,86

4805,91

93,05

 1.  

Ош облусу

4994,33

4984,22

–10,11

 1.  

Талас облусу

4274,53

4543,93

269,4

 1.  

Чүй облусу

4562,17

4849,43

287,26

 1.  

Бишкек шаары

4816,76

4901,75

84,99

 1.  

Ош шаары

5101,81

Бир кызматкердин орточо айлык номиналдык эмгек акысы (сом)

Региондордун аталышы

2016-жыл

2017-жыл[16]

Четтөө

 1.  

Баткен облусу

10093

10806

713,0

 1.  

Жалал-Абад облусу

13277

14152

875,0

 1.  

Ысык-Көл облусу

19800

11556

–8244,0

 1.  

Нарын облусу

13991

14687

696,0

 1.  

Ош облусу

9950

10163

213,0

 1.  

Талас облусу

10625

11547

922,0

 1.  

Чүй облусу

12554

14003

1449,0

 1.  

Бишкек шаары

18185

20209

2024,0

 1.  

Ош шаары

13008

13676

668,0

Расмий каттоого алынган жумушсуздардын саны (адам)

Региондордун аталышы

2016-жыл

2017-жыл

Четтөө

 1.  

Баткен облусу

4988

6267

1279

 1.  

Жалал-Абад облусу

13775

16811

3036

 1.  

Ысык-Көл облусу

4660

4197

–463

 1.  

Нарын облусу

5442

4087

–1355

 1.  

Ош облусу

10971

11724

753

 1.  

Талас облусу

2288

2280

–8

 1.  

Чүй облусу

5114

4864

–250

 1.  

Бишкек шаары

5927

5078

–849

 1.  

Ош шаары

2414

2270

–144

Керектөө бааларынын индекси
(өткөн жылдын тиешелүү мезгилине % менен)

Региондордун аталышы

2016-жыл

2017-жыл

Четтөө

 1.  

Баткен облусу

100,2

104,1

3,9

 1.  

Жалал-Абад облусу

100,9

104,5

3,6

 1.  

Ысык-Көл облусу

101,2

104,5

3,3

 1.  

Нарын облусу

102,0

104,6

2,6

 1.  

Ош облусу

100,4

107,0

6,6

 1.  

Талас облусу

96,9

104,1

7,2

 1.  

Чүй облусу

102,8

102,9

0,1

 1.  

Бишкек шаары

99,9

101,8

1,9

 1.  

Ош шаары

100,4

105,7

5,3

Калктын ишеним индекси (балл)

Региондордун аталышы

2016-жыл

2017-жыл

Четтөө

 1.  

Баткен облусу

53,5

51,1

–2,4

 1.  

Жалал-Абад облусу

38,6

35,7

–2,9

 1.  

Ысык-Көл облусу

20,9

30,9

10,0

 1.  

Нарын облусу

17,2

26,1

8,9

 1.  

Ош облусу

26,9

31,4

4,5

 1.  

Талас облусу

29,4

27,1

–2,3

 1.  

Чүй облусу

27,9

36,7

8,8

 1.  

Бишкек шаары

7,8

15,3

7,5

 1.  

Ош шаары

37,4

43,7

6,3

 

 

 

 

 

 

4. Социалдык программалардын жана долбоорлордун аткарылышына сереп

4.1 2017 жыл – Ыйман, адеп жана маданият жылы

Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен 2017-жыл «Ыйман, адеп жана маданият жылы» деп жарыяланды, анын алкагында тарыхый-маданий маанидеги масштабдуу иш-чаралар өткөрүлдү: Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусунун 25 жылдыгы, манасчы С.Орозбаковдун 150 жылдыгы, 1937-жылдагы репрессиянын курмандыктарынын 80 жылдыгы, Дүйнө эпосторунун IV бүткүл дүйнөлүк фестивалы, Алтай цивилизациясы боюнча иш-чара жана Орто Азиянын кол өнөрчүлөрүнүн «Оймо» эл аралык фестивалы.

Эл аралык форумдун алкагында Ысык-Көл облусунун Чоң-Сары-Ой айылында Курманжан Датка атындагы Көчмөндөр цивилизациясы борборунда «Алтай көчмөндөрү» экспозициясынын расмий ачылышы болду, анда улуттук көчмөн салттар менен алтай элдеринин (кыргыздар, казактар, татарлар, башкырлар, уйгурлар ж.б.) өкүлдөрүнүн жашоо мүнөзүн чагылдыруу үчүн 30 боз үйдөн турган жандуу музей уюштурулган.

«Оймо» эл аралык фестивалы Кыргызстанда кол өнөрчүлүк рыногун өнүктүрүүнүн, каада-салттарды кайра жандандыруунун, маданий мурасты сактоонун катализатору катары ар кайсы өлкөлөрдүн 150дөн ашуун кол өнөрчүлөрүн чогултту, алар фестивалда өз жаратууларын - жибектен жана кийизден жасалган буюмдарды, өзгөчө идиштерди жана зер буюмдарды тартуулашты. Фестиваль каада-салттарды кайра жандандырууга, маданий мурасты сактоого, ошондой эле экологиялык таза маданий туризмди өнүктүрүүгө түрткү берди.

2017-жылы «Так теке» курчак театрларынын II эл аралык фестивалы сыяктуу иш-чаралар, төкмө акындардын эл аралык конкурсу, КМШ өлкөлөрүнүн «Үмүт» жаш кино форуму, ошондой эле «Ала-Тоо жазы - 2017» республикалык студенттик фестиваль уюштурулган. Аталган иш-чаралар жаштар арасында өлкө элдеринин тарыхын, маданиятын, искусствосун жана каада-салттарын пропагандалоо, жаш таланттарды табуу жана өнүктүрүү, өсүп келе жаткан жана жаш муундардын арасында достук мамилени орнотуу максатында уюштурулган.

Кыргыз элинин маданияты, тарбия берүүчү каада-салты жөнүндө баяндалган кыска метраждуу көркөм, документалдык жана анимациялык фильмдер жана социалдык роликтер жаратылган.

«Манас таануу» сабагы боюнча мугалимдер үчүн методикалык окуу китептери иштелип жана басылып чыккан. «Орхон-Енисей жазууларынын этикасы жана педагогикасы» китеби даярдалып, тарых жана адабият сабактарында окутууга сунушталган. Кыргыз Республикасынын жаңы билим берүү предметтик стандарттарына жана мектеп программаларына ыйман, адеп жана маданият тематикалары киргизилди.

Ыйман, адеп жана маданият жылынын алкагында балдарга жана жаштарга өзгөчө басым жасоо менен коомчулукту кеңири тартуу аркылуу өсүп келе жаткан муундун ыйманын жана тарбиялуулугун арттыруу, өлкөнүн калкынын маданий деңгээлин көтөрүү боюнча ар кандай иш-чаралар уюштурулду.

 

4.2 «Таза Коом» долбоору

«Таза Коом» санариптик трансформациялоо программасы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 25-августундагы № 183-VI токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Жаңы доорго – кырк кадам 2018-2023» программасынын биринчи кадамы болуп эсептелет.

«Таза Коом» долбоорлорун ишке ашыруунун алкагында мамлекеттик органдар тарабынан санариптик технологияларды киргизүү боюнча иштер аткарылды, ал иштердин натыйжасы мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жана майнаптуулугун арттыруунун, бизнес-сервистердин бүтүндөй экосистемасын өнүктүрүүнүн, бизнес жүргүзүүнүн шарттарынын ачык-айкындыгын арттыруунун эсебинен ишкер жана инвестициялык климатты жакшыртууга шарттарды түзмөкчү. «Таза Коом» программасынын алкагында төмөнкүдөй иштер аткарылган:

– электрондук виза киргизилген, 1242 жалпы билим берүүчү мектептер (мектептердин жалпы санынан 55%) Интернет тармагына кошулган, «Электрондук транспорттук контролдоо» автоматташтырылган системасы киргизилген жана «Кулунду», «Кызыл-Бел», «Көк-Талаа», «Иркештам», «Сары-Таш», «Карамык», «Жаңы-Арык», «Достук», «Ноокат» транспорттук контролдоо пункттары борбордук серверлерге интеграцияланды;

– пилоттук программа иретинде «1С: Медицина. Оорукана» программалык камсыздоонун негизинде Ош облустар аралык клиникалык ооруканасында жана Ысык-Көл бириккен ооруканасында электрондук медициналык карталар (электрондук оору таржымалы) киргизилди;

– 453 маалыматтык күркө орнотулган, алардын ичинен 363ү «бирдиктүү терезе» принциби боюнча иштеп жатат. Өлкөнүн жарандары, анын ичинде айыл тургундары үчүн ЖААК багытында, калкты документтештирүү, жарандарды каттоо жана кыймылсыз мүлк жөнүндө маалымкат берүү боюнча баштапкы мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр камсыз кылынып, убакытты жана финансылык сарптоолорду үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Маалыматтык күркөлөр ишке киргизилген учурдан тартып өлкөнүн 100 000ден ашуун жаранына 79 034 мамлекеттик кызматтар көрсөтүлгөн. Келечекте маалыматтык күркөлөр мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн спектрин кеңейтет;

– ээсинин биометриялык идентификациялоочу чиби салынган Кыргыз Республикасынын жаранынын жаңы электрондук биометриялык идентификациялык картасы (е-NID) киргизилди. Жаңы e-NID-карталарын пайдалануу аркылуу Кыргыз Республикасынын жараны үйдөн чыкпастан туруп кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалана алат. 2017-жылдын 31-декабрына карата жалпысынан 510 325 e-NID-карталары берилген. Келечекте идентификациялык карта төлөмдөрдү төлөө, транспортто жүрүү, медициналык мекемелерге баруу, аэропорттон чек аралык контролдон өтүү, ошондой эле адамга ыңгайлуу функциялар башка үчүн да колдонулат. Мамлекеттик органдардын баардык жаңы онлайн-сервистери электрондук паспортторду пайдалануунун негизинде уюштурулат;

– мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн «Таза Коом» электрондук порталы иштелип чыкты, ал ачык жана айкын мамлекетти куруу, жарандардын жашоо сапатын жогорулатуу жана Кыргыз Республикасында бизнес үчүн шарттарды жакшыртуу боюнча жогорку технологиялык программа. Порталда жаңы электрондук ID-карталарында жазылган электрондук-санариптик кол тамганы пайдалануу менен Кыргыз Республикасынын жарандарын авторизациялоо мүмкүнчүлүгү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын (мындан ары - Мамкаттоо) багыты боюнча 22 кызмат көрсөтүүлөрдү жогорку сапатта жана ыкчам тартипте алуу мүмкүнчүлүгү ишке ашырылган. Портал Кыргыз Республикасынын бирдиктүү төлөм шлюзуна интеграцияланган. Төлөм шлюзунун системасында мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн пайдалануучулары үчүн Порталда көрсөтүлгөн кызматтарга электрондук түрдө, анын ичинде банктык карталарды пайдаланып акы төлөөнүн ыкмасын тандоо мүмкүнчүлүгү бар;

– 2017-жылдын 1-июлунан тартып «Транспортту жана айдоочулук курамды каттоо» автоматташтырылган маалымат системасы («ТАКК» АМС) эксплуатациялоого берилди. «ТАКК» АМС веб-сервис аркылуу онлайн режиминде каттоодон өткөн транспорт каражаты жана айдоочулук күбөлүктөр боюнча маалымат алууга мүкүнчүлүк берет. Азыркы учурда ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар менен түзүлгөн макулдашууларга ылайык 2017-жылдын 17-октябрынан тартып «ТАКК» АМСдан онлайн режиминде Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалыматтары өткөрүп берилүүдө;

– 2017-жылдын1-декабрынан тартып «Гибрид почта» пилоттук долбоору киргизилген. Бул долбоор жалпы бир эсеп ачууга жана алуучуга жабык түрүндө даректүү жеткирүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берет. Эми мындан ары даректүү каттоо жана кыймылсыз мүлктү каттоо системасы аркылуу абоненттердин маалыматтар базасын актуалдаштыруу менен бирдиктүү биллинг системасын иштеп чыгуу пландалууда, анын натыйжасында турак жайдын актуалдуу менчик ээлерин, техникалык параметрлердеги өзгөртүүлөрдү, катталган жарандардын санын бирдиктүү эсепке алууга жана даректердин бирдиктүү системасын пайдаланууга мүмкүнчүлүк түзүлөт;

– «Архивдик документтерди массалык түрдө сканерлөө» долбоору боюнча ИИМдин оперативдүү-маалымат картотекасын сканерлөө боюнча иштер аткарылган, 307 644 документ сканерден өткөрүлүп, 16 978 документ санариптелген. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Кадастр жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо департаментинин жергиликтүү каттоо органдарынын архивдик документтерин санариптөө документтердин электрондук архивин түзүүгө мүмкүндүк берип, анын негизинде Кыргыз Республикасынын кыймылсыз мүлккө укуктарды бирдиктүү мамлекеттик каттоо реестрине кыймылсыз мүлк объекттери жөнүндө маалыматтар киргизилет;

- «E-gates» автоматташтырылган чек аралык контролдоо системасы» долбоорун аткаруу жана аны «Тышкы миграцияны эсепке алуунун бирдиктүү системасы» долбооруна интеграциялоо боюнча «Манас» эл аралык аэропортунда «E-gates» аппараттык-программалык комплексинин үч комплектисин орнотуу аяктады;

– Калкты тейлөө борборлорун (КТБ) өзгөртүп форматтоо боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Жарандарга сапаттуу кызмат көрсөтүү максатында документтерди алуу жана тариздөө убактысы 40-50 мүнөттөн 4-5 мүнөткө чейин кыскартылды. Консультация берүү зонасы, «электрондук кезек күтүү» жана документтерди алууну күтүүчү зона уюштурулду. Баалоо жана аркы-терки байланыш системасы киргизилген.

Кыргыз Республикасы 74 мамлекетти жана 15 суб-улуттук өлкөнү бириктирүүчү эл аралык платформа түрүндөгү «Ачык өкмөт» өнөктөштүгүнө кошулган Борбордук Азиядагы биринчи өлкө болуп калды.

Ошондой эле «Таза Коом» санариптик трансформациялоо программасынын алкагында төмөнкүдөй иштер аткарылууда:

- документтерди чогултуу, өткөрүп берүү, иштеп чыгуу жана мамлекеттик каттоо жөнүндө чечимдерди кабыл алуу процессин, ошондой эле кабыл алынган чечимдердин жыйынтыгы боюнча тиешелүү документтерди берүү тартибин автоматташтырууга багытталган «Юридикалык (чет өлкөлүк) жактарды электрондук каттоо» долбоору ишке ашырылууда;

- «Адам ресурстарын эсепке алуунун маалыматтык системасынын базасында электрондук документ жүгүртүү системасын иштеп чыгуу» долбоору аткарылып жатат;

- мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү жана ижарага алуу боюнча электрондук соода аянтчасын ишке киргизилүүдө;

- «Кылмыштарды эсепке алуунун электрондук китеби» кылмыштарды каттоо боюнча бирдиктүү маалыматтар базасы (мындан ары – Э-КУП) даярдалууда. Э-КУП боюнча техникалык тапшырма иштелип чыкты, программалык камсыздоону түзүүгө тендер өткөрүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө;

- «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык келтирүү үчүн Мамлекеттик сатып алуулар порталынын модулдары жана мамлекеттик сатып алуулар веб-порталынын айрым функционалдары толуктап иштелип чыгууда;

- «Электрондук патент» долбоору аткарылып жатат;

- элди сапаттуу, мыйзамдуу нотаирустук тейлөө менен камсыздоо, нотариустук иштер жөнүндө өз убагындагы жана туура отчетторду жасоо максатында «Электрондук нотариус» долбоору ишке ашырылууда;

- мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдык кызматта иштөөнүн баардык этаптарында персоналды башкаруу боюнча бирдей мхенизмди түзүү үчүн «Адам ресурстарын эсепке алуу» автоматташтырылган маалыматтык системасынын 4 модулун иштеп чыгуу боюнча иш-чаралар өткөрүлүүдө;

- «Балдарга билим берүүчү уюмдарда электрондук кезекке туруу» системасын киргизүү.

 

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишинин натыйжаларын мүнөздөөчү кошумча көрсөткүчтөр

 

5.1 Отчеттук мезгилде Кыргыз Республикасынын негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрүн башка өлкөлөрдүкү менен салыштыруу

 

2017-жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын экономикасынын өсүшү 4,6 % деңгээлинде түзүлүп, республика ЕАЭБге мүчө өлкөлөрдүн арасында ИДПнын өсүшү боюнча Армениядан (7,7%) кийин экинчи орунга чыкты. Казакстанда ИДП 4,3 %га, Россияда - 1,5%га жана Белоруссияда - 2,4%га өстү. Кыргыз Республикасынын негизги соода өнөктөш өлкөлөрүндө экономикалык активдүүлүк сакталууда.

2017-жылдын жыйынтыгы боюнча инфляциянын жогорку көрсөткүчтөрү Өзбекстанда, Казакстанда жана Тажикстанда байкалган (2017-жылдын жыйынтыгы боюнча инфляциянын деңгээли (өткөн жылдын декабрына карата) тиешелүү түрдө 114,4 %, 107,1 % жана 106,7 %ды түзгөн). Кыргыз Республикасында 2017-жылы инфляциянын деңгээли (өткөн жылдын декабрына карата) 103,7 %ды түзгөн.

2017-жылы мамлекеттик бюджеттин тартыштыгынын эң жогорку көрсөткүчтөрү Казакстан Республикасында, ИДПга карата 6,6 % деңгээлинде, жана Беларусь Республикасында - ИДПга карата 5,6 % болгон.

2017-жылы Кыргыз Республикасында ИДПга карата бюджеттин кирешелери 28,7 % деңгээлинде түзүлгөн. Бул көрсөткүч ЕАЭБге мүчө өлкөлөрдүн арасында ИДПга карата бюджеттин кирешесинин орточо деңгээлине барабар.

Кыргыз Республикасында 2017-жылы орточо эмгек акы 223,5 АКШ долларын жана пенсиянын жылдык орточо өлчөмү 80,1 АКШ долларын түздү, бул ЕАЭБге мүчө өлкөлөрдүн арасында эң төмөнкү көрсөткүч болуп эсептелет. Кыргыз Республикасындагы жашоо минимуму 71,2 АКШ долларын түзгөн.

 

 

 

20-таблица

2017-жылы ЕАЭБге мүчө өлкөлөрдөгү, Өзбекстандагы жана Тажикстандагы негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрдүн салыштырма таблицасы

Көрсөткүчтөр

Өлчөө бирдиги

Кыргызстан

Россия

Казакстан

Беларусь

Армения

Тажикстан

Өзбекстан

ИДП

млрд АКШ долл

7,6

1578,6

158,2

54,4

11,6

7,1

48,1

ИДП өткөн жылга карата

 %

104,6

101,5

104,3

102,4

107,7

107,1

105,3

ИДП калктын жан башына

АКШ долл

1272,5

10630[17]

922017

575017

3880,0

789,2

1485,7

Өткөн жылга карата негизги капиталга инвестициялар

 %

106,2

104,2

105,5

105,3

102,2

104,1

107,1

Инфляциянын деңгээли (өткөн жылдын декабрына карата)

 %

103,7

102,5

107,1

104,6

102,6

106,7

114,4

Инфляциянын деңгээли (жылдык орточо)

 %

103,2

103,7

107,4

106,0

101,0

107,3

109,5

Орточо айлык эмгек акы

АКШ долл

223,5

671,0

459,1

422,4

402,4

139,7

179,0

Орточо пенсия, АКШ долл менен

АКШ долл

80,1

205,0

153,5

162,7

84,2

35,0

95,5

Жашоо минимуму

АКШ долл

71,2

179,6

73,0

86,6

105,7

19

19

ИДПга карата тышкы карыз

 %

53,9

17,317

17,417

58,717

55,817

52,417

14,117

ИДПга карата бюджеттин дефицити (профицити)20

 %

-3,2

-2,017

-6,617

-5,617

-3,217

-6,517

0,517

ИДПга карата бюджеттин кирешелери20

 %

28,7

32,817

19,317

41,517

22,417

27,417

30,417

ИДПга карата бюджеттин чыгымдары20

 %

31,8

34,817

25,917

47,117

25,617

33,917

29,917

Өткөн жылга карата экспорт

 %

113,8

124,8

131,6

124,1

125,2

133,3

114,9

Өткөн жылга карата импорт

 %

112,0

124,5

115,5

124,0

127,8

91,5

107,2

Doing Business рейтингиндеги позиция

77

35

36

38

47

123

74

 

 

 

 

5.2 Кыргызстандын ЕАЭБге кошулуусунун негизги шарттары

 

Евразия экономикалык бирлигиндеги (мындан ары - ЕАЭБ) мүчөлүк Кыргыз Республикасынын тышкы экономикалык саясатынын артыкчылыктуу багыты болуп саналат жана 1998-жылдан бери Дүйнөлүк соода уюмуна (мындан ары - ДСУ) мүчө болуу катары өлкөнүн улуттук кызыкчылыктарына жооп берет.

Кыргыз Республикасы үчүн азыркы этапта улуттук экономиканы туруктуу өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү максатында товарларды, кызмат көрсөтүүлөрдү, капиталды жана эмгек ресурстарын эркин жана трансчегаралык өткөрүүнү камсыздоо үчүн ЕАЭБге катышуу маанилүү.

Кыргыз Республикасынын ЕАЭБге катышуусу үчүн маанилүү шарт болуп Бирликтин мүчө өлкөлөрү менен тыгыз соода-экономикалык кызматташуу болуп саналат, анын үлүшүнө Кыргыз Республикасынын жалпы товар жүгүртүүсүнүн 40%га жакын бөлүгү туура келет. Улуттук экономиканы натыйжалуу өнүктүрүү үчүн ата мекендик продукцияны сатуунун туруктуу рынокторун издөө зарыл, ал эми ЕАЭБ дал ошол рынок болуп эсептелет. Бирликтин мүчө өлкөлөрүндөгү Республиканын ИДПсына карата 30%га жакын көлөмдү түзүүчү тынымсыз акча которуп турган кыргыз эмгек мигранттарынын олуттуу санда болушу (негизинен Россия Федерациясында жана Казакстан Республикасында) ушул бирикменин алкагында өлкөнү андан ары интеграциялоо үчүн кошумча өбөлгө болуп эсептелет.

Кыргыз Республикасы ЕАЭБге өзүнө ыңгайлуу болгон төмөнкүдөй шарттарда кошулган:

 • Кыргыз Республикасы ЕАЭБге катышкан башка мүчө мамлекеттер менен катары тең укуктарга ээ болгон, б.а. Бирликтин органдарында чечимдер анын башка өлкөлөрү сыяктуу эле Кыргыз тараптын макулдугу болмоюнча кабыл алынбайт;
 • ЕАЭБге кошулуудан кийин кыргыз-казак чек арасында бажылык жол-жоболор жоюлган. Кыргыз Республикасынын аймагында ЕАЭБдин техникалык регламенттеринде белгиленген продукцияга карата бирдей талаптар күчүнө кирген;
 • Кыргыз Республикасы үчүн ЕАЭБ жөнүндө келишимдин бир катар жоболорун, анын ичинде техникалык жөнгө салуу маселелерин ж.б. аткаруу үчүн өткөөл мезгилдер каралган;
 • Бажылык постторду жана ветеринарных, фитосанитардык, санитардык жана башка лабораторияларды жабдуу үчүн Россия тарабынан жардам көрсөтүү жөнүндө макулдашууларга жетишилген;
 • бажы алымдарын бөлүштүрүүдө Кыргыз Республикасынын үлүшү 1,9%ды түзгөн, ал эми экономиканын деңгээли Кыргызстандыкына жакын болгон Армения үчүн бул коэффициент 1,22 %гана болгон;
 • Кыргыз Республикасы инфраструктуралык жана инвестициялык долбоорлор үчүн жабдууларга алымдардан бошотулган;

- ЕАЭБдин бирдиктүү бажы тарифинен алып салуулардын убактылуу тизмеси ички рынокто керектөө жана өндүрүш үчүн зарыл болгон 166 товардык позиция боюнча Кыргыз Республикасы менен макулдашуу боюнча бекитилген.

 

5.2.1 Кыргыз Республикасынын ЕАЭБге кошулуусунан алынган негизги натыйжалар

Кыргыз Республикасы ЕАЭБге кошулуу менен товарларды жана жумушчу күчтү эркин өткөрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. 2025-жылга карата капиталды эркин өткөрүү жана алымсыз бирдиктүү кызмат көрсөтүүлөр рыногун болушу белгиленүүдө. Кыргыз Республикасы жалпы бажы аймагынын бир бөлүгү болуп калды жана бирдиктүү техникалык жөнгө салуу системасына, ошондой эле ЕАЭБдин ветеринардык-санитардык жана фитосанитардык чараларынын системасына кирүү мүмкүнчүлүгүн алган.

Кыргыз Республикасынын ЕАЭБге кошулуусунун негизги натыйжалары болуп бажы постторун, өткөрүү пункттарын жабдуу, эмгек мигранттарынын Россияда жана Казакстанда болуу шарттарын жакшыртуу, Кыргыз Республикасынын лабораторияларын жана сертификаттоо боюнча органдарын ЕАЭБдин Бирдиктүү реестрине киргизүү үчүн жабдуу саналат. ЕАЭБдин талаптарына ылайык чек арадагы ветеринардык жана фитосанитардык посттор модернизацияланды. Бүгүнкү күнгө карата Кыргыз Республикасынын 34 аккредиттелген лабораториясы жана сертификаттоо боюнча 14 органы ЕАЭБдин Бирдиктүү реестрине киргизилген, алар документтерди берет жана Бирликтин бүткүл аймагында бирдей укукта таанылат.

2017-жылдын аягында ЕАЭБдин мүчө мамлекеттеринин (Россия Федерациясынын жана Казакстан Республикасынын) аймагына товарларды чыгарууга укуктуу Ишканалардын реестрине 43 кыргыз ишканасы киргизилген, алар: сүт азыктарын өндүрүүчү – 15, бал чогултуучу жана сатуучу – 10, балык азыктарын иштетүүчү – 12, термикалык иштетилген эт азыктарын өндүрүүчү – 5, улуттук сүт азыктарын өндүрүүчү – 1 (Россия Федерациясында 35 ишкана жана Казакстан Республикасында 38 ишкана).

Инфратүзүмдү модернизациялоодон кийин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Евразия рыногунда атаандашуу жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында ата мекендик өндүрүштү реабилитациялоого жана бизнеске колдоо көрсөтүүгө басым жасаган. Бул максатта Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фонду (РКӨФ) түзүлгөн. Анын Уставдык капиталы 500 млн АКШ долл. 2017-жылдын 31-декабрына карата РКӨФ 311 млн АКШ долл. суммасына 823 долбоорду жактырган.

2017-жылы республиканы ЕАЭБге интеграциялоонун маанилүү багыттарынын бири өз ара соодадагы тоскоолдуктарды жана чектөөлөрдү жоюу, ошондой эле Евразия мейкиндигинде бизнести өнүктүрүү үчүн зарыл болгон шарттарды түзүү болду.

Алсак, Кыргыз Республикасы Комиссиянын аянтчасында 20дан ашуун ар түрдүү тоскоолдуктарды кароону демилгелеген, алардын ичинен бир катар маселелер чечилген.

Бирликтин ички рыногунун иштөөсүндөгү тоскоолдуктарды аныктап чыгуунун натыйжасында алып коюуларды жана чектөөлөрдү жоюу боюнча «жол картасы» бекитилген жана Бирликтин ички рыногундагы 60 макулдашылган тоскоолдуктар камтылган «Ак китеп» жарыяланган.

Мамлекеттик чек аранын Кыргыз-казак участогунда карантиндик фитосанитардык контролдоо (көзөмөлдөө) жоюлду. Кыргыз Республикасынан Казакстан Республикасынын аймагына темир жол транспорту менен аркы-терки жүк ташууда Казакстан Республикасы тарабынан бирдейлештирилген тарифти колдонуу боюнча макулдашууга кол коюлган, ага ылайык баалар улуттук транзиттик тарифке караганда бир кыйла арзан.

2017-жылдын 12-августунан тартып республиканын аймагында Бажы бирлигинин (мындан ары - ББ) 18 техникалык регламенти күчүнө кирген. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын аймагында баардыгы болуп ББ/ЕАЭБдин 36 техникалык регламенти колдонулууда, алардын ичинен коопсуздук чөйрөсүндө:

- тамак-аш жана тамеки продукциясы - 11;

- оюнчук жана парфюмериялык-косметикалык - 2;

- транспорт (темир жол, дөңгөлөктүү, айыл чарба жана токой чарба тракторлору, чакан өлчөмдөгү кемелер), жол, электр магниттик айкалышындагы лифттер, аппараттар жана жабдуулар - 15;

- эмерек жана жеке коргонуу каражаттары - 2;

- жардыруучу жана пиротехникалык заттар - 3;

- жеңил өнөр жай продукциясы жана балдар менен өспүрүмдөр үчүн арналган продукция - 2;

- мунай жана мунайзат продуктулары - 1.

Кыргыз Республикасы ЕАЭБдин Бажы кодексине кол койгон, ал 2018-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирген.

Бажы өкүлүнүн (брокердин) милдеттерин аткарууну камсыздоо өлчөмүн 500 миң еврого чейин арзандатуу маселеси тараптар менен макулдашылган, бул болсо Бажы бирлигинин Бажы кодексинде мурда белгиленген өлчөмдөн эки эсеге аз.

Кыргыз Республикасынын ЕАЭБдеги мүчөлүгү эмгек мигранттары үчүн ал жактарга баруу жана жумушка орношуу жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү, эмгек мигранттарынын жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн социалдык шарттарын жакшыртууга шарт түзүп берди (2017-жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасына акчалай которуулардын таза агымы 2 030,5 млн АКШ долл. түзүп, 24,2 %га жогорулады).

ЕАЭБ өлкөлөрүнүн үчүнчү мамлекеттер менен соода-экономикалык потенциалын өнүктүрүү жана тереңдетүү үчүн ЕАЭБ кызматташуу алкактарын кеңейтүүдө, атап айтканда 2016-жылдын 4-октябрында ЕАЭБ менен Вьетнамдын ортосунда эркин соода жүргүзүү жөнүндө макулдашуу күчүнө кирген.

ЕАЭБдин алкагында Кытай менен соода-экономикалык макулдашуу боюнча сүйлөшүүлөр аяктаган, ага ылайык алар бир тараптан ЕАЭБдин рыногуна алардын жетүүсү үчүн шарттарды түзүүгө, экинчи тараптан – ири инвестициялык долбоорлор үчүн артыкчылыктарды берүүгө тийиш. Иран, Египет, Сербия жана башка өлкөлөр менен эркин соода аймагы жөнүндө макулдашууларды түзүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө.

2017-жылы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасы аркылуу өткөрүү пункттарын реконструкциялоо аяктады;

 • «Токмок-автожол» өткөрүү пунктунун ачылышы 2017-жылдын 23-мартында болду, курулуш-монтаждоо иштеринин наркы 39 875 359 сомду түздү;
 • «Кең-Булуң-автожол» өткөрүү пунктунун ачылышы 2017-жылдын       8-июнунда болду, курулуш-монтаждоо иштеринин наркы 44 378 670 сомду түздү;
 • «Ак-Тилек–автожол» өткөрүү пунктунун ачылышы 2017-жылдын 23-августунда болду, курулуш-монтаждоо иштеринин наркы 15 664 978 сомду түздү;

- «Чалдыбар–автожол» өткөрүү пунктунун ачылышы 2018-жылдын 14-февралында болду, курулуш-монтаждоо иштеринин наркы 44 063 825 сомду түздү.

Жогоруда аталган пункттарды реконструкциялоого Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинен 144 220 496 сом бөлүнгөн.

 

Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фондунун долбоорлорду каржылоосу

 

2017-жылдын 31-декабрына карата Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фонду тарабынан жалпы суммасы 311 млн АКШ долларын түзгөн 823 долбоор жактырылды, анын ичинде 261 млн долл. суммадагы 822 долбоор кредиттөөнүн төмөнкү багыттары боюнча:

- түз каржылоонун алкагында 145 млн АКШ долл. суммасына мультипликативдик натыйжага ээ болгон 33 инвестициялык долбоор бекитилди (айыл чарба продукцияларын иштетүү – «Кошой» ААК жана «Кайыңды-Кант» ААК; тигүү жана текстиль өнөр жайы – «Текстиль Транс» ЖЧК; консерваланган мөмө-жемиштер жана жашылчалар өндүрүшү – «Прод Импекс» ЖЧК; айыл чарба продукцияларын алгачкы иштетүү жана сактоо боюнча комплексти куруу - «КыргызЦентрПродукт» ЖЧК; өндүрүштүк жайларды курууну кошкондо пенополистирол (пенопласт) чыгаруу боюнча жабдууларды сатып алуу – «Мой дом» ЖЧК; кыш заводун жана шагылды сорттоо заводун кеңейтүү жана модернизациялоо – «Ош Ак-Таш» АТАК, «Тойбосс» маркасындагы колбаса азыктарын чыгаруу – «Адал Азык» ЖЧК, ж.б.);

- чакан жана орто бизнес субъекттерин максаттуу каржылоонун алкагында (Кыргыз Республикасынын 13 жетектөөчү коммерциялык банкы жана микрофинансылык уюмдары аркылуу) 116 млн АКШ долл. суммасына 789 долбоор жактырылды.

РКӨФ каржылоосунун артыкчылыктуу тармактары болуп төмөнкүлөр эсептелет: өндүрүш чөйрөсү (долбоорлордун суммасы - 76 млн АКШ долл.); агроөнөр жай комплекси, айыл чарба продукцияларын өндүрүү жана иштетүү (долбоорлордун суммасы - 56 млн АКШ долл.); туризм (долбоорлордун суммасы – 32,9 млн АКШ долл.); инфратүзүмдү өнүктүрүү, байланыш жана маалыматтык технологиялар (долбоорлордун суммасы – 36,0 млн АКШ долл.); транспорт жана кампа чарбасы (долбоорлордун суммасы - 30 млн АКШ долл.) жана башка тармактар.

РКӨФ тарабынан Кыргыз Республикасында ипотекалык кредит берүү механизминин толук иштешин камсыз кылуу максатында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Арзан турак жай 2015-2020» программасын ишке ашырууга шарттарды түзүү үчүн жалпысынан 49,99 млн АКШ долл. суммасына Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин баалуу кагаздары сатып алынган. Анын ичинен 2,4 млрд сом суммасындагы каражат Кыргыз Республикасынын баардык региондорунда «Мамлекеттик ипотекалык компания» ААК аркылуу ипотекалык кредиттерди берүүгө жумшалган.

2017-жылы Фонддун каржыланган долбоорлорунун алкагында төмөнкүдөй көрсөткүчтөргө жетишилген:

- Фонд тарабынан каржыланган жана пайдаланууга киргизилген долбоорлордун алкагында 75 255 адам жумуш менен камсыз болгон, анын ичинде долбоорду ишке ашыруудан кийин – 15 524 жумуш орду түзүлгөн, кыйыр түрдө камсыздалган жумуш орундарынын саны – 59 731 бирдикти түзгөн;

- Фонд тарабынан каржыланган ишканалардын жана жеке ишкерлердин алган пайдасы 535 млн АКШ долл. түзгөн, салыктык чегерүүлөрү – 45 млн АКШ долл. болгон. Түшкөн пайданын жана салыктык чегерүүлөрдүн өсүшү тиешелүү түрдө 102 млн АКШ долл. жана 8 млн АКШ долл. түзгөн, бул пайыздык туюнтулушта долбоорго чейинки мезгилге салыштырганда 24 % жана 21 %ды түзөт;

- Фонддон каржылоо алган ишканалардын жана жеке ишкерлердин экспортунун көлөмү 192 млн АКШ долл. түзгөн, анын ичинде: Россия Федерациясына – 48 млн АКШ долл., ЕАЭБдин башка өлкөлөрүнө – 48 млн АКШ долл. жана үчүнчү өлкөлөргө – 96 млн АКШ долл. Экспорттун көлөмү Кыргыз Республикасынын бардык экспортунун 12,5%ын жана ЕАЭБ мүчө мамлекеттерине экспорттун 18,5 %ын түздү. Россия Федерациясына, ЕАЭБдин башка өлкөлөрүнө жана үчүнчү өлкөлөргө экспорттун өсүшү тиешелүү түрдө 25,1 %, 25,2 % жана 49,7 %ды түздү.

 

5.3 Коомдук тартипти сактоону камсыздоо

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2016-жылдын 18-июлундагы № 161 «Кыргыз Республикасынын укук коопсуздук органдарынын системасын реформалоо боюнча чаралар жөнүндө» Жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин түзүмүндө төмөнкүдөй 6 өз алдынча кызмат түзүлгөн: Криминалдык милиция кызматы, Баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы күрөшүү боюнча кызмат, Тергөө кызматы, Экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызмат, Ички териштирүү кызматы жана Коомдук коопсуздук кызматы.

2017-жылы республика боюнча 27 706 кылмыш катталган (2016-жылы – 27 481), бул 2016-жылдын ушул мезгилине салыштырганда 0,8 %га аз.

Оор жана өзгөчө оор 1985 кылмыш катталган (2016-жылы – 1818). Өндүрүштө кылмыштар жөнүндө 2369 иш болгон (2016-жылы – 2234), анын ичинен бети ачылганы –1869 (2016-жылы – 1882).

Коомдук жайларда 2695 кылмыш жасалган (2016-жылы – 2795), бул 2016-жылдын ушул мезгилине салыштырганда 3,5 %га аз. Кылмыштуулуктун жалпы түзүмүндөгү алардын салыштырма салмагы 11,3 %ды түзөт
(2016-жылы – 11,9 %).

Көчөлөрдө 918 кылмыш жасалган (2016-жылы – 1015), бул 2016-жылдын ушул мезгилине салыштырганда 9,5 %га аз. Кылмыштуулуктун жалпы түзүмүндөгү алардын салыштырма салмагы 3,8 %ды түзгөн
(2016-жылы – 4,3 %).

2016-жылдын 26-февралынан тартып Жолдо жүрүү эрежелерин бузууларды фото-видеотартуу системасы иштейт, 2017-жылы Бишкек–Ош автожолунда 47 миңден ашык тартип бузуулар аныкталган, республикалык бюджетке 3 млн 298 миң сом түшкөн.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Фото жана видео жазуу системасы менен фиксацияланган администрациялык укук бузуулардан өндүрүлгөн администрациялык айыптардын суммаларын түзүүнүн жана пайдалануунун тартиби бекитилген. Бекитилген Тартип өндүрүлгөн айыптардын суммасынын 50 % жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына бөлүүнү карайт, анын эсебинен фото- видеотартуу системасы сатып алынган.

Патрулдук милиция башкы башкармалыгы Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына кайра түзүлгөн, коомдук тартипти камсыз кылуу боюнча мүнөздүү эмес функциялар алып салынган.

2017-жылы бардыгы болуп 6346 жол-транспорттук кырсыгы катталган (2016-жылы – 5868), мурунку мезгилге салыштырганда 8,1 %га өскөн.

 

21-таблица

 

Кыргыз Республикасында 2016-2017-жылдардагы жол-транспорт кырсыктарынын көрсөткүчтөрү

 

Региондор

 

ЖТКнын саны

Өсүү темпи (%)

Каза болгон адамдардын саны

Өсүү темпи (%)

Жарадар болгон адамдардын саны

Өсүү темпи (%)

2016 -ж.

2017 -ж.

2016 -ж.

2017 -ж.

2016 -ж.

2017 -ж.

 

Бардыгы

5868

6346

+8,1

938

907

-3,3

8892

9568

+7,6

Бишкек ш.

1352

2269

+67,8

109

70

-35,7

1757

2895

+64,7

Чүй облусу

1621

1355

-16,4

282

266

-5,6

2412

2134

-11,5

Ысык-Көл облусу

472

449

-4,8

94

121

+28,7

811

794

-2,0

Нарын облусу

127

133

+4,7

37

48

+29,7

227

238

+4,8

Ош ш.

435

412

-5,2

21

13

-38,0

546

544

-0,3

Ош облусу

761

755

-0,7

148

140

-5,4

1289

1318

+2,2

Жалал-Абад облусу

681

629

-7,6

148

159

+7,4

1170

1051

-10,1

Талас облусу

128

130

+1,5

39

34

-12,8

219

216

-1,3

Баткен облусу

291

214

-26,4

60

56

-6,6

461

378

-18,0

 

 

2017-жылы эң көп жол-транспорт кырсыгы Бишкек шаарында жана Чүй облусунда болгон – 3624 же кырсыктардын жалпы санынын 57,1 %.

2017-жылы террористтик иш менен байланышкан 143 факты аныкталган, анын ичинде: 111 факты Кыргыз Республикасынын жарандарын куралдуу чыр-чатактар болуп жаткан өлкөлөргө, атап айтканда Сирия, Ирак, Афганстан жана Пакистан сыяктуу өлкөлөргө азгыруу, жалдоо жана алдап жиберүү менен байланышкан. 61 факты боюнча кылмыш иши козголгон, калган фактылар боюнча ыкчам-издөө жана текшерүүчү иш-чаралар жүргүзүлүүдө.

Өткөрүлгөн иш-чаралардын жүрүшүндө 2017-жылы республиканын аймагында ички иштер органдары (мындан ары – ИИО) тарабынан экстремисттик багыттагы 597 (441) кылмыш аныкталган, бул 2016-жылдын ушул мезгилине караганда 35,3 %га көп. 229 (2016-жылы - 180) кылмыш иши козголгон.

ИИО тарабынан республиканын аймагында республиканын калкынын арасында 12 167 алдын алуу жана түшүндүрүү иш-чаралары жүргүзүлгөн.

Республиканын жалпы билим берүү мекемелеринде, ЖОЖдорунда жана ИИОлорунун кызматкерлеринин арасында 224 алдын алуучу лекция, 59 «тегерек стол» өткөрүлгөн, 6 колдонмо жана 5 бюллетень даярдалган. Ошондой эле Интернетке алдын алуучу мүнөздөгү 25 видеоролик жана 135 материал жүктөлгөн, «Мен экстремизмге жана терроризмге каршымын» деген аталыштагы социалдык видеоролик түзүлгөн, ал телекөрсөтүү жана Интернет аркылуу таркатылган.

 

5.4 Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу

2017-жылы Кыргыз Республикасынын аймагында 339 өзгөчө кырдаал катталган (2016-жылы - 248), анын натыйжасында 141 адам каза болгон (2016-жылы - 47), материалдык зыян 1 027 427,5 миң сомду түзгөн (2016-жылы - 1 006 176,3 миң сом).

Республика боюнча бардыгы болуп 4668 өрт катталган (2016-жылы – 3813), алардын натыйжасында 66 адам каза болгон (2016-жылы - 80), 37 адам жабыр тарткан, өрттөрдөн болгон материалдык зыян 622,6 млн сомду түзгөн (2016-жылы – 714,0 млн сом).

2017-жылдагы кыйла татаал өзгөчө кырдаал Түркия авиа каттамынын Боинг-747-400 авиа кыйроосу болду. Натыйжада Чүй облусунун Дача-Су айылында 35 адам – жергиликтүү тургундар жана экипаждын 4 мүчөсү курман болду, 130 адам жаракат алышты, материалдык зыян 187,3 млн сомду түздү. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ыкчам түрдө комиссия түзгөн, авиа кырсыктын кесепеттери жоюлду, жабыркагандардын жашоосун камсыздоо боюнча биринчи зарыл болгон жардам берилди, курман болгон жарандарды жеткирүү боюнча туугандарына жана жакындарына көмөк көрсөтүлдү, атайын эсеп ачылды, анын натыйжасында Кыргыз Республикасынын жарандары чогулткан 102 млн сомдон ашуун суммадагы каражаттар жабырлануучулардын ортосунда бөлүштүрүлдү, түркиялык тарап менен компания тарабынан компенсация берүү боюнча тиешелүү сүйлөшүүлөр өткөрүлдү ж.б.

Ош облусунун Чоң Алай районунда күчү 6-7 балл болгон жер титирөөнүн натыйжасында 817 турак үй ар кандай деңгээлде зыянга учурады, материалдык зыян 124,8 млн сомду түздү. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ыкчам түрдө комиссия түздү, келтирилген зыян бааланды, атайын эсеп ачылды, 26 млн сом суммасындагы чогултулган каражаттар жабырлануучуларга бөлүштүрүлдү, 3 140 жаран кооптуу жерлерден убактылуу турак жайларга эвакуацияланды, завод баасында курулуш материалдарын жеткирүү уюштурулду, 42 камсыздандырылган жаранга камсыздандыруу төлөмдөрү 6,8 млн сом суммада төлөндү, 78 жеңилдетилген ипотекалык кредиттер 21 млн сомго берилди (пайыздык ставкасы жылдык 7%, тындыруу мөөнөтү 7 жылга чейин, анын 6 айы – жеңилдетилген мезгили).

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу жана калктын жашоо-турмушун камсыз кылуу үчүн тиешелүү шарттарды уюштуруу боюнча чаралар көрүлдү.

2017-жылы Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүмдөрү (куткаруу кызматтары, өрт өчүрүү-куткаруу бөлүмдөрү) тарабынан 385 адам куткарылды (2016-жылы - 408).

Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуунун жана кесепеттерин жоюунун алкагында 443 объектиде авариялык-калыбына келтирүү иштеринин программасы жана атайын алдын алуучу жана жоюу иштеринин планы боюнча 102 объектиде жалпы суммасы 611 млн сомго иштер аяктады. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында узундугу 24 601 м дамба, 5 көпүрө жана 12 215 м канал курулду, жыйынтыгында төмөнкүлөр корголуп калды: 36 021 турак үй, 28 060 га айыл чарба жери, 46 социалдык объект, 9 мүрзө, 5 мечит, 43 ички чарбалык көпүрө жана 436 км ички чарбалык жолдор. Ошондой эле көчкү жана сел опурталдарын азайтуу максатында 123,18 га аянтка 87 626 көчөт тигилди жана 195,4 кг урук себилди. Бак-дарактардын көчөтүн отургузуу менен келечекте 1750 турак үйдү, 249,3 га жер аянтын, 26,2 км ички чарбалык жолдорду, 15 социалдык объектини жана инфратүзүмдүн башка объекттерин коргоо пландалууда.

 

5.5 Коррупцияга каршы күрөшүү

Прокуратура органдарынын маалыматтары боюнча жалпысынан укук коргоо органдары тарабынан 2017-жылы коррупциялык мүнөздөгү 1037 кылмыш иши (өзүнчө кызматтык жана экономикалык кылмыштар) козголгон (2016-жылы - 1002), кылмыш иштери боюнча аныкталган зыяндын суммасы 670 млн сомду (940 млн сом) түзгөн, 18,4 млн сомдун (320 млн сом) орду толтурулган. Сотко 82 (427) кылмыш иши жиберилген.

Кылмыш иштерин териштирүү боюнча көрсөткүчтөрдүн динамикасы укук коргоо органдары системасына башталган реформа менен шартталган. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Баңгизаттарды контролдоо боюнча мамлекеттик кызмат, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын тергөө бөлүмдөрү жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 5 Башкы башкармалыгы жоюлган, тергөөчүлөрдүн кызмат орундары кыскартылган, ал эми кылмыш иштери Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматына өткөрүп берилген.

Коррупциялык кылмыш иштеринин жалпы санынан кызматтык кылмыштар боюнча – 656 (765), экономикалык кылмыштар боюнча – 357 (237), башка кылмыштар боюнча – 24 кылмыш иши козголгон.

2017-жылы укук бузуулардын аныкталган фактылары боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетинин кирешесине 8,4 млрд сом (2016-жылы - 2,88 млрд сом) орду толтурулган, кошумча түрдө финансылык эмес активдер (товардык-материалдык баалуулуктар, салыктарды ашыкча төлөө, чарбакер субъекттерге социалдык чегерүүлөр) түрүндө чарбакер субъекттердин эсебине 4,1 млрд сомдун (2016-жылы - 622 млн сом) орду толтурулган.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын
12-ноябрындагы № 215 «Бийлик органдарындагы саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу боюнча чаралар жөнүндө» Жарлыгын аткаруу үчүн 16 мамлекеттик органда деталдаштырылган пландарды аткарууга мониторинг жүргүзүлгөн. Системалуу коррупцияны бузуу боюнча деталдаштырылган пландарда каралган коррупцияга каршы иш-чараларды аткарбагандыгы же тийиштүү эмес түрдө аткаргандыгы үчүн тартиптик жоопкерчиликке мамлекеттик органдардын 59 кызматкери жана жетекчилери тартылган.

 

 

 

 

 

         5.6 Эл аралык кызматташтык жана тышкы экономикалык иш

            Кыргыз Республикасынын тышкы саясатын жүргүзүү үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын улуттук кызыкчылыктарын ишке ашыруу боюнча активдүү ишин улантып келатат. 2017-жылы жогорку деңгээлдеги 101 визит жана иш-чара өткөрүлдү. Кыргыз Республикасында чет мамлекеттердин жогорку кызмат адамдарынын катышуусу менен 39 визит жана иш-чара болду, ошондой эле Кыргыз Республикасынын делегациялары чет өлкөлөргө 62 жолу визитке барышты.

         2017-жылы 87 эки тараптуу жана 367 көп тараптуу эл аралык документтерге кол коюлду.

         Экономикалык дипломатиянын маселелерин илгерилетүүнү алкагында кыргыз продукциясын чет өлкөлөргө илгерилетүү үчүн мүмкүдүк ачкан тиешелүү макулдашууларга кол коюу боюнча иш туруктуу негизде жүргүзүлүүдө. Алсак, 2017-жылы бир катар макулдашууларга кол коюлду, тактап айтканда, инвестициялар чөйрөсүндө – Австрия менен, эки салык салуу чөйрөсүндө – Эстония, ошондой эле экономикалык кызматташтык жана ишкер чөйрөсүндө – Венгрия, Өзбекстан жана КЭР менен.

         Мындан тышкары, Сауд өнүктүрүү фонду, Европалык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы, Евразиялык стабилдештирүү жана өнүктүрүү фонду жана Азия өнүктүрүү банкы менен 8 кредиттик жана 6 гранттык макулдашууларга кол коюлду.

         Кыргыз Республикасынын консулдук катышуусунун географиясын кеңейтүү үчүн 2017-жылы Арменияда жана Россия Федерациясынын региондорунда: Томск, Уфа, Южно-Сахалинск шаарларында Кыргыз Республикасынын ардактуу консулдуктары ачылды.

         2017-жылы Кыргыз Республикасы 6 мамлекет менен дипломатиялык мамиле түздү, алар: Бурунди Республикасы, Зимбабве Республикасы, Лесото Королдугу, Ливан Республикасы, Монако Княздыгы, Никарагуа Республикасы. Ошентип, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын дүйнөдөгү 151 өлкө менен дипломатиялык мамилеси бар. 2017-жылы республикабыз дүйнөнүн 140 мамлекети менен соода жүргүздү (2016-ж. - 138). Товарлар 91 өлкөгө жиберилди (2016-жылы - 87), ал эми 132 мамлекеттен товарлар келди (2016-жылы - 130). Кыргыз Республикасынын тышкы соода жүгүртүүсү 6272,0 млн АКШ долларын түздү жана 2016-жылга салыштырганда 12,5 % көбөйдү.

         Кыргыз Республикасынын ЕАЭБ өлкөлөрү менен товар жүгүртүүсү 2418,2 млн АКШ долл. түздү жана 16,6 % көбөйдү, а.и. экспорт 568,0 млн АКШ долл. түздү (өсүш 27 %), импорт – 1850,2 млн АКШ долл. (өсүш 13,8 %).

         Кыргыз Республикасынын үчүнчү өлкөлөр менен товар жүгүртүүсү 3853,8 млн АКШ долл. түзүп, 10,1 % көбөйдү, а.и. экспорт - 1222,8 млн АКШ долл. (өсүш 8,6 %), импорт - 2631,1 млн АКШ долл. (өсүш 10,8 %).

         Кыргыз Республикасынын экспорту 1790,8 млн АКШ долл. түздү жана 2016-жылга салыштырганда 13,8 % көбөйдү.

         ЕАЭБ өлкөлөрүнөн экспорт боюнча негизги соодалык өнөктөр: Россия -Кыргыз Республикасынын экспортунун жалпы көлөмүндө 14,6 %, Казакстан - 16,6 %, үчүнчү өлкөлөрдөн: Швейцария - 27,3 %, Улуу Британия - 10,7 %, Өзбекстан - 8,2 %, Түркия - 7,3 %, Кытай - 5,4 %, ОАЭ - 1,8 %, Тажикстан - 1,4 %, Литва - 0,9 %, Иран - 0,7 %, Германия - 0,2 % ж.б.

         Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосунда товар алмашуу орчундуу көбөйүп жатканы байкалууда, ал 2016-жылга салыштырганда 1,8 эсе көбөйүп, 309 млн АКШ долл. түздү. Кыргыз Республикасынын экспорту 146 млн АКШ долл. түзсө, импорту - 163 млн АКШ долл. түздү.

         Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын Президенти А.Атамбаевдин Өзбекстан Республикасына мамлекеттик визитинин алкагында (2017-жылдын 5-6-октябры, Ташкент ш.) «Кыргыз Республикасы – Өзбекстан Республикасы» деген бизнес-форум жана «Эки мамлекеттин жетишкендиктери» деген көргөзмө болду, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президенти С.Жээнбековдун (2017-жылдын 13-14-декабрында) Өзбекстан Республикасына расмий визитинин алкагында 60 компаниядан 100дөн ашык бизнесмендердин катышуусу менен Соода-инвестициялык сессия болду. Бизнес-форумдардын жыйынтыгында 204,8 млн АКШ долл. суммага 115 экспорттук жана импорттук контракттарга кол коюлду, анын ичинен экспорттук контракт - 44,1 млн АКШ долл. суммага, импорттук контракт - 160,7 млн АКШ долл.суммага.

         Эки тараптуу келишимдик-укуктук базаны өнүктүрүү экономикалык жана соодалык дипломатияны өнүктүрүүдөгү зарыл этап болуп саналат. Бул максатта Кыргызстандын продукциясын чет өлкөлөргө чыгарууга мүмкүндүк ачуучу тийиштүү макулдашууларга кол коюу маселеси боюнча иш такай жүргүзүлүүдө. Атап айтканда, кол коюлгандар:

         Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Австриянын Өкмөтүнүн ортосундагы Инвестицияларды өз ара колдоо жана коргоо жөнүндө макулдашуу;

         Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Эстониянын Өкмөтүнүн ортосундагы Кош салык салууну болтурбоо жөнүндө макулдашуу;

         Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Өзбекстан Республикасынын Өкмөтүнүн Экономикалык, илимий-техникалык жана гуманитардык кызматташуу жөнүндө 2018-2021-жылдарга карата программасы;

         Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы Товарларды жана транспорт каражаттарын алып өтүүдө бажылык операцияларды аткаруунун жөнөкөйлөтүлгөн тартибин уюштуруу жөнүндө макулдашуу (жөнөкөйлөтүлгөн бажылык коридор).

        

 

 

 

 

5.7 Мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо

Региондук кызматташуунун маанилүү багыттары чек ара чыр-чатактарын чечүү боюнча иштер жана мамлекеттик чек араны юридикалык жактан тариздөө болуп калды. Бул багытта чектеш мамлекеттер менен мамлекеттик чек араны эл аралык-укуктук тариздөө боюнча иштер улантылды.

        

Кыргыз-казакстан багыты боюнча:

         Кыргыз-казакстан мамлекеттик чек арасында бардык демаркациялык иштер аякталды. 2017-жылдын 25-декабрында Астана шаарында Кыргыз Республикасынын Президенти С.Жээнбековдун Казакстан Республикасына расмий визитинин жүрүшүндө Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын ортосундагы Кыргыз-казакстан мамлекеттик чек арасын демаркациялоо жөнүндө келишимге жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Казакстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз-казакстан мамлекеттик чек арасынын режими жөнүндө макулдашууга кол коюлду.

         Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши менен жогоруда аталган эл аралык документтерди ратификациялоо боюнча иштер жүргүзүлүүдө.

 

         Кыргыз-кытай багыты боюнча:

         Кыргыз-кытай мамлекеттик чек арасындагы бардык делимитациялык жана демаркациялык иштер аяктады. Азыркы учурда тараптар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кытай Эл Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз-кытай мамлекеттик чек арасынын режими жөнүндө макулдашуунун долбоорун даярдап жатышат.

 

         Кыргыз-өзбек багыты боюнча:

         2017-жылдын 5-сентябрында Бишкек шаарында Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы Жалпы узундугу 1170,53 км болгон кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимге кол коюлду. 2017-жылдын 5-октябрында Кыргыз Республикасынын Президенти А.Атамбаевдин Өзбекстан Республикасына мамлекеттик визитинин алкагында Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы Кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу грамоталарды алмашуу жөнүндө протоколго кол коюлган, ошондой эле Келишимди ратификациялоо жөнүндө грамоталарды алмашуу болгон.

Азыркы учурда кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасындагы калган участоктор боюнча сүйлөшүүлөр улантылууда.

Келишимге кол коюлган учурдан тартып кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын жалпы узундугунун калган 15%нан тараптардын жумушчу топторунун деңгээлинде 4 %дан ашыгы баяндалып жазылган.

 

         Кыргыз-тажик багыты боюнча:

         Тажикстан Республикасы менен 2017-жылы эки жолугушуу болду.

         2017-жылдын 23-26-январында Дүйшөмбү шаарында кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын Өкмөттүк делегацияларынын укуктук маселелер боюнча топторунун жана адистердин техникалык топторунун жолугушуулары болду.

2017-жылдын 3-8-апрелинде Бишкек шаарында кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын Өкмөттүк делегацияларынын техникалык адистеринин жолугушуусу болду.

Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын жалпы узундугунан (970,8 км) бардыгы болуп 585,51 километри баяндалып жазылды, анын ичинен Өкмөттөр аралык комиссиянын жыйындарында мамлекеттер аралык чек аранын жалпы узундугунун 519,9 км каралды жана бекитилди.

Өзбекстан жана Тажикстан менен мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүүлөр улантылууда.

 

5.8 2017-2018-жылдардын күз-кыш мезгилинен өтүү

2017-жылы Токтогул суу сактагычында суу топтоо боюнча жагымдуу абал түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Кыргызгидрометтин болжолдоосу боюнча 2017-жылдын вегетация мезгилине (апрель-сентябрь) суунун топтолуу көлөмү көп жылдык орто ченемдин 132 % түзгөн, 2018-жылдын 1-январына карата суунун иш жүзүндөгү агып келүүсү көп жылдык орто ченемдин 137 %ын түзгөн.

Токтогул суу сактагычында 2017-жылдын 31-июлунда максималдуу деңгээлге чейин суу топтолгон жана 2018-жылдын 1-январына Токтогул суу сактагычынын белгиси 17 690 млрд м3 көлөмү менен 893,64 метрди түзгөн, бул 2017-жылдын 1-январына салыштырганда 1 905 млрд м3 көбүрөөк болгон (886,41 метр белгисинде 15 785 млрд м3 түзгөн).

Токтогул суу сактагычында суу топтоо боюнча жагымдуу абал түзүлгөндүгүнө байланыштуу «Электр станциялар» ААК жана «Чакан ГЭС» ААК тарабынан электр энергиясын иштеп чыгуу 2017-жылы 15 341,3 млн кВтч түзгөн, бул 2016-жылдын деңгээлине (13 031,8 млн кВтч) салыштырганда          2 309,5 млн кВтч же 18 %га көбүрөөк иштелип чыккан.

2017-жылы «Кыргызстан УЭТ» ААКнын тармактарындагы техникалык жоготуулардын саны 821,84 млн кВт.с. же 5,59 % түзгөн, же пландалганы 15032,8 млн кВтс болсо, тармакка келип түшкөн 14689,6 млн кВтс электр энергиясынын 5,92 %ын түзгөн.

2017-жылы бөлүштүрүүчү электр комапниялардын (БЭК) тармактарындагы электр энергиясынын жоготуулары 13,1 % (1 530,5 млн кВтс) түзүп, 2016-жылга салыштырмалуу 0,8 % азыраак болгон.

2017-жылы 6-10 кВ тармактарындагы авариялык өчүрүүлөр 6113 фактыны түзүп, 2016-жылга салыштырмалуу 779 өчүрүүгө же 11,3 %га азайган.

2018-жылдын 1-январына карата керектөөчүлөрдүн БЭКтин алдындагы дебитордук карызы 1 646,8 млн сомду (2017-жылдын 1-январына карата -           1 788,5 млн сом) түзүп, 2017-жылдын башынан тартып 141,7 млн сомго же      7,9 %га кыскарган.

2017-жылдын 16-июнунан 2017-жылдын 16-октябрына чейин Өзбекстан Республикасына электр энергиясын экспорттоо 1142,992 млн кВтс же 22,86 млн АКШ доллары суммасын түзгөн.

2017-жылдын декабрынан 2018-жылдын 19-мартына чейин Өзбекстан Республикасына 347,4 млн кВтс электр энергиясы экспорттолгон.

Бишкек шаарындагы ЖЭБдин көмүр даярдоо боюнча жылдык тапшырмасы 1 000 миң тоннаны, анын ичинде импорттук – 450 миң тоннаны, кыргыздыкы – 550 миң тоннаны, алардын ичинде Кара-Кеченики – 500 миң тонна, Таш-Көмүрдүкү – 50 миң тоннаны түзөт.

Бишкек шаарындагы ЖЭБге 2018-жылдын 1-январына карата 586,5 миң тонна көмүр берилген (көмүр даярдоо планынын 103 %ы, план боюнча август–декабрь айларына 568 миң тонна), анын ичинде импорттук көмүр – 259,4 миң тоннаны, Кара-Кеченики – 287,2 миң тонн, Таш-Көмүрдүкү – 39,9 миң тоннаны түзөт. 2018-жылдын 1-январына карата Бишкек шаарындагы ЖЭБдеги көмүрдүн калдыгы 266,1 миң тоннаны түзгөн (2016-жылы 255,1 миң тонна), отундук мазуттун калдыгы 13,9 миң тоннаны (2016-жылы – 2,9 миң тонна) түзгөн.

Ош шаарындагы ЖЭБге пландалганы 14,4 миң тонна (100,4 %) болсо, 14,5 миң тонна отундук мазут берилген. 2018-жылдын 1-январына карата Ош шаарындагы ЖЭБдеги отундук мазуттун калдыгы 13,8 миң тоннаны түзгөн (2016-жылы – 2,9 миң тонна).

«Бишкекжылуулуктармагы» ААК тарабынан жылуулук энергиясын иштеп чыгуунун көлөмү 2017-жылы 2 010,4 миң Гкал түзгөн, бул 2016-жылга салыштырмалуу 209,3 миң Гкал, же 11,62 %га көбүрөөк.

«Бишкекжылуулукэнерго» коммуналдык ишканасы тарабынан жылуулук энергиясын иштеп чыгуу 2017-жылы 194,82 миң Гкал түзгөн, же пландагыдан 0,97 %га көп. 2016-жылдын ушул мезгилине салыштырганда жылуулукту иштеп чыгуу 32,65 миң Гкал, же 20,13 %га көбөйгөн.

«Кыргызжылуулукэнерго» коммуналдык ишканасы тарабынан жылуулук энергиясын иштеп чыгуунун көлөмү 2017-жылы 525,9 миң Гкал түзгөн.       2016-жылдын ушул мезгилине салыштырганда жылуулук энергиясын иштеп чыгуу 40,2 миң Гкал, же 8,3 %га көбөйгөн.

Жаратылыш газын керектөөчүлөргө пайдалуу берилишинин көлөмү 283,0 млн куб. м түзгөн же 2016-жылга (263 млн м3) салыштырганда 20 млн м3 же    7,6 %га көбөйгөн.

 

 

 

 

 

5.9 Мамлекеттик башкарууну өркүндөтүү жана жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү

Мамлекеттик бюджеттин каражаттарын натыйжалуу пайдалануу жана чыгымдарды оптималдаштыруу, ошондой эле финансылык ресурстар менен бекемделбеген ченемдик укуктук актылардын санын азайтуу максатында, 2018-2019-жылдарга мамлекеттик органдардын штаттык санын көбөйтүүгө мораторий узартылган.

Мамлекеттик башкарууну реформалоонун алкагында мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн маселелерин жөнгө салуучу ченемдик актыларды түзүү жана бекитүү иштери аткарылды.

2012-2017-жылдарда Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрине 392 мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр камтылды, анын ичинде 2017-жылы - 19 мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр. 2014-жылдан бери Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн 326 стандарты бекитилген, анын ичинде 2017-жылы - мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн 52 стандарты.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенти жөнүндө жобо иштелип чыкты, ал административдик жол-жоболорду оптималдаштыруу аракеттеринин кадамдык сүрөттөмөсүн караштырат, анын ичинде санариптик (кагазсыз) технологияларды пайдалануу менен жумуш процесстеринин реинжиниринги аркылуу, бул «Таза Коом» программасын ишке ашыруунун алкагында аларды электрондук форматта көрсөтүү талабына шайкеш келет.

Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын функциялары жөнүндө анык маалыматтардын бирдиктүү булагы катары пайдалануу үчүн Функциялардын бирдиктүү системалашкан реестрин түзүү тартиби жөнүндө жобо бекитилген.

Мамлекеттик башкарууну баалоонун бирдиктүү системасын (мамлекеттик органдарды баалоону, мамлекеттик жарандык кызматчыларды жана муниципалдык кызматчыларды баалоону) мындан ары өркүндөтүү максатында Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын, Бишкек, Ош шаарларынын мэрияларынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттарынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишин ички баалоо жөнүндө жобо бекитилди, ал тиешелүү уюштуруу механизми жана көрсөткүчтөр, индикаторлор системасынын негизинде жүргүзүлүүчү алардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу жана башкаруучулук чечимдеринин системдүүлүгүн, негиздүүлүгүн жана объективдүүлүгүн жогорулатууга арналат.

Сапаттуу жана жеткиликтүү муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмегин конкреттештирүүчү Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык реестри иштелип чыкты, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары көрсөтө турган муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары бекитилди.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын негизсиз текшерүүлөрүн кыскартуу жана тартипке келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 12-апрелиндеги № 215 токтому менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин пландык жана пландан тышкаркы текшерүүгө, контролдук текшерүүгө жана кайра текшерүүгө укугу бар ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын тизмеги жактырылды, кийин ал Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 25-майындагы                 № 1618-VI токтому менен бекитилген.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 27-мартындагы         № 176 «Администрациялык укук бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын администрациялык комиссиялары тууралуу типтүү жобону бекитүү жөнүндө» токтому кабыл алынды, ал жарандарды, кызматтык жана юридикалык жактарды административдик жоопкерчиликке тартуу жөнүндө маселени чечүү боюнча комиссиялардын ишинин бирдиктүү тартибин аныктайт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-июнундагы № 329 «Муниципалдык кызматтын айрым административдик кызмат орундарына өзгөчө тартипте (конкурстан тышкары) кирүүнүн типтүү эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтомуна ылайык республикалык, облустук жана райондук маанидеги шаарлардын вице-мэрлерин, айыл башчысын (айыл старостасын) жана Бишкек шаарынын мэриясынын райондук администрацияларынын башчыларын дайындоо жөнөкөйлөтүлдү.

        Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын муниципалдык менчикти натыйжалуу пайдалануу боюнча жоопкерчилигин жогорулатуу максатында республиканын бардык 31 шаарында жана 453 айыл аймагында муниципалдык менчиктин объекттеринин инвентаризациясы өткөрүлдү. Натыйжада, 13072 объекттен 9499 объект (73 %) мамлекеттик каттоодон өткөнү аныкталды, ал эми 3154 объект (27%) мамлекеттик каттоодон өткөн эмес жана акыркы 7 жылдын ичинде муниципалдык менчиктин объекттери 4228 бирдикке көбөйгөн. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бул багыттагы ишин улантууда.

2017-жылы административдик-аймактык бирдиктердин аталышын шайкеш келтирүү максатында Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарындагы 5 калктуу конуштарга айыл статусун берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары иштелип чыкты жана кабыл алынды.

Чүй облусу менен Бишкек шаарынын ортосундагы 67 талаш участокторду тактоо боюнча иш өткөрүлдү.

 

 

 

 

 

5.10 Жолдорду куруу

2017-жылы 4430,7 млн сом суммасындагы иш көлөмү аткарылды, анын ичинде учурдагы чыгымдар боюнча 2205,3 млн сомго жана мамлекеттик капиталдык салымдардын объекттери боюнча – 2225,4 млн сомго иштер аткарылды.

2017-жылы мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын эсебинен 345,1 км жолго асфальт бетон төшөлдү.

Учурдагы бюджеттин каражаттарынын эсебинен 129,6 км жолго асфальт бетон төшөлгөн, 140 км жолдун бодуракай катмары иштетилген, 25,2 км аралыктагы жолго кара гравий жана 86,9 км жолго гравий төшөлгөн, ошондой эле 6 көпүрөнү куруу боюнча иштер аткарылган.

«Мамлекеттик капиталдык салымдар» беренеси боюнча Балыкчы – Тамчы – Чолпон-Ата – Корумду автожолуна (43,3 км) асфальт бетон төшөлгөн. Негизги объекттер боюнча 63,8 км асфальт бетон төшөлүп, гравий менен 13,0 км узундуктагы жол жана 5 көпүрө курулган. Райондун борборлорунун көчөлөрүн оңдоо боюнча 108,4 км асфальт бетон төшөлгөн.

2017-жылы инвестициялардын эсебинен транспорттук коридорлордун төмөнкүдөй участоктору реабилитацияланган:

- Бишкек – Нарын – Торугарт автожолу (272-365 км), 72,3 млн АКШ доллары суммасына;

 • Тараз – Талас – Суусамыр автожолу, (75-105 км), 22,08 млн АКШ доллары суммасына.

2017-жылы төмөнкү инвестициялык долбоорлор боюнча иштер аткарылган:

- Борбор Азияда жол каттамдарын жакшыртуу боюнча программанын биринчи фазасын ишке ашыруу, «Исфана – Сүлүктү» (11,4 км), «Сүлүктү – Айланма» (10,8 км), «Айланма – Кайрагач» (13,8 км), «Баткен – Кызыл-Бел» (6,1 км) жана «Баткен – Төрткүл» (14,3 км) участоктору, аткарылган иштердин жалпы көлөмү 54,65%ды түзгөн.

- «Ош – Баткен – Исфана автожолун реконструкциялоо, 75-108 км» долбоору, долбоордун жалпы наркы – 23,76 млн АКШ доллары. Подрядчы тарабынан 15000 м3 көлөмүндөгү жер иштери аткарылып, 10 суу өткөргүч түтүктөр салынган. Курулуш иштерин аяктоонун мөөнөтү – 2019-жылдын 14-августу.

- Түндүк-Түштүк альтернативдүү автомобиль жолунун курулушу, 1-фаза, узундугу 150,9 км, Кызыл-Жылдыз айылы – Арал айылы (183-195 км), Казарман айылы – Жалал-Абад шаары (291-433 км) участоктору, анын ичинде 3,8 км узундуктагы Көк-Арт ашуусу аркылуу тоннель, наркы 399,9 млн АКШ доллары. Кызыл-Жылдыз айылы – Арал айылы (183-195 км) участогу бүткөрүлдү, тоннелдин галерея менен өтмөгү: түштүк порталдан – 401 м, түндүк порталдан – 756 м. Курулуш иштери 216 млн АКШ доллары суммасында (контракттык сумманын 54 %ы) өздөштүрүлгөн. Курулуш ишин аяктоо дефекттик мезгилди эске алуу менен 2019-жылдын ноябрь айына пландалган.

- Түндүк-Түштүк альтернативдүү автомобиль жолунун курулушу, 2-фаза, Арал айылы – Казарман айылы (195-291 км) участогу, узундугу – 99 км, наркы 298,7 млн АКШ долларын түзөт. Калыңдыгы 9 см болгон асфальт бетондун астынкы катмарынын 5 км төшөлдү. Курулуш иштери 145,4 млн АКШ доллары суммасында (контракттык сумманын 49 %ы) өздөштүрүлгөн. Курулуш ишин аяктоо дефекттик мезгилди эске алуу менен 2021-жылдын октябрь айына пландалган.

- БАРЭК-3 (Бишкек – Ош автожолу) коридорун өркүндөтүү боюнча долбоор, 4-фаза (Бишкек – Кара-Балта участогу), узундугу 45,5 км. 2017-жылы бак-дарактарды кыюу, жыгачтын дүмүрлөрүн казып чыгаруу жана 30000 м3 көлөмүндөгү топурак жаткыруу боюнча иштер аткарылды, 18,3 км участогундагы Жыламыш суусу аркылуу өтүүчү көпүрөнү реконструкциялоо башталган.

2018-жылга карата ишке ашырууга пландалган төмөнкү долбоорлорду аткарууга тендердик жол-жоболорду аяктоо боюнча иштер 2017-жылы жасалган:

- байланыштыруучу жолдун долбоору, БАРЭК-1 жана БАРЭК-3 коридорлору, Түндүк – Түштүк автожолунун 3-фазасы (Эпкин – Башкууганды, 89 км – 159 км), узундугу 70 км. Донору: Азия өнүктүрүү банкы - 114,35 млн АКШ доллары;

- БАРЭК-3 коридорун өркүндөтүү боюнча долбоор, Бишкек-Ош автожолу, 4-фаза (Маданият – Жалал-Абад участогу), узундугу 67 км. Донору: Евразия өнүктүрүү банкы (ЕӨБ). Долбоордун суммасы: 72 млн АКШ доллары;

- «Түндүк – Түштүк альтернативдүү автожолду куруу, 159-183 км» долбоору. Долбоор Ислам өнүктүрүү банкы (12,0 млн АКШ доллары) жана Сауд өнүктүрүү фонду (20,0 млн АКШ доллары) тарабынан каржаланууда. Азыркы учурда подрядчы уюмду тандоо үчүн консультациялык компания менен андан ары контрактка кол коюуну жактыруу күтүлүүдө.

 

5.11 Жөнгө салуучу реформа жана фискалдык саясат

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 12-ноябрындагы № 215 «Бийлик органдарындагы саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу боюнча чаралар жөнүндө» Жарлыгынын 8-пунктун аткаруу максатында, атап айтканда мамлекеттин ишкердикке администрациялык жана жөнгө салуучулук жүктөмүн «гильотина принцибин» колдонуу менен азайтуу үчүн 2015-жылы «Жөнгө салуунун системалык анализи» долбоорун ишке ашыруу үчүн жөнгө салуучу реформа боюнча кеңеш түзүлгөн.

Реформа Кыргыз Республикасында бизнес жүргүзүүгө тоскоолдук жараткан маселелерди аныктоого, ошондой эле ишкерлер үчүн жана өлкөнү экономикалык өнүктүрүүгө шарттарды түзүүгө багытталган.

Жүргүзүлүп жаткан реформанын алкагында бири-бирин кайталаган ченемдер, ашыкча уруксат берүүчү документтер жана жеке ишкердикке коюлган ашкере талаптарды белгилөөчү ченемдер, мыйзамдардын карама-каршы келген жоболор жоюлган.

2017-жылдын жыйынтыгы боюнча Кеңеш тарабынан төмөнкүлөр аткарылган:

- жеке ишкердикти жөнгө салуучу 1068 ченемдик актыдан турган Тизме бекитилген;

- 70 миңден ашуун ченемдик укуктук акт баштапкы талдоодон (инвентаризациялоодон) өткөрүлгөн;

- ченемдик актыларды инвентаризациялоонун жүрүшүндө 1996 административдик жол-жобо аныкталган;

- бизнес өз ишинде дуушар болгон дээрлик 2 миң административдик жол-жобо аныкталган;

- ишке тартылган мамлекеттик органдар менен 1300 консультация өткөрүлгөн жана жеке сектордун өкүлдөрүнө 500дөн ашуун консультация берилген.

Эксперттердин баалоосу боюнча сунушталган рекомендацияларды ишке ашыруунун экономикалык натыйжасы бизнес үчүн 2,3 млрд сом жана 10,8 млн саат үнөмдөөгө жөндөм түзөт.

 

Фискалдык жана инвестициялык саясат

Жүргүзүлүп жаткан салыктык саясат «2015-2020-жылдарга Кыргыз Республикасында фискалдык саясаттын концепциясынын» алкагында экономиканы турукташтырууга, бюджеттин киреше бөлүгүнүн өсүшүн камсыздоого, ошондой эле экономиканын түрдүү секторундагы жана тармагындагы субъекттери жана ар кандай салык салуу режимин колдонгон субъекттер дуушар болгон салыктык түйшүктү мүмкүн болушунча теңдештирүүгө багытталган.

Жүргүзүлүп жаткан салыктык саясаттын алкагында 2017-жылдын январь-декабрында бизнес-чөйрөнү жана инвестициялык климатты жакшыртуу аркылуу экономикалык өсүшкө дем берүү максатында Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, «Кыргыз Республикасынын Салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу 14 мыйзам, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 53 токтому (буйругу) кабыл алынган.

1. Инвестициялык климатты жакшыртуу максатында төмөнкүлөр аткарылган:

- салыктык талаш-тартыштарды ыйгарым укутуу салык органында кароо же болбосо сотко түз кайрылуу боюнча тандоо укугу салык төлөөчүгө берилген, патентти алуу жана аны убактылуу токтотуу боюнча администрациялоо жол-жоболору жөнөкөйлөтүлгөн;

- социалдык-экономикалык жактан артта калган жана дотацияда турган калктуу конуштарда иштеген өнөр жай ишканалары үчүн жагымдуу салык режими түзүлгөн.

2. Салыктык администрациялоону жакшыртуу максатында төмөнкүлөр аткарылган:

- «Салык жол-жоболорун фискалдаштыруунун электрондук системасын жайылтуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими менен жактырылган, ага ылайык электрондук патентти, электрондук эсеп-фактураны, товарларды маркировкалоону киргизүү, контролдук-кассалык машиналарды убакыттын реалдуу режиминде колдонууну өркүндөтүү жана электрондук колтамганы колдонуу менен отчетторду электрондук түрдө кабыл алуу боюнча ченемдерди колдонуу каралган. Аталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынып, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Президентинин кол коюусунда турат;

- руданын концентратын экспорттук берүүлөрү КНС боюнча нөлдүк жеткирүү категориясынан бошотулган категорияга которулган;

- 2018-2022-жылдарга тамеки буюмдарына акциздик салыктын ставкалары көбөйтүлгөн;

- арак жана ликер арак буюмдарына 1 литр үчүн 60тан 70 сомго чейин акциздик салыктын ставкалары көбөйтүлгөн;

- акциздик маркалардын туура колдонулушун контролдоого жана бюджетке акциздик салыктын келип түшүүсүн камсыздоого багытталган депозиттик төлөмдүн механизми киргизилген;

- Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөр киргизилген, ага ылайык бюджеттин киреше бөлүгүн толуктоого таасир этүү даражасын эске алуу менен административдик айыптардын өлчөмүн айырмалоо каралган;

- жасалма контролдук белгилер үчүн административдик жоопкерчилик чаралары киргизилген;

- камсыздандыруу салымдарын администрациялоо боюнча пилоттук долбоордун мөөнөтү узартылган;

- бензинге, жеңил жана орто дистиллятка тоннасына 5000 сом өлчөмүндө; дизелдик отунга тоннасына 400 сом өлчөмүндө жана мазутка тоннасына 400 сом өлчөмүндө акциздин ставкалары белгиленген;

- акциздик жыйым жана тиешелүү белгилер менен маркалоого тийиш болгон товарларды жана алардын аныктыгын белгилөө боюнча Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарынын талаптарынын сакталышына салыктык рейддик контролдоо жүргүзүүгө салык кызматы органдарына укук берилген;

- Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин беренелериндеги карама-каршылыктарды, кайталоолорду четтетүү жана унификациялоо максатында медициналык жана ветеринардык багыттагы дары-дармек каражаттарын КНСтен бошотуу каралган;

- данды жана унду Кыргыз Республикасынын аймагына жеткирүү/сатуу боюнча КНСтен бошотуу жоюлган;

- мамлекеттик социалдык камсыздандыруу чөйрөсүндө мыйзам бузуу үчүн административдик жоопкерчилик чараларын пилоттук райондордо колдонуу укугу салык кызматы органдарына берилген;

- тамеки буюмдарына минималдуу чекене бааларын колдонууну жөнгө салуучу административдик жоопкерчиликтин ченемдери киргизилген;

- 2018-жылдын 1-январынан тартып 2022-жылдын 31-декабрына чейин (5 жылга) чыпкасы бар чылымга жана чыпкасы жок чылымга минималдуу чекене баалары кайрадан белгиленген.

Өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугун жакшыртуу максатында Турукташтыруу режимин колдонуу тартиби жана шарттары жөнүндө жобо бекитилген, ага ылайык инвесторго 10 жылга чейинки мезгилге кыйла жагымдуу салыктык режимди тандоого мүмкүнчүлүк берилген. Эгерде инвестор:

- экономика тармагына 3 жылдын ичинде 3,0 млн АКШ долларынан; жана

- жер казынасын пайдалануу сектору үчүн 5 жылдын ичинде 20 млн АКШ долларынан кем эмес өлчөмүндө инвестиция жумшай турган болсо, Турукташтыруу режими жөнүндө макулдашуу түзүлүшү мүмкүн.

Ошондой эле тике чет өлкөлүк инвестициялардын түшүүсүн көбөйтүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү инвестицияларды тартуу үчүн жооптуу болгон мамлекеттик органдын статусун жогорулатуу үчүн Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин алдындагы Инвестицияларды жана экспортту илгерилетүү боюнча мамлекеттик агенттикти Кыргыз Республикасынын Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттигине өзгөртүп кайра түзгөн.

Чакан жана орто ишкер субъекттерин колдоо максатында:

- ЭЭЗнын субъекттери үчүн «Эркин бажы зонасы» бажы жол-жобосуна жайгаштырылган товарларды ташып киргизүүдө бажы наркынан 0,25 % өлчөмүндөгү бажы алымы жоюлган;

- «Кыргыз Республикасында чакан ишкер субъекттерин микрокаржылоо» программасы бекитилген. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн демилгеси боюнча Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду аталган Программаны ишке ашыруу үчүн финансы-кредит уюмдарына 10 млн АКШ долларын бөлүп берүүдө, анын алкагында чакан кредиттер 24 айлык мөөнөткө 14 %дык ставка боюнча берилет.

5.12 Бирдиктүү мамлекеттик укуктук саясатты ишке ашыруу

Бирдиктүү мамлекеттик укуктук саясатты ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан Кыргыз Республикасынын Конституциясын, мыйзамдарын аткарууну камсыздоо, ченемдик укуктук актыларды инвентаризациялоо, ченем жаратуучу ишти координациялоо боюнча иш жүргүзүлүүдө.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 23-январындагы № 15-б буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылга мыйзам долбоорлоо иштеринин планы менен 30 мыйзамдын долбоорун иштеп чыгуу каралган. 2017-жылдын жыйынтыгы боюнча Пландын аткарылышы 70%ды түзгөн.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын өркүндөтүү, ченемдик укуктук актыларды инвентаризациялоо жол-жоболорун оптималдаштыруу жана сапатын жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан Ченемдик укуктук актыларды инвентаризациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссиянын алкагында иштер жүргүзүлүүдө.

Ушул иштин алкагында 2011-жылдан 2017-жылга чейинки мезгилде кабыл алынган Кыргыз Республикасынын тармактык 1513 мыйзамдарына инвентаризация жүргүзүлүп, алардын ичинен 88 мыйзамдын күчү жоготту деп таанылды. Кыргыз Республикасынын Конституциясына шайкеш келтирүүнү талап кылган мыйзамдардын тизмесине 21 ченемдик укуктук акт киргизилген. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги ушул мыйзам долбоорлорун даярдоо боюнча ишти жүргүзүүдө.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ченемдик укуктук базасына жарандардын жетүүсүн камсыздоо үчүн 99 334 документти камтыган Укуктук маалыматтардын борборлошкон маалымат банкы иштеп жатат, анын ичинде 10 977 документ 2017-жылы киргизилген.

Калктын укуктук аң-сезимин жана укуктук маданиятын жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 2016-2020-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын калкынын укуктук маданиятын жогорулатуу концепциясынын алкагында ишти жүргүзүүдө. Алсак, 2017-жылы «Тилектештик автобусу» долбоорунун алкагында юристтер Чүй, Ысык-Көл, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын 535 калктуу конуштарына, Бишкек жана Ош шаарларына барып келди, анын жүрүшүндө 5124 жаранга консультация берилди. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги төмөнкүлөрдү уюштурду:

- мектеп курагындагы балдар үчүн «Укук алиппеси» деген 10 теледолбоору чыгарылды;

- «Өзүңдүн укугуңду бил» темасы боюнча 18 теледолбоор жана
24 радиопрограмма чыгарылды.

«Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын алкагында 2017-жылы төмөнкүлөр аткарылган:

- 7110 жаранга квалификациялуу юридикалык жардам (адвокат берүү) көрсөтүлдү, аны көрсөтүү үчүн республикалык бюджеттен адвокаттарга 20,8 млн сом төлөндү;

- юстициянын аймактык башкармалыктары аркылуу мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды көрсөтүү боюнча 20 борбор 36 472 жаранга консультациялык-укуктук жардам көрсөттү (оозеки укуктук консультация).

 

 

 

22-таблица

2017-жылы региондор боюнча акысыз юридикалык жардам алган адамдардын саны

Региондор

Акысыз юридикалык жардам алган адамдардын саны

Тергөө мезгилинде

Кармоо учурунда

Сот процессинин жүрүшүндө

Бишкек шаары жана Чүй облусу

4506

1700

1136

1670

Ысык-Көл облусу

780

155

518

107

Нарын облусу

148

2

131

15

Талас облусу

182

105

58

19

Ош шаары жана Ош облусу

1044

592

400

52

Баткен облусу

88

17

60

11

Жалал-Абад облусу

362

113

84

165

Натыйжада

7110

2684

2387

2039

 

 

 

5.13 2017-жылы Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоого даярдык көрүү жана аны өткөрүү

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 2017-жылы Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоого даярдык көрүүнүн жана аны өткөрүүнүн алкагында уюштуруу-техникалык маселелерди чечүүдө шайлоо комиссияларына көмөктөшүү боюнча Республикалык штаб түзүлгөн, ошондой эле ушуга окшогон райондук жана шаардык штабдар уюштурулган.

Биометрикалык маалыматтарды чогултуу боюнча калкты камтуу кеңейтилген жана 2017-жылдын 15-октябрына карата биометрикалык каттоодон 3 137 595 жаран өткөрүлгөн, бул 2017-жылдын 1-январындагы маалыматтарга караганда 234 696 жаранга, же 8%га көбүрөөк.

Шайлоо өткөрүү үчүн жабдуулардын 5600 комплекти даярдалган жана тесттен өткөрүлгөн.

Шайлоо күнү иштөө үчүн техникалык колдоо адистери жана идентификациялоо боюнча 10 миңден ашуун операторлор окутулган жана даярдалган.

Шайлоого даярдык көрүү мезгилинде жарандарга көмөктөшүү максатына шайлоочулардын тизмесин тактоо боюнча Телефондук тейлөө борборунун иши уюштурулган (150 000 чалуулар иштелип чыкты) жана смс-суроо аркылуу шайлоо участокторунун номерлерин тактоо мүмкүндүгү берилди (кызмат көрсөтүүнү 150 000 жаран пайдаланды).

Штаттык режимде shailoo.srs.kg. порталы иштеп жатты, ал аркылуу 1 млн ашуун интернет-пайдалануучулар порталдын кызматын колдонушту.

2017-жылдын үлгүсүндөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын электрондук идентификациялык карталарын берүү боюнча долбоор ишке киргизилди – бардыгы болуп шайлоо өткөргөн учурда 376 783 адамдын жаңы паспорту документтелди.

Ошондой эле, ката болтурбоо жана бармагынын тамгасынан идентификациялоодон өтпөй калуусун четтетүү үчүн шайлоочуларды идентификациялоо технологиясы дайыма оптималдаштырылып турду. Идентификациялоо системасына адамдын жүзү боюнча кошумча биометрикалык идентификациялоо функциясы киргизилди.

Шайлоочулар тизмеси жана техникалык мүчүлүштүктөр боюнча даттануулардын саны аз болду. Шайлоочуларды идентификациялоо боюнча жабдуулардын 5,5 миң комплектинен бир гана комплект резервдик комплектке алмаштырылды – Өзгөн районунда.

Шайлоонун жүрүшүндө шайлоочулардын жалпы санынан - 3 025 770 адамдан участокторго 1 707 208 адам келди. Анын ичинен идентификациялоодон 1 702 208 шайлоочу өткөн. Шайлоочулардын келиши алардын жалпы санынан 56,28 % түздү.

Идентификациялоо процессинен өткөн шайлоочулардын саны парламенттик шайлоого жана референдумга караганда эң көп болду.

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын, эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдардын маалыматтары боюнча жаңы технологияларды пайдалануу менен өткөрүлгөн Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо КМШ мейкиндигинде эң ачык жана эркин шайлоо болуп таанылды. Бардыгы болуп шайлоого дүйнөнүн 58 өлкөсүнөн эл аралык 780 байкоочу катышты.

Мындай натыйжалар шайлоочулардын тизмесин башкаруунун маалыматтык системасын өркүндөтүү жана аларды шайлоо күнүндө идентификациялоону камсыздоо боюнча иштердин комплексин аткаруунун алкагында камсыздалды.

 

5.14 Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши менен өз ара аракеттенүү

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 2017-жылы 160 мыйзам долбоорун демилгелеп чыккан, алардын ичинен 146 мыйзам кабыл алынып, баардыгына тең Кыргыз Республикасынын Президенти кол койгон.

Көрсөтүлгөн мегилде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары тарабынан демилгеленген 76 мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн расмий корутундусун алуу үчүн келип түшкөн. Алар боюнча Өкмөттүн токтому түрүндө – 24, кат түрүндө – 45 корутунду даярдалган жана жиберилген, аткарууда – 7 документ турат.

Отчеттук мезгилде эл аралык келишимдерди ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан демилгеленген 63 мыйзам кабыл алынган, алардын ичинен 41и кечиктирилгис катары аныкталган.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан ратификацияланган келишимдердин суммалык наркы 589 719 540 АКШ долларына жана 95 835 000 еврого барабар, алардын ичинен 404 260 000 АКШ доллары жана 52 315 000 евро – кредит, 185 459 540 АКШ доллары жана 43 520 000 евро – грант болуп эсептелет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин комитеттеринде, фракцияларында жана пленардык жыйындарында Кыргыз Республикасынын 2016-жылдагы республикалык бюджетин аткаруу жөнүндө отчетту бекитүү тууралуу, «Кыргыз Республикасынын 2017-жылга республикалык бюджети жана 2018-2019-жылдарга болжолу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу, Кыргыз Республикасынын 2018-жылга республикалык бюджети жана 2019-2020-жылдарга болжолу жөнүндөгү маанилүү финансылык документтерди өткөрүү боюнча иштер жүргүзүлгөн. Комитеттерде, фракцияларда жана пленардык жыйындарда мыйзам долбоорлорун өткөрүү боюнча план-график түзүлгөн, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин комитеттери менен тиешелүү иштер жүргүзүлгөн, маселелерди кароонун жол-жобосу иштеп чыгарылган.

2017-жылдын 23-ноябрында «Кыргыз Республикасынын 2016-жылдагы республикалык бюджетин аткаруу жөнүндө отчетту бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы кабыл алынган. 2017-жылдын 29-ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйынында бюджет боюнча мыйзам долбоорлорунун калган пакети кабыл алынган. Мында акыркы 6 жылдын ичинде республикалык бюджет 2 жыл катары менен жаңы финансылык жыл башталганга чейин бир ай эрте кабыл алынып жатат. Мындан тышкары депутаттар тарабынан айтылган сын пикирлер жана сунуштар боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине кеңйтилген маалымат даярдалып жиберилген.

2017-жылы парламентте 76 пленардык жыйын, 128 комитеттин жыйыны, 57 фракциянын жыйыны өткөрүлгөн. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 8 убактылуу депутаттык комиссия түзүлүп, алардын ишине аткаруу бийлигинин органдарынын өкүлдөрү тынымсыз катышып келген.

Өткөн мезгилде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинен 34 токтом келип түшкөн, алардын ичинен – 21 токтом аткарылып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан контролдон алынган.

2017-жылдын 30-декабрына карата Кыргыз Республикасынын Аппаратына келип түшкөн жана контролго алынган:

– 152 фракциянын суроо-талабы – 142 аткарылган, анын ичинде мөөнөтүн бузуу менен - 20;

– 674 комитеттин суроо-талабы – 605и боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине маалымат жиберилген, анын ичинде мөөнөтүн бузуу менен - 69;

– 1058 депутаттардын суроо-талабы – 975 аткарылган жана контролдон алынган, анын ичинде мөөнөтүн бузуу менен - 83.

Ошондой эле «Ар түрдүү маселелер» боюнча депутаттар тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн дарегине 1040 суроо-талап жиберилген, алардын ичинен 1026га жооп берилген.

5.15 Кыргыз Республикасынын жарандарынын кайрылуулары менен иштөө

2017-жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жарандардан 5186 жазуу жүзүндө жана 2651 оозеки кайрылуу келип түшкөн, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынан – 271; Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинен – 653; Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин коомдук кабылдамасынан – 886; электрондук кайрылуулар – 1110; КМШнын мүчө мамлекеттеринен жана алыскы чет өлкөдөн – 29.

Кайрылуулар республиканын баардык региондорунан келип түшкөнүн белгилөө зарыл. Келип түшкөн арыздардын, даттануулардын жана сунуштардын саны төмөнкүдөй көрсөтүлгөн:

– Бишкек шаары – 1876 (36,17 %);

– Чүй облусу – 893 (17,22 %);

– Жалал-Абад облусу – 538 (10,37 %);

– Ош облусу – 444 (8,56 %);

– Ысык-Көл облусу – 415 (8,00 %);

– Нарын облусу – 382 (7,36 %);

– Ош шаары – 282 (5,44 %);

– Баткен облусу – 197 (3,80 %);

– Талас облусу – 127 (2,45 %).

Кайрылуулардын жалпы санынан жети негизги топту бөлүп чыгарууга болот, атап айтканда:

– турак жай маселелери – 595 (11,47 %);

– социалдык кызматтардын иши, пенсиялар, жеңилдиктер, жөлөкпул жана материалдык жардам көрсөтүү боюнча кайрылуулар – 532 (10,26 %);

– билим берүү жана илим маселелери – 406 (7,82 %);

– укук коргоо органдарынын маселелери – 296 (5,70 %);

– агроөнөр жай комплекси жана мелиорация, дыйкан жана фермердик чарбалар, айыл чарба жерлеринин маселелери – 263 (5,07 %);

– жумуш менен камсыз кылуу, эмгектик талаш-тартыштар жана эмгек акы – 249 (4,80 %);

– саламаттык сактоо маселелери – 206 (3,97 %).

2017-жылы мамлекеттик органдарга жиберилген кайрылуулардын 90%ы канааттандырылып, жооптор белгиленген мөөнөттөрдө өз убагында берилген. Мамлекеттик органдардын кароосуна жиберилген 5186 кайрылуунун ичинен 3153 (61 %) контролго алынган, 2933 (93 %) өз убагында аткарылган, 191 (6,05 %) мөөнөтүн бузуу менен каралган, 29 (0,92 %) аткарууда турат.

Баардык келип түшкөн кайрылуулар боюнча зарыл болгон иштер жүргүзүлүп, тиешелүү түшүндүрмөлөр берилди, коюлган маселелерди чечүүгө жардам көрсөтүлдү. Айрым кайрылуулар боюнча калктын көйгөйлөрүн чечүү максатында материалдык жана финансылык жардам көрсөтүлгөн.

 

6. Корутунду

 

2017-жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 9-ноябрындагы № 1053-VI токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылга «Ишеним жана биримдик» программасында жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2017-жылдын 25-августундагы № 1836-VI токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Жаңы доорго – кырк кадам» программасында коюлган макроэкономикалык жана социалдык туруктуулукту камсыздоо, стратегиялык багыттарга жана артыкчылыктарга жетишүүнү камсыздоо боюнча чараларды көрдү.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн отчетунда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жогоруда аталган программаларын аткаруунун жыйынтыктары чагылдырылды: программанын максаттарына жетүү боюнча мамлекеттик органдардын натыйжалуулугуна баа берилди жана программаларды ишке ашырууга жалпы баа чыгарылды. Ошондой эле тармактык программаларды, улуттук стратегиялык документтерди аткаруунун натыйжалуулугуна баа берилди жана жалпы мамлекеттик программаларды ишке ашыруунун жалпыланган сапаттык көрсөткүчү алынды. Мамлекеттик органдардын ишине карата калктын «ишеним индексинин» көрсөткүчү боюнча Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин жана ведомстволорунун иштеринин жыйынтыгы чыгарылды жана эл аралык рейтингдеги Кыргызстандын позициясы деталдуу чагылдырылды. Жогоруда аталган төрт көрсөткүчтүн негизинде эсептелген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдагы ишинин интегралдык көрсөткүчүнүн мааниси 48,4 %ды түздү, бул 2016-жылга салыштырганда Өкмөттүн ишинин натыйжалуулугунун көрсөткүчү +1,5 %га жогорулагандыгын айгинелеп турат.

Андан сырткары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн отчетунда 2017-жылдын жыйынтыгы боюнча өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүшүнүн негизги параметрлери, проблемаларды жана жетишкендиктерди көрсөтүү менен экономиканын түрдүү тармактарынын өз-өзүнчө өнүгүү тенденцияларынын мүнөздөмөлөрү чагылдырылган. Коопсуздукту жана укук тартибин камсыз кылуу, бирдиктүү мамлекеттик укук саясатын ишке ашыруу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши менен өз ара байланышта иштөө боюнча Өкмөттүн ишинин негизги натыйжалары баяндалган.

2017-жылы жүргүзүлгөн экономикалык саясат экономиканы өнүктүрүүнүн оң динамикасын сактоого мүмкүндүк берди. 2017-жылдагы экономикалык өсүш 4,6 %ды түздү жана болжолдуу көрсөткүчтөн 1,1 %га ашты.

Бизнес үчүн тоскоолдуктарды алып салууга жана жол-жоболорду жөнөкөйлөтүүгө, стратегиялык тармактарды өнүктүрүү максатында улуттук масштабдагы инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга негизги көңүл топтолду.

Баардык чөйрөлөрдө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан жүргүзүлгөн реформалар негизги максатка жетүүгө – элдин жашоо-турмушун жакшыртууга жана өткөөл мезгилдеги өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүнүн туруктуу векторуна алып чыгууга багытталды.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн программаларын аткаруу процессинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, өкмөттүк эмес уюмдар жана бизнес-жамааттар менен тыгыз байланышта иштеди.

Социалдык-экономикалык проблемаларды чечүү үчүн 2017-жылы түзүлгөн иш жүзүндөгү тенденцияларды изилдөөнүн негизинде Өкмөттүн алдында 2018-жылы аткаруучу чоң иштер турат, бул кыйла активдүү жана максаттуу мамлекеттик экономикалык саясатты ишке ашырууну талап кылат. Ушул максатта Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Жаңы доорго – кырк кадам» программасындагы (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-январындагы № 74 токтому) стратегиялык багыттарга жана артыкчылыктарга жетүүнү камсыздоого, экономикалык өсүштү, өлкөнүн финансылык туруктуулугун камсыз кылууга, ичүүчү таза суу менен камсыз кылууга («Таза Суу»), суу менен камсыз кылуу системасын өнүктүрүүгө («Ирригация»), санариптик трансформациялоо боюнча программаны ишке ашырууга («Таза Коом»), ошондой эле Евразия экономикалык бирлигинин алкагында интеграциялык процесстерди тереңдетүү жана кеңейтүү боюнча чаралардын комплексин жүргүзүүгө, жашоо-турмушту камсыз кылуу системасынын туруктуулугун камсыз кылууга, баардык социалдык милдеттенмелерди аткарууга багытталган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Жаңы доорго – кырк кадам» программасын ишке ашыруу боюнча 2018-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Иш-чаралар планы кабыл алынды.

 

 


[1] Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-сентябрындагы № 602 токтомуна ылайык күчүн жоготкон.

[2] 2017-жылдын 15-августуна карата 72 иш-чаранын аткаруу мөөнөттөрү өтүп кеткен, алардын ичинен 67 иш-чара же пландагы көлөмдөн 92,5%ы – аткарылган.

[3] ПМБ - Өкмөттүн ишинин программасынын аткарылышын баалоо көрсөткүчү (%)

[4] 2018-жылы Кыргыз Республикасында 2018-2030-жылдарга карата биологиялык түрлөрдү сактоонун артыкчылыктарын жана ПРООН- ГЭО БИОФИН (Биотүрдүүлүктү каржылоо боюнча глобалдык экологиялык фонд) долбоорунун алкагында жүргүзүлгөн биотүрдүүлүккө керектелген финансылык муктаждыкты баалоону эске алуу менен аларды ишке ашыруу боюнча планды кайра кароо демилгеленген

 

[5] Көп максаттуу стратегия, ӨИБнын мааниси аткарылган иш-чараларга шайкеш келет

[6] Таблицада 2016 жана 2017-жылдар үчүн «Эс алуу, маданият, спорт жана дин» бөлүмү боюнча мекемелерди каржылоого жумшалган бюджеттин үлүшү чагылдырылган 

[7] Чакан ишканаларды эсепке албастан

[8] Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын маалыматтары боюнча

[9] АСЖ алуучулардын саны 2016-жылга салыштырганда 2017-жылы өлкөдө майыптардын санынын өсүшүнүн эсебинен көбөйдү

[10] АҮСЖ алуучулардын саны 2017-жылы балдары бар кедей үй-бүлөлөрдү көбүрөөк камтуунун эсебинен көбөйдү

[11] 2016 жана 2017-жылдары төрөт учурунда каза болгон аялдардын жалпы саны бирдей – тиешелүү түрдө ар бир жылы 48 аял болгон. Энелердин өлүмүнүн көрсөткүчүнүн көбөйүшү 2016-жылга салыштырганда 2017-жылы төрөттөрдүн жалпы санынын азайышынын эсебинен болду, анткени статистикалык көрсөткүч өлкө боюнча төрөттөрдүн  жалпы санынан болгон өлүмдүн санынын эсебине жараша алынды

[12] Өлкө боюнча орточо реалдуу эмгек акыга карата мектептердин мугалимдеринин орточо реалдуу эмгек акысынын деңгээлинин төмөндөшү өлкөдө орточо бир айлык номиналдык эмгек акынын 6,7%га көбөйүшүнүн объективдүү факторлору, ошондой эле 2017-жылдын жыйынтыгы боюнча жашоо минимумунун орточо жылдык чоңдугунун 2,2 %га көбөйүшү менен байланышкан.   

[13] М2Х акча агрегаты / ИДПге карата эсептелген

[14] “Бишкек шаарынын локалдык тармагын жандандыруу” жана “Электр бөлүштүрүүчү тармактардын натыйжалуулугун жогорулатуу” долбоорлорунун алкагында “Түндүк электр” ААКтын төмөнкү вольттуу тармагы модернизацияланды

[15] 2017-жылдагы ИДПнын өсүшүнүн реалдуу темпи

[16] Чакан ишканаларды эсепке албастан

[17] Эл аралык валюта фондунун маалыматтары (МВФ).

19 Маалымат жок.

20 Мамлекеттик бюджет.

 

Көрүүлөрдүн саны : 3005