2021-жылдын январына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишинин календарлык планы

11-01-2021 12:20

 

Жогорку Кеңештин 2021-жылдын

13-январындагы жыйналышында

бекитилген

 

2021-жылдын январына Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеңешинин ишинин календарлык планы

 

 

Укуктук актынын долбоорунун аталышы

Каттоо номери, ЖКга киргизүүнүн датасы жана мыйзам чыгаруу демилгесинин субъекттери

Укуктук актынын өтүүсү үчүн жооптуу комитет

Эскертүү

 

I. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүдемилге көтөргөн мыйзам долбоорлору

 

 1.  

“Кооперативдер жөнүндө” КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү  тууралуу” Мыйзамдын долбоору   (02-20)

6-480/20   14.01.20

Өкмөт (729)

Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитет

Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет Бюджет жана финансы боюнча комитет

 

 1.  

“Жазык сот өндүрүшүнө катышкан күбөлөрдүн, жабырлануучулардын жана башка катышуучулардын укуктарын коргоонун алкагында КР айрым мыйзам актыларына  өзгөртүүлөрдү киргизүү

жөнүндө” Мыйзамдын долбоору   (05-20)

6-179/20   09.01.20

Өкмөт (735)

Укук тартиби, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет  Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитет

Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитет

 

 1.  

Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө” КР конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” КР конституциялык Мыйзамынын долбоору  (06-20)

6-180/20   09.01.2020

Өкмөт (736)

Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитет

 

 1.  

“КР айрым мыйзам актыларына  өзгөртүүлөрдү киргизүү  жөнүндө” Мыйзамдын долбоору   (27-20)

(Жазык-процесстик кодексине; “КР мамлекеттик сырларын коргоо  жөнүндө”; “КР Адвокатурасы жана адвокаттык иш  жөнүндө” мыйзамдарга)

6-2632/20  11.02.20

Өкмөт (70)

Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитет Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет

Укук тартиби, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет

 

 1.  

 “Соттук-эксперттик иш жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына  өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”  Мыйзамдын долбоору  (119-20)

6-8391/20    27.05.2020

Өкмөт (268)

 

 

Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитет

Укук тартиби, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет

 

 1.  

“КР мамлекеттик жана муниципальных кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо чөйрөсүндөгү  айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө ”  Мыйзамдын долбоору    (128-20)

6-8761/20   01.06.2020

Өкмөт (269)

Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитет

Укук тартиби, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет

 

 1.  

“Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө” КР Мыйзамына  өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”  Мыйзамдын долбоору    (129-20)

6-9479/20   09.06.2020

Өкмөт (142)

Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитет

 

 

 1.  

КР айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” КР Мыйзамынын долбоору  (220-20)

(«КР шаар куруу мыйзамдарынын негиздери жөнүндө» ; «Шаар куруу жана архитектура   жөнүндө» мыйзамдарга)

 

6-845/20  16.11.20

Өкмөт (533)

Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитет

 

 

 1.  

Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (алдоого) каршы аракеттенүү жана соттук укуктук реформа маселелери боюнча КР айрым мыйзам актыларына  өзгөртүүлөрдү киргизүү  жөнүндө” Мыйзамдын долбоору   (55-20)

 

6-5005/20  09.03.20

Өкмөт (127)

Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитет

Укук тартиби, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет

 

 1.  

“КР Бузуулар жөнүндө  кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Мыйзамдын долбоору (250-20)

Өкмөт  (277)

Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет

 

 1.  

 “Салыктык эмес кирешелер жөнүндө КР кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Мыйзамдын долбоору (251-20)

6-2466/20   14.12.2020

Өкмөт  (604)

Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет Бюджет жана финансы боюнча комитет 

 

 1.  

«Кыргыз Республикасында айыл чарбасын өнүктүрүү  жөнүндө” КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Мыйзамдын долбоору (204-20)

 

6-13990/20  10.09.2020

Өкмөт  (474)

Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитет

 

 1.  

“Терроризмге каршылык көрсөтүү жөнүндө” Мыйзамдын долбоору  (206-20)

6-14347/20   24.09.20

Өкмөт  (497)

Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет 

Укук тартиби, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет

 

 1.  

“КР улуттук архив фонду жөнүндө» КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” КР Мыйзамынын  долбоору   (230-20)

 

 

6-839/20  12.11.2020

Өкмөт (513)

Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитет

 

 1.  

КР айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” КР Мыйзамынын долбоору  (231-20)

(«Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик катто жөнүндө» ; «Дене тарбия жана спорт  жөнүндө» мыйзамдарга)

 

6-831/20  12.11.2020

Өкмөт (512)

Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитет

 

 1.  

КР айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” КР Мыйзамынын долбоору  (255-20)

(КР Граждандык кодексине; КР Жазык-процесстик кодексине)

 

6-2715/20  17.12.2020

Өкмөт (612)

Бюджет жана финансы боюнча комитет 

Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитет

 

 1.  

“Соттолгон адамдарды  өткөрүп берүү,  өткөрүп берүү жөнүндө жана жазык иштери боюнча өз ара укуктук жардам көрсөтүү  жөнүндө эл аралык келишимдерди ратификациялоо маселелери боюнча  КР айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” КР Мыйзамынын долбоору  (256-20)

6-2818/20  18.12.2020

Өкмөт (615)

Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет 

Укук тартиби, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет

 

 1.  

“КР Жарандык процесстик кодексине өзгөртүү киргизүү  жөнүндө” КР Мыйзамына өзгөртүү  киргизүү тууралуу” КР Мыйзамынын долбоору  (257-20)

6-2819/20  18.12.2020

Өкмөт  (616)

Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитет

 

 1.  

“ КР айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” КР Мыйзамынын долбоору  (258-20)

(“Борбордун статусу  жөнүндө”; “Ош шаарынын статусу  жөнүндө” )

6-3108/20  23.12.2020

Өкмөт (621)

Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитет

 

 

 

 

 

 

 

II. Жогорку Кеңештин депутаттары демилге көтөргөн мыйзам долбоорлору

 

 1.  

“Бузуулар жөнүндө кодексине  өзгөртүү киргизүү  тууралуу” Мыйзамдын долбоору   (32-20)

 

6-3301/20  108.02.20

М.Маматалиев

А.Нурбаев

З.Рысалиев

Н.Тотонов

Укук тартиби, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет

 

 

 1.  

“КР Салык кодексине  өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Мыйзамдын долбоору (223-20)

6-458/20  28.10.2020

А.Жапаров

Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет

 

 1.  

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана  Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына  өзгөртүү  киргизүү тууралуу”  конституциялык Мыйзамдын долбоору  (248 -20)

6-2402/20   11.12.2020

У.Ормонов

Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитет

 

 

III. 1-окууда кабыл алынган мыйзам долбоорлору

 

 1.  

“КР Бюджеттик кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Мыйзамдын долбоору

Өкмөт  (410)

Бюджет жана финансы боюнча комитет 

11.04.2019

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“Электр энергетикасы жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Мыйзамдын долбоору

 (03-19)

6-285/19   11.01.19

К.Бокоев

Отун-энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитет

26.06.19

1-окууда кабыл алынган

 1.  

“Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекини керектөөдөн жана айлана-чөйрөдөгү тамеки түтүнүнүн (аэрозолдун) таасиринен коргоо жөнүндө” Мыйзамдын долбоору  (14-19)

6-1121/19   22.01.19

А.Токторов

А.Алтыбаева

Н.Алимбеков

Т.Тиллаев

Ж.Турускулов

Д.Торокулов

К.Керезбеков

К.Орозова

М.Мавлянова

Н.Никитенко

Е.Строкова

Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитет

05.12.19

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү  киргизүү тууралуу” Мыйзамдын долбоору (майыптыгы бар адамдарга билим берүү маселелери боюнча)

(179-18)

 

6-20292/18  19.10.18

Д.Бекешев

Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитет

 

22.01.2020

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“Жаныбарларды коргоо  жөнүндө” Мыйзамдын долбоору   (04-20)

6-178/20   09.01.20

Өкмөт (720)

Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитет

05.03.2020

1-окууда кабыл алынган

 1.  

“Саясий партиялар жөнүндө” КР Мыйзамынын  долбоору  (151-19)

6-18185/19    03.09.19

Алимбеков Н.К.

Бакиров М.И.

 

Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитет

20.05.2020

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“КР аймагында полимер пленкасынан пакеттерди жүгүртүүнү чектөө жөнүндө”  Мыйзамдын долбоору   (109-20)

6-7760/20  18.05.2020

М.Маматалиев

А.Жээнбеков

С.Келдибеков

З.Рысалиев

Т.Жоробеков

А.Дюшалиев

Н.Тотонов

М.Жеенчороев

Б.Турусбеков

Н.Сыдыгалиев

Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет

 

11.06.2020

1-окууда кабыл алынган

 

 

 1.  

“КР Бузуулар  жөнүндө кодексине  өзгөртүүлөрдү  киргизүү тууралуу” Мыйзамдын долбоору  (109-20)

6-7760/20  18.05.2020

М.Маматалиев

А.Жээнбеков

С.Келдибеков

З.Рысалиев

Т.Жоробеков

А.Дюшалиев

Н.Тотонов

М.Жеенчороев

Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет

 

11.06.2020

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“Кыргыз Республикасынын аскердик түзүм  чөйрөсүндөгү  айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү   жөнүндө”  Мыйзамдын долбоору   (73-20)

 

6-6600/20  13.04.20

Өкмөт  (182)

Укук тартиби, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет

 

18.06.2020

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамына  өзгөртүү киргизүү тууралу” Мыйзамдын долбоору 

(71-20)

6-6215/20  26.03.2020

Э.Сурабалдиева

С.Айдаров

О.Алыбаев

А.Арапбаев

Э.Байбакпаев

А.Абжалиев

А.Жээнбеков

Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет

18.06.2020

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

Кыргыз Республикасынын үй бүлөлүк зомбулук менен күрөшүү чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына  өзгөртүүлөрдү  киргизүү жөнүндө” Мыйзамдын долбоору  (85-20)

6-7040/20  27.04.2020

И.Пирматов

 

Укук тартиби, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет

18.06.2020

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“КР Эсептөө палатасы жөнүндө” КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү  жөнүндө” Мыйзамдын долбоору   (79-20)

 

6-6887/20  20.04.2020

К.Нурматов

Т.Конушбаев

М.Бакиров

Т.Масабиров

З.Жамалдинов

А.Арапбаев

О.Алыбаев

Бюджет жана финансы боюнча комитет 

24.06.2020

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“Дашман массиви” жана “Сары-Челек” жангак-жемиш реликт токойлорунун өзгөчө статусу  жөнүндө” Мыйзамдын долбоору   (35-20)

6-3928/20   25.02.20

А.Эргешов

М.Бакиров

К.Иманалиев

А.Жээнбеков

Р.Туманбаева

Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитет

24.06.2020

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“КР айрым мыйзам актыларына  өзгөртүүлөрдү киргизүү  жөнүндө” Мыйзамдын долбоору   (35-20)

 

6-3928/20   25.02.20

А.Эргешов

М.Бакиров

К.Иманалиев

А.Жээнбеков

Р.Туманбаева

Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитет

24.06.2020

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“КР кол өнөрчүлүк иши жөнүндө” Мыйзамдын долбоору (145-20)

6-9707/20   10.06.2020

А.Алтыбаева

А.Осмонова

А.Карашев

А.Аскарова

А.Мамашова

М.Мавлянова

Е.Строкова

Н.Никитенко

К.Орозова

Н.Алимбеков

Н.Каримов

Р.Момбеков

 

Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет

 

25.06.2020

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”  Мыйзамдын долбоору  (157-19)

(КР лицензиялык-уруксат берүү тутуму ж-дө; “КР калкынын  радиациялык коопсуздугу ж-дө” мыйзамдарга)

 

6-18239/19   04.09.19

И.Омуркулов

А.Исмаилова

Т.Масабиров

Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет

 

25.06.2020

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“Чет өлкөлүк граждандардын Кыргыз Республикасындагы укуктук абалы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Мыйзамдын долбоору  (145-19)

 

 

6-17840/19   26.08.19

 Өкмөт (424)

Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитет

25.06.2020

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

 “КР ченемдик укуктук актылары жөнүндө”КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Мыйзамдын долбоору  (185-19)

6-20820/19   08.10.19

Өкмөт (524)

Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитет

 

25.06.2020

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» КР Мыйзамына  өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Мыйзамдын долбоору   (16-20)

6-1580/20  29.01.2020

Өкмөт (35)

Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитет

 

25.06.2020

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“Тышкы миграция жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү  киргизүү   тууралуу”  Мыйзамдын долбоору   (47-19)

6-6364/18   19.03.19

Өкмөт (127)

Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитет

 

25.06.2020

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

Кынтыксыздыктын талаптарын бузгандыгына байланыштуу судьянын кызмат ордунан бошотулган адамдын мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды ээлешин чектөө жөнүндөгү маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү   тууралуу ”  Мыйзамдын долбоору   (61-19)

6-8829/19   17.04.19

Өкмөт (156)

Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитет

 

25.06.2020

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Мыйзамдын долбоору (Салык кодекске, “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө”, “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө” мыйзамдарга) (209-20)

Өкмөт (324)

Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет

04.11.20

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“Электрондук коммерция жөнүндө” Мыйзамдын долбоору

 

Маматалиев М.А., Иманалиев К.К., Нурбаев А.М., Пирматов И.А., Жунус уулу А., Дюшалиев А.К., Сыдыгалиев Н., Жеенчороев М.К., Райымкулов Б.К. Бекешев Д.Д., Айдаров С.А., Рыспаев К.Дж., Никитенко Н.В., Токтошев Э.Т., Шарапов З.Э.,

Акаев Ж.К., Сулайманов А.Т., Карашев А.А., Гайпкулов И.Т., Турусбеков Б.С., Акматов А.,

Мавлянова М.Э., Мамашова А.Т., Нышанов С.К., Тулендыбаев П.Р., Нурматов К.С., Тиллаев Т.Г.,

Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет

04.11.20

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“Аквакультура, балык уулоо жана суу биологиялык ресурстарын коргоо жөнүндө” Мыйзамдын долбоору

(48-20)

Бакиров М.И., Жээнбеков А.Ш., Узакбаев А.О., Эргешов А.М

Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитет

05.11.20

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“Кыргыз Республикасынын балык уулоо, балык запастарын коргоо, кайрадан өндүрүү жана балык уулоо туризмин өнүктүрүү чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Мыйзамдын долбоору (49-20)

(“Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө” Мыйзамга, Бузуулар жөнүндө кодексине, Жоруктар жөнүндө кодексине)

 

Бакиров М.И., Жээнбеков А.Ш., Узакбаев А.О., Эргешов А.М

Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитет

05.11.20

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“КР айрым мыйзам актыларына  өзгөртүүлөрдү киргизүү  жөнүндө” Мыйзамдын долбоору   (157-20)

(“Суу  жөнүндө”; “Таза суу жөнүндө” мыйзамдарга; КР Суу кодексине)

Өкмөт  (286)

Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитет

09.12.20

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“Укук бузуулардын алдын алуунун негиздери жөнүндө” Мыйзамдын долбоору   (244-20)

Өкмөт  (344)

Укук тартиби, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет

09.12.20

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

КР Жалал-Абад жана Ош облустарынын айрым калктуу конуштарын айыл категориясына киргизүү жөнүндө»  Мыйзамдын долбоору   (218-20)

6-843/20  12.11.20

Өкмөт  (531)

Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитет

09.12.20

1-окууда кабыл алынган

 1.  

 «КР Жалал –Абад облусунун  Базар-Коргон  районунда Базар –Коргон  шаарын  түзүү  жөнүндө» Мыйзамдын добоору (219-20)

6-844/20  12.11.20

Өкмөт   (532)

Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитет

09.12.20

1-окууда кабыл алынган

 1.  

“КР айрым мыйзам актыларына  өзгөртүүлөрдү киргизүү  жөнүндө” Мыйзамдын долбоору  

 (50-20)

(“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”; “Аакционердик коомдор жөнүндө” мыйзамдарга)

6-4806/20 05.03.2020

Г.Асылбаева

Б.Сыдыков

С.Айдаров

А.Турсунбаев

Д.Бекешев

Т.Тиллаев

А.Абжалиев

А.Жээнбеков

 

Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет

 

10.12.2020

1-окууда кабыл алынган

 

 

 1.  

“Кыргыз Республикасынын  төлөм системасы жөнүндө” КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Мыйзамдын долбоору   (203-20)

Өкмөт  (455)

Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет

 

10.12.2020

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“КР Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” КР Мыйзамынын  долбоору   (245-20)

 

Өкмөт  (389)

Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет

 

10.12.2020

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“КР гидрометеорология иши жөнүндө”  КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү   тууралуу” Мыйзамдын долбоору   (125-20)

6-8164/20    22.05.2020

Өкмөт (60)

 

 

Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет

 

16.12.2020

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

 “КР Токой  кодексине  өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”  Мыйзамдын долбоору  (118-20)

6-8370/20    27.05.2020

Өкмөт (92)

 

 

Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитет

 

16.12.2020

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“Үрөнчүлүктөгү мамлекеттик дотация  жөнүндө» КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Мыйзамдын  долбоору   (233-20)

 

6-1271/20  23.11.2020

Өкмөт (553)

Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитет

 

16.12.2020

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“КР айрым мыйзам актыларына  өзгөртүүлөрдү киргизүү  жөнүндө” Мыйзамдын долбоору   (213-20)

(Жазык-процесстик кодексине; Бузуулар ж-дө кодексине)

 

6-14411/20  28.09.20

Өкмөт   (501)

Укук тартиби, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет

16.12.2020

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“Кыргыз Республикасынын  2019-жыл үчүн республикалык бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү тууралуу” Мыйзамдын долбоору (228-20)

 

Өкмөт  (345)

Бюджет жана финансы боюнча комитет

 

17.12.2020

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү   жөнүндө ”  Мыйзамдын долбоору   (131-20)

(КР Граждандык кодексине”;“Күрөө жөнүндө”мыйзамга; “КР Бузуулар  жөнүндө кодексине)

6-9474/20   09.06.2020

Өкмөт  (298)

Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет

24.12.2020

1-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“Кыргыз Республикасынын бузуулар  жөнүндө  жана жоруктар   жөнүндө кодекстерге шайкеш келтирүү боюнча КР  айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү   жөнүндө ”  Мыйзамдын долбоору

 (175-20)

6-12836/20   03.08.20

Өкмөт   (401)

Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет

24.12.2020

1-окууда кабыл алынган

 

 

IV. 2-окууда кабыл алынган мыйзам долбоорлору

 

 1.  

“Кыргыз Республикасындагы географиялык аталыштар  жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына  өзгөртүү киргизүү тууралуу” Мыйзамдын долбоору  (93-17)

 

6-7953/17   11.04.17

М.Бакиров

К.Нурматов

Э.Токтошев

Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитет

 

01.11.17

1-окууда кабыл алынган

30.05.19

2-окууда кабыл алынган

 1.  

“Медиация жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын кабыл алышына байланыштуу Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Мыйзамдын долбоору

(145-18)

 

6-17346/18   17.09.18

Өкмөт (423)

Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитет

11.04.19

1-окууда кабыл алынган

11.06.2020

2-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“КР айрым мыйзам актыларына  өзгөртүүлөрдү киргизүү  жөнүндө” Мыйзамдын долбоору   (28-20)

(КР жол кыймылы жөнүндө; “Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөрдү  укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө”; “Ички жер которуу  жөнүндө” мыйзамдарга)

6-2636/20  11.02.20

Өкмөт (71)

Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитет

 

20.05.2020

1-окууда кабыл алынган

17.06.2020

2-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“Курал жөнүндө” КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү  тууралуу” Мыйзамдын долбоору   (22-20)

 

6-2030/20  04.02.20

Өкмөт (49)

Укук тартиби, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет

11.06.2020

1-окууда кабыл алынган

09.12.2020-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“Банктык эмес финансылык рыноктун маселелери боюнча КР айрым мыйзам актыларына  өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Мыйзамдын долбоору   (65-20)

 

6-2033/20 04.02.2020

Өкмөт (44)

Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет

25.06.2020

1-окууда кабыл алынган

10.12.2020

2-окууда кабыл алынган

 1.  

“Кыргыз Республикасынын  Социалдык фондунун  2019-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү тууралуу” Мыйзамдын долбоору  (150-20)

 

Өкмөт  (322)

Бюджет жана финансы боюнча комитет

 

09.12.20

1-окууда кабыл алынган

17.12.2020

2-окууда кабыл алынган

 1.  

“ Кыргыз Республикасынын  милдеттүү медициналык камсыздандыруу Фондунун  2019-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетту  бекитүү тууралуу” Мыйзамдын долбоору (154-20)

 

Өкмөт  (321)

Бюджет жана финансы боюнча комитет

 

09.12.20

1-окууда кабыл алынган

17.12.2020

2-окууда кабыл алынган

 1.  

“Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Мыйзамдын долбоору  (235-19)

(КР Бузуулар  жөнүндө кодексине”; “Тышкы миграция жөнүндө” мыйзамына )

6-26235/19   10.12.19

Өкмөт (672)

Укук тартиби, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет 

 

04.06.2020

1-окууда кабыл алынган

23.12.2020

2-окууда кабыл алынган

 1.  

“КР Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” КР Мыйзамынын  долбоору   (253-20)

 

Өкмөт  (399)

Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет

 

24.12.2020

2-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» КР  Мыйзамына өзгөртүүнү киргизүү тууралуу”  Мыйзамдын  долбоору    

Д.Бекешев

А.Жапаров

Т.Масабиров

Б.Райымкулов

А.Самигуллина

П.Тулендыбаев

Б.Турусбеков

Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет

 

25.11.20

1-окууда кабыл алынган

24.12.2020

2-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“КР Бузуулар жөнүндө  кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Мыйзамдын долбоору (124-20)

Өкмөт  (63)

Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет

10.12.2020

1-окууда кабыл алынган

24.12.2020

2-окууда кабыл алынган

 

V. Эл аралык макулдашууларды жана келишимдерди ратификациялоо

 

 1.  

2019-жылдын 31-майында  Ашхабад шаарында кол коюлган  Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигине катышкан мамлекеттердин музей иши жаатында кызматташуусу  жөнүндө  макулдашууну  ратификациялоо тууралуу   (75-20)

6-6602/20  13.04.20

Өкмөт (133)

Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет

Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитет

 

18.06.2020

1-окууда кабыл алынган

16.12.2020

2-окууда кабыл алынган

 

 1.  

“2015-жылдын 8-майында кол коюлган, 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге  Кыргыз Республикасынын кошулуусуна байланыштуу 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимдин, Евразия экономикалык бирлигинин укугуна кирген айрым эл аралык келишимдердин жана  Евразия экономикалык бирлигинин органдарынын актыларынын  Кыргыз Республикасы тарабынан колдонулушу боюнча шарттар жана өткөөл жоболор тууралуу протоколго өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 2020-жылдын  14-апрелинде Москва шаарында кол коюлган протоколду ратификациялоо тууралуу (172-20)

 

6-12849/20   04.08.20

Өкмөт (404)

Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет

Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет

 

 

 1.  

2019-жылдын 25-октябрында Москва шаарында кол коюлган, 2000-жылдын 30-ноябрында көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигине катышкан мамлекеттердин баңги каражаттарын, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүүдөгү кызматташтыгы жөнүндө макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү  тууралуу протоколду ратификациялоо   (173-20)

 

6-12780/20   30.07.20

Өкмөт  (398)

Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет

Укук тартиби, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет

 

 

 1.  

2018-жылдын 20-июлунда Баку шаарында кол коюлган, 2005-жылдын  25-ноябрычндагы Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигине катышкан мамлекеттердин автотранспорт каражаттарын уурдого каршы күрөшүүдөгү жана аларды кайтарып берүүнү камсыз кылуудагы кызматташтыгы жөнүндө макулдашууга  өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу  протоколду ратификациялоо  жөнүндө (174-20)

 

6-12835/20   03.08.20

Өкмөт  (402)

Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет

Укук тартиби, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет

 

 

 1.  

2019-жылдын 29- апрелинде Бишкек шаарында кол коюлган, 2007-жылдын 27- июнундагы Биргелешкен аскердик машыгууларды өткөрүү жөнүндө Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосундагы макулдашууга толуктоо киргизүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө  (192-20)

 

Өкмөт (432)

Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет

 

23.12.2020

2-окууда кабыл алынган

 

 1.  

2019-жылдын 27-ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган КР Өкмөтү менен Казахстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортоундагв Миграция жаатындагы кызматташтык жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу  (234-20)

 

6-1272/20  23.11.2020

Өкмөт  (561)

Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет

Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитет

 

 

 1.  

2014-жылдын 30-майында Минск шаарында кол коюлган Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигине катышычуу мамлекеттердин куралдуу күчтөрүн  топогеодезиялык жана навигациялык камсыздоо жаатындагы кызматташуусу  жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу  (236-20)

6-1268/20  23.11.2020

Өкмөт  (570)

Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет

 

 

 1.  

2019-жылдын 11-октябрында Ашхабад шаарында кол коюлган  Эркиндигинен  ажыратуу менен  байланышпаган жазаларды аткарууну өткөрүп берүү жөнүндө Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигине катышуучу-мамлекеттердин конвенциясын ратификациялоо тууралу

(247-20)

 

6-2311/20   10.12.2020

Өкмөт (593)

Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет

 

 

 1.  

2019-жылдын 1-октябрында Ереван шаарында кол коюлган, 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги  жөнүндө келишимге  өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Протоколду (1) ратификациялоо  тууралуу   (249-20)

6-2197/20   09.12.2020

Өкмөт (511)

Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет

Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет

 

 

 1.  

 2020-жылдын 3-февралында Москва шаарында кол коюлган Евразия экономикалык бирлигинин  товардык белгилери, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө келишимди  ратификациялоо  тууралуу  

(190-20)

 

6-13117/20 80.08.2020

Өкмөт (№ 418)

Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет

Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет

 

23.12.2020

2-окууда кабыл алынган

 1.  

2019-жылдын 6-ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган КР Өкмөтү менен Германия Федеративдүү Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы Дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана консулдук мекемелердин кызматкерлеринин үй-бүлө мүчөлөрүнүн эмгек иши жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу

  (205-20)

 

 

6-14152/20  16.09.20

Өкмөт (485)

Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет

 

 

 1.  

2020-жылдын 14-апрелинде Москва шаарында кол коюлган Евразия экономикалык бирлиги  жөнүндө 2014-жылдын 29-майындагы келишимге Армения Республикасынын кошулуусу тууралуу 2014-жылдын 10-октябрындагы келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө  протоколду ратификациялоо тууралуу  (242-20)

6-1512/20   27.11.2020

Өкмөт (575)

Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет

 

 

 1.  

2018-жылдын 17-майында Алматы шаарында кол коюлган Казакстан Республикасынын Өкмөтүнүн,  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Россия Федерациясынын  Өкмөтүнүн жана Тажикстан  Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы 1996-жылдын 26-апрелиндеги Россия  Федерациясынын, Казакстан Республикасынын,  Кыргыз Республикасынын, Тажикстан  Республикасынын жана Кытай Эл Республикасынын ортосундагы чек ара районунда аскер жаатындагы ишенимди чыңдоо  жөнүндө макулдашууну жана Москва шаарында 2002-жылдын 23-ноябрында кол коюлган, 1997-жылдын 24-апрелиндеги Россия  Федерациясынын, Казакстан Республикасынын,  Кыргыз Республикасынын, Тажикстан  Республикасынын жана Кытай Эл Республикасынын ортосундагы чек ара районунда куралдуу күчтөрдү өз ара кыскартуу тууралуу макулдашууну аткаруу боюнча  Казакстан Республикасынын Өкмөтүнүн,  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Россия Федерациясынын  Өкмөтүнүн жана Тажикстан  Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы өз  ара аракеттенүүнүн принциптери жана тартиби  жөнүндө протоколго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду  киргизүү тууралуу протоколду ратификациялоо  жөнүндө (254-20)

 

6-2714/20  17.12.2020

Өкмөт(611)

Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Токтомдор, отчеттор

 

Токтом долбоорунун аталышы

Демилгечилер

Жооптуу комитет

Эскертүү

1.

Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктеринин сакталышы жөнүндө Акыйкатчынын (Омбудсмендин) 2019-жыл үчүн баяндамасы

“Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө” Мыйзамдын

133-беренесине ылайык

 

Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитет

 

2.

Кыйноолорду жана башка катаал, адамкерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борборунун директорунун 2019-жыл үчүн баяндамасы

 

“Кыйноолорду жана башка катаал, адамкерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча КР Улуттук борбору жөнүндө” Мыйзамдын

14-беренесине ылайык

 

Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитет

 

 

VII. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган мыйзамдарга Кыргыз Республикасынын Президентинин каршы пикирлери

 

Мыйзамдарга Кыргыз Республикасынын Президентинин каршы пикири

Демилгечилер

Укуктук актынын өтүүсү үчүн жооптуу комитет

Мыйзамдын кабыл алынган күнү жана каршы пикир келип түшкөн күн

 

1.

“Кыргыз Республикасынын жазык мыйзамдары чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына  өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Мыйзамга карата КР Президентинин каршы пикири боюнча макулдашуу тобун түзүү жөнүндө  (57-20)

Өкмөт (134)

Укук тартиби, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет

 

25.06.20

кабыл алынган

 

04.09.20

Президенттин

каршы пикири менен кайра кайтарылган

 

 Көрүүлөрдүн саны : 933