АМАНГЕЛЬДЫЕВ Ормонбек Амангельдыевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Дж. Мискенбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 31-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 847).

02-11-2016 14:00

56Көрүүлөрдүн саны : 1349