ТАЙЛАКОВ Айбек Айткулович - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Дж. Мискенбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 31-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 213).

02-11-2016 13:59

78Көрүүлөрдүн саны : 831