КИРГИЗБАЕВ Халилилло Хабибулаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.У. Шайназаровдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2020-жылдын 03-сентябрынан тартып бошотулсун жана № 1075 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.

11-09-2020 18:59

КИРГИЗБАЕВ Халилилло Хабибулаевич - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.У. Шайназаровдун коомдук жардамчысынын милдетин аткаруудан 2020-жылдын 03-сентябрынан тартып бошотулсун жана № 1075 кызматтык ырастамасы жараксыз деп таанылсын.Көрүүлөрдүн саны : 13