АНАСОВ Замир Ысмаилович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ч.А. Султанбекованын коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 15-ноябрынан тартып бошотулду (ырастама № 575).

22-11-2016 10:37

67Көрүүлөрдүн саны : 1045