“ Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (“Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө”, “Ички жер которуу жөнүндө” жана “Тышкы миграция жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2016-жылдын 15-ноябрынан тартып коомдук талкууга коюлат

15-11-2016 10:12

Демилгечи:  Жогорку Кенештин депутаты Д.Бекешев

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсеңиздер болот: (0312) 63-92-35

Каттоо  № 6-27084/16      14.11.2016

 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

Долбоор

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (“Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө”, “Ички жер которуу жөнүндө” жана “Тышкы миграция жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”

 

1-берене

“Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2007-ж., № 5, 461-ст.) төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

39-статьяда:

статьянын аталышы төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

39-статья. Кыргыз Республикасынын жаранынын электрондук паспортун, электрондук идентификациялык картасын берүү жана жашап турууга укук берүү”;

1-бөлүк төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

“1. Ушул Мыйзамда белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган адамга калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органы Кыргыз Республикасынын жаранынын электрондук паспортун, электрондук идентификациялык картасын берет. Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери Кыргыз Республикасынын жаранына электрондук паспорт берет. 16 жашка чыга элек балдардын документтерине Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги тууралуу жазуу түшүрүлөт.”.

 

2-берене

“Ички жер которуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2002-ж., № 10, 434-ст.) төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин.

1) 14-статья төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

“Каттап эсепке алууну ишке ашыруу үчүн зарыл болгон жарандын инсандыгын күбөлөндүргөн документтер болуп төмөндөгүлөр саналат:

1)Кыргыз Республикасынын жаранынын электрондук идентификациялык картасы;

2) 2004-жылдагы үлгүдөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID-картасы);

3) электрондук паспорту;

4) 16 жаш куракка чыга элек жарандар үчүн – туулгандыгы жөнүндө күбөлүк;

5) аскер кызматчылары үчүн – аскер бөлүктөрү жана аскер мекемелери берген маалымкат;

6) чакыруу же контракт боюнча аскердик кызмат өтөп жаткан жарандар үчүн – аскердик билети;

7) “Качкындар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасында качкын деп таанылган адамдар үчүн качкындын ырастамасы;

8) жарандыгы жок адамдар үчүн - жарандыгы жок адамдардын ырастамасы;

9) эркиндигинен ажыратылган жерлерден бошотулган жарандар үчүн – эркиндигинен ажыратылган жерлерден бошотулгандыгы тууралуу маалымкат;

10) кайрылмандын ырастамасы.”.

 

2) 16-статьянын 1-бөлүгүндө:

1-пунктча төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

“1) 2004-жылдагы үлгүдөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID-картасы) же Кыргыз Республикасынын жаранынын электрондук идентификациялык картасы же электрондук паспорту;”;

3-пунктча күчүн жоготту деп таанылсын.

3) 17-статьянын 1-бөлүгүнүн экинчи абзац төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

“Өзүнүн жашаган жери болуп саналбаган турак жайга 45 календардык күндөн ашык мөөнөткө тура турган (убактылуу жашай турган) жерине келген жаран келген күндөн тартып 5 жумушчу күндүн ичинде белгиленген формадагы арызы менен ыйгарым укуктуу органга кайрылууга милдеттүү. Бул учурда 2004-жылдагы үлгүдөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту же Кыргыз Республикасынын жаранынын электрондук идентификациялык картасы көрсөтүлөт.”.

 

3-берене

“Тышкы миграция жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ведомосттору, 1999-ж., № 2, 77-ст.) төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 42-статьянын 1-бөлүгү төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

“Кыргыз Республикасынан чыгууга жана Кыргыз Республикасына кирүүгө укук берүүчү жана Кыргыз Республикасынын жараны чет өлкөдө жүргөндө күбөлөндүргөн документ катары төмөнкүлөр эсептелинет:

1) Кыргыз Республикасынын жаранынын электрондук идентификациялык картасы;

2) 2004-жылдагы үлгүдөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID-картасы);

3) электрондук паспорту;

4) Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспорту;

5) дипломатиялык паспорту же электрондук дипломатиялык паспорту;

6) кызматтык паспорту же электрондук кызматтык паспорту;

7) кайтып келүүгө күбөлүк.”.

2) 44-статьянын диспозициясы төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

“Инсандыкты күбөлөндүргөн документтерди берүүнүн жана жол-жоболоштуруунун эрежеси, ошондой эле аларды жок кылуунун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленилет.”.

 

3) 46-статьянын 2-бөлүгүндөгү “паспорт” деген сөздөр “инсандыгын күбөлөндүргөн документ” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

4) 48-статьянын 2-бөлүгү төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

“Инсандыкты күбөлөндүргөн документти берүүдөн жана жол-жоболоштуруудан баш тартуу тууралуу чечим же болбосо убактылуу кечиктирүү же аны алып коюу Кыргыз Республикасынын жараны тарабынан соттук тартипте даттанылышы мүмкүн.”.

 

4-берене

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү үч айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик-укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

 

 

“Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (“Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө”, “Ички жер которуу жөнүндө” жана “Тышкы миграция жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбооруна

МААЛЫМКАТ-НЕГИЗДЕМЕ

Ушул мыйзам долбоору “Инсандыкты күбөлөндүргөн улуттук документтер жөнүндө” мыйзам долбоору менен бир пакетте даярдалган. 2017-жылдын биринчи жарым жылдыгында инсандыкты күбөлөндүргөн жаңы үлгүдөгү документтер менен Кыргыз Республикасынын жарандарын камсыз кылуу боюнча кампанияны баштоо пландаштырууда. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы жогоруда аталган документтердин үлгүлөрүнүн жана сыпатамаларынын тийиштүү долбоорлорун даярдаган.

Жогоруда аталган документтердин түрлөрү өзүнө электрондук чиптерди камтыйт, ал электрондук чиптерде жарандын жеке жана биометрикалык маалыматтары камтылып жарандык-укуктук бүтүмдөрдү жүргүзүү жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн, анын ичинде электрондук кызмат көрсөтүүдөн пайдалануу үчүн Кыргыз Республикасынын инсандыгын күбөлөндүргөн жана жарандыгын тастыктаган негизги документтер катары Кыргыз Республикасынын аймагы сыяктуу эле, андан сырткаркы жерлерде да пайдаланылат.

Ошону менен бирге инсандыкты күбөлөндүргөн документке карата коюлуучу эл аралык талаптарга ылайык ушул мыйзам долбоору менен “идентификациялык карта” жана “электрондук паспорт” сыяктуу түшүнүктөр киргизилүүдө; мындай документтердин болушу субъекттин Кыргыз Республикасынын жаранына таандык экендигин тастыктайт.

Кыргыз Республикасынын аймагында ички пайдалануу үчүн Кыргыз Республикасынын жарандыгын электрондук идентификациялык картасы пайдаланылат. Бул документ электрондук чипке түшүрүлүп, Кыргыз Республикасынын жаранынын инсандыгын күбөлөндүрүп, жарандыгын тастыктап турат (2004-жылдагы үлгүдөгү паспорттун (ID-картанын ордуна).

Мында Кыргыз Республикасынын чектеринен тышкары жерлерде электрондук паспорт колдонулат. Бул документ электрондук чипке түшүрүлүү менен Кыргыз Республикасынан чыгууга, Кыргыз Республикасына кирүүгө укук берип, Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чектеринен сырткаркы жерлерде жарандын инсандыгын күбөлөндүрүп жарандыгын тастыктап турат (2006-жылдагы үлгүдөгү паспорттун ордуна).

Ушул мыйзам долбоору менен “Ички жер которуу жөнүндө”, “Тышкы миграция жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жарандын инсандыгын күбөлөндүргөн документтердин тизмесине толуктоо киргизүү жана өлкөнүн ичинде, ошондой эле андан сырткаркы жерлерде эркин орун которууга укук берген нормаларга толуктоо киргизүү боюнча өзгөртүү киргизүү сунуш кылынат. Ушул мыйзам долбоору электрондук идентификациялык картаны жана электрондук паспортту инсандыкты күбөлөндүргөн документ катары нормативдик жактан бекемдөө максатында иштелип чыккан, анткени аталган мыйзамдардын колдонуудагы редакциясында электрондук идентификациялык карта жана электрондук паспорт сыяктуу түшүнүктөрдү ачып берген нормалар камтылган эмес.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келүүсү боюнча өткөрүлгөн талдоо аталган мыйзам долбоору колдонуудагы мыйзамдарга карама-каршы келбей тургандыгын көрсөттү.

Ушул мыйзамдын долбоорун колдонууга киргизүү терс социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык жана коррупциялык кесепеттерге алып келбей тургандыгын белгилөө зарыл. Мыйзам долбоору колдонуудагы ченемдик-укуктук актыларга карама-каршы келбейт.

Мындан тышкары, ушул мыйзам долбоору регулятивдүү таасир этүүнү талдоону талап кылбайт, анткени мыйзам долбоору ишкердик ишти жөнгө салууга багытталган нормаларды камтыган эмес. Ушул мыйзам долбоорун кабыл алуу республикалык бюджеттен чыгымдарды талап кылбайт.

Коомдук талкуулоо максатында мыйзам долбоору www.kenesh.kg жана www.bekeshev,kg сайттарына жайгаштырылган.

 

Депутат                                                        Дастан Бекешев

 

 

 

“Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (“Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө”, “Ички жер которуу жөнүндө” жана “Тышкы миграция жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна салыштырма таблица

 

Колдоннудагы редакция

Сунушталуучу редакция

“Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

39-статья. Паспортторду жана жашап турууга укук берүү

1. Ушул Мыйзамда белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгын кабыл алган адамдарга калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары же Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун беришет. 16 жашка жетпеген балдардын документтерине Кыргыз Республикасынын жарандыгына тийиштүүлүгү тууралу жазуу түшүрүлөт.

2. Кыргыз Республикасында жашаган Кыргыз Республикасынын жарандары эмес адамдарга калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары чет элдик жарандар же жарандыгы жок адамдар үчүн жашап турууга укук берет.

 

39-статья. Кыргыз Республикасынын жаранынын электрондук паспортун, электрондук идентификациялык картасын берүү жана жашап турууга укук берүү

1. Ушул Мыйзамда белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган адамга калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органы Кыргыз Республикасынын жаранынын электрондук паспортун, электрондук идентификациялык картасын берет. Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери Кыргыз Республикасынын жаранына электрондук паспорт берет. 16 жашка чыга элек балдардын документтерине Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги тууралуу жазуу түшүрүлөт.

2. Кыргыз Республикасында жашаган Кыргыз Республикасынын жарандары эмес адамдарга калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары чет элдик жарандар же жарандыгы жок адамдар үчүн жашап турууга укук берет.

 

“Ички жер которуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

14-статья. Каттоо эсебине алууну жүргүзүү үчүн зарыл болгон жарандын ким экендигин ырастоочу документтер

Төмөнкүлөр каттоо эсебине алууну жүргүзүү үчүн зарыл болгон жарандын ким экендигин ырастоочу документтер болуп саналат:

1) паспорт;

2) 16 жашка чыга элек жарандар үчүн - туулгандыгы жөнүндө күбөлүк;

3) аскер кызматчылары үчүн - аскер бөлүктөрү жана аскер мекемелери берген маалымкат;

4) чакыруу же контракт боюнча аскер кызматын өтөп жаткан жарандар үчүн - аскердик билет;

5) эркиндигинен ажыратуу жайларынан бошотулган жарандар үчүн - эркиндигинен ажыратуу жайларынан бошотуу жөнүндөгү маалымкат;

6) (КР 2016-жылдын 22-июлу № 131 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

7) кайрылмандын ырастамасы.

 

14-статья. Каттоо эсебине алууну жүргүзүү үчүн зарыл болгон жарандын ким экендигин ырастоочу документтер

Каттап эсепке алууну ишке ашыруу үчүн зарыл болгон жарандын инсандыгын күбөлөндүргөн документтер болуп төмөндөгүлөр саналат:

1)Кыргыз Республикасынын жаранынын электрондук идентификациялык картасы;

2) 2004-жылдагы үлгүдөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID-картасы);

3) электрондук паспорту;

4) 16 жаш куракка чыга элек жарандар үчүн – туулгандыгы жөнүндө күбөлүк;

5) аскер кызматчылары үчүн – аскер бөлүктөрү жана аскер мекемелери берген маалымкат;

6) чакыруу же контракт боюнча аскердик кызмат өтөп жаткан жарандар үчүн – аскердик билети;

7) “Качкындар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасында качкын деп таанылган адамдар үчүн качкындын ырастамасы;

8) жарандыгы жок адамдар үчүн - жарандыгы жок адамдардын ырастамасы;

9) эркиндигинен ажыратылган жерлерден бошотулган жарандар үчүн – эркиндигинен ажыратылган жерлерден бошотулгандыгы тууралуу маалымкат;

10) кайрылмандын ырастамасы.

16-статья. Жаранды жашаган жери боюнча каттоо жана каттап эсепке алуудан чыгаруу

1-бөлүк

1. Жашаган жерин өзгөрткөн жаран жаңы жашаган жерине келгенден тартып 10 жумушчу күндөн кечиктирбестен белгиленген формадагы арызы менен кайрылууга милдеттүү. Мында:

1) паспорт;

2) жарандын жаңы турак жайга кирүүсү үчүн негиз болгон документ (ордер, келишим, жаранга турак жай берген жактын арызы же башка укук белгилөөчү документ);

3. Жаранды жашаган жери боюнча каттоо ал документтерин берген күндөн тартып үч жумушчу күндөн кечиктирилбестен жүзөгө ашырылат.

 

16-статья. Жаранды жашаган жери боюнча каттоо жана каттап эсепке алуудан чыгаруу

1-бөлүк

1. Жашаган жерин өзгөрткөн жаран жаңы жашаган жерине келгенден тартып 10 жумушчу күндөн кечиктирбестен белгиленген формадагы арызы менен кайрылууга милдеттүү. Мында:

1) 2004-жылдагы үлгүдөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID-картасы) же Кыргыз Республикасынын жаранынын электрондук идентификациялык картасы же электрондук паспорту;

2) жарандын жаңы турак жайга кирүүсү үчүн негиз болгон документ (ордер, келишим, жаранга турак жай берген жактын арызы же башка укук белгилөөчү документ);

3. Жаранды жашаган жери боюнча каттоо ал документтерин берген күндөн тартып үч жумушчу күндөн кечиктирилбестен жүзөгө ашырылат.

 

17-статья. Жаранды турган жери боюнча каттоо жана каттоо эсебинен чыгаруу

1-бөлүк

1. Жаранды турган жери боюнча каттоо жашаган жери боюнча каттоо эсебинен чыгарбастан бир жылдык мөөнөткө жүргүзүлөт.

Өзүнүн жашаган жери болуп саналбаган турак жайга 45 календардык күндөн ашык мөөнөткө тура турган (убактылуу жашай турган) жерине келген жаран келген күндөн тартып 5 жумушчу күндүн ичинде белгиленген формадагы арызы менен ыйгарым укуктуу органга кайрылууга милдеттүү. Бул учурда жарандын паспорту көрсөтүлөт.

 

17-статья. Жаранды турган жери боюнча каттоо жана каттоо эсебинен чыгаруу

1-бөлүк

1. Жаранды турган жери боюнча каттоо жашаган жери боюнча каттоо эсебинен чыгарбастан бир жылдык мөөнөткө жүргүзүлөт.

Өзүнүн жашаган жери болуп саналбаган турак жайга 45 календардык күндөн ашык мөөнөткө тура турган (убактылуу жашай турган) жерине келген жаран келген күндөн тартып 5 жумушчу күндүн ичинде белгиленген формадагы арызы менен ыйгарым укуктуу органга кайрылууга милдеттүү. Бул учурда 2004-жылдагы үлгүдөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту же Кыргыз Республикасынын жаранынын электрондук идентификациялык картасы көрсөтүлөт.

“Тышкы миграция жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

42-статья. Кыргыз Республикасынан чыгып кетүүгө жана Кыргыз Республикасына кирүүгө укук берүүчү документтер

1-бөлүк

Кыргыз Республикасынан чыгып кетүүгө жана Кыргыз Республикасына кирүүгө укук берүүчү жана Кыргыз Республикасынын жаранын ал чет өлкөдө жүргөндө тастыктаган документ катары төмөнкүлөр эсептелинет:

1) Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспорту;

2) дипломатиялык паспорт;

3) кызматтык паспорт;

4) кайтып келүү күбөлүгү.

 

42-статья. Кыргыз Республикасынан чыгып кетүүгө жана Кыргыз Республикасына кирүүгө укук берүүчү документтер

1-бөлүк

Кыргыз Республикасынан чыгууга жана Кыргыз Республикасына кирүүгө укук берүүчү жана Кыргыз Республикасынын жараны чет өлкөдө жүргөндө күбөлөндүргөн документ катары төмөнкүлөр эсептелинет:

1) Кыргыз Республикасынын жаранынын электрондук идентификациялык картасы;

2) 2004-жылдагы үлгүдөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID-картасы);

3) электрондук паспорту;

4) Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспорту;

5) дипломатиялык паспорту же электрондук дипломатиялык паспорту;

6) кызматтык паспорту же электрондук кызматтык паспорту;

7) кайтып келүүгө күбөлүк

44-статья. Паспортту берүү жана толтуруу, аларды убактылуу токтотуу жана алып коюу тартиби

Паспортту берүү жана толтуруу, алардын убактылуу токтотуу жана алып коюу тартибин ушул Мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилейт жана ал жарыяланууга тийиш.

 

44-статья. Паспортту берүү жана толтуруу, аларды убактылуу токтотуу жана алып коюу тартиби

Инсандыкты күбөлөндүргөн документтерди берүүнүн жана жол-жоболоштуруунун эрежеси, ошондой эле аларды жок кылуунун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленилет.

 

46-статья. Кыргыз Республикасынын жаранынын Кыргыз Республикасынан чыгуу укугун убактылуу чектөөгө негиздер

2-бөлүк

Паспорт ушул статьянын биринчи бөлүгүндөгү 1-9-пункттарда каралган учурларда же паспорт кылмыш жасоодо пайдаланылган болсо, же анда жасалган жерлер аныкталса, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандыгы токтотулган учурларда убактылуу кармалат же алынып коюлат. Мындай учурларда паспорт Кыргыз Республикасынын сот, прокуратура органдары, улуттук коопсуздук органдары, чегара кызматынын органдары тарабынан убактылуу кармалат же алынып коюлат.

 

46-статья. Кыргыз Республикасынын жаранынын Кыргыз Республикасынан чыгуу укугун убактылуу чектөөгө негиздер

2-бөлүк

Инсандыгын күбөлөндүргөн документ, ушул статьянын биринчи бөлүгүндөгү 1-9-пункттарда каралган учурларда же инсандыгын күбөлөндүргөн документ  кылмыш жасоодо пайдаланылган болсо, же анда жасалган жерлер аныкталса, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандыгы токтотулган инсандыгын күбөлөндүргөн документ  убактылуу кармалат же алынып коюлат. Мындай учурларда инсандыгын күбөлөндүргөн документ Кыргыз Республикасынын сот, прокуратура органдары, улуттук коопсуздук органдары, чегара кызматынын органдары тарабынан убактылуу кармалат же алынып коюлат.

48-статья. Талаштарды чечүү тартиби

2-бөлүк

Кыргыз Респуликасынын жаранына ушул Мыйзамдын 46-статьясынын биринчи бөлүгүндөгү 3-5 жана 9-пункттарда каралган негиздерде Кыргыз Республикасынан чыгууга баш тартылышы боюнча даттанууга болбойт.

 

48-статья. Талаштарды чечүү тартиби

2-бөлүк

Инсандыкты күбөлөндүргөн документти берүүдөн жана жол-жоболоштуруудан баш тартуу тууралуу чечим же болбосо убактылуу кечиктирүү же аны алып коюу Кыргыз Республикасынын жараны тарабынан соттук тартипте даттанылышы мүмкүн.

 

 

 

 Көрүүлөрдүн саны : 2571