2021-жылдын 24-мартындагы № 4477-VI  “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ардак грамотасы менен сыйлоого карата материалдарды кароо боюнча комиссия жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 18-ноябрындагы № 29-VI токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

24-03-2021 12:55

 “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ардак грамотасы менен сыйлоого карата материалдарды кароо боюнча комиссия жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин
2015-жылдын 18-ноябрындагы № 29-VI токтомуна

өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши   т о к т о м   к ы л а т:

 

1. “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ардак грамотасы менен сыйлоого карата материалдарды кароо боюнча комиссия жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 18-ноябрындагы № 29-VI токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

 

1-пунктунда:

 

үчүнчү абзацында “М.И. Бакиров” деген сөздөр “Н.О. Сыдыгалиев” деген сөздөргө алмаштырылсын;

бешинчи абзацында “С.К. Ибраев” деген сөздөр “А.А. Сабырбеков” деген сөздөргө алмаштырылсын;

жетинчи абзацында “М.М. Матазимов” деген сөздөр “Э.М. Сыдыков” деген сөздөргө алмаштырылсын;

сегизинчи абзацында “А.А. Акматова” деген сөздөр “Б.М. Мамытов” деген сөздөргө алмаштырылсын.

 

2. Ушул токтом кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

 

 

Төрага                                                                                       Т.Т. Мамытов

 

 Көрүүлөрдүн саны : 147