КАСЫМОВ Ниматжан Адымжанович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ч.А. Султанбекованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-ноябрынан тартып бошотулду (ырастама № 665).

22-11-2016 10:37

34Көрүүлөрдүн саны : 740