ТОЛЕБАЕВА Нурпери Толебаевна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Дж. Мискенбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 31-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 313).

02-11-2016 13:59

45Көрүүлөрдүн саны : 928