АЛЫМОВА Назгуль Маматарыповна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Дж. Мискенбаевдин коомдук кеңешчисинин милдетин аткаруудан 2016-жылдын 31-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 374).

02-11-2016 13:56

34Көрүүлөрдүн саны : 731