КАРЫБЕКОВА Бегимай Нарынбековна - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты М.Дж. Мискенбаевдин коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2016-жылдын 20-октябрынан тартып бошотулду (ырастама № 312).

20-10-2016 11:13

2016Көрүүлөрдүн саны : 902